Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen Vikariat administratör/handläggare till IFO
Du kommer att arbeta i ett administrativt team tillsammans med en kollega. Tillsammans med din kollega ska ni bemanna IFO-receptionen genom att ta emot telefonsamtal och besökare samt ta emot anmälningar gällande barn och vuxna per telefon. Utföra diverse administrativa uppgifter i samråd med handläggare och arbetsledare på IFO. Ansvara för att arkiven sorteras och rensas för slutarkivering. Handlägga dvs. ta emot ansökningar, utreda samt fatta beslut utifrån delegationsordning gällande bostadsanpassning. Du kommer att ha tillgång till ärendeha...
2021-04-09 2021-05-02
Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen Sommarvikariat som biståndshandläggare
De främsta arbetsuppgifterna som biståndshandläggare är att utreda, bedöma och besluta i enlighet med socialtjänstlagen. Arbetet utgår ifrån ett helhetsperspektiv med individens behov i centrum, IBIC. Arbetet innebär kontakter med såväl den enskilde som med anhöriga, andra myndigheter och vårdgivare. I arbetet ingår också att göra uppföljningar och ge information om verksamheten. Målgruppen är äldre och funktionsnedsatta personer.
2021-04-08 2021-04-30
Vadstena kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till hemtjänsten i Vadstena kommun
Arbetsuppgifterna som undersköterska inom hemtjänsten innebär att hjälpa personer med varierande omvårdnadsbehov i det egna hemmet. Det innefattar såväl serviceinsatser som omvårdnadsinsatser och delegerande HSL-uppgifter. Du har kontakt med sjuksköterskor, anhöriga, färdtjänst med flera. I ditt arbete ingår att dokumentera och rapportera noggrant så att information förs vidare. Du ser till att det dagliga livet för hemtjänstens brukare fungerar.
2021-04-07 2021-04-21
Vadstena kommun, Personalavdelningen Semestervikarier 2021 till vård och omsorg
I arbetet möter du människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder har svårt att klara de dagliga sysslorna i sin vardag. Arbetet består av såväl serviceinsatser som omvårdnadsinsatser och delegerade HSL-uppgifter. Övergripande mål är för våra verksamheter är att ge god vård och omsorg, att utifrån vår värdegrund lägga fokus på varje individs rätt till bland annat självbestämmande, trygghet, gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet. Arbetet innebär obekväm arbetstid fördelat på dag, kväll, natt och sov...
2021-01-22 2021-06-14