Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ockelbo kommun, Handläggarenheten Ockelbo kommun söker LSS-handläggare
Vi arbetar med äldre personer och personer med funktionsvariationer och är mån om att kommunicera på ett tydligt sätt med brukarna. På enheten utreder vi behov enligt metoden Individens behov i centrum (IBIC). Vi har kontinuerlig juridisk handledning och kompetensutveckling. Som LSS-handläggare arbetar du med att utreda, göra individuella behovsbedömningar och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för både barn och vuxna. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv...
2022-08-08 2022-08-28