Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristinehamns kommun, Grundskola Skolkurator
Som skolkurator ansvarar du för det psykosociala perspektivet i elevhälsoteamet. Du deltar och driver olika typer av hälsofrämjande och förebyggande arbete både ensam och tillsammans med övriga i ditt team. Arbetet som skolkurator innebär att arbeta både på organisations-, grupp- och individnivå. Vi vill att du arbetar med ett hälsofrämjande och förebyggande fokus samt med ett tydligt barnperspektiv.
2023-09-21 2023-10-11
Kristinehamns kommun Servicekoordinator fordon
I rollen som servicekoordinator kommer du tillsammans med fordonssamordnaren vara med att driva kommunens hämta lämna service. Uppdraget innebär att du arbetar i vårt fleetmanagement system och planerar för fordonens service, reparationer och besiktningar med mera. Du kvalitetssäkrar att genomförda arbeten och kostnader stämmer med tecknade avtal. Du kommer också att ombesörja hämtning och lämning av respektive åtgärd, det vill säga hämta och lämna fordon hos internkund samt hos leverantör Arbetet innebär mycket kundkontakter, både med interna ...
2023-09-20 2023-10-08
Kristinehamns kommun, Stöd, vård och omsorgsförvaltningen Timvikarier Omsorg/Träningsskola
Som timvikarie i någon av våra verksamheter förväntar vi oss att du kan stötta upp, ofta med kort varsel, när ordinarie personal är frånvarande. Arbetstiderna varierar, så som dag, kväll, natt samt helg beroende på arbetsområde. Verksamheterna är placerade både centralt i Kristinehamn och på landsbygden. Vi förutsätter att du kan ta dig runt med gång-, cykel- eller buss om du inte har körkort inom stadsgränsen. Här kan du läsa mer om de olika områdena: Inom äldreomsorgen kan du arbeta inom hemtjänst eller på ett äldreboende (särskilt boen...
2023-09-19 2023-11-30
Kristinehamns kommun, Ett tryggt och hälsosamt liv Boendestödjare
Som boendestödjare kommer du främst att arbeta med individanpassade boendestödsinsatser enligt socialtjänstlagen. Det innebär att du på ett rehabiliterande sätt ska stödja personer i den dagliga livsföringen inom socialpsykiatrin. Det kan handla om stöd utifrån psykisk ohälsa, samsjuklighet och/eller beroendeproblematik. Fokus ligger på områdena motivation, inflytande och delaktighet. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständig...
2023-09-18 2023-10-15
Kristinehamns kommun, Grundskola Ma/No lärare till Djurgårdsskolan
Som lärare på Djurgårdsskolan planerar, genomför och analyserar du undervisningen i Ma/No i årskurs 7-9. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen utifrån ditt och ämneslagets systematiska kvalitetsarbete. Elevinflytande är en självklarhet. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete (elevinflytande, trygghet och studiero). Dina arbetsuppgifter utöver undervisningen innebär ett delat ansvar för en klass och egna mentorselever. Du kommer också...
2023-09-14 2023-09-25
Kristinehamns kommun, Funktionsstöd Arbetshandledare till daglig verksamhet
I den här tjänsten så kommer du tillsammans med en kollega stötta deltagare med beslut om daglig verksamhet enligt LSS i deras arbete i vår secondhand butik. Tillsammans med deltagarna arbetar ni med alla de uppgifter som ingår i driften av butiken så som försäljning, varuplacering på hyllor och klädställningar, lagerarbete, sortering samt prismärkning av saker som lämnas in till butiken. Fokus för dig som arbetshandledare ligger på områdena motivation, delaktighet och utvecklande. Arbetstiderna är förlagda under vardagar, efter verksamheten...
2023-09-14 2023-10-15
Kristinehamns kommun Kock 100% till Uranusköket
I dina arbetsuppgifter ingår tillagning av dagens måltider inklusive specialkost. Arbetsschemat är roterande där även arbetsuppgifter som egenkontroll, disk, servering och städ ingår. Kontakt med kunder och leverantörer. I övrigt arbetar du med alla i köket förekommande arbetsuppgifter. Arbetstiden är schemalagd med pass dagtid samt kvällar och helger.
2023-09-13 2023-10-08
Kristinehamns kommun, Kost-och serviceavdelningen Gruppledare Lokalvård
Som gruppledare inom lokalvården leder och fördelar du det dagliga arbetet för gruppen på din skola. Du planerar och utvecklar lokalvården tillsammans med ditt team. I din roll som gruppledare ska du ansvara för att gruppen når avdelningens uppsatta mål. Planerar och gör inköp från upphandlade leverantörer, granskar fakturor, se till så att egenkontrollen följs och dokumenteras enligt våra avtal. I tjänsten ingår att du deltar i den dagliga driften.
2023-09-07 2023-09-24
Kristinehamns kommun, Kost-och serviceavdelningen Lokalvårdare
Som lokalvårdare hos oss i Kristinehamns kommun arbetar du främst med städning av våra skollokaler och du medverkar till att egenkontrollen följs och dokumenteras enligt våra rutiner.
2023-09-07 2023-09-24
Kristinehamns kommun, Kost-och serviceavdelningen Arbetsledande förstekock
I dina arbetsuppgifter ingår att du leder och fördelar det dagliga arbetet, deltar i tillagning av dagens måltider inklusive specialkost. Du ska planera och utveckla måltiderna tillsammans med ditt team. I din roll ingår bland annat att ansvara för att köket når avdelningens uppsatta mål, kökets egenkontroll, planera och göra inköp, granska fakturor och delta i menyplaneringar. Arbetsschemat är roterande där även arbetsuppgifter som disk, servering och städ ingår.
2023-09-06 2023-09-27
Kristinehamns kommun, Geodata Geodatachef
I rollen som geodatachef är du ansvarig för geodataavdelningens verksamhet, ekonomi och personal. Du kommer att spela en viktig roll i kommunens övergripande och långsiktiga arbete med geodatafrågor. Du är direkt underställd förvaltningschefen, och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. I din roll som geodatachef ansvarar du för att genom ditt ledarskap skapa goda förutsättningar för din personal så att ni tillsammans på ett resultatinriktat sätt och med en helhetssyn når övergripande mål. Du ansvarar för att stötta, stimulera och kompetensutve...
2023-09-05 2023-09-27
Kristinehamns kommun, Miljö- och hälsoskydd Miljöinspektör
Vi söker en miljöinspektör med erfarenhet inom livsmedel- och hälsoskyddsområdet. Du kommer huvudsakligen att planlägga och genomföra inspektioner/revisioner av livsmedelsanläggningar med livsmedelslagstiftningen som grund. Arbete inom andra lagstiftningsområden kan bli aktuella. Utredning av klagomål och misstänkta matförgiftningar samt att ge råd till företagare och allmänhet ingår också i arbetsuppgifterna.
2023-08-31 2023-09-24
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Undersköterskor till hemtjänsten
Som undersköterska inom äldreomsorgen i Kristinehamns kommun jobbar du med att stöd, vård och omsorg till personer i deras vardag. Samtliga insatser är biståndsbedömda och utgår från brukarens individuella behov. Arbetet sker i och kring brukarens eget hem och i ansvaret ingår att skapa förutsättningar för god livskvalitet och en meningsfull tillvaro för den vi utför insatser hos. Delegerade uppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut ingår i arbetet. Resursturer ingår i tjänsten. Alla tjänster är på heltid men det finns möj...
2023-08-31 2023-09-25
Kristinehamns kommun, Grundskola Lärarvikarier till Södra rektorsområdet i Kristinehamn kommun
Arbetsuppgifter innebär: • Undervisning i klasser från förskoleklass upp till årskurs 9 • Följa instruktioner från ordinarie personal men samtidigt vara beredd att • improvisera om det inte finns någon planering. • Skriva en kortare rapport till ordinarie lärare när dagen är slut. • Leda och organisera arbetet i klassrummet. • Samarbeta med andra lärare i arbetslaget Undervisningen sker enligt skollag och enligt fastställd läroplan. Alla elever skall ha möjlighet till inflytande över sin dag och ska bli respektfullt bemötta.
2023-08-25 2023-10-04