Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Häktet Sollentuna Köksansvarig till häktet Sollentuna
I din kommande roll som köksansvarig leder du det dagliga arbetet i produktionsköket och arbetar nära kriminalvårdsinspektören som har det formella personalansvaret. Som köksansvarig ansvarar du för planering, meny, kvalitetssäkring, fakturahantering samt inköp inom given budget. Du har även ansvar för den dagliga bemanningen och att ta in vikarier när behov uppstår, samt är kriminalvårdsinspektören behjälplig vid rekryteringar. Vidare har du ansvar för egenkontroll och livsmedelshygien utifrån gällande lagar och rutiner. Utöver de administrat...
2023-09-19 2023-10-09
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, folkhälsa Enhetschef till kosten
I rollen som enhetschef ingår du i ledningsgruppen där ytterligare fyra enhetschefer och en måltidsutvecklare ingår. Gruppen leds av verksamhetschefen för kost som också är chef för ledningsgruppen. Enhetschefen ansvarar för att följa lagar, avtal och riktlinjer som reglerar verksamhetsområdet, följa beslut som fastställts av uppdragsgivaren samt verka för att uppnå politiskt uppsatta mål. I rollen kan det också innebära att underlag för nämndbeslut ska beredas och skrivas. I uppdraget ingår att hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom nämnde...
2023-09-19 2023-10-01
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Måltidsplanerare till Måltidsservice
Som måltidsplanerare ingår du i ledningsgruppen för Måltidsservice där vi tillsammans arbetar för de bästa lösningarna och där du får stora möjligheter att vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Du jobbar främst med menyutveckling inom skola och äldreomsorg och tar tillsammans med kockarna fram matsedlar som följer riktlinjerna för kostnad, klimatpåverkan och näringsrika måltider. Du får även chans att samarbeta med utvecklingsgrupper för att kontinuerligt förbättra måltiderna som serveras. Du ansvarar för handläggning av specialkoster...
2023-09-18 2023-10-15