Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Transportplanerare till Nationella Transportenheten Stockholm
Som transportplanerare har du det operativa ansvaret att leda och fördela transportuppdrag i Stockholmsregionen. Transportplanerare ansvarar tillsammans med kollegor för riskanalyser och transportplanering för transportuppdrag inom landet, med tyngd på Storstockholm, samt tillsättning av personal till internationella resor. Detta utifrån ett verksamhetsperspektiv med mandat att besluta om bl.a. fängsel och bemanning. Planeringen görs utifrån ställda krav på säkerhet, effektivitet, servicegrad och god resurshantering. I viss mån avser arbetsuppg...
2022-12-02 2022-12-25
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Trafikledare till Länstrafiken Kronoberg
Dina arbetsuppgifter som trafikledare är att trafikleda länstrafikens upphandlade busstrafik, ge trafikinformation vid störningar i både i buss- och tågtrafiken samt när så behövs beställa ersättningstrafik. Vi samarbetar med förare, bussföretag och vårt eget kundcenter. Vi är bemannade under hela trafikdygnet vilket innebär tjänstgöring såväl dag- som kvällstid, nätter och helger.
2022-11-18 2022-12-04
Göteborgs Stad , GS Trafikantservice AB GS Trafikantservice söker vikarierande Störningskoordinatorer för Västtrafiks räkning
GS Trafikantservice AB erbjuder service inom kollektivtrafikområdet i syfte att underlätta resandet, öka trafikintäkterna och bidra till en ökad trivsel och trygghet. Trafikantservice innefattas av fem enheter med olika uppdrag. Vill du vara en del av en verksamhet som är en förutsättning för att samhället ska fungera? Vill du vara med och göra hållbart resande till norm? Nu söker vi tre vikarierande störningskoordinatorer till vår avdelning för störningshantering. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Varje dag reser...
2022-11-08 2022-12-11
Göteborgs Stad , GS Trafikantservice AB GS Trafikantservice söker Trafikledare (timavlönade)
GS Trafikantservice AB erbjuder service inom kollektivtrafikområdet i syfte att underlätta resandet, öka trafikintäkterna och bidra till en ökad trivsel och trygghet. Trafikantservice innefattas av fyra enheter med olika uppdrag. På Trafikledningen Nils Ericson Terminalen arbetar vi på uppdrag av Västtrafik inom kollektivtrafiken. Vi har som målsättning att ge resenärerna bästa servicen samt göra resandet med kollektivtrafiken tryggt och bekvämt. 444 000 personer reser med Västtrafik dagligen och vi arbetar för att ännu fler ska tycka att koll...
2022-09-14 2022-12-11