Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Komvux och gymnasieenheten Specialpedagog till gymnasiets introduktionsprogram
Vår nuvarande specialpedagog kommer framöver att arbeta främst som speciallärare och vi söker därför en skicklig och erfaren specialpedagog som tillsammans med honom, lärarkollegor, EHT och biträdande rektor arbetar för att utveckla undervisningen ytterligare och säkerställa en god lärmiljö för alla våra elever. Du arbetar nära lärarna för att hitta rätt anpassningar och stöd för varje elev. Du ansvarar för pedagogiska utredningar och utformandet av åtgärdsprogram samt följer upp och utvärderar åtgärderna som beslutas tillsammans med undervis...
2022-12-02 2022-12-16
Malmö stad Specialpedagog till Kungshögsskolan
Arbetsuppgifter Till Kungshögsskolan söker vi nu en engagerad specialpedagog som vill arbeta tillsammans med våra två andra specialpedagoger, vår speciallärare och andra professioner i vår elevhälsa. Som specialpedagog hos oss arbetar du på organisations, grupp och individnivå med kartläggning, handledning och observation av enskilda barn, elever och grupper. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att utvecklas så långt som möjlig...
2022-12-02 2023-01-06
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Specialpedagog till Förskoleförvaltningens Barnhälsa
Vi söker nu en specialpedagog till barnhälsans stödteam i område Hisingen. Barnhälsans stödteam har i uppdrag att stödja förskollärare, rektorer och utbildningschefer i att leda och utveckla barnhälsoarbetet i förskolan. Stödteamet består av kompetenta psykologer, specialpedagoger och logopeder, som alla arbetar på uppdrag av rektor men leds av enhetschef Barnhälsa. Vårt främsta uppdrag är att ge pedagoger och rektorer förutsättningar och verktyg för att göra Sveriges bästa förkola. Genom ett inkluderande förhållningssätt arbetar vi hälsof...
2022-12-02 2022-12-16
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till anpassad gymnasieskola i Göteborg
Område GS är samlingsnamnet för anpassad gymnasieskola, tidigare gymnasiesärskola, inom utbildningsförvaltningen och består av sju olika skolor med både nationella och individuella program. Skolorna arbetar utifrån varje elevs behov och utveckling, möjligheter och förutsättningar. Vi arbetar hela tiden med att utveckla den pedagogiska verksamheten för att nå en ökad måluppfyllelse för våra elever. Vi söker nu en kvalificerad och erfaren specialpedagog till vårt övergripande elevhälsoteam. I rollen ingår vissa samordnande uppdrag, såsom att led...
2022-12-02 2022-12-16
Malung-Sälens kommun Resurslärare till Lillmons särskilda undervisningsgrupper
Lillmons skola är en 4-6 skola belägen i samma lokaler som Centralskolan i Malung. På skolan finns det ca 180 elever. Lillmons skola är en skola att växa i! Vi på Lillmon skola är i behov av dig som är utbildad lärare och vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Har du även arbetat med elever med NPF-diagnoser, elever i sociala svårigheter och har special-pedagogik i din utbildning, så är du kanske den vi söker. Vi söker dig som har en bred undervisningsbakgrund, gärna med erfarenhet från pedagogis...
2022-12-02 2022-12-21
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Speciallärare till Jukkasjärvi skola
Som speciallärare arbetar du i nära samarbete med rektor och övrig personal på skolan. Du ingår i ett arbetslag med specialpedagogen. Du undervisar elever i behov av särskilt stöd. Du verkar för och är ett stöd i arbete av pedagogiska kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram. Du ska kunna skapa goda lärandesituationer samt delta i skolutveckling.
2022-12-02 2022-12-14
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Fritidspedagog eller annan pedagogisk utbildning
Du kommer arbeta i en särskild kommungemensam undervisningsgrupp. Du kommer förutom arbeta på fritids finnas med elever under hela dagen tillsammans med övriga pedagoger. Du kommer ingå i ett team med lärare, socialpedagoger och elevassistenter.
2022-12-02 2022-12-19
Malmö stad Speciallärare åk. F-3 till Rosengårdsskolan
Arbetsuppgifter Vi söker nu speciallärare med inriktning språk, läs- och skrivinlärning till årskurs F-3. Som speciallärare hos oss arbetar du huvudsakligen med undervisning både i klass och grupp samt till viss del på individnivå. Utöver att undervisa, deltar du på arbetslagsmöten i det arbetslag du samarbetar med och bidrar med ett specialpedagogiskt perspektiv. I arbetet ingår att ta ett helhetsansvar för årskursens elever. I det arbetet ingår exempelvis att identifiera och undanröja hinder i lärmiljön, skriva pedagogiska utredningar, ansv...
2022-12-01 2022-12-15
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i grundsärskolan åk 7-9 NO/SO,
I tjänsten ingår undervisning i framför allt NO och SO i grundsärskolans åk 7-9. Även undervisning i enskild undervisningsgrupp kan bli aktuellt. Klassföreståndarskap/mentorskap för ett mindre antal elever ingår.
2022-12-01 2022-12-14
Lekebergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker ytterligare en specialpedagog!
Du arbetar tillsammans med speciallärare utifrån ett F-6 perspektiv för att på ett strukturerat sätt utveckla skolans elevhälsa. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagoger, skolläkare, skolsköterska, kurator samt psykolog. Skolan har också en Flexgrupp. I din roll ingår att handleda våra pedagoger i specialpedagogiska frågor och att bygga förtroendefulla relationer med dem du möter i ditt arbete. I nära samarbete med rektorer, skolsköterska, kurator, specialpedagoger och speciallärare bidrar du också till att a...
2022-12-01 2023-01-10
Lekebergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker ytterligare en speciallärare!
Vill du vara med och utveckla undervisningen för våra elever i grundskolan? Just nu söker vi en speciallärare till Lekebergsskolan F-6 för att undervisa och stötta elever samt vara ett stöd för lärarna att utveckla undervisningen. Du kommer att arbeta tillsammans med ytterligare en specialpedagog samt speciallärarna utifrån ett F-6 perspektiv. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att: • skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära • undervisa och stötta elever inom klassens ram, både i mindre gr...
2022-12-01 2023-01-10
Skurups kommun, Kugghjulets resursskola Speciallärare till Kugghjulets resursskola
I uppdraget som speciallärare på Kugghjulets resursskola bedriver du tillsammans med dina kollegor en varierad och tillgänglighetsanpassad undervisning. Tillsammans hittar vi strategier för en ökad måluppfyllelse. I arbetet ska du undervisa elever som är i långvarigt behov av mer omfattande stöd i sin kunskapsutveckling samt träning och stöd i det sociala samspelet. Din undervisning präglas av tydlig struktur, arbetsro, trygghet och lust att lära. För att lyckas i uppdraget krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför kla...
2022-12-01 2022-12-15
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Specialpedagog - grundskolenivå
Som specialpedagog att arbetar du med att kartlägga vuxenstuderandes förutsättningar och eventuella behov av extra anpassningar och stöd i olika studiesituationer. Uppdragen innefattar specialpedagogiska kartläggningar, bedömningar av tester samt överlämningar till pedagoger som möter elever i yrkesutbildningar eller i andra konstellationer inom vuxenutbildning. Utbildning bedrivs hos olika kommunala och privata utbildningsanordnare vilket innebär att du som lärare ofta verkar i olika utbildningsmiljöer. Som specialpedagog ansvarar du för att...
2022-11-30 2022-12-18
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Specialpedagog åk 7-9, Fröknegårdskolan
Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärningssituation. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du till att hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs. Att arbeta med frågor rörande inkludering och värdegrund ...
2022-11-30 2022-12-16
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Speciallärare åk 7-9, Fröknegårdskolan
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och å...
2022-11-30 2022-12-16
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 1 Specialpedagog till Edsta skola och Malsta skola
I ditt uppdrag som specialpedagog ingår att arbeta främjande genom att identifiera och medverka i hälsofrämjande och förebyggande arbete och utveckla tillgängliga lärmiljöer. Du kommer vara en del i skolans elevhälsoarbete och vara en rådgivare för övriga pedagoger i arbetet med kartläggningar, anpassningar och utformandet av åtgärdsprogram. Tjänsten är ett vikariat och kan förlängas om behov finns.
2022-11-30 2022-12-14
Ulricehamns kommun, Tingsholmsgymnasiet Specialpedagog till Tingsholmsgymnasiet
Tjänsten är i huvudsak inriktad mot elever på högskoleförberedande program. Specialpedagogen deltar i elevhälsoteamets arbete.
2022-11-30 2022-12-14
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Speciallärare med inriktning mot svenska som andraspråk
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling med fokus på individnivå. Denna tjänst är inriktad mot svenska som andraspråk. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i ar...
2022-11-30 2022-12-14
Nässjö kommun, Åkerskolan Speciallärare till Åkerskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen söker en speciallärare till Åkerskolan. Du kommer ingå i ett arbetslag med speciallärare och specialpedagog. Du ansvarar för planering, dokumentation och genomförande av specialundervisningen på låg och mellanstadiet. I tjänsten ingår samarbete med och handledning av kolleger kring elever i behov av särskilt stöd. Som speciallärare ingår du i skolans elevhälsoteam tillsammans med övrig elevhälsa och skolledning.
2022-11-29 2022-12-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare eller specialpedagog inklusive försteläraruppdrag
I din roll som speciallärare/ specialpedagog: • arbetar du på organisations-, grupp- och individnivå med ämnesspecifikt och specialpedagogiskt stöd. • är du en kvalificerad samtalspartner och förväntas handleda och rådgiva i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. • genomför du pedagogiska utredningar och analyserar svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå samt utformar och deltar i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram i samverkan mellan berörda aktörer. • bedriver du riktad undervisning på individ och grup...
2022-11-29 2022-12-11
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Speciallärare, Öllsjöskolan
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling respektive matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska ...
2022-11-29 2022-12-16
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Speciallärare till Torslanda grundsärskola
Torslanda grundsärskola är en skola där eleverna har intellektuell funktionsnedsättning och en del olika funktionsvariationer såsom autism och down syndrom etc. Här arbetar vi utifrån varje elevs individuella behov och förutsättningar. För våra elever är det viktigt med ett lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar både mot kursplan grundsärskolans ämnen och träningsskolans ämnesområden. I skolan arbetar förutom lärare även förskollärare och elevassistenter. Vi planerar, utvecklar och genomför elevernas träning och u...
2022-11-29 2022-12-16
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Edströmska gymnasiet
Som specialpedagog du en viktig person i vårt elevvårdsarbete och kommer att arbeta nära elever, kollegor och skolledning. Vi arbetar för att ge våra elever det stöd som behövs för att de ska lyckas i skolan. Du kommer att arbeta både strategiskt och elevnära. Naturligtvis riktar vi även vårt fokus mot elevers behov av trygghet och framtidstro. Vi sätter stort värde på att arbeta tillsammans. Du kommer att ha stora möjligheter att efter behov vara med och påverka innehållet i dina arbetsuppgifter.
2022-11-28 2022-12-12
Kalmar kommun, Central skolresurs Specialpedagog med särskilt uppdrag (MSU) inriktning hörsel och syn
Som specialpedagog MSU med inriktning hörsel och syn är du en del av vår centrala elevhälsa. Vi arbetar tvärprofessionellt, dina kollegor är bl.a. specialpedagoger med olika spetskompetens, psykologer, skolläkare, samordnande skolsköterska och kuratorer. I teamet finns ytterligare en speciallärare med inriktning hörsel. Du kommer att ge hörsel och synpedagogiskt stöd vilket innebär information och utbildningsinsatser till skolledning, pedagoger, arbetslag och elever i så väl grundskola som förskola. Det kan innebära stöd gällande läromedel, nat...
2022-11-25 2023-01-01
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Centrala elevhälsan i Lessebo söker specialpedagog med inriktning förskola
Som specialpedagog i den centrala barn- och elevhälsan är du en del i vårt arbete med förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsinsatser för en likvärdig förskola. Du kommer vara centralt placerad men stor del av tjänsten innebär att vara ute på olika förskolor i kommunen och arbeta verksamhetsnära. Du drivs av att skapa inkluderande tillgängliga lärmiljöer där alla barn ges förutsättningar att utvecklas kunskapsmässigt, socialt och emotionellt. Hälsa och lärande är varandras förutsättningar. I uppdraget ingår att arbeta främjande och föreb...
2022-11-25 2022-12-16
1 2 3 4 >