Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vellinge kommun, Samhällsbyggnad Trygghetsvärd
Som trygghetsvärd arbetar du både händelsestyrt och strategiskt för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. Som trygghetsvärd arbetar du med närvaro på strategiska platser och skapar relationer genom dialog med de som bor, vistas och verkar inom Vellinge kommun. Arbetet innefattar att observera, dokumenterar och rapporterar avvikelser som kan påverka tryggheten. Som trygghetsvärd arbetar du även med olika fokusområden som är kopplade till ett tryggt och snyggt Vellinge, vilket är en del av det brottsförebygga...
2022-11-30 2022-12-14
Polismyndigheten, Polisregion Väst Timanställda arrestantvakter till Göteborg
Som timanställd arrestantvakt kommer du att ingå i en mindre grupp av arrestantvakter som leds av gruppchef. Du arbetar med tillsyn och bevakning av frihetsberövade personer och medverkar vid avisiteringar, provtagningar, kroppsvisitationer, fotografering, spårsäkring och fingeravtrycksundersökning. I arbetsuppgifterna ingår också bevakning och förflyttning av personer som ska förhöras eller transporteras. Hanteringen av de frihetsberövade ska ske på ett korrekt och rättssäkert sätt. Andra administrativa arbetsuppgifter som stödjer verksamheten...
2022-11-28 2022-12-12
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gränskontrollanter till Landvetter Flygplats
Som gränskontrollant är din huvudsakliga arbetsuppgift att kontrollera pass och övriga handlingar för resande till och från Sverige vid den yttre gränskontrollen för att upptäcka och förhindra gränsöverskridande brottslighet. Gränskontroll sker på de flygplatser i regionen där gränskontroll ska genomföras samt i Göteborgs Hamn. Arbetet sker uniformerat och du kommer att komma i kontakt med gränsöverskridande brottslighet, exempelvis människosmuggling. Du arbetar underrättelsebaserat och i arbetsuppgifterna ingår bland annat profilering av res...
2022-11-24 2022-12-08
Polismyndigheten, Polisregion Syd Passkontrollanter till Gränspolisenheten, Region Syd
Om arbetsplatsen Vill du tillsammans med dina kollegor arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende för Polisen i samverkan med lokalsamhället? Region Syd söker nu passkontrollanter med tjänstgöring vid Gränspolisenheten. Polismyndigheten i Region Syd har ca 4 700 anställda. Regionen består av fem polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under Regionpolischefen. Gränspolisenheten består av 4 sektioner vilka är utredningssektionen, verkställighetssektionen, flyg...
2022-11-21 2022-12-04
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Nationell instruktör vid Kriminalvårdens narkotikahundverksamhet
Som hundinstruktör arbetar du för att hundförarna med narkotikahund innehar den kompetens som behövs för att nå Kriminalvårdens uppsatta mål om drogfria anstalter och häkten. I samverkan med Huvudkontoret kommer du att ta fram nya sök- och dressyrmetoder. Du kommer också att vara behjälplig i arbetet med att ta fram styrdokument samt utveckling av riktlinjer. Du ansvarar för att effektivt planera, genomföra och följa upp hundekipagens utbildningar. Du är ansvarig provledare vid årliga tjänstbarhetsprov och ansvarar för införskaffning av lämpli...
2022-11-18 2022-12-09