Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen Fastighetsskötare
I tjänsten som fastighetsskötare ingår ett antal tilldelade fastigheter som du ansvarar för. Det innebär både kommunikation med verksamheterna samt andra delar av driftspersonalen som representeras av snickare, rörmokare, anläggningsskötare och drifttekniker.
2021-09-15 2021-10-17
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Astrakan söker lärare
Hallstahammars kommun har sedan starten av höstterminen 2019 en särskild undervisningsgrupp vid namn Astrakan. Den är kommungemensam och tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6. Verksamheten är placerad på Fredhemsskolan. Pedagogiken och den fysiska miljön är utformad så att eleven ges bästa möjliga förutsättningar att nå målen. Lokalerna erbjuder en helhetslösning anpassad för att motverka och minimera negativa konsekvenser till följd av funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd. Verksamhetens syfte är att möta varje individ...
2021-09-15 2021-10-10
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Nibbleskolan söker Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog
Vill du vara med och göra skillnad? Nu har du chansen att komma till en skola och ett arbetslag som har eleven i fokus. Vi söker dig som vill vara med och se alla elever lyckas, och som helst arbetar på fritidshemmet. Du ser arbetslaget som en styrka och resurs och samarbetar med dem som finns runt eleverna för att nå höga kunskapsresultat. Du tycker att fritidshemsverksamheten är en viktig och självklar del i skolans värld och ser eleverna och dina kollegor som resurser. Vi ser det som en stor fördel om du har erfarenhet av lagledarrollen och ...
2021-09-14 2021-10-03
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Enhetschef Jobbcentrum
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas söker vi nu en enhetschef till Jobbcentrum med ansvar för Samordningsteamet. Så lockas du av möjligheten att bli en viktig kugge i ett engagerat och kundfokuserat arbetsmarknadsteam? Då vill vi att du genast skickar din ansökan till oss! Jobbcentrum är en kommunal arbetsmarknadsinsats som bedriver ett antal arbetsförberedande verksamheter. Enhetens uppdrag är mångfacetterat, där de olika verksamheterna styrs och påverkas av bland annat: Migrationsverkets beslut, Arbetsförmedlingens nuvarande o...
2021-09-10 2021-09-19
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Enhetschef Jobbcentrum
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas söker vi nu en enhetschef till Jobbcentrum. Så lockas du av möjligheten att bli en viktig kugge i ett engagerat och kundfokuserat arbetsmarknadsteam? Då vill vi att du genast skickar din ansökan till oss! Jobbcentrum är en kommunal arbetsmarknadsinsats som bedriver ett antal arbetsförberedande verksamheter. Enhetens uppdrag är mångfacetterat, där de olika verksamheterna styrs och påverkas av bland annat: Migrationsverkets beslut, Arbetsförmedlingens nuvarande och kommande utformning, andra för...
2021-09-10 2021-10-10
Hallstahammars kommun Ekonomichef
Vill du bidra till fortsatt god ekonomi och väl finansierad välfärd i en lagom stor kommun med positiv utveckling? Vi söker en ekonomichef som vill vara med i de satsningar som kommunen gör. Tillsammans arbetar kommunledningen med en tydlig målbild där man välkomnar tankar och idéer. Uppdraget som ekonomichef är både strategiskt och operativt. Du är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp och förväntas bidra till att kommunen når sina uppsatta mål, där kommunens Vision 2025 är ledstjärnan liksom den kommungemensamma ...
2021-09-09 2021-09-26
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Enhetschef LSS
Du arbetar i en politiskt styrd organisation där din uppgift är att följa politiskt uppsatta mål. Du har budgetansvar, arbetsmiljöansvar och personalansvar för ditt verksamhetsområde och du hanterar både strategiska frågor och operativa frågor i nära samarbete med andra chefer. Du säkerställer bemanning och leder och fördelar arbetet i arbetsgruppen bestående av cirka 30 medarbetare. Du ger stöd och handledning till medarbetarna och är närvarande i ditt ledarskap med fokus på det dagliga arbetet. Du stärker och motiverar medarbetarna och fång...
2021-09-03 2021-09-17
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare äldreomsorgen / Teamledare
Som biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Socialförvaltningen kommer du i ditt dagliga arbete att utreda behov av insatser och fatta beslut enligt socialtjänstlagen. I arbetet ingår bland annat att arbeta med rådgivning, planering, samordning och uppföljning. Du kommer att ha ansvar för ett geografiskt område där du handlägger ärenden gällande exempelvis hemtjänst, växelvård, korttidsvård, trygghetslarm samt särskilt boende, för personer boende i området. I Hallstahammars kommun strävar vi efter en god samverkan vilket medför att det föreko...
2021-09-03 2021-09-19
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Undersköterska
Arbetsuppgifter Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör ha ett stort intresse för att arbeta med äldre. Du ska arbeta för och med den boende för att ge bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag. I arbetet som undersköterska på Äppelparken ingår bland annat: • Att du är bra på samverkan/samarbete med alla personer som är runt den boende, exempelvis övriga professioner som ingår i teamet men även anhöriga och närstående. Du ska äve...
2021-09-03 2021-09-17
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Leg Fysioterapeut
Vill du vara med och vidareutveckla rehabiliteringen i Hallstahammars kommun? Vi erbjuder dig en god arbetsgemenskap med trevliga och engagerade kollegor. Vi erbjuder dig arbetsförhållanden i en utvecklande miljö och samtidigt ett självständigt arbete med många utmaningar. Arbetsuppgifter: Rehabilitering och funktionsuppehållande träning för personer i ordinärt boende, kommunens särskilda boenden, korttidsplatser och i omsorgen. Handledning och utbildning inom rehabilitering och förflyttningsteknik. Delta vid vårdplaneringar/SIP. Du kommer att ...
2021-09-01 2021-09-26
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Undersköterska
Nu har en av våra medarbetare gått vidare till andra utmaningar och därför söker vi en ny kollega till Hemtjänsten. Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Vi ser gärna att du har tidigare kunskap och erfarenhet från arbete inom äldreomsorg och vård av personer med demenssjukdom. Du ska drivas av en vilja att skapa bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag för våra kunder. Engagemang, lösningsfokus och förmåga att tänka nytt är andra egenskaper som värderas högt.
2021-08-31 2021-09-19
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker timvikarier inom förskola, skola och fritidshem
Vi söker nu dig som vill jobba som timvikarie på våra förskolor, skolor och fritidshem. Som timvikarie inom förskola och skola blir du en viktig del i våra barn och ungdomars lärande och utveckling. Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor när ordinarie personal inte är på plats. Du kommer ha hela kommunen som arbetsplats, vilket innebär att du får lära känna våra olika verksamheter och samlar på dig mycket erfarenhet inom olika områden. Arbetet som timvikarie innebär att du kallas in, ibland me...
2021-08-20 2021-10-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker timvikarier - sjuksköterska
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete på en arbetsplats där du får bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang vilket resulterar i delaktighet och god kvalitet för patienterna. Som sjuksköterska i Hallstahammars Kommun planerar och utvecklar du omvårdnadsarbetet tillsammans med övrig personal. Dina arbetsuppgifter består av medicinska bedömningar och läkemedelshantering, ditt ledarskap innebär bland annat att du delegerar, stöttar, instruerar och utbildar omvårdnadspersonal. Dag, kväll, natt och helgtjänstgöring ingår, ...
2021-08-10 2021-12-31
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog/ speciallärare till Nibbleskolan
Som Specialpedagog/ speciallärare på Nibbleskolan får du arbeta brett och varierat i alla åldrar från årskurs F- 6. Vi är en stor skola med 500 elever och har därför förmånen att ha många olika kompetenser tillgängliga under skoldagen. Du är en naturlig del av vårat Elevhälsoteam där flera kompetenser samverkar för att alla elever ska få bli sitt bästa jag. Elevhälsoteamet träffas regelbundet och tillsammans driver vi vårat gemensamma arbete mot att bli mer främjande och förebyggande. Som ett led i detta består dina arbetsuppgifter till största...
2021-08-01 2021-09-19