Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Systemarkitekt mobilitet
Inom Kriminalvårdens IT arbetar vi mer eller mindre uteslutande med Microsoft och deras utvecklingsverktyg. Vi jobbar i team och ansvarar för att erbjuda verksamheten digitaliserade lösningar som förenklar och effektiviserar vardagen. Vi använder nya tekniker men jobbar även mycket med förvaltning av våra befintliga lösningar. Du är en systemutvecklare med erfarenhet inom arkitektur och domänen mobilitet. Ditt ansvar kommer att vara genomförandet av vår mobilitetsutveckling dvs val av verktyg och hur det bör fungera samt sättas upp utifrån vår...
2023-12-05 2023-12-26
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm IT-utredare till Södertälje
Utredarens roll som utförare av utredningsarbetet är av stor vikt för att brottsutredningar ska drivas på ett enhetligt, effektivt och rättssäkert sätt. Utredare ska aktivt ta ansvar för att bidra med sin kompetens i förundersökningarna. Arbetsuppgifter kan exempelvis vara: • Genomgång av mobilextraktion/datorextraktion eller annan digital media • Arbete med enklare IT-forensik och teknisk bevisning • Export av data till lämpliga format • Vara länk mellan brottsutredare och IT-forensiker/operativa analytiker/externa parter (t.ex. ställa it rela...
2023-11-30 2023-12-21
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Processledare till Digitalisering IT och MT i Lund
Som processledare inom Digitalisering IT och MT arbetar du på uppdrag av en processägare och ansvarar för en eller flera förvaltningsövergripande processer. Arbetet innebär ett nära samarbete med processägaren och andra processledare, men även verksamhetsområden inom förvaltningen och i vissa fall externa leverantörer och andra förvaltningar inom Region Skåne. Arbetet som processledare innebär bland annat att: • utveckla, implementera, underhålla och förbättra processer • säkerställa beroenden till andra stödprocesser och huvudprocesser • följ...
2023-11-27 2023-12-22
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Kravanalytiker med förändringsledningsansvar
Som kravanalytiker med ansvar för förändringsledning, kommer du vara en viktig del i vårt strategiska arbete för förbättring och effektivisering av Jordbruksverket arbetsmetoder och processer. Du kommer jobba inom en komplex verksamhet med många olika kontaktpunkter och olika system där vi både utför nyutveckling och vidareutveckling av mestadels egenutvecklade system. Du kommer samverka med många olika roller och verksamheter i ditt strategiska arbete samt i det operativa kravanalysarbetet som utförs utifrån något av våra utvecklingsteam. Du ...
2023-11-27 2023-12-11
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Systemanalytiker till Enhet support SDV i Lund
Vi välkomnar nu dig som vill vara med och skapa något nytt och samtidigt bidra i ett samhällsviktigt uppdrag. Som systemanalytiker hos oss arbetar du med systemkonfiguration av regler, parametersättning, bygg, tester av genomförd konfiguration och underhåll kopplat till systemet. Du bygger du en kunskap inom SDV projektet som du sedan tar med dig in i förvaltning för att arbeta i andra linjens support vid utfasning av projektet. I andra linjens support arbetar du med ärendehantering via telefon, chatt och vårt ärendehanteringssystem. Här ide...
2023-11-22 2023-12-14
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Systemspecialist för Rakel till Digitalisering IT och MT i Lund
Vill du vara en del av ett hållbart arbetsliv med flexibilitet och balans mellan arbete och fritid med många olika utvecklings- och karriärmöjligheter? Då är du välkommen till oss på enhet Datakommunikation och Telefoni. Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Som grund i rollen systemspecialist för Rakel på Region Skåne kommer du att arbeta nära systemansvarig som har lång erfarenhet och djup kunskap. I detta uppdrag ingår b...
2023-11-20 2023-12-18
Landskrona stad, Digitalisering och IT Förstudieledare
I rollen som förstudieledare kommer du arbeta mycket nära verksamheterna och göra utredningar och förstudier inom olika digitaliseringsområden på avancerad nivå. Beskriva och dokumentera processer, begrepp och verksamhetsregler. Du kommer också leda, samordna och ansvara för framtagning av krav på system tillsammans med lösningsarkitekt. Det gäller både för funktionella och icke funktionella krav samt säkerställa att upphandlingar/utvecklingsarbete uppfyller framtagna behov och krav. Du kommer vidare att agera som ambassadör för kundfokuserad...
2023-11-10 2024-01-07
Region Skåne, Digitalisering IT och MT IT-säkerhetsarkitekt till Digitalisering IT och MT i Lund
Region Skåne söker nu en ny medarbetare för rollen som domänarkitekt för IT-säkerhet. I denna roll kommer du dels ansvara för regionens IT-säkerhetsarkitektur men också delta i övergripande frågor inom IT-säkerhet. Rollen tillhör en linjeorganisation och arbetar halvtid i denna. Den andra halvan av tiden förläggs i en matrisorganisation med förvaltningens övriga domänarkitekter under ledning av chefsarkitekten. I rollen som IT-säkerhetsarkitekt arbetar du bland annat med att: • Utveckla, förankra och driva genomförandet av Region Skånes målar...
2023-11-08 2023-12-13
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Kravspecialist – Medicinsk Teknik till Digitalisering IT och MT i Lund
Stort fokus kommer att ligga på att agera representant i upphandlingar och du kommer att arbeta med följande: • Medverka i upphandlingar och -projekt i rollen som kravspecialist • Ansvara övergripande för att upphandlingar sker i enlighet med det medicintekniska regelverket (MDD/MDR) • Identifiera och definiera ändamålsenliga verksamhetskrav • Tillsammans med experter för berörd Medicinskteknisk produkt (MTP), utvärdera tekniska krav inför och vid provuppställningar. • Medverka i uppbyggnad av en teknisk kravkatalog rörande medicinsktekniska p...
2023-11-07 2024-01-31