Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens geotekniska institut, Avdelning Klimatanpassning Geotekniker till Linköping eller Göteborg
På SGI arbetar vi efter vår framtagna handlingsplan för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring. Vi ser behovet av att fortsätta att bygga upp kunskap om klimatförändringens effekter och särskilt med fokus på dess inverkan på klimatlaster och kopplingen till markförhållanden och geokonstruktioner. Det är av stor vikt att SGI:s kunskaper också förmedlas och implementeras i samhället. Vi har ett pågående arbete med att uppnå målen i vår handlingsplan och där ingår, bland mycket annat, skredriskkarteringar av vattendrag med tillhörande met...
2022-05-12 2022-05-27
Statens geotekniska institut Ekonom till Statens geotekniska institut
Som ekonom hos oss kommer du bland annat att: • Arbeta som projektekonom i nationella och internationella forskningsuppdrag • Arbeta som stöd till forskare i frågor som rör enskilda projekt och forskningsavtal • Arbeta med projektredovisning i ekonomisystemet • Agera stöd till verksamheten i ekonomifrågor • Arbeta med uppföljning och analys av verksamhetsutfall • Medverka vid månads- och årsbokslut samt årsredovisning • Medverka vid arbete med budget och budgetunderlag • Medverka i utveckling och kvalitetssäkring av ekonomiadministrativa proces...
2022-05-11 2022-06-13
Statens geotekniska institut, Avdelning Klimatanpassning Geotekniker - gärna med forskarbakgrund till Linköping eller Stockholm
På SGI arbetar vi efter vår framtagna handlingsplan för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring. Vi ser behovet av att fortsätta att bygga upp kunskap om klimatförändringens effekter och särskilt med fokus på dess inverkan på klimatlaster och kopplingen till markförhållanden och geokonstruktioner. Det är av stor vikt att SGI:s kunskaper också förmedlas och implementeras i samhället. Vi har ett pågående arbete med att uppnå målen i vår handlingsplan och där ingår, bland mycket annat, skredriskkarteringar av vattendrag med tillhörande met...
2022-05-09 2022-05-27
Statens geotekniska institut, Avdelning Klimatanpassning Hydrogeolog berg till Linköping eller Göteborg
Stort fokus i vårt arbete ligger på den pågående klimatförändringen, vilken också förväntas påverka hydrogeologiska förhållanden över tid. Vi arbetar för att öka förståelsen för hur sådana förändringar kan påverka grundvatten och vattenflöden i befintliga och planerade berganläggningar, både avseende dimensionering, under byggtiden och under drift. Samhällets intresse att bygga på och i berg kan öka till följd av klimatförändringen. Att göra detta på ett planerat och hållbart sätt är då ett självklart mål. SGI:s medarbetare har en viktig och na...
2022-05-09 2022-05-27
Statens geotekniska institut Utvecklingsorienterad geotekniker till Linköping eller Göteborg
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att arbeta med tillämpad forskning och kunskapsförmedling inom geoteknikområdet samt att arbeta med stöd till kommuner och andra myndigheter i geotekniska frågeställningar. Vi arbetar med tillämpad forskning inom områden som rörgeotekniska egenskaper hos jord samt effektivare grundläggnings- och förstärkningsmetoder för geotekniskt problematiska jordar. I rollen ingår att bedriva forskning som skapar ett mervärde i genomförandet av vårt samhällsuppdrag och att arbeta för att resultaten från utför...
2022-05-06 2022-06-06
Statens geotekniska institut Utvecklingsorienterad geotekniker till Linköping eller Göteborg
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att arbeta med tillämpad forskning och kunskapsförmedling inom geoteknikområdet samt att arbeta med stöd till kommuner och andra myndigheter i geotekniska frågeställningar. Vi arbetar med tillämpad forskning inom områden som rörgeotekniska egenskaper hos jord samt effektivare grundläggnings- och förstärkningsmetoder för geotekniskt problematiska jordar. I rollen ingår att bedriva forskning som skapar ett mervärde i genomförandet av vårt samhällsuppdrag och att arbeta för att resultaten från utför...
2022-05-06 2022-06-06
Statens geotekniska institut Erfaren hydrogeolog till Linköping
Du kommer att arbeta som hydrogeolog med handläggande arbetsuppgifter. Arbetet omfattar olika forsknings- och utvecklingsuppdrag samt kunskapsförmedling med inriktning mot grundvattenrelaterade frågor kopplade till förorenade områden (exempelvis databearbetning, grundvattenmodellering, belastning, spridning och ämnestransport). Du kommer också att ge stöd till Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner. Arbetet omfattar även medverkan i seminarier och kurser samt samverkan med andra myndigheter och andra aktörer. Arbetet sker till stor del sj...
2022-05-02 2022-06-05
Statens geotekniska institut Avdelningschef till Statens geotekniska institut (SGI)
Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete i en professionell organisation med hög kompetens och engagerade medarbetare inom flera teknikområden. Avdelningens uppdrag är att bidra till att minska riskerna för ras, skred och stranderosion i ett förändrat klimat, samt att upprätthålla och utveckla myndighetens användning av GIS och geotekniska data. I avdelningens ansvar ingår följande uppgifter: - kartering av ras-, skred- och erosionsrisker - samordning av olika aktörers intressen inom de risker som är förknippade med stranderosion -...
2022-04-29 2022-05-30
Statens geotekniska institut, Avdelning Klimatanpassning Geotekniker stranderosion
På SGI arbetar vi efter vår framtagna handlingsplan för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring. Vi ser behovet av att fortsätta att bygga upp kunskap om klimatförändringens effekter och särskilt med fokus på dess inverkan på klimatlaster och kopplingen till markförhållanden och geokonstruktioner. Det är av stor vikt att SGI:s kunskaper också förmedlas och implementeras i samhället. Vi har ett pågående arbete med att uppnå målen i vår handlingsplan och där ingår, bland mycket annat, skredriskkarteringar av vattendrag med tillhörande met...
2022-04-29 2022-05-27
Statens geotekniska institut, Avdelning Klimatanpassning Geotekniker - gärna med forskarbakgrund till Linköping eller Stockholm
På SGI arbetar vi efter vår framtagna handlingsplan för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring. Vi ser behovet av att fortsätta att bygga upp kunskap om klimatförändringens effekter och särskilt med fokus på dess inverkan på klimatlaster och kopplingen till markförhållanden och geokonstruktioner. Det är av stor vikt att SGI:s kunskaper också förmedlas och implementeras i samhället. Vi har ett pågående arbete med att uppnå målen i vår handlingsplan och där ingår, bland mycket annat, skredriskkarteringar av vattendrag med tillhörande met...
2022-04-29 2022-05-27
Statens geotekniska institut, Avdelning Klimatanpassning Geotekniker till Linköping eller Göteborg
På SGI arbetar vi efter vår framtagna handlingsplan för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring. Vi ser behovet av att fortsätta att bygga upp kunskap om klimatförändringens effekter och särskilt med fokus på dess inverkan på klimatlaster och kopplingen till markförhållanden och geokonstruktioner. Det är av stor vikt att SGI:s kunskaper också förmedlas och implementeras i samhället. Vi har ett pågående arbete med att uppnå målen i vår handlingsplan och där ingår, bland mycket annat, skredriskkarteringar av vattendrag med tillhörande met...
2022-04-29 2022-05-27
Statens geotekniska institut, Avdelning Klimatanpassning Hydrogeolog berg till Linköping eller Göteborg
Stort fokus i vårt arbete ligger på den pågående klimatförändringen, vilken också förväntas påverka hydrogeologiska förhållanden över tid. Vi arbetar för att öka förståelsen för hur sådana förändringar kan påverka grundvatten och vattenflöden i befintliga och planerade berganläggningar, både avseende dimensionering, under byggtiden och under drift. Samhällets intresse att bygga på och i berg kan öka till följd av klimatförändringen. Att göra detta på ett planerat och hållbart sätt är då ett självklart mål. SGI:s medarbetare har en viktig och na...
2022-04-29 2022-05-27
Statens geotekniska institut Erfaren miljökemist till Linköping
Du kommer att arbeta som miljökemist med handläggande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med olika forsknings- och utvecklingsuppdrag samt kunskapsförmedling med inriktning mot PFAS i miljön, men även allmänt med förorenade områden. Du kommer också att ge stöd till Naturvårds-verket, länsstyrelser och kommuner. Arbetet omfattar även medverkan i seminarier och kurser samt samverkan med andra myndigheter och andra aktörer. Arbetet sker till stor del självständigt, men inom SGI hjälps vi åt med handläggningen av ärenden och utvecklingen av våra...
2022-04-25 2022-05-29