Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Habo kommun, Fritids- och kulturförvaltningen Biblioteket i Habo söker timvikarie
Assistera ordinarie bibliotekarie. Du hanterar bibliotekets litteratur, registrerar i olika program och även till viss del guidar bibliotekets besökare som är ovana vid datorer. Du hjälper även till att hålla ordning och verkar för att det blir en trivsam och behaglig miljö för besökarna.
2023-11-29 2023-12-17
Habo kommun, Socialförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska
Nu söker vi en distriktssköterska/sjuksköterska för ett vikariat då en av våra kollegor studerar. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinska bedömningar, medicinska insatser, palliativ vård och hantering av medicintekniska produkter, omvårdnadsdokumentation i Combine, delegering enligt gällande förordningar och föreskrifter mm. Du säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden genom handledning och undervisning utifrån ett konsultativt förhållningssätt. I arbetsuppgifterna ingår även att initiera, medverka och/eller bedriva systematisk...
2023-11-22 2023-12-11
Habo kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska natt hemsjukvård/särskilt boende
Just nu söker vi en nattsjuksköterska för ett vikariat Som nattsjuksköterska ansvarar du för sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemsjukvård, särskilt boende och korttidsboende. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinska bedömningar, medicinska insatser, palliativ vård och hantering av medicintekniska produkter. Arbetet sker i nära samarbete med övriga sjuksköterskor och omvårdnadspersonal med fokus på den enskilde. Du säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden genom handledning och undervisning utifrån ett konsultativt förhå...
2023-11-20 2023-12-18
Habo kommun, Socialförvaltningen Undersköterska natt
- Utföra och dokumentera utförande av beviljat bistånd enligt SoL. - Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. - svara på och åtgärda trygghetslarm
2023-11-16 2023-12-08
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog alt lärare fritidshem med kompetens kring NPF
Du kommer i denna tjänst jobba tillsammans med ett resursteam där det idag ingår två grundskollärare, en lärare fritidshem och en socialpedagog. I ditt uppdrag arbetar du för att underlätta för elever i behov av särskilt stöd och utifrån ett helhetsperspektiv på både inlärning och utveckling. Du kommer i din roll samverka med lärare under skoldagen samt med lärare inom fritidsverksamheten. Följande delar ingår i uppdraget: - bygga goda relationer till eleven/elever - arbeta inkluderande, främjande och förebyggande för att stärka elevens lärand...
2023-11-13 2023-12-01
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Positiv förskollärare
Vi söker nu dig förskollärare med ett positivt förhållningssätt som kan bidra till utvecklingen av förskolans verksamhet. Som förskollärare i Habo kommun lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är ansvar för att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Verksamheten bygger på varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika f...
2023-11-10 2023-11-30
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkurator
Som skolkurator arbetar du med att stödja elever med psykologiska och sociala svårigheter. Utifrån en helhetssyn på individen ska du föra dialog, observera, analysera, förstå och arbeta med sociala processer och svårigheter. Utifrån dina kunskaper ger du förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg för att ge elever möjlighet till ökad måluppfyllelse. I rollen som skolkurator kommer du att samarbeta med elever, deras vårdnadshavare samt skolans personal. Arbetet innebär samverkan med andra förvaltningar i Habo kommun, Region Jönköpings l...
2023-11-01 2023-11-29