Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri ST-läkare BUP Gävle
Som ST-läkare kommer du bland annat att arbeta med • bedömningar • sätta in behandling och följa upp • ge psykoedukation • delta i utredningar och göra diagnosåtergivningar • delta i jour och beredskap • träna på samtalsmetodik, lära dig utvecklingspsykologi, hur familjer fungerar. Hos oss får du trygg introduktion med god handledning i ett hjälpsamt klimat. Du blir en del av en prestigelös arbetsplats med god möjlighet till kontinuitet och återkoppling i arbetet och växelverkan mellan praktik och teori. Läs mer om våra förmåner på Region Gäv...
2024-04-19 2024-05-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS ST-läkare i kirurgi till VO kirurgi vid Skånes universitetssjukhus
Nu söker vi minst en ST-läkare till vårt VO. Utbildningen sker inom ramen för ST-programmet enligt nationella riktlinjer. Du har en individuell handledare och ett ST-kontrakt som utformas tillsammans med handledare, studierektor samt sektionschef. Här finns goda möjligheter till egen forskning och forskarutbildning som leder till disputation uppmuntras. Huvudsaklig placeringsort är Malmö, men även tjänstgöring i Lund och Landskrona ingår.
2024-04-18 2024-05-06
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab ST-läkare till Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna
Tjänsten som ST-läkare är organiserad i läkarenheten och du kommer ha din placering i Växjö. Du får en strukturerad tjänstgöring på klinikens olika enheter, såväl öppenvård och heldygnsvård. Här ingår även sidotjänstgöring på andra kliniker för att uppnå målen för specialistkompetens enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Du kommer att ha en erfaren psykiatriker som handledare.
2024-04-18 2024-05-09
Region Kronoberg, Sjukhusvård ST-läkare – Välkommen till en variationsrik vardag på akutkliniken!
Som ST-läkare på akutkliniken arbetar du på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen i Växjö. Du möter patienter i det mest akuta skedet och vi jobbar tätt tillsammans för att ge den bästa vården. Patienterna har varierande vårdbehov, bakgrunder och sjukdomar vilket leder till utveckling och bred kunskap inom din yrkesprofession. Våra akutläkare tar hand om hela patienten och det kan handla om allt från akuta svåra sjukdomar till kroniska sjukdomar, från kirurgi och repositioner till EKG och feber. Som ST-läkare deltar du under handledning i ...
2024-04-16 2024-05-12
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs ST-läkare till internmedicin
Som ST-läkare följer man sin individuella utbildningsplan och roterar mellan de olika enheterna. Arbetsuppgifterna avanceras i fem nivåer under tiden man utvecklas vilket bedöms i till exempel specialistkollegium. För mer information om hur ett utbildningsprogram kan se ut är du välkommen att kontakta vår studierektor. Som ST-läkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • utredning, behandling och uppföljning inom hela det internmedicinska området • handledning av BT, AT och läkarstudenter • utveckling av verksamheten. Hos oss får du •...
2024-04-15 2024-05-10
Region Västerbotten, Primärvård Nord Umeå ST-läkare, Allmänmedicin, Robertsfors hälsocentral, Primärvårdsområde Nord
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. Som ST-läkare kommer du att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem likväl som att självständigt bedöma och behandla dessa, samt de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet följs en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen behöver personen...
2024-04-15 2024-05-06
Region Skåne, Lasarettet i Ystad ST-läkare till Vårdenhet ortopedi i Ystad
Vill du arbeta som ST-läkare i en god och omväxlande miljö med patienten i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig! Som ST-läkare hos oss ingår avdelningsarbete samt arbete på akutmottagning, operationsavdelning och annan mottagningsverksamhet. Jourarbete kommer att förekomma i tjänsten. Vissa randningar sker på Skånes universitetssjukhus. För att ST-tjänsten ska bli så givande som möjligt kommer din utbildningsplan att utformas i samråd med studierektor och handledare. Utbildningen sker inom ramen för ST-programmet med individuell handleda...
2024-04-15 2024-04-29
Region Jämtland Härjedalen, Odensala hälsocentral ST-läkare till Odensala Hälsocentral
Vi söker dig som vill bli ST-läkare inom allmänmedicin. Hos oss möter du patienter i alla åldrar från BVC till äldrevård vilket ger dig en spännande bredd i arbetet. En kombination av en engagerad studierektor, en bra ST-utbildning med lärande och fortbildning i fokus tillsammans med en trivsam arbetsplats med trevliga kollegor, kommer att ge dig en bra start i yrkeslivet. Regelbunden handledning ingår. Du kommer även att vara delaktig i vårt arbete med Nära vård som bl.a. innebär ett mer fokuserat ansvar för våra äldre och sköra patienter. A...
2024-04-15 2024-05-05
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS ST-läkare till Sektion kvinnosjukvård ST i Lund/Malmö
Tjänstgöring i Sektion kvinnosjukvård ST innefattar öppen- och slutenvård inom obstetrik och gynekologi samt mödrahälsovård. Tjänstgöring sker i både Malmö och Lund men grundplacering kommer att vara på ena orten. För ST-läkare kommer utbildningen att ske inom ramen för ST-programmet med individuell handledare och med en individuellt anpassad utbildningsplan. Verksamheten är mångfasetterad och du har möjlighet att påverka din egen utbildning samt goda möjligheter till att delta i kurser, forskningsprojekt och kvalitetsarbete. I tjänsten ingår...
2024-04-12 2024-04-26
Region Skåne, Medicinsk service ST-läkare till Klinisk mikrobiologi i Lund
Till Verksamhetsgren Klinisk mikrobiologi söker vi en ST-läkare. Som ST-läkare hos oss kommer du att få en spännande och omväxlande tillvaro med goda förutsättningar för en bred utbildning inom våra diagnostikområden, deltagande i utvecklingsprojekt, kvalitetsarbete och undervisning. Du blir en del av en större grupp ST-läkare, som tillsammans med ST-studierektor ses regelbundet, driver och deltar i olika utbildningsaktiviteter. Du kommer att få ett individuellt studieprogram och en handledare i enlighet med fastställda riktlinjer för specialit...
2024-04-12 2024-04-26
Region Skåne, Primärvården ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Vilan Kristianstad
På vårdcentralen arbetar idag tre specialister i allmänmedicin samt tre ST-läkare. Utöver det finns även AT- och BT-läkare samt också en läkare som gör praktisk tjänstgöring. Då en av våra ST-läkare nu närmar sig slutet av sin ST vill vi utöka vår ST-bemanning med ytterligare en kollega. ST-tjänsten innebär att din utbildning kommer ske inom ramen för ST-programmet med individuell handledning, ST-kontrakt, målbeskrivning och studietid. Din utbildning kommer skräddarsys för dig i samråd med din handledare för att din utbildning ska bli så optim...
2024-04-11 2024-05-08
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel ST-läkare till Vuxenpsykiatrin i Lund
Vi har nu möjlighet att erbjuda en tjänst som ST-läkare hos oss på Vuxenpsykiatrin i Lund. Upplägget för tjänsten planeras i samråd med verksamhetschef, studierektor och handledare. Innehållet följer den målbeskrivning som fastställts för att uppnå specialistkompetens i vuxenpsykiatri. Det finns möjlighet att inrikta din ST eller göra en del av din tjänstgöring inom rättspsykiatri. Du kommer regelbundet ha avsatt tid för handledning, tillgänglig bakjour för frågor och självklar tillgång till Region Skånes utarbetade utbildningsupplägg för ST-l...
2024-04-11 2024-04-28
Region Jämtland Härjedalen, Reumatologimottagningen ST läkare sökes till Reumatologimottagningen, Östersunds Rehabcentrum
På Reumatologimottagningen arbetar för närvarande två specialister. Vårt arbete består av bedömning, utredning och behandling av patienter med inflammatorisk led- och systemsjukdom. Vi gör konsultbesök vid andra kliniker vid behov och har regelbunden kontakt med ett flertal olika kliniker och även i vissa fall med regionsjukhuset i Umeå. Tjänstgöringen som ST-läkare består av utbildning och kliniskt arbete med kontinuerlig handledning och återkommande strukturerade bedömningar av kompetensutveckling i enlighet med SOSFS 2015:8 alternativt HSLF-...
2024-04-11 2024-04-28
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad ST-läkare till Akutmottagning i Kristianstad
Som läkare hos oss får du ta mycket ansvar i din kliniska roll och för uppbyggnaden av akutläkarverksamheten i stort. Du tjänstgör primärt på akutmottagningen. Du kommer även att inom ramen av din ST göra olika randningar inom andra verksamhetsområden på sjukhuset. Så småningom handleder du andra läkare och personalgrupper som arbetar på akutmottagningen. - Vi satsar på medarbetarna och utbildning. Vår ST-utbildning inom akutsjukvård är något som vi är extra stolta över här på CSK, berättar Sanna som är enhetschef för läkarna på akutmottagning...
2024-04-10 2024-05-08
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå ST-läkare, Geriatrik, Geriatriskt centrum, Umeå
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att jobba inom både öppen- och slutenvård. Handledning till läkarstudenter är en naturlig del av ditt arbete. Jourtjänstgöringen utgörs av beredskap i hemmet. Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
2024-04-10 2024-05-01
Region Kronoberg, Sjukhusvård ST-läkare till Klinisk Kemi
Som ST-läkare erbjuds du en fullständig specialistutbildning i klinisk kemi, och du är involverad i alla medicinska aspekter av vår verksamhet. Huvudarbetsuppgifterna kretsar kring diagnostik baserad på analys av laboratorieprover. Här ingår bedömning och tolkning av provsvar, felsökning och vidareutredning vid särskilda frågeställningar. En viktig uppgift är rådgivning till våra kunder kring val och tolkning av analyser. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier på kliniken då huvuddelen av arbetsuppgifterna är multidisci...
2024-04-10 2024-05-12
Region Skåne, Primärvården ST-läkare till Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Nu söker vi en ST-läkare som vill jobba med oss. Vi erbjuder ett stödjande utbildningsklimat med kontinuerlig handledning under din väg mot specialistläkarkompetens. Hos oss får du möjlighet att följa olika vårdförlopp med komplexa överväganden i nära samarbete med kompetenta medarbetare och våra vårdgrannar. Därtill arbetar du med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral, som exempelvis egen mottagning med både planerade och akuta besök, barnavårdscentral (BVC), hemsjukvård och vårdboende. Vidare fungerar du även som stöd till sjuksköter...
2024-04-10 2024-05-01
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle ST-läkare i allmänmedicin till Gävle Strand Din hälsocentral
Arbetet är ett varierat sedvanligt primärvårdsarbete, vilket bland annat innebär både planerade och akuta läkarbesök samt vård och samverkan med kommunen. Tillsammans planeras det för dina fem år som ST-läkare hos oss, kurser och randningstjänstgöring varvas med primärvårdsarbete. För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar i ditt jobb, att du har ett genuint intresse för patienterna samt en god arbetskapacitet. Hos oss kommer du bland annat arbeta med • sedvanligt mottagningsarbete med bland annat nybesök, återbesök och akutbesök • ...
2024-04-08 2024-05-19
Region Skåne, Primärvården ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Sankt Lars
Vi söker dig som är legitimerad läkare för denne ST-tjänst med specialistinriktning allmänmedicin. Hos oss kommer du att arbeta med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral, som exempelvis egen mottagning med både planerade och akuta besök, barnavårdscentral (BVC), hemsjukvård och vårdboende. Vidare fungerar du även som stöd till sjuksköterskor och annan vårdpersonal i deras arbete. Du kommer få en fast handledare och avsatt handledningstid varje vecka. Vi satsar på fortbildning och kompetensutveckling och är flexibelt inställda till att...
2024-04-05 2024-04-26
Region Skåne, Primärvården ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Höör
Vi söker dig som vill bli en del av vår gemenskap och ingå i ST-programmet med inriktning mot specialist i allmänmedicin. Utbildningen sker inom ramen för ST-programmet med tillgång till individuell handledning samt avsatt tid för inläsning. Du erbjuds även ett eget arbetsrum där du kan arbeta ostört. Hos oss får du ett omväxlande arbete som bland annat innefattar: • bedömning och behandling av patienter i alla åldrar med olika sorters hälsoproblem som inte kräver resurser inom specialiserad sjukvård • teamarbete i rehabiliteringsfrågor ...
2024-04-03 2024-05-01
Region Kronoberg, Sjukhusvård ST-läkare till Ögonkliniken
ST-tjänsten är upplagd så att man gör sex månader i varje team i två olika omgångar. Det ingår även extern randning på universitetssjukhus med fokus på neurooftalmologi, uvea och bakre segment-kirurgi. Det obligatoriska forskningsarbetet för ST-läkare genomförs med handledning dels från Forsknings- och utvecklingsenheten i Region Kronoberg men också handledning av doktorand på kliniken.
2024-04-02 2024-04-21
Region Kronoberg, Sjukhusvård ST-läkare till kvinnokliniken i Växjö
Du erbjuds en tidsbegränsad anställning som underläkare. Därefter kan tjänsten övergå i en ST-läkartjänst. Under vikariatet arbetar du under ST-liknande former och kan tillgodoräkna dig tiden vid en efterföljande ST-tjänst . Som ST-läkare hos oss har du hela kvinnokliniken som din arbetsplats och du kommer få arbeta inom både akut och planerad verksamhet. Som ST-läkare deltar du under handledning i alla inom specialiteten förekommande arbetsuppgifter inklusive jourtjänstgöring. Utbildningen sker inom ramen för ST-programmet med individuell ha...
2024-04-02 2024-04-28
Region Skåne, Primärvården ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Kävlinge
Vi söker nu en ny kollega som vill vara med i vår framtida utveckling av vårdcentralen i Kävlinge, då en av våra ST-läkare snart är färdig specialist. Vi är idag åtta allmänspecialister och fyra ST-läkare. Vår läkargrupp är väldigt stabil och flera i gruppen har arbetat på vårdcentralen i flera år. Tjänsten omfattar framför allt mottagningsarbete på vårdcentralen. I arbetsuppgifterna ingår både planerade och akuta läkarbesök, där du ansvarar för att ge en god och kvalitativ vård till våra patienter. Din utbildning kommer skräddarsys i samrå...
2024-03-28 2024-04-28
Region Jämtland Härjedalen, Frösö hälsocentral ST-läkare med intresse av Nära vård till Frösö Hälsocentral
En kombination av en engagerad studierektor, en bra ST-utbildning med lärande och fortbildning i fokus tillsammans med en trivsam arbetsplats med härliga kollegor kommer att ge dig en bra start i yrkeslivet. Som ST-läkare kommer du att ingå i ett team av läkare i olika faser av sitt yrkesliv. Vi satsar på strukturerade läkarmöten där vi, med stöd i vetenskap och evidens, delar med oss av vår erfarenhet och fortsätter att utveckla verksamheten. Hos oss möter du patienter i alla åldrar från BVC till äldrevård vilket ger dig en spännande bredd i...
2024-03-27 2024-04-21
Region Skåne, Primärvården ST-läkare till Vårdcentralen Vinslöv
Vi ser nu fram emot att välkomna en driven och engagerad läkare till vårt team. Hos oss erbjuds du ett omväxlande och utvecklande arbete där du som läkare arbetar i team med andra specialister och läkare. I din roll kommer du ha både akut och tidsbokad mottagning, där du har tillgång till specialister för eventuella frågor. Som ny medarbetare hos oss får du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter så att du kan komma in i verksamheten på ett bra sätt. Blir specialiseringstjänstgöring aktuellt kommer du i samarbete med din handledare...
2024-03-22 2024-04-23
1 2 >