Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterskor till Ortopedavdelningen i Kristianstad
Vi ser nu fram emot att välkomna tre nya undersköterskekollegor till vår avdelning! En tillsvidareanställning och två graviditetsvikariat. Tillsvidaretjänsten innebär rotationsarbete både dag och natt. Vikariatens arbetstid kommer i första hand förläggas dag och kväll. Samtliga tjänster innefattar även helgtjänstgöring. Vi tillämpar önskeschema. Som undersköterska hos oss arbetar du i team tillsammans med flera olika yrkeskategorier och har ansvar för de förekommande undersköterskeuppgifterna på en opererande akutvårdsavdelning. Det innebär b...
2022-11-25 2022-12-09
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till Kirurgiavdelning i Lund
Nu välkomnar vi undersköterskor till vårt team på Kirurgiavdelningen 14! I rollen som undersköterska hos oss arbetar du med omvårdnaden kring kirurgipatienter samt med preoperativa förberedelser och postoperativ vård av patienter som har genomgått olika typer av kirurgi. Vi har möjlighet till övervakning (telemetri) som stöd i vården av våra patienter. Medicintekniska arbetsuppgifter såsom att sätta kateter i urinblåsan (KAD), perifer venprovtagning, såromläggningar, NEWS-kontroller, administera sondmat samt spola drän är vanligt förekommande ...
2022-11-25 2022-12-16
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterska, dagtid, till Neurointensivvårdsavdelning i Lund
Vi söker nu en undersköterska för en dagtidstjänst till NIVA i Lund. Vi erbjuder en spännande och varierad arbetsmiljö med tillfredställande och utmanande arbetsuppgifter. Att arbeta som undersköterska på NIVA innebär att du får ett varierat arbete med snabba växlingar. På avdelningen bedrivs ett flertal forskningsprojekt i syfte att utveckla neurointensivvården. Verksamheten är personaltät och vi som arbetar här har olika kompetenser vilket gynnar vår verksamhet. När du börjar din anställning hos oss erbjuds du ett introduktionsprogram utifr...
2022-11-24 2022-12-08
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterska, vik, till VO hematologi, onkologi och strålningsfysik i Malmö
Vi välkomnar nu en undersköterskekollega för ett vikariat till Onkologiavdelning 1 i Malmö Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du som undersköterska får en bred kompetens. Hos oss kommer du att arbeta med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter vid en onkologisk vårdavdelning med fokus på omvårdnad. Vi erbjuder dig ett omväxlande och givande arbete med goda förutsättningar att utvecklas inom området och i din yrkesroll. Utifrån din ambition och erfarenhet ges du individuell handledning liksom möjlighet att påverka och utveckla såväl dit...
2022-11-24 2022-12-15
Region Jämtland Härjedalen, Medicin Undersköterska till Medicinenheten
Arbetet på vårdavdelningen innehåller traditionella undersköterskeuppgifter. Arbetet kommer att ske med utgångspunkt från ett anpassat schema under veckans alla dagar och timmar för att alltid möta patientens behov.
2022-11-23 2022-12-11
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterska till Dialysmottagning i Lund
Vi söker nu en ny undersköterska till vår Dialysmottagning i Lund. Hos oss blir du en del av ett starkt team som värnar om och arbetar med patientens bästa i fokus. I din roll som undersköterska arbetar du främst med omvårdnad av dialyspatienter samt assisterar sjuksköterskor vid dialysbehandlingar. Vidare ingår förrådsbeställningar, planering av logistik, andra dagliga kringuppgifter och delegerade uppdrag i din roll. Hos oss får du möjlighet att bygga långsiktiga och värdefulla relationer till patienterna. Vi arbetar för att patienten trots ...
2022-11-23 2022-12-07
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterska till Neurokirurgiavdelning i Lund
Våra team består av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Omvårdnadsledare och klinisk lärare finns som coachar och vägleder i omvårdnadsarbetet. Vi arbetar med pre och postoperativt med neurokirurgiska patienter och för att ge den en trygg och säker omvårdnad. Vi ser till hela patienten och anpassar omvårdnaden efter patientens olika behov under vårdtiden. Under hösten kommer vi tillsammans att arbeta med införandet av konceptet magnetmodellen. Magnetmodellen identifierar omvår...
2022-11-23 2022-12-07
Danderyds kommun, Klingsta vård- och omsorgsboende Undersköterskor på timme till Klingsta, Danderyds kommun
Arbetsuppgifterna innefattar framför allt; personlig omvårdnad, måltidsarbete, dokumentation, genomförande av aktiviteter tillsammans med de boende samt administrering av läkemedel efter delegering.
2022-11-23 2022-12-14
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterska till Röntgenavdelning i Kristianstad
I rollen som undersköterska hos oss ingår omvårdnadsarbete och du arbetar i team bestående av undersköterskor, röntgensjuksköterskor och läkare. Vi har varierande arbetsuppgifter där du assisterar röntgensjuksköterskor och läkare vid undersökningar inom röntgen, ultraljud och magnetkamera (MR). Därutöver ingår administrativa arbetsuppgifter kopplat till bland annat media och bild, remisshantering, receptionsarbete och tidsbokning tillsammans med medicinska sekreterare. Din arbetstid är förlagd till dag, kväll och helg mellan klockan 07.00-22.0...
2022-11-23 2022-12-04
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till Infektionsavdelning i Malmö
Vi välkomnar nu undersköterskor för både tillsvidare- och visstidsanställning. I anställningen ingår dag/kväll- och nattjänstgöring. Vi söker även dig som enbart vill arbeta natt. Hos oss erbjuds du ett spännande och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Som undersköterska arbetar du i tvärprofessionella team med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Du är en viktig del i teamet och en länk för att upptäcka förändringar i patienternas vårdsituation så att åtgärder kan vidtas. Målet är att varje team ha...
2022-11-22 2022-12-13
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Omvårdnadsledare till Lungavdelning i Malmö
Nu välkomnar vi två nya kollegor som vill jobba som undersköterska och omvårdnadsledare hos oss! I din roll som undersköterska ansvarar du för den basala omvårdnaden. Utöver det tar du kontroller, lägger om drän samt assisterar vid dräninläggning. Du mobiliserar patienter och gör olika typer av riskbedömningar. Vi arbetar i team kring våra patienter där alla yrkeskategorier ingår såsom sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och läkare. Som omvårdnadsledare kommer du att utföra dessa arbetsuppgifter med inriktni...
2022-11-22 2022-12-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till Kirurgiavdelning 7 i Malmö
Vi söker nu två undersköterskor som uppskattar ett varierande arbetstempo i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. I rollen som undersköterska på Kirurgiavdelning 7 arbetar du både med preoperativa förberedelser och postoperativ vård av patienter som genomgått olika typer av akut kirurgi. Totalt vårdas 22 patienter på avdelningen fördelat på fyra grupper och tillsammans med din sjuksköterska ansvarar du för cirka fem-sex patienter. Många av våra patienter är i behov av avancerad smärtlindring i form av olika smärtpumpar. Smärtenheten komm...
2022-11-22 2022-12-13
Region Västerbotten, Stenbergska HC Undersköterska, Stenbergska hälsocentral Lycksele
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska i primärvården möter du hela tiden nya patienter, i alla åldrar, med olika åkommor. Det är ett stimulerande arbete som kräver gott samarbete och ett gott bemötande mellan medarbetare och yrkesgrupper. Det huvudsakliga arbetet består av provtagning, såromläggningar, suturtagning, tidsbokning samt att assistera kollegor vid olika handläggningar av patienter, såsom mindre operationer och ingrepp. Även andra arbetsuppgifter ...
2022-11-21 2022-12-05
Region Jämtland Härjedalen, Infektion Undersköterska till Infektionsavdelningen på timmar
Sedvanliga undersköterskeuppgifter på en vårdavdelning. Vi jobbar i team med sjuksköterskor och läkare i patientnära vård. Som undersköterska får du ett omväxlande arbete med skiftande vårdsituationer, både akuta och planerade. Hos oss finns mån-fre, en ledningssjuksköterska och...
2022-11-21 2022-12-04
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Undersköterskor till Medicinavdelning i Trelleborg
Vi på medicinavdelningen i Trelleborg ser nu fram emot att välkomna två undersköterskekollegor till vårt härliga team! I rollen som undersköterska hos oss kommer du arbeta med omvårdnad och behandling av patienter över 18 år med internmedicinska diagnoser. Du möter patienter med en variation av komplexitet, behandlingstid och akuta tillstånd. För oss är kompetensutveckling en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla och öka kvalitén i vården samt ge stimulans i yrkeslivet. Medicinavdelningen Trelleborg är drivande i digitala utvecklingsp...
2022-11-21 2022-12-12
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till Infektionsavdelning i Lund
Vi välkomnar nu två undersköterskor till oss! Här blir du en del av vår framtid där ditt engagemang och dina idéer är viktiga. Du kommer att arbeta i team tillsammans med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeut. I rollen som undersköterska hos oss erbjuds du ett utvecklande och spännande arbete i ett gott arbetsklimat. Vidare arbetar du patientnära med förekommande arbetsuppgifter för en undersköterska på en infektionsavdelning med fokus på omvårdnad, såromläggningar, provtagning samt förebyggande arbete avseende bland annat...
2022-11-21 2022-12-12
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till Barn- och ungdomskirurgiavdelning i Lund
Vi välkomnar nu tre undersköterskor alternativt barnundersköterskor för både tillsvidareanställning samt vikariat till oss på barn- och ungdomskirurgiavdelningen! I din roll som undersköterska/barnundersköterska hos oss ingår du i ett team bestående av sjuksköterskor, läkare, farmaceut, servicemedarbetare, medicinska sekreterare, kurator, psykolog, dietist och fysioterapeut. Som ny kollega till oss får du ett individuellt introduktionsschema på minst fem veckor där du tillsammans med mentor och handledare bygger en bra grund och skapar förutsä...
2022-11-21 2022-12-19
Region Jämtland Härjedalen, Röntgen Undersköterska till Östersunds röntgenavdelning *inkl. kreativa kollegor
I arbetet ingår att stödja och assistera röntgensjuksköterskor och läkare vid undersökningar samt i övriga arbetsuppgifter som förekommer vid en röntgenavdelning, till exempel administrativt arbete i vårt patient- och bildbehandlingssystem. I anställningen ingår det att kunna arbeta helger, kvällar och nätter. Vi arbetar i Sectras RIS/PACS som är vårt patientinformationssystem för utlåtanden och bilder.
2022-11-18 2022-12-04
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till Akutavdelning kirurgi i Lund
I din roll som undersköterska hos oss ingår det att tillsammans med teamet ta hand om patienter som genomgått både stora och små ingrepp, vilket inkluderar handhavande av dränage och medicinteknisk utrustning. I den postoperativa vården är vätskebalans, nutrition, smärtbehandling, mobilisering och sårvård centrala inslag i vårt arbete. Patienterna och närstående du möter befinner sig i olika stadier i livet och du lär dig att bemöta människor i kris, sorg och glädje och ska därför kunna erbjuda bästa möjliga vård för att lindra, bota och stödj...
2022-11-18 2022-12-02
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Undersköterska till medicinmottagningen Bollnäs och Söderhamn
Du kommer att dela din tid mellan medicinmottagningarna i Bollnäs och Söderhamn och på Behandlingsenheten. Som undersköterska på mottagningarna kommer du bland annat att arbeta med • administrativt arbete såsom post- och remisshantering • patientadministrativt arbete som t.ex. bokning av patienter, provsvarshantering • vara behjälplig till läkare t.ex vid olika undersökningar • ge service till patienter • ansvara för mottagningstelefon Arbetet på behandlingsenheten innebär att du ska: • vara patienter behjälplig • samverka med sjuksköterska ...
2022-11-18 2022-12-11
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Undersköterskor till VO Bild och Funktion, röntgen i Malmö
På avdelningen arbetar undersköterskor, röntgensjuksköterskor och läkare tillsammans. Patient, anhörig- och remittentkontakt är en viktig del av arbetet där du som undersköterska är en betydelsefull länk till våra remittenter. En stor del av arbetet innefattar digital hantering av remisser. På akut/barn-enheten är arbetsuppgifterna varierande och innefattar bl.a. bokning av röntgen-undersökningar i journalsystem Sectra RIS, omvårdnad av patienter och assistera vid röntgen-undersökningar, receptionsarbete samt tillsyn av svårt sjuka patienter...
2022-11-18 2022-12-04
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Undersköterska till geriatrikavdelningen
Vi välkomnar dig till en arbetsplats där delaktighet, ansvarstagande och arbetsglädje är nyckelord. Vår specialitet är att se till patientens helhetssituation utöver den aktuella diagnosen, vilket bidrar till en stimulerande arbetsmiljö. Med patienten i fokus skapar vi tillsammans hög patientsäkerhet och arbetsdagar där vi trivs och utvecklas. Här på geriatriken rehabiliteras äldre patienter som ofta är multisjuka. På avdelningen finns åtta geriatriska rehabiliteringsvårdplatser och åtta akutgeriatriska medicin platser. Rehabiliteringspatienter...
2022-11-18 2022-12-11
Region Kronoberg, Folktandvård Steriltekniker till Specialisttandvården, Centrallasarettet Växjö
Hos oss får du ett självständigt arbete med stort ansvar. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av steriltekniskt arbete såsom rengöring, desinfektering, iordningsställande av utrustning och operationsgaller. Vi använder oss av sterilenheten på sjukhuset för att sterilisera instrument. Vi sköter också en del fabriks-steriliserat gods och packar operationsvagnar inför operationer. Du ansvarar dessutom för planering och logistik med instrumentariet inför både polikliniskt arbete och inför narkosbehandling. Arbetet är förlagt till dagtid på varda...
2022-11-18 2022-12-04
Region Västerbotten, Psykogeriatik avdelning 2 Umeå Undersköterska, Avdelning 2, Geriatriskt centrum, Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I arbetet som undersköterska ingår omvårdnadsarbete tillsammans med sjuksköterska. Ni utför medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd och ordination. Du samarbetar med övriga professioner i vårdteamet, andra vårdgivare och patientens närstående.
2022-11-18 2022-12-11
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterska till kvinnoklinikens Gyn-och akutmottagning i Lund
Vi söker nu en undersköterska till kvinnoklinikens Akut-och gynmottagning i Lund. Tjänsten innebär bemanning både på Gynekologimottagningen samt Akutmottagningen tillsammans med olika yrkeskategorier. Ditt arbete hos oss är självständigt, ansvarsfullt och omväxlande. Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter förekommande på mottagning med både planerade och akuta besök med tyngdpunkt på assistans till mottagningsläkare och sjuksköterska. Arbetet innebär även assistans vid mindre operativa ingrepp och undersökningar, provtagning, i...
2022-11-17 2022-12-01
1 2 3 >