Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Trelleborgs kommun Biståndshandläggare, Myndighet Vård och Omsorg
Arbetsuppgifterna består främst av att utreda, bedöma, besluta om insatser samt uppföljning i enlighet med gällande lagstiftning. I arbetsuppgifterna ingår möten med såväl den enskilde, anhöriga, andra förvaltningar, myndigheter och vårdgivare. Myndigheten dokumenterar i verksamhetssystemet Lifecare och använder IT-systemet Mina planer vid utskrivning från slutenvården.
2021-09-07 2021-09-26