Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Koncernkontoret Beredskapsdirektör till Koncernledningen, Malmö/Kristianstad
Koncernstaben för säkerhet och beredskap ska i linje med Koncernkontorets uppdrag både styra och stödja arbetet inom koncernstabens ansvarsområden. Som beredskapsdirektör ansvarar du för uppbyggnad och förvaltning av ett sammanhållet ledningssystem över berörda funktioner. En viktig del av uppdraget utgörs av en god och strukturerad samverkan med samtliga förvaltningar inom Region Skåne. Rollen omfattar även omfattande samverkan och dialog med externa parter som exempelvis Länsstyrelsen, MSB, Försvarsmakten och Polis men även andra regioner, k...
2024-04-12 2024-05-05
Västerås stad Affärsdriven VD till Stockholm - Västerås flygplats
Vi vill att du har stort fokus på att marknadsföra, utveckla och förstärka flygverksamheten samt utveckla flygplatsen som en betydelsefull beredskapsflygplats. Tillsammans med verksamhetsansvarig enligt regelverket för EASA ser ni till att verksamheten fungerar på bästa sätt. Din goda förmåga av att skapa långsiktiga och framgångsrika relationer med kunder, ägare, styrelse och samarbetspartners skapar förutsättningar för goda resultat. Du leder och motiverar dina 25 medarbetare och skapar engagemang och delaktighet för att ta vara på allas k...
2024-04-10 2024-04-28
Region Skåne, Koncernkontoret Biträdande förvaltningschef tillika stabschef till Koncernkontoret, Malmö/Kristianstad
Som biträdande förvaltningschef/stabschef leder du Koncernkontorets stab som i nuläget är i en förändringsfas och utvecklas tillsammans med Koncernkontorets uppdrag och övriga verksamheter. Du leder genom två områdeschefer och fyra enhetschefer. Ditt ansvar är brett och kan delas in i nedanstående övergripande delar: Som biträdande förvaltningschef biträder du Regiondirektören i dess roll som förvaltningschef. I rollen stöttar du både regiondirektören och övriga direktörer och utgör ett kvalificerat ledningsstöd ur både ett regionalt perspekt...
2024-04-10 2024-05-01
Emmaboda Energi Elnätschef
Affärsområde Elnät har ansvar för elnätet inom de norra delarna av kommunen och sysselsätter åtta medarbetare med kompetens inom till exempel linjemontage, mätinsamling och dokumentation. Som elnätschef är du ansvarig för affärsområdets resultat och du leder arbetet med drift, underhåll, förvaltning och utveckling av elnätet inom vårt koncessionsområde. I resultatansvaret ingår budget för investeringar och drift, uppföljning och rapportering. Du arbetar med omvärldsbevakning inom ditt område och ansvarar för att vi arbetar på bästa sätt med ut...
2024-03-26 2024-04-29