Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Grundskolan Vi söker en Biträdande rektorstjänst på Skogstorpsskolan
Barn och utbildningsförvaltningen söker dig som vill ha ett roligt, utmanande och utvecklande arbete inom grundskolan i Falkenbergs kommun. Tjänsten som biträdande rektor innebär att du ingår i ledningsorganisationen för Skogstorpsskolan. Skolan ingår i Skogstorpssområdet som består av tre F-6-skolor och en 7-9 skola, där Skogstorpsskolan har både f-6 och 7-9. Anpassad grundskola kommer, om erforderliga beslut fattas, att starta upp en avdelning på Skogstorpsskolan. I området kommer sammanlagt fem rektorer att arbeta i olika omfattning. I Falke...
2023-09-22 2023-10-08
Falkenbergs kommun Stödassistenter till LSS-boende och Daglig verksamhet, Enhetsområde 9
Som stödassisstent är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet, meningsfullhet och glädje för våra brukare. Arbetet går ut på att ge stöd och service till de boende, för att bidra till en fungerande och stimulerande hemmiljö. Arbetsuppgifterna består av t.ex. personlig omvårdnad, socialt stöd, aktivering och andra insatser som utformas efter varje enskild individs behov och förutsättningar. Arbetet på daglig verksamhet går ut...
2023-09-22 2023-10-01
Falkenbergs kommun Stödassistent till Daglig verksamhet och arbetsanskaffning, Enhetsområde 9
Vi söker en ny medarbetare till arbete inom område 9, daglig verksamhet samt uppdraget att arbeta med arbetsanskaffning av arbeten till många av våra verksamheter. Som stödassistent på daglig verksamhet är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och skapar och upprätthåller förutsättningar för självbestämmande, livskvalitet, meningsfullhet och glädje för våra brukare. Arbetet går ut på att ge stöd och service till deltagarna, samt viss hjälp med personlig omvårdnad. Vi stöttar deltagare till en meningsfull sysse...
2023-09-22 2023-10-01
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska Tallgläntan korttid, vikariat
Du kommer utföra undersköterskearbete på vårt korttidsboende. Till korttiden på Tallgläntan kommer brukare för bland annat utredning, rehabilitering, avlastning eller pallitativ vård. Korttiden består i dagsläget av 24 platser. Korttiden är en spännnande arbetsplats där allt arbete sker i kontinuerlig samverkan med omvårdnadspersonal, biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.
2023-09-20 2023-10-02
Falkenbergs kommun, HSL Arbetsterapeut/Fysioterapeut till vårdplaneringsteamet Falkenbergs egenregi
Du kommer vårdplanera i team med biståndshandläggare och sjuksköterska. Vårdplanering sker via Teams i samband med utskrivning från sjukhusvistelse där syftet är att patienten skall få en trygg och planerad hemgång när kommunen tar över ansvaret. Du ansvarar för att ta in information för att få ett bra underlag innan planeringen, boka in tider för planering samt efter planeringen se till att rätt information går vidare till de som skall ta emot patienten vid hemgång. Detta är arbetet för dig som tycker om att ha en mer administrativ roll och ku...
2023-09-20 2023-10-01
Falkenbergs kommun, Hemtjänst Vi söker undersköterska till hemtjänst Hjortsberg
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade hsl-arbetsuppgifter. Vi arbetar i verksamhetssystemet Intraphone, där allt ifrån planering, utförda besök och dokumentation genomförs.
2023-09-18 2023-10-01
Falkenbergs kommun, Myndighetsavdelningen Socialsekreterare med inriktning våld i nära relation
Som handläggare för våld i nära relation/ hedersrelaterat våld (VIR/HRV) utreder du våldsutsatta och våldsutövare och beviljar insatser som du också följer upp. Du arbetar tätt med en väl utbyggd öppenvård och flera skyddade boenden. När det finns barn i familjen arbetar du tillsammans med barnhandläggare. Vi och öppenvården använder oss av evidensbaserade metoder och tycker om utveckling i arbetet. Du får regelbunden metodhandledning, extern handledning och erbjuds utbildning som bedöms vara relevant bland annat genom Yrkesresan
2023-09-18 2023-10-01
Falkenbergs kommun, Funktionsstöd Stödpedagoger till Funktionsstöd, barn- och ungdomsverksamheter
Som stödpedagog är du ett stöd i arbetet att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska metoder som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet. Du har en vägledande och uppföljande roll till dina kollegor gällande: • social dokumentation och genomförandeplaner • metoder och förhållningssätt • lagar, skydds- tvångs, och begränsningsåtgärder och anhörigperspektiv Som stödpedagog håller du i din enhets verksamhetsmöten. Du ingår i nätverk tillsammans med andra stödpedagoger och metodutvecklare, lokalt och länsövergrip...
2023-09-18 2023-10-08
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Specialistundersköterskor till Hemtjänst, Falkenbergs egenregi
Arbetet som specialistundersköterska inom hemtjänsten innebär i största mån brukarnära arbete i verksamheten med en central roll i verksamhetens bibehållande och utveckling av kvalitet. Verksamhetens behov avgör hur mycket tid som avsätts för detta uppdrag, i regel ca 25%. Fördelningen av tid beror på verksamhetens behov och kan komma att ändras över tid. Du är drivande i verksamhetens pedagogiska arbete och har god kompetens, ett gott förhållningssätt och etisk kompetens i möten med såväl brukare som anhöriga. Din uppgift tillsammans med enh...
2023-09-18 2023-10-03
Falkenbergs kommun, Hemtjänst Undersköterska Hemtjänst Norr
Som undersköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade hsl-arbetsuppgifter. Vi arbetar i verksamhetssystemet Intraphone, där allt ifrån planering, utförda besök och dokumentation genomförs. Vi erbjuder dig ett roligt och självständigt arbete med stort ansvar!
2023-09-13 2023-09-26
Falkenbergs kommun Administrativ assistent till Funktionsstöd
Som administrativ assistent är du ett stöd för enhetschefer i det dagliga arbetet, framförallt inom personaladministration, löner, schemaläggning, bemanning vid akut frånvaro. Rollen som administrativ assistent har stor betydelse för såväl enheternas arbetsmiljö som för ekonomin. Assistenten ska tillsammans med enhetschef och medarbetare sträva efter den mest optimala planeringen och bemanningen för verksamheten. Enhetscheferna har det övergripande ansvaret för verksamheten avseende personal, budget, arbetsmiljö samt kvalitet, och det är av ...
2023-09-11 2023-09-24
Falkenbergs kommun Stödassistenter till LSS-boende, Enhetsområde 8
Som stödassistent är du intresserad av ett utvecklande och mångsidigt arbete, där vi är med och skapar och upprätthåller förutsättningar för trygghet, självbestämmande, livskvalitet och glädje för våra brukare. Din roll är att arbeta stödjande och motiverande tillsammans med brukaren för att hen ska kunna hantera sin vardag så självständigt som möjligt. Detta med hjälp av bland annat tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ kommunikation. Arbetet innefattar även personlig omvårdnad, socialt stöd och andra insatser som ut...
2023-09-11 2023-09-24
Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen Krisberedskapssamordnare
Uppdraget som krisberedskapssamordnare är brett och i tjänsten kommer du att ha en viktig roll i att driva och samordna det övergripande kris- och beredskapsarbetet i kommunen och att ge stöd till förvaltningarna och bolag. Mer specifikt är dina arbetsuppgifter initialt tänkta att vara nedanstående, dessa kan dock komma att förändras över tid. - Utveckla och driva organisationens förmåga inom krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap. - Samordna arbetet med kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys. - Arbeta med kommunens krigs...
2023-09-01 2023-09-24
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Tekniker/vaktmästare till Falkhallen och Argus
Arbetet som tekniker/vaktmästare på Falkhallen och Argus innebär att du servar hyresgäster, utför för- och efterarbete i anslutning till arrangemang, ljus-, ljud- och scentekniskt arbete, samverkan med andra aktörer och visst fastighetsunderhåll. Du får ett arbete med omväxlande och varierande arbetsuppgifter där du arbetar både självständigt men också tillsammans med dina kollegor!
2023-09-01 2023-09-24
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Hej! Är du Falkenbergs kommuns nya bibliotekschef ?
Vi söker dig som vill, och äger förmågan att, förvalta, utveckla och leda verksamheten på ett hållbart vis tillsammans med bibliotekets medarbetare. Du ansvarar för att verksamheten uppfyller sina uppdrag som bland annat handlar om att ge tillgång till oberoende information, möjliggöra ett livslångt lärande, minska den digitala klyftan samt vara en öppen mötesplats för samtal och diskussion med syfte att bidra till ett demokratiskt samhälle. Din uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att ta del av bibliotekens utbud, att st...
2023-08-31 2023-10-01
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Timvikarier till vård och omsorg, måltid och barnomsorg
Oavsett verksamhet så erbjuder vi varierande arbete där du möter många människor och har olika arbetsuppgifter. Som vikarie inom vård och omsorg hjälper du personer i olika åldrar att få en meningsfull och fungerande vardag. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med morgonrutinen, personlig hygien, åka på en utflykt, fixa midsommarfirandet och uppmuntra och motivera omsorgstagarna i deras vardag. Som vikarie inom barnomsorg arbetar du pedagogiskt med barn inom förskola och/eller grundskola. Som vikarie inom måltid, arbetar du inom...
2023-08-16 2023-10-12
Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen Förvaltningschef socialförvaltningen
Nu söker vi dig, en ledare som med stort engagemang vill leda arbetet med att nå målen. Som chef för socialförvaltningen i Falkenbergs kommun leder du dels din förvaltning och dess verksamhet, dels hela kommunen i kommundirektörens övergripande koncernledningsgrupp. Du är anställd av kommunstyrelsen och din närmaste chef är kommundirektören. Du ansvarar för socialförvaltningens ekonomi, verksamhet och personal. I rollen är du kontakten mellan politiken och förvaltningen och har direkt personalansvar för förvaltningens verksamhetschefer som du c...
2023-08-14 2023-10-01