Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterska till Ortopedkliniken, avdelning 5, Ljungby
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del för att nå upp till vårt övergripande mål, som är att bedriva god och säker vård. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete, då du inte enbart kommer arbeta med ortopedpatienter utan även med medicin och kirurgpatienter. Du kommer att ingå i ett team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Du kommer vara en del av en trivsam arbetsgrupp med många erfarna kollegor.
2024-04-19 2024-05-03
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral Undersköterska välkomnas till Lugnviks Hälsocentral!
Huvudsakliga arbetsuppgifter är provtagning på vårt eget lab. och assistans vid specifika läkarundersökningar såsom gynekologiska undersökningar, rektoskopi och fläckmottagning. Vi har ett eget infektionsspår för smittsamma patienter där undersköterskan är läkaren behjälplig i undersökning och behandling. Utöver det har du som undersköterska egen mottagning för bl.a. suturtagning, blodtappning, spirometrier och öronspolning. Hembesök till patienter som har svårt att ta sig till hälsocentralen för provtagning är en viktig del i undersköterskans...
2024-04-19 2024-05-05
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterskor till Förlossningsavdelning i Lund
Vi söker tre nya undersköterskor till vår förlossningsavdelning! I rollen som undersköterska samarbetar du med barnmorska i förlossningsarbetet. Ni vårdar patienten och dennes närstående under och timmarna efter förlossning. I arbetsuppgifterna ingår att ge grundläggande omvårdnad till patienten och barnet. Du bistår även vid instrumentella förlossningar samt kejsarsnitt. Att arbeta som undersköterska på en förlossningsavdelning är utvecklande på många plan, bland annat genom arbete i parvård som möjliggör ett nära samarbete med barnmorska....
2024-04-19 2024-05-03
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Undersköterska, Allmängeriatriken, Geriatriskt centrum, Umeå
Som undersköterska/sjukvårdsbiträde hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska vid Geriatriskt centrum ges du ett utvecklande, lärorikt och varierat arbete i ett team med arbetsglädje. Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska vid Geriatriskt centrum ges du ett utvecklande, lärorikt och varierat arbete i ett team med arbetsglädje. Hos oss har undersk...
2024-04-18 2024-05-02
Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 3 Undersköterska till omväxlande och lärorik miljö
Patienterna kommer till vår akutkirurgiska avdelning via akutmottagningen för att starta utredning och behandling. Fokus ligger på diagnostik, behandling, övervakning och god omvårdnad. Vårdtiden varierar från 1 dygn till längre beroende på patientens tillstånd och behov av akutsjukvård. Vi arbetar i multiprofessionella team där ett vårdteam består av undersköterska, sjuksköterska samt läkare i samarbete med flera andra funktioner såsom vårdplaneringssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Ledningssjuksköterska finns på plats för att leda ...
2024-04-18 2024-05-19
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Skötare/undersköterska till psykiatriska akutteamet
Tillsammans arbetar vi nu med att driva utvecklingen för att möta framtidens behov. Vi står nu inför en förändring där vi ska förbättra det pre-hospitala patientomhändertagandet samt förbättra vårdkvalitén. Vi jobbar för att förbättra den psykiatriska heldygnsvården genom en ny psykiatrisk vårdavdelning, SPOT (specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam) en PAVA (psykiatrisk akutvårdsavdelning) samt psykiatrisk akutmottagning. I detta projekt lägger vi stor vikt vid personalens delaktighet i arbetet att ta fram en ny heldygnsvård av bästa kvalité för...
2024-04-18 2024-05-05
Region Jämtland Härjedalen, Neuropsykiatriska mottagningen Undersköterska
På Neuropsykiatriska mottagningen bedömer vi och behandlar patienter med vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ibland i kombination med annan psykisk ohälsa. Du som undersköterska är delaktig i vården av patienterna. Det ingår sedvanliga uppgifter såsom recepthantering, provtagningar, telefonrådgivning, bevakning av väntelistor, delta vid behandlingskonferenser, viss patientkontakt och SIP-möten osv. Hos oss tillhör du ett team med erfarna sjuksköterskor och specialistläkare och dina kunskaper sätts dagligen på prov. Du kommer att a...
2024-04-18 2024-05-19
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk vårdavdelning 4B Undersköterska till Psykriatisk vårdavdelning 4B
Som undersköterska/skötare i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är det stöd patienten behöver i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Vi jobbar med kontaktmannaskap och är indelade i två grupper. Du sitter med på läkarsamtal, dokumenterar i patientjournal, följer patienter till olika undersökningar och behandlingar. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare och kurator. Du får ett brett och spännande arbetsfält och samarbete med områdets öppenvård samt an...
2024-04-18 2024-05-17
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Undersköterska till Barnakutmottagning i Kristianstad
Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete på vår barnakutmottagning som kännetecknas av hög kompetens och stark teamkänsla. För oss är det en självklarhet att ha roligt på jobbet, lika självklart är det att vi hjälps åt och stöttar varandra när det uppstår tuffa situationer. Arbetet på en barnakutmottagning är så mycket mer än att omvårda och behandla sjuka patienter. Barn kan ibland ha svårt att uttrycka var de har ont någonstans. Din uppgift blir då att vara detektiv och ta samtalet på deras nivå för att komma fram till vad probl...
2024-04-18 2024-05-02
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterskor till Sjukhusvårdens bemanningsenhet i Växjö
Som undersköterska i bemanningsenheten arbetar du på flera olika avdelningar och blir bokad på pass efter verksamheternas behov. Det kan vara för att täcka en korttidsfrånvaro men också något längre bokningar med fast placering, mellan 1-3 månader, där du går på schema på aktuell avdelning/mottagning. Inom bemanningsenheten tillämpas årsarbetstid och du lägger själv ditt schema och tillgänglighet utifrån verksamhetens skiftande behov. Du förväntas delta i det dagliga avdelningsarbetet med sedvanliga arbetsuppgifter. Arbetet är brett över flera...
2024-04-18 2024-05-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Undersköterskor till vuxenpsykiatriavdelning 3 psykos i Lund
Nu söker vi tre undersköterskor, två för tillsvidareanställning och en för tidsbegränsad anställning. Vi erbjuder dig ett engagerande och spännande arbete och vill bidra till din utveckling såväl yrkesmässigt som personligt. I rollen som undersköterska hos oss arbetar du med psykiatriskt behandlings- och omvårdnadsarbete och har en aktiv roll som kontaktperson. Du arbetar i tvärprofessionella team med bland annat läkare, sjuksköterska, kurator och psykolog. Vi inleder varje dag med att strukturera upp vem som ska göra vad under dagen med hjäl...
2024-04-17 2024-05-15
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomsavdelningen Undersköterska barnavdelningen
Barn- och ungdomsavdelningen ger vård till barn och ungdomar från 0 till 18 år. Vi tar emot patienter med olika medicinska, kirurgiska, öron- och ögon- och ortopediska sjukdomar. Vi som arbetar här är specialistutbildade för att ta hand om just barn och ungdomar. Vi har ett nära samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin. På avdelningen arbetar läkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barn-/undersköterskor, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, lekterapeut samt lärare. Vi har en egen lekterapi som ligger på samma våningsplan. Vi h...
2024-04-17 2024-05-01
Region Kronoberg, Sjukhusvård Nu söker vi fler undersköterskor till vårt team på operation i Växjö
På vår operationsenhet möts du av en dynamisk och mångsidig arbetsmiljö som ständigt utmanar och inspirerar. Som en del av teamet assisterar du anestesi- och operationssjuksköterskan genom varje steg av operationen från förberedelse till eftervård. Ditt arbete kräver inte bara skicklighet utan också god fysisk kondition då du ansvarar för lyft och förflyttning av patienter. Att handleda och dela med dig av din kunskap till kollegor är en viktig och stor del av din roll, liksom att välkomna och guida våra besökare på avdelningen. Du kommer lä...
2024-04-17 2024-05-12
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Undersköterskor till Uppvakningsenhet i Trelleborg
Som undersköterska arbetar du med pre- och postoperativ vård av både inneliggande och dagkirurgiska patienter. Du assisterar vid CVK- och midlineinläggningar och är behjälplig vid elkonverteringar. En stor del av våra patienter är barn och en del av dessa har speciella behov. Vi har ett nära samarbete med personalen på operationsavdelningen och vårdavdelningen, allt för att vi ska kunna optimera vårt gemensamma omhändertagande av patienten. Vi månar mycket om våra patienter och arbetar hela tiden med patientens behov i fokus. Vår enhet kännet...
2024-04-17 2024-05-01
Region Kronoberg, Sjukhusvård Klinisk fysiologi söker undersköterska till receptionen
Din dag kommer att vara fylld med att boka in och välkomna patienter från kl. 7:30 till 16:00. Som navet i vår verksamhet kommer du att vara den viktigaste kontaktpunkten för våra patienter, hantera samtal och guida dem genom deras upplevelse hos oss. Din roll sträcker sig bortom receptionsdiskens uppgifter. Du kommer också att stödja vårt team genom att hjälpa till med t.ex. vilo EKG och andra uppgifter inom din kompetenssfär. Vi välkomnar din unika bakgrund och erfarenhet, och vi är redo att forma denna roll tillsammans med dig för att maxim...
2024-04-17 2024-05-19
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomspsykiatrin Vi välkomnar uska/behandlare till BUPs ätstörningsteam
Som undersköterska kommer du tillsammans med övriga teamet ansvara för bedömning och behandling av barn och unga med ätstörningar samt deras familjer. Behandlingsarbetet sker tillsammans med familjen i samtal och måltidsituationer, där du tillsammans med kollega arbetar självständigt i patientarbetet. I arbetsuppgifterna ingår att leda gruppverksamhet samt att ha pedagogiska måltider genom måltidsstöd varför kökstjänstgöring ingår. Du kommer ansvara för teamets beställningar vad gäller mat samt förbrukningsvaror. Arbetet innebär samarbete med s...
2024-04-16 2024-04-21
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Undersköterska till Medicinsk akutvårdsavdelning i Helsingborg
Vi har nu möjlighet att välkomna fler erfarna undersköterskor till vårt team. Som undersköterska på MAVA ser du till hela patientens behov där omvårdnad av patienten är av största vikt. Dina arbetsuppgifter innebär att ansvara för omhändertagande av den akut sjuka patienten, varav flera av våra patienter kan vara svårt sjuka. På avdelningen är du dagligen i komma i kontakt med olika tekniska apparaturer som hjärtövervakning och andningsstöd. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för våra medarbetare. På MAVA arbetar vi tillsammans...
2024-04-16 2024-05-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Undersköterska på Vuxenpsykiatriavdelning i Lund
I rollen som undersköterska på avdelningen tar du hand om allt arbete som sker kring patienten. Du har stödjande samtal med kontrakterade patienter på telefon, tar emot samtal och önskemål om inläggning och skriver in patienten när de anländer till avdelningen. Vidare har du stödjande samtal med inneliggande patienter och dokumenterar löpande. Slutligen har du även ansvar för utskrivningar av patienter. Även praktiska arbetsmoment kring mat, städning och bäddning av rum ingår. Internutbildningar hålls kontinuerligt för att höja kompetensnivån...
2024-04-16 2024-04-30
Bild- och funktionsmedicin, Röntgen Undersköterskor till röntgenavdelningen
I arbetet ingår att stödja och assistera röntgensjuksköterskor och läkare vid undersökningar samt i övriga arbetsuppgifter som förekommer vid en röntgenavdelning, till exempel administrativt arbete i vårt patient- och bildbehandlingssystem. I anställningen ingår det att kunna arbeta helger, kvällar och nätter. Vi arbetar i Sectras RIS/PACS som är vårt patientinformationssystem för utlåtanden och bilder.
2024-04-15 2024-04-28
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Undersköterska till rehabiliteringsmedicinavdelningen
Som undersköterska hos oss ingår du i rehabiliteringsarbetet på avdelningen, kontinuerligt under hela dygnet. Tillsammans med övriga yrkesprofessioner tar du gemensamt ansvar för vår gemensamma patient. Vår målsättning är att både patient och närstående känner sig trygga, delaktiga samt blir respektfullt bemötta. Dag-, kväll-, natt- och helgtjänstgöring förekommer. Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att • delta i upprättande av en individuell rehabiliteringsplan för samt tillsammans med patienten vilket sker i samråd med närståen...
2024-04-15 2024-04-30
Region Gävleborg, VO Internmedicin Undersköterska till njur- och hematologavdelningen
Som undersköterska på njur- och hematologiavdelningen får du ett varierande och spännande arbete som ger dig en bred kompetens. Arbetet är omväxlande med både akut- och kroniskt sjuka patienter i alla åldrar och tempot varierar liksom arbetsuppgifterna. Vi har som mål att alltid ha vårdenhetschef eller biträdande vårdenhetschef på plats. Vi har en receptionist dagtid alla vardagar som tar emot alla inkommande samtal och fungerar som en koordinator. Vi har även en vårdplanerare som hjälper till med planeringen för våra patienter inför deras hemg...
2024-04-15 2024-04-29
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi Undersköterska, Centrum för obstetrik och gynekologi, Skellefteå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På BB-gyn-förlossningsavdelning arbetar du i team med barnmorska och läkare. Arbetsuppgifterna är varierande där du bland annat bistår vid förlossning, omvårdnad av nyblivna familjer samt vårdar gynekologiska patienter. Vi tillämpar önskeschema via Tessa, där vi utgår från arbete i tre-skift (dag, kväll, natt 2 helger av 5). Periodvis kan det vara större behov av nattarbete.
2024-04-15 2024-04-29
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Undersköterska till psykiatrisk akutmottagning i Lund
Vi söker en undersköterska som vill arbeta dag/kväll och helg enligt schema på vår akutmottagning i Lund! I ditt arbete hos oss har du en viktig roll i patientens behandling och tillfrisknande. Du tar tillsammans med sjuksköterske- och läkarkollegor emot akutpsykiatriska patienter, bedömer och ger omvårdnad utifrån patientens akuta omvårdnadsbehov. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan med vårdgrannar och myndigheter såsom polis, kriminalvård och socialtjänst. Arbetet ställer krav på förmåga att växla från ett fartfyllt tempo till en mer st...
2024-04-12 2024-04-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Undersköterska till Hand- och plastikkirurgiavdelning i Malmö
Hos oss som undersköterska får du möjlighet att utveckla en bred kunskap och erfarenhet inom området specialiserad kirurgi. I din roll har du bland annat ansvar för patientens omvårdnad, sterila och rena omläggningar samt mobilisering. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att ta NEWS kontroller, blodprov, KAD sättning, dränhantering samt VAC omläggningar. Därtill ingår preoperativa förberedelser och postoperativ vård. Arbetet är självständigt och kräver ett stort egenansvar men du ingår även i ett team med ett arbetssätt som präglas av att...
2024-04-12 2024-05-10
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Undersköterska, Ortopedens vårdavdelning i Umeå
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som undersköterska arbetar du nära patienten och stöttar denne i de funktioner som behöver stödjas men utgår alltid efter att bevara dennes autonomi. Vi arbetar i snabba vårdkedjor, mobilisering och återgång till tidigare liv eftersträvas snabbt efter operation. Som undersköterska utför du i övrigt ordinarie undersköterskeuppgifter för en akutvårdsavdelning så som mobilisering, daglig omvårdnad, kontroll av vitalparametrar, sårvård, provtag...
2024-04-12 2024-06-09
1 2 3 4 >