Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Enhetschef Daglig verksamhet LSS
I din roll som enhetschef ansvarar du för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling utifrån kommunens framtagna policy och riktlinjer. I en politiskt styrd organisation är din uppgift att följa politiskt uppsatta mål. Du arbetar utifrån LSS-lagstiftningen och ansvarar för att säkerställa att individen får rätt stöd för att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Du ska kunna initiera och driva utveckling och förändring på kort och lång sikt och ha förmåga att planera och organisera verksamheten utifrån kommunens värdegrund, ...
2022-11-25 2022-12-09
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Fritidshem 100%
Lindboskolan är en av tre F-6 skolor i Hallstahammars tätort. Skolan är inrymd i rustade lokaler och har drygt 480 elever fördelade på tre paralleller. I skolan finns tre fritidshemsavdelningar. Skolans väl tilltagna skolgårdar inbjuder till utomhusaktiviteter och är utrustade med nytt lekmaterial. Våra fritidshem jobbar i ett nära samarbete med år 1 och år 2 i skolsamverkan där fritidspedagogerna går in i klasserna och ansvarar för olika aktiviteter. På Lindboskolan jobbar vi just nu med att utöka våra rastaktiviteter. Som lärare i fritidshem...
2022-11-24 2022-12-23
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studiehandledare i Engelska
Vi söker nu en studiehandledare i Engelska. Tjänsten är en timanställning. behovet idag är ca 5-10 timmar per vecka.
2022-11-18 2022-12-18
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Legitimerad sjuksköterska/ distriktssköterska
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete på ett av kommunens äldreboenden där du får bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang vilket resulterar i delaktighet och god kvalitet för patienterna. Som sjuksköterska i Hallstahammars kommun planerar och utvecklar du omvårdnadsarbetet tillsammans med övrig personal. Dina arbetsuppgifter består av medicinska bedömningar och läkemedelshantering. Ditt ledarskap innebär att du delegerar, instruerar och utbildar omvårdnadspersonal. Dag, kväll och helgtjänstgöring ingår i tjänsten....
2022-11-16 2022-12-02
Hallstahammars kommun Kommunsekreterare
I uppdraget ingår sekreterarskap i utskott och nämnder/styrelsen samt att arbeta med ärendeberedning och kvalitetsgranskning av beslutsunderlag samt att skicka kallelser och skriva protokoll. Du kommer att arbeta såväl nära politiker som kommunens olika förvaltningar. I rollen ingår även att utveckla ärendehanteringsprocessen och arbeta med digitalisering inom området.
2022-11-15 2022-12-05
Hallstahammars kommun Vi söker timvikarie inom LSS, Personlig assistans och IFO
Inom LSS verksamheten arbetar vi med människor i alla åldrar med olika funktionsvariationer och behov. Målet i verksamheten är att stötta brukarna till en ökad självständighet samt möjliggöra en större delaktighet i samhället. Uppdraget för våra medarbetare är att tillsammans med brukaren kartlägga, planera och strukturera det individuella stödet för att skapa möjlighet till egen utveckling. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att stödja brukaren i det vardagliga livet med vanligt förekommande hushållssysslor exempelvis matlagning, personli...
2022-11-09 2022-12-04
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom att ge information om studievägar och yrken för elever och vårdnadshavare, att bistå vid val till gymnasiet, hålla vägledningssamtal, att samverka med pedagoger, elevhälsoteam och skolledning på skolorna, för- och efterarbete vid prao samt samverka med olika aktörer utanför skolan från näringsliv och arbetsmarknad.
2022-11-09 2022-12-09
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Nibbleskolan söker Idrottslärare
Vi söker en lärare i idrott för undervisning i år 1-6. Du ska vara intresserad, engagerad och bidra till god undervisning och aktiviteter för hela skolan såsom skoljogg och friluftsdagar. Vi söker en person med engagemang som smittar av sig och motiverar eleverna. På skolan har vi en stor idrottshall och en mindre rörelsesal. Alla elever i år 2 badar varje vecka. På skolan finns fler lärare som har idrott och ett samarbete är en självklarhet. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning och övergång till en tillsvidar...
2022-11-09 2022-11-30
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Legitimerad fysioterapeut
Rehabilitering och funktionsuppehållande träning för personer i ordinärt boende, kommunens särskilda boenden, och i omsorgen. Handledning och utbildning inom rehabilitering och förflyttningsteknik. Delta vid vårdplaneringar/SIP. Du kommer att arbeta i team med arbetsterapeut. Arbetet innebär även nära samarbete med biståndshandläggare, enhetschefer, sjuksköterskor, och omvårdnadspersonal. Som tidigare nämnts är det en delad tjänst där du som fysioterapeut jobbar i hemsjukvården men också ansvarar för utbildning av omvårdnadspersonal inom förfl...
2022-11-08 2022-11-30
Hallstahammars kommun, Lövåsen Undersköterska till SÄBO
I dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa och stödja våra boende med det de inte kan göra själva såsom personlig hygien, vardagssysslor, mediciner och sociala aktiviteter. Du ska arbeta med inställningen att våra boende ska ha en trygg och meningsfull vardag. Du ska verka för att omvårdnaden är personcentrerad, d.v.s. utgår från den boendes egna önskemål samt att omvårdnaden bidrar till att våra boende behåller sina funktioner så långt det är möjligt. Du ser dokumentationen som ett viktigt redskap för kvalitet i omvårdnaden. Ditt fokus är att du ...
2022-11-07 2022-11-30
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker timvikarier till äldreomsorgen
Att arbeta inom äldreomsorgen. Arbetet innebär att hjälpa och stötta personer med det de inte klarar av själva - såsom personlig hygien, vardagssysslor, mediciner och sociala aktiviteter. Du får introduktion och utbildning som stöd för att klara detta uppdrag. Du ska ha ett stort intresse för att arbeta med äldre. Du ska arbeta för och med personen för att ge bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag. Du har en positiv inställning, bra bemötande, flexibilitet, rak och ärlig kommunikation. Som timvikarie inom Hallstahammars k...
2022-11-01 2022-12-04
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till hemtjänst (vikariat)
Vi söker en vikarie som är utbildad undersköterska eller har motsvarande kompetenser som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Det är meriterande om du har tidigare kunskap och erfarenhet från arbete inom äldreomsorg, hemtjänst och vård av personer med demenssjukdom. Du ska drivas av en vilja att skapa bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag för våra brukare. Engagemang, lösningsfokus och förmåga att tänka nytt är andra egenskaper som värderas högt.
2022-10-31 2022-11-30
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i spanska
Tunboskolan är en 4-9-skola i Kolbäck med naturen som en av våra närmaste grannar. Vi har en nybyggd mellanstadiedel som endast är använd ett par läsår. Lokalerna och skolgården är mycket fina och erbjuder god och stimulerande arbetsmiljö för både elever och personal. På Tunboskolan går ca 210 elever varav 85 på mellanstadiet. På Tunboskolan får du arbeta tillsammans med utvecklingsinriktade kollegor. Vi söker dig som är målmedveten och som engagerat arbetar för att våra elever på Tunboskolan går ut grundskolan med godkända resultat och framti...
2022-10-19 2022-12-12
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studiehandledare i Persiska-Dari
Vi söker nu en studiehandledare i Persiska-Dari. Tjänsten är en timanställning från och med Oktober 2022. Omfattning varierar utifrån antalet undervisningsgrupper. Undervisningen är förlagd På Nibbleskolan i Hallstahammars kommun.
2022-10-03 2022-12-04
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker timvikarie inom förskola, skola och fritidshem
Vi söker nu dig som vill jobba som timvikarie på våra förskolor, skolor och fritidshem. Som timvikarie inom förskola och skola blir du en viktig del i våra barn och ungdomars lärande och utveckling. Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor när ordinarie personal inte är på plats. Du kommer ha hela kommunen som arbetsplats, vilket innebär att du får lära känna våra olika verksamheter och samlar på dig mycket erfarenhet inom olika områden. Arbetet som timvikarie innebär att du kallas in, ibland me...
2022-10-03 2022-12-18
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog
Vill du vara med och göra skillnad? Nu har du chansen att komma till en skola och ett arbetslag som har eleven i fokus. Just nu söker vi en lärare i fritidshem för arbete på fritids i kombination med vår särskilda undervisningsgrupp för mellanstadiet. Till gruppen kommer elever som har behov av stöd och / eller ett mindre sammanhang. Så gott som alla elever som tillhör den särskilda undervisningsgruppen går båda i gruppen och i klass. Läraren undervisar i den särskilda undervisningsgruppen men kan också finns med eleverna ute i klasserna so...
2022-01-31 2022-11-30