Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Samordnare psykisk hälsa och våld i nära relationer, 75%
I tjänsten som samordnare ska du arbeta både strategiskt och operativt i nära samverkan med kommunens olika förvaltningar, kommunerna i Sydöstra Skåne och med andra parter. Du kommer att ha en initierande, koordinerande och samordnande funktion. Att fördjupa och analysera nuläget samt bidra med både konkreta förslag och operativt stöd till förvaltningarna kommer att vara en av dina viktigaste arbetsuppgifter. Tjänsten innebär bland annat inriktning i arbetet mot våld i nära relationer och psykisk hälsa. Ditt uppdrag kommer också att innefatta ...
2023-09-22 2023-10-08
Simrishamns kommun, Näringslivsenheten Näringslivsutvecklare
• Strategisk och operativ hantering av kommunens näringslivsfrågor. • Koordinering av företagsbesök och arrangemang som exempelvis företagsfrukostar. • Effektiv användning av kommunikation i olika digitala kanaler. • Samarbeten med kommuner, regioner, skolor, organisationer och nätverk för att skapa gynnsamma förutsättningar för framtidens utmaningar. • Skapa en öppen dialog med näringslivet och underlätta för företag i kontakt med kommunen. • Representera Simrishamns kommun vid olika evenemang och nätverksträffar för att attrahera företag och...
2023-09-21 2023-10-12
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare/studiehandelare Tigrinja, 25%
Som modersmålslärare arbetar du främst med undervisning före/efter skoltid, Ibland även under skoltid. Du arbetar självständigt med undervisning och kunskapsuppföljning men du samarbetar även med såväl elevernas övriga lärare som med modersmålslärare i andra språk. Du kommer att arbeta med undervisning på flera av kommunens skolor, även i gymnasiet. Som studiehandledare stödjer du elevens kunskapsutveckling i samarbete med undervisande lärare i olika ämnen.
2023-09-13 2023-10-11
Simrishamns kommun Omsorgsassistent till Oxelgatans gruppboende
Som omsorgsassistent arbetar du nära brukarna och stödjer dem i deras vardag. Du möter människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt egna liv. Inom avdelningen arbetar vi med en teoretisk och metodisk grund innehållande tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och dialektiskt förhållningssätt. I rollen arbetar du med att säkerställa att insatserna i den ens...
2023-09-11 2023-09-30
Simrishamns kommun Schemaplanerare och pooltjänst
Arbetsuppgifter som schemaplanerare Som schemaplanerare inom LSS-verksamheten i Simrishamns kommun ansvarar du för schemaläggning inom ett givet område mot 4 till 5 enheter. I arbetsuppgifterna ingår att följa bemanningskravet på de enskilda enheterna och kontrollera att arbetstidsregler följs både vid läggning av schema och vid förändringar inom schemaperioden. Arbetet innebär ett tätt samarbete med planeringsombud på de enskilda enheterna och enhetschef. Arbetet utförs till stora delar i Time Care planering och Time Care pool. Arbetsup...
2023-09-08 2023-10-01
Simrishamns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotekschef i Simrishamns kommun
Som bibliotekschef är ditt uppdrag att leda, driva och utveckla biblioteksverksamheten med ansvar för medarbetare, ekonomi och verksamhet. Du deltar aktivt i lokal och regional samverkan. I tjänsten ingår som en naturlig del medverkan och engagemang i bibliotekets dagliga arbete. Bibliotekschefen är direkt underställd kultur- och fritidschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp, samt i andra förvaltningsövergripande grupper.
2023-09-07 2023-10-08