Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Högskolan i Gävle Universitetslektor i matematik
I anställningen ingår i första hand undervisning samt kursansvar inom ingenjörs- och lärarprogrammen. Därtill förväntas den anställde bidra till kurs- och programutveckling på grundläggande och avancerad nivå, handledning och examination av examensarbeten samt forskning. Viss administration ingår i anställningen, såsom eventuell medverkan i programråd och kring examination av studenter.
2021-06-22 2021-08-08
Högskolan i Gävle Universitetslektorer i matematikdidaktik
I anställningen ingår undervisning för blivande grundlärare F-3 och 4-6 samt ämneslärare, handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå samt deltagande i utvecklingen av kurser och forskning inom matematikdidaktik. Viss administration ingår i anställningen, såsom eventuell medverkan i programråd och kring examination av studenter.
2021-06-22 2021-08-08
Högskolan i Gävle Universitetslektor i folkhälsovetenskap
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ansvara för och bedriva undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå på såväl svenska som engelska. Undervisningen sker inom folkhälsovetenskap och arbetshälsovetenskap. Därutöver ingår att om möjlighet finns bedriva forskning med tvärvetenskaplig och samhällsinriktad ansats i linje med högskolans strategiska forskningsområden. I arbetsuppgifterna ingår också att delta i avdelningens och ämnets utvecklingsarbete. Därutöver ingår administrativt arbete och samverkan. Undervisning ...
2021-06-15 2021-06-30
Högskolan i Gävle Universitetslektor i folkhälsovetenskap
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ansvara för och bedriva undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå på såväl svenska som engelska. Därutöver ingår att bedriva forskning inom folkhälsovetenskap med tvärvetenskaplig och samhällsinriktad ansats samt med kopplingar till hållbar utveckling och i linje med högskolans strategiska forskningsområden. Inom arbetsuppgifterna rörande forskning ingår även att etablera forskningssamarbeten utanför och inom Högskolan samt att söka externa forskningsanslag. I arbetsuppgifter...
2021-06-11 2021-08-02
Högskolan i Gävle Universitetslektor i didaktik, inriktn. yngre barn
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i främst Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet F åk 3, men kan också omfatta undervisning i Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. Undervisningen ska vara forskningsförankrad, och genomförs inom ramen för både campusbaserade och distansbaserade kurser och program på såväl grund som avancerad nivå samt även forskarutbildningsnivå. Även utvecklings- och administrationsarbete samt viss forskning ingår i arbetsuppgifterna. Den anställde förväntas tillbringa merparten av sin arbetstid på ...
2021-05-24 2021-06-30
Högskolan i Gävle Universitetslektor i biologi, inriktning ekologi
I anställningen ingår undervisning på folkhälsostrategprogrammet med inriktning mot hållbar utveckling, förskollärarprogrammet, grund- och ämneslärarlärarprogrammen, miljöstrategprogrammet och fristående kurser samt medverkan i kurser med inslag av hållbar utveckling. I anställningen ingår även att bedriva handledning och examination på grund- och avancerad nivå på såväl svenska som engelska. I arbetet skall den anställde delta i avdelningens och ämnets utvecklingsarbete. Därutöver ingår administrativt arbete, inklusive kursadministration, sa...
2021-05-24 2021-08-01