Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kommerskollegium Kommerskollegium söker EU-rättsjurist
Vi söker nu en erfaren EU-rättsjurist som vill arbeta med att analysera och följa utvecklingen avseende den fria rörligheten för tjänster på den inre marknaden. Med EU-rätten som redskap arbetar du för att undvika eller undanröja hinder mot den fria rörligheten för tjänster i Sverige och på EU:s inre marknad samt verkar för ett enhetligt genomförande och korrekt tillämpning av EU-rätten i Sverige. Du arbetar med att planera och genomföra analyser och utredningar inom arbetsområdet och handlägger ärenden kopplade till tjänstedirektivet. Det in...
2024-02-08 2024-02-28
Kommerskollegium Kommunikatör med webbkompetens (vikariat)
Vi söker en kommunikatör som gillar att planera och skapa kommunikation, genom att ta fram och genomföra kommunikationsstrategier och utveckla och publicera innehåll på webben. En viktig del av rollen är att skapa kommunikation från ax till limpa. Du jobbar med att planera och genomföra kommunikation av till exempel våra utredningar, i nära samarbete med våra experter. Du gillar och är bra på att göra komplicerade frågor enkla att förstå för en bredare målgrupp. Du kommer bland annat att få arbeta med Kommerskollegiums växande biståndsarbete ...
2024-02-08 2024-02-28
Kommerskollegium Utredare inom handelspolitisk analys
Vi söker dig som vill arbeta med handelspolitisk analys såväl som med handelspolitiska frågor i stort. Arbetsuppgifterna som utredare innebär i huvudsak att ta fram underlag, analys och policyrekommendationer med koppling till handelsutvecklingen i omvärlden samt att följa relevanta frågor och processer av betydelse för en öppen, fri och hållbar världshandel. Det kan till exempel handla om olika förslag från EU kommissionen eller WTO, att analysera en aktuell frågeställning med konsekvenser för EU:s handelspolitik och svenska intressen eller ...
2024-02-05 2024-02-25