Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Gemensam service Skolbussförare
Nu söker vi dig som vill arbeta som skolbussförare i Kristianstads kommun. Som skolbussförare är det din huvudsakliga uppgift att på ett säkert sätt transportera elever mellan hem och skola, samt till och från olika aktiviteter. Du förväntas även ta ett stort ansvar för underhållet av din buss. I tjänsten kan även transport av fordon förekomma till besiktning, verkstad, service och tvätt.
2021-07-30 2021-08-10
Malmö stad Kranbilsförare
Arbetsuppgifter Vi söker en Kranbilsförare för att utföra anläggningstransporter med lastbil inom Malmö stad. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca ett femtontal chaufförer, transportsamordnare och sektionschef. Ledningen stödjer och förser dig med nya uppdrag och följer upp att kundbeställningarna levereras och utgör länken mellan kunden och dig. Du ska trivas med att vara ett av våra ansikten utåt och representera Malmö stad på ett trevligt och vänligt sätt i kontakten med Malmöborna och våra kunder. Du kommer att få jobba med en modern ...
2021-07-28 2021-08-18
Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafikingenjör med inriktning hållbart resande
Det här är en spännande tjänst som kommer att innebära att fortsätta driva och utveckla de projekten kommunen har igång och även planera nya inför framtiden, detta gör att du bör ha ett intresse för omvärlden. I ditt ansvar ligger att lägga upp en plan för hur vi ska arbeta med frågor rörande hållbart resande det vill säga att få fler att gå, cykla och åka kollektivt. Många av projekten kommer att samordnas med medarbetare på vår enhet och även med andra enheter eller vara mer kommunövergripande projekt. Du kommer att planera, genomföra och ...
2021-07-23 2021-08-19
Ystads kommun, Samhällsbyggnad Spolbilsförare/Rörinspektör
Arbetet innebär att du kommer att arbeta med vår spolbil och stå för spolning och avloppsrelaterade underhållsarbeten. Ditt fokus kommer att ligga på stopp- och underhållsspolningar. Tjänsten består också av att växelvis med ytterligare en spolbilsförare/rörinspektör inspektera avloppsledningsnätet med hjälp av specialutrustad buss med robotkamera. Arbetet är mycket självständigt och innebär kontakter med kunder och entreprenörer samt rörläggare. Beredskap ingår i tjänsten.
2021-07-22 2021-08-18
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Bokbusschaufför / biblioteksassistent med inriktning vuxna
Som bokbusschaufför ansvarar du bland annat för nedanstående arbetsuppgifter: • köra bussarna, främst bokbussen allmänheten. • daglig skötsel och tillsyn av bokbussen allmänheten, samt vid behov skötsel och tillsyn av andra fordon inom bibliotekets mobila verksamhet. • kunskaper kring fordonen och dess körsäkerhet. • kontaktperson mot verkstäder gällande service och reparationer. • vid behov, delta i planering, inköp och i vissa fall upphandling av fordon till biblioteksverksamheten. • samverkan med, och omvärldsbevakning av andra mobila bibl...
2021-07-05 2021-08-16
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Chaufför till Kiruna avfallsanläggning
Verksamheten på Kiruna Avfallsanläggning innefattar drift av återvinningscentral, sortering av avfall, bearbetning av avfall inför förbränning, deponier, oljehantering, sanering av förorenade jordar samt generellt underhåll av anläggningen. Arbetsuppgifterna är varierande och består bland annat av lastbilstransporter till och från värmeverket, diverse arbeten med hjullastare och materialhanterare inne på anläggningen, siktning och krossning av material för återvinning. Visst arbete med grävmaskin inom anläggningen. I tjänsten ingår även att v...
2021-07-05 2021-08-31
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Transportplanerare till Nationella Transportenheten Göteborg
Nationella Transportenheten (NTE) växer med ökade uppdrag och söker nu en lokal planerare/seniorhandläggare till NTE Göteborg. Som transportplanerare har du det operativa ansvaret att leda och fördela transportuppdrag i göteborgsregionen. Transportplaneraren ansvarar tillsammans med sina kollegor för riskanalyser och transportplanering för transportuppdrag i storgöteborg samt längre resor. Detta utifrån ett verksamhetsperspektiv med mandat att besluta om bl.a. fängsel och bemanning. Planeringen görs utifrån ställda krav på säkerhet, effektivi...
2021-06-18 2021-08-31
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Intresseanmälan
Vid Tekniska Verken arbetar vi med många olika uppgifter bl.a. inom administration, projektarbeten, driftrelaterade yrken inom vatten, energi, logistik och miljö. Behov inom vår verksamhet uppstår kontinuerligt. Har vi ingen tjänst ute för tillfället är du välkommen att lämna in ditt intresse till oss med en CV som beskriver vem du är.
2021-06-01 2022-01-31