Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Upphandlare
Som upphandlare kommer du självständigt att utifrån LOU:s ramverk projektleda upphandlingar. Du ansvarar för hela processen från behovsanalys, framtagande av upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering av anbud till upprättande och uppföljning av avtal. Du blir ett stöd till organisationen i upphandlingsfrågor, upprättar och sammanställer upphandlingsdokument, genomför upphandlingar, medverkar vid eventuella förhandlingar och utformar kontraktshandlingar. Du kommer även att delta i arbetet med att skriva fram tjänsteskrivelser till förtroend...
2022-08-12 2022-08-29
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Controller
Ekonomi och finansenheten erbjuder stöd och service till kommunens verksamheter och förtroendevalda inom områdena redovisning, controlling, finans, försäkring, upphandling och juridik, i syfte att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi för kommunen. Ekonomienheten har även en styrande och kvalitetssäkrande roll baserat på lagar, policys och riktlinjer samt utvecklar arbetsmetoder och styrdokument för processerna. Vi söker en controller som ska samordna och utveckla tekniska förvaltningens men även bygg och miljöförvaltningens arbete med budget, ...
2022-08-12 2022-08-29
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Controller (vikariat)
Ekonomi och finansenheten erbjuder stöd och service till kommunens verksamheter och förtroendevalda inom områdena redovisning, controlling, finans, försäkring, upphandling och juridik, i syfte att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi för kommunen. Ekonomienheten har även en styrande och kvalitetssäkrande roll baserat på lagar, policys och riktlinjer samt utvecklar arbetsmetoder och styrdokument för processerna. Vi söker en controller som ska samordna och utveckla verksamheternas arbete med budget, redovisning och uppföljning, samt ge stöd i ek...
2022-08-12 2022-08-29
Hallstahammars kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Miljöinspektör, visstidsanställning
Tillsyn enligt miljöbalken med tyngd på hälsoskydd. Upparbeta tillsynen av rökfria miljöer i samarbete med handläggaren för alkohol och tobakstillstånd.
2022-08-12 2022-09-01
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studiehandledare i Grekiska
Vi söker nu en studiehandledare i Grekiska. Tjänsten är en timanställning från och med 2022-08-15. Omfattning varierar utifrån antalet undervisningsgrupper. Undervisningen är förlagd På Parkskolan i Hallstahammars kommun.
2022-08-11 2022-09-11
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Stödassistent Granbackens servicebostad
Som stödassistent kommer du att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning i deras hem. Utifrån individuella genomförandeplaner kommer du tillsammans med övrig personal ge pedagogiskt och praktiskt stöd till våra brukare. Som stödassistent har du också ansvar för utveckling av gemensamma metoder och pedagogik i verksamheten. Du som söker skall vara strukturerad och ansvarsfull samt ha erfarenhet av arbete med tydliggörande och kompletterande pedagogik samt social dokumentation. Du bör vara trygg i dig själv och bekväm med att a...
2022-08-08 2022-08-19
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen HR-strateg
HR-strategens roll och uppdrag innebär att, tillsammans med HR-chef och övriga medarbetare på HR-enheten, driva och utveckla det övergripande strategiska och långsiktiga HR-arbetet i kommunen. Det huvudsakliga arbetet för HR-strategen kommer vara att ansvara för och utveckla olika HR-processer inom områden såsom arbetsrätt, förhandlingar, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Du ansvarar för att utveckla och implementera kommunövergripande policys, riktlinjer och rutiner i kommunen så att alla arbetar på enhetligt vis. Du kommer också att till...
2022-08-05 2022-08-21
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Studie - och yrkesvägledare
I rollen som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för att underlätta individens väg till egen försörjning genom utbildning. Ditt arbete kommer att fokusera på vuxenutbildningen både i vår egen regi och även annan utbildning som vi har på entreprenad. Uppdraget innefattar att vägleda vuxna inför studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Du kommer också att arbeta med antagning, uppföljning av elever, individuella studieplaner, kartläggning, dokumentation och utvecklingsarbete. Du kommer att ha många utvecklande möten med medborgare/sökand...
2022-08-05 2022-08-22
Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteksassistent
Som biblioteksassistent arbetar du i låne-och informationsdisken. Du kommer bl.a. att arbeta med utlån, informationssökning och bokuppsättning. Eftersom du kommer att ingå i vårt barnteam förväntar vi oss att du har ett stort intresse för att arbeta med barnverksamhet. Det är viktigt att du har ett gott bemötande och en god serviceanda. Du bör också ha ett stort intresse för litteratur, andra medier och kultur för att trivas i tjänsten. Eftersom vi är en liten arbetsgrupp på 8 personer så är det viktigt att du har lätt för att samarbeta, men o...
2022-08-05 2022-08-21
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem på Strömsholms skola
Som lärare i fritidshem i Hallstahammars kommun gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Här ser du eleverna i många olika sammanhang och ger dig och dina kollegor fantastiska möjligheter att analysera elevens behov. Du får också möjlighet att jobba med aktiviteter som stärker eleven och gruppen i deras skolgång. Nu har du chansen att komma och arbeta med våra engagerade pedagoger på Strömsholms skola. Vi utgår från en...
2022-08-04 2022-09-30
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Psykolog till elevhälsan
Vi söker en psykolog med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. Psykologens uppdrag är att bistå skolan med psykologisk kompetens på samtliga organisatoriska nivåer och att bidra till skolutveckling, en välfungerande elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att: - Handleda och konsultera skolans personal för ökad förståelse, bemötande och kunskap kring olika funktionsvariationer och psykisk ohälsa - Genomföra fortbildning av skolans personal - Genomföra bedö...
2022-08-03 2022-09-18
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen Gata/parkchef
I Hallstammars kommun är det mycket på gång och nu söker vi en gata/parkchef som vill vara med och bidra till kommunens utveckling. Det har under en tid varit en stor inflyttning till kommunen vilket är mycket glädjande. Det innebär många spännande projekt för Tekniska förvaltningen och där är du som gata/parkchef mycket involverad tillsammans med ditt team. Som gata/parkchef har du personalansvar för en kreativ grupp om 20 medarbetare, bestående av arbetsledare, trafikingenjör, projektledare samt yrkesarbetare som tillsammans planerar, underh...
2022-08-01 2022-08-21
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Undersköterska
Nu har en av våra medarbetare valt att gå till annat arbete därför söker vi en ny kollega till vår finsktalande avdelning Herrevad. Arbetsuppgifter Vi söker dig som är utbildad undersköterska med ett stort intresse för att arbeta med äldre. Du ska arbeta för och med den boende för att ge bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag. I arbetet som undersköterska på Äppelparken ingår bland annat: • Att du gillar och är bra på Samverkan/ samarbete med alla personer som är runt den boende. Det är övriga professioner som ingår i team...
2022-08-01 2022-08-21
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
I Hallstahammars kommuns förskolor finns en mångfald av olika pedagogiska upplägg för att stimulera barns vetgirighet och utveckling. I denna funktion har du möjlighet att vara med att driva verksamhetsutveckling med kollegor och engagerad ledning. Hallstahammars kommun har sedan många år arbetat med värdegrundsarbetet ICDP. Som förskollärare är du en viktig del i förskolans verksamhet. Du kommer att ingå i etablerade samarbeten på förskolorna. Du finns med i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor. - Du har ett prof...
2022-08-01 2022-08-31
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Hemtjänst natt
Vi söker vikarier till nattgruppen på Hemtjänsten. Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har motsvarande kompetenser som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Det är meriterande om du har tidigare kunskap och erfarenhet från arbete inom äldreomsorg, hemtjänst och vård av personer med demenssjukdom. Du ska drivas av en vilja att skapa bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag för våra brukare. Engagemang, lösningsfokus och förmåga att tänka nytt är andra egenskaper som värderas högt.
2022-07-25 2022-08-15
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Hemtjänst
Vi söker vikarier som är utbildade undersköterskor eller har motsvarande kompetenser som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Det är meriterande om du har tidigare kunskap och erfarenhet från arbete inom äldreomsorg, hemtjänst och vård av personer med demenssjukdom. Du ska drivas av en vilja att skapa bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag för våra brukare. Engagemang, lösningsfokus och förmåga att tänka nytt är andra egenskaper som värderas högt.
2022-07-25 2022-08-15
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Legitimerad sjuksköterska
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete på en arbetsplats där du får bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang vilket resulterar i delaktighet och god kvalitet för patienterna. Som resurs-sjuksköterska i Hallstahammars kommun ersätter du frånvarande kollegor och planerar omvårdnadsarbetet på dagens arbetsplats tillsammans med övrig personal. Dina arbetsuppgifter består bland annat av medicinska bedömningar och läkemedelshantering. Varje dag arbetar man efter den arbetslista som finns på varje enhet. Ditt ledarskap innebä...
2022-07-25 2022-08-15
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Timvikariat-Äldreomsorgen, LSS, Personlig assistans, Socialpsykiatrin, Boendet Nova
Arbeta inom äldreomsorgen Arbetet består av att hjälpa och stötta de boende med personlig hygien, vardagssysslor, medicin och sociala aktiviteter mm. Arbetstiderna är varierande och man arbetar både i grupp och självständigt. Inom stöd i eget boende är manuellt körkort ett krav. Arbeta inom LSS/ personlig assistans Du ger stöd och service till både yngre och äldre personer som har olika funktionsvariationer och behov. Arbetet består av att hjälpa och stötta de boende med personlig hygien, vardagssysslor, medicin och sociala aktiviteter mm. Arb...
2022-07-23 2022-08-31
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Teamledare/socialsekreterare till Socialkontor vuxen
Som teamledare vägleder du arbetsgruppen i svåra ärenden och har ett utökat uppdrag att arbeta mot verksamhetens mål. Dina arbetsuppgifter är även att utreda och följa upp insatser enligt SoL och LVM utifrån missbruk, våld i nära relationer och bostad med socialt kontrakt. Till viss del behöver du också vara insatt i myndighetsutövningen inom socialpsykiatrin då det också finns inom arbetsgruppen. Som medarbetare träffar du även regelbundet olika samverkanspartners då vi arbetat upp flera forum för att göra samverkan enkel.
2022-07-20 2022-08-18
Hallstahammars kommun HR-konsult
Vi söker dig som har en utbildning inom HR-området och som vill hoppa in och arbeta hos oss under hösten, då vi har många processer på gång och behöver förstärkning. Du kan vara nyutexaminerad eller ha några års erfarenhet, det viktiga är att du är intresserad, nyfiken och har en vilja att jobba med frågor inom HR-området. Du kommer att få arbeta med att ta fram dokument, underlag och statistik inom HR-området. Du kommer också att få arbeta med arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, rekrytering, kompetensförsörjningsfrågor och arbetsrättsliga fråg...
2022-07-07 2022-08-14
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan söker lärare i hem och konsumentkunskap
Just nu söker vi en Legitimerad lärare i hem och konsumentkunskap 50% för undervisning i åk 1-9. Undervisningen kommer att bedrivas på Nibbleskolan för samtliga elever. Vid rätt sökande kan eventuellt utökning av tjänst bli aktuell i kombination med undervisning i fler ämnen. Vi söker dig som vill arbeta i team tillsammans med erfarna elevassistenter och stödpedagoger. Du kommer även att få handledning av erfarna specialpedagoger som finns i vår verksamhet. Som lärare på grundsärskolan är det viktigt att se alla möjligheter för individuell utv...
2022-07-07 2022-09-04
Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Musiklärare på kulturskola - träblås och klaviatur
Vi söker en medarbetare i träblås och klaviatur för undervisning i grupp, enskilt och i ensembleundervisning. Utgångspunkten är klarinett, saxofon och blockflöjt, som under läsåret 21/22 utgjort ca 50% av tjänsten. Oboe och fagott som biinstrument är meriterande. Utöver detta inkluderar tjänsten piano, keyboard och dragspel i varierande omfattning, utifrån behov och efterfrågan. Du kommer att ingå i ett arbetslag med kollegor inom andra musikämnen, samt film och dans. I ditt uppdrag ingår även samarbete med andra medarbetare i Kulturhuset såv...
2022-07-07 2022-08-14
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Planarkitekt
Som planarkitekt i en mindre kommun får du möjlighet att arbeta i planeringsprocessens alla delar. Från tidig strategisk planering till detaljplanering och genomförande. Vi arbetar just nu med framtagande av en ny översiktsplan och du kommer att få bidra och påverka det arbetet. Vi erbjuder en bredd i arbetsuppgifterna och du får möjlighet att leda och driva dina planprocesser framåt i samverkan med övriga tjänstepersoner inom och utom enheten. Du ansvarar för handläggningen från start till antagen detaljplan. I arbetsuppgifterna ingår även ski...
2022-07-06 2022-08-21
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog / speciallärare med intresse för kvalitetsarbete
- Vara ett processtöd till rektor och elevhälsoteam ute på kommunens alla grundskolor. - Arbeta över hela kommunen och gemensamt med rektorer och central barn-och elevhälsa. - Utifrån behov bistå med handledning och fortbildning av medarbetare i våra grundskolor. - Bistå skolorna i insatser kopplat till analyser av obligatoriska kartläggningar
2022-06-14 2022-08-26
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Nibbleskolan söker lärare till mellanstadiet
Vi söker nu en lärare till mellanstadiet Åk 4. Du kommer ha undervisning och klassläraransvar för ett antal elever. Ni blir ett team på 4 lärare runt eleverna, du kommer att undervisa i alla ämnen utom de praktiska/estetiska. På Nibbleskolan jobbar vi med en tillgänglig lärmiljö och använder bildstöd som ett naturligt inslag i vardagen. Vi använder tekniken som en naturligt integrerad del av undervisningen.
2022-05-24 2022-08-31
1 2 >