Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Röntgen Läkare Umeå Specialistläkare, Bild- och funktionsmedicin, Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I denna roll ingår radiologisk handläggning och bedömningar av förekommande radiologiska undersökningar. Som specialistläkare deltar du i klinikens dagliga arbete, utbildar ST-läkare och tillsammans med övriga medarbetare medverkar du i klinikens kvalitets- och utvecklingsarbete. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår.
2022-11-25 2022-12-16
Region Skåne, Skånes sjukhus Nordost Överläkare till akutmottagning i Kristianstad
Vi söker dig som är specialistkompetent läkare och med ett brinnande intresse för akutsjukvård. Hos oss kommer du, tillsammans med övriga specialistkollegor, få ta mycket ansvar dels i din roll som läkare, dels i utvecklandet av akutläkarverksamheten samt vara aktiv i att handleda våra ST-läkare i akutsjukvård. Det finns stora möjligheter att få driva olika utvecklingsprojekt och vara delaktig i införandet av akutläkarspecialiteten på CSK. Arbetstiden är främst förlagd dag och kväll vardagar samt dagtid helger. Men i takt med att vi blir fler...
2022-11-25 2023-01-31
Region Skåne, Medicinsk service Specialistläkare/överläkare VO klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Malmö
Nu söker vi specialistläkare alternativt överläkare i klinisk patologi! Vår diagnostik drivs och utvecklas i 18 processer. Histologiska diagnostiken sker via digital bild och digitalisering av cytologisk diagnostik är på väg. Molekylär patologi är en vardaglig del av patologens diagnostik och analyser sker inom ramen för Labmedicins centrum för molekylär diagnostik. Vi deltar aktivt i kvalitets- och vårdprogramsarbete, såväl regionalt som på nationell nivå och bedriver en verksamhet som inom utvalda områden är ackrediterad med åtföljande kvali...
2022-11-24 2022-12-18
Region Skåne, Medicinsk service Specialistläkare/överläkare VO klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Lund
Nu söker vi specialistläkare alternativt överläkare i klinisk patologi! Vår diagnostik drivs och utvecklas i 18 processer. Histologiska diagnostiken sker via digital bild och digitalisering av cytologisk diagnostik är på väg. Molekylär patologi är en vardaglig del av patologens diagnostik och analyser sker inom ramen för Labmedicins centrum för molekylär diagnostik. Vi deltar aktivt i kvalitets- och vårdprogramsarbete, såväl regionalt som på nationell nivå och bedriver en verksamhet som inom utvalda områden är ackrediterad med åtföljande kvali...
2022-11-24 2022-12-18
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Specialistläkare till VO barnmedicin i Malmö
Nu söker vi specialistläkare med en bred pediatrisk kompetens som är lockad av att vara med och bygga upp och utveckla vår specialiserade pediatriska mottagning vid VO barnmedicin, Sus. Det närmaste året planeras dessutom att starta ett pilotprojekt med digital direktkonsultation riktad mot primärvården. På vår Barnmottagning arbetar vi multidisciplinärt i team med nära samarbete mellan olika yrkeskategorier. I rollen ingår deltagande i alla förekommande arbetsuppgifter inklusive jourtjänstgöring. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av t...
2022-11-24 2023-01-08
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Över-/specialistläkare internmedicin/endokrinologi till VO akut och medicin i Trelleborg
Vi söker nu en överläkare alternativt specialistläkare inom internmedicin/endokrinologi med bred internmedicinsk bakgrund som vill bli en del av vårt team. Som läkare inom internmedicin/endokrin ingår du i läkargruppen VO akut och medicin vid Lasarettet Trelleborg. I tjänsten ingår arbete på mottagning och allmän internmedicinsk vårdavdelning. Du förväntas även att delta i bakjoursledet inom allmän internmedicin. Som överläkaren/specialistläkaren förväntas man medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda stud...
2022-11-24 2022-12-07
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Specialistläkare till Mobilt team basonkologi i Ystad
Är du en specialistläkare som gillar teamarbete och utveckla verksamheten med patienten i fokus? Då kan detta jobb vara något för dig! Vi söker nu specialistläkare som vill vara med i uppbyggnaden av detta projekt på Lasarettet i Ystad. Tjänsten innebär självständigt arbete i det mobila teamet där du gör hembesök hos patienterna i någon av de fem kommunerna: Ystad, Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Teamet består av läkare och sjuksköterska. Patienten får därmed både medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på sjukhus...
2022-11-24 2022-12-08
Malmö stad Skolläkare till Centrala elevhälsan
Arbetsuppgifter Som skolläkare kommer du att vara anställd på den centrala elevhälsan och ingå i ett tvärprofessionellt team med specialpedagog, kurator, psykologer, studie- och yrkesvägledare, verksamhetschef för den medicinska elevhälsan samt ytterligare en skolläkare. I det vardagliga arbetet samarbetar du även med skolsköterskorna och annan personal på våra gymnasieskolor. Skolläkarens uppgift är att bistå gymnasieskolan med medicinsk kompetens och medicinska insatser i främjandet av elevers lärande. Centrala elevhälsan ansvarar för patient...
2022-11-22 2022-12-14
Region Skåne, Primärvården Specialist allmänmedicin/medicinsk rådgivare till VC Linero Östra Torn, Lund
Vi söker en specialist i allmänmedicin med uppdrag som medicinsk rådgivare. Vi välkomnar dig till en välbemannad vårdcentral med hög kvalitet och tillgänglighet. Du kommer ingå i en läkargrupp med god teamanda. Vi har kommit långt i den digitala utvecklingen med en modern och mobil arbetsmiljö som innebär personlig laptop med möjlighet för distansarbete, mobiltelefon, taligenkänning och möjlighet till digitala patientmöten. Som specialist i allmänmedicin hos oss har du sedvanlig mottagning med både akuta och planerade besök likväl som utred...
2022-11-22 2022-12-13
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Överläkare i barn- och ungdomsmedicin med inriktning uro- och nefrologi
Som överläkare hos oss ingår att man driver och utvecklar den medicinska vården för den patientgrupp man har uppdrag att hantera t.ex. avseende nya rön, uppdatering av vårdprogram osv. Man har också en viktig handledarroll för yngre kollegor som dagbakjour, ST-handledare och för ST-läkarnas mottagningsarbete. I tjänsten ingår jourarbete. Vi satsar på kompetenshöjning av egen bemanning för att i möjligaste mån ge patienten god och nära vård i Regionen och har gott samarbete med övriga Regioner vid mer högspecialiserad vård. Forskning bedrivs ino...
2022-11-22 2022-12-13
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Överläkare i barn- och ungdomsmedicin med inriktning diabetes och endokrinologi
Som överläkare hos oss ingår att man driver och utvecklar den medicinska vården för den patientgrupp man har uppdrag att hantera t.ex. avseende nya rön, uppdatering av vårdprogram osv. Man har också en viktig handledarroll för yngre kollegor som dagbakjour, ST-handledare och för ST-läkarnas mottagningsarbete. I tjänsten ingår jourarbete. Vi satsar på kompetenshöjning av egen bemanning för att i möjligaste mån ge patienten god och nära vård i Regionen och har gott samarbete med övriga Regioner vid mer högspecialiserad vård. Forskning bedrivs ino...
2022-11-22 2022-12-13
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Överläkare i barn- och ungdomsmedicin med inriktning allergi- och lungmedicin
Som överläkare hos oss ingår att man driver och utvecklar den medicinska vården för den patientgrupp man har uppdrag att hantera t.ex. avseende nya rön, uppdatering av vårdprogram osv. Man har också en viktig handledarroll för yngre kollegor som dagbakjour, ST-handledare och för ST-läkarnas mottagningsarbete. I tjänsten ingår jourarbete. Vi satsar på kompetenshöjning av egen bemanning för att i möjligaste mån ge patienten god och nära vård i Regionen och har gott samarbete med övriga Regioner vid mer högspecialiserad vård. Forskning bedrivs ino...
2022-11-22 2022-12-13
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Hej specialist i allmänmedicin!
Hos oss erbjuds du: - En arbetsplats som har bestämt sig för att bli oberoende av hyrpersonal. - God grundlön; Region Kronoberg har en konkurrenskraftig grundlön. - Extralön: 10 000 kronor per månad, som betalas ut i sexmånadersperioder. - Du får 200 procent av din lön om du arbetar på din jourkomptid. - Löneväxling. I Region Kronoberg erbjuds möjlighet att växla lön till pension. Löneväxlingen är förmånlig eftersom den ger ett premietillägg. Det blir ingen inkomstskatt på det belopp som löneväxlas, utan du skattar först då pensionen utbet...
2022-11-22 2023-01-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Överläkare till sektion neonatalvård i Lund och Malmö
Vi välkomnar nu två överläkare till vår neonatalverksamhet. Som läkare i neonatalverksamheten arbetar du både på neonatalavdelningarna i Malmö och Lund och deltar i alla våra jourlinjer det vill säga bakjourslinje i Lund och Malmö samt transportjourslinje.
2022-11-22 2022-12-16
Region Västerbotten, Nordmalings HC Specialistläkare i allmänmedicin, Primärvårdsområde Syd,Nordmalings HC
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla olika sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet kommer du också att följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsopro...
2022-11-22 2022-12-13
Ersta diakoni, Palliativa kliniken Överläkare/specialistläkare i palliativ medicin, Ersta palliativa klinik
Du arbetar i en grupp med sju andra överläkare. Du är en del av ett team på ASIH eller på vår palliativa slutenvårdsavdelning. Vi arbetar multiprofessionellt tillsammans med sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och dietist. Vi har ett nära samarbete med patient, närstående och patientens övriga vårdkontakter.
2022-11-22 2022-12-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Över-/bitr. över-/specialistläkare till Bröst och melanomsektionen i Malmö
Vi söker dig som har ett stort engagemang för patienter med cancer, intresse för god kommunikation och som vill vara med i ett drivande team på ett av Sveriges större bröstcancercentra. Verksamheten bedrivs med stark inriktning på effektiva patientflöden i nära samverkan med onkologi, mammografienheten (Unilabs), patologi, plastikkirurgi, hud samt intensivvård och perioperativ vård (IPV). I rollen som överläkare/biträdande överläkare/specialistläkare kommer du att arbeta både på vår operationsavdelning (ORK) och vår mottagning samt delta på m...
2022-11-21 2023-01-16
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Umeå Specialistläkare, kolorektal kirurgi, Kirurgcentrum Umeå
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vid sektionen bedrivs såväl diagnostik som öppen och minimal invasiv kirurgi och uppföljning efter kolorektal kirurgi. Vi har mottagning, koloskopiverksamhet, operation, samt multidiciplinära ronder. Vi är en del av ett universitetssjukhus, varför forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen. Att utveckla av vården är en naturlig del av ditt arbete. Jourtjänstgöring ingår i den gemensamma jourlinjen...
2022-11-18 2022-12-09
Region Västerbotten, Ögonklinik Umeå Specialistläkare Ögonsjukdomar, Ögonkliniken Västerbotten, placering i Umeå
Som ögonläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att arbeta med medicinsk och kirurgisk vård av ögat. Du undersöker, ställer diagnos och behandlar ögonbesvär och ögonsjukdomar samt hanterar ögonproblem som orsakas av bakomliggande sjukdom. Många ögonläkare utför också operationer, vilket inkluderar laserbehandling för synkorrigering och kirurgiska ingrepp i samband med ögonskador. Då det inte är möjligt att behärska alla typer av operationer kommer du att ha möjlighet att sub-speci...
2022-11-18 2022-12-11
Ängelholms kommun, Elevhälsan Skolläkare
Vill du ha ett spännande, utvecklande och stimulerande arbete med stor självständighet? Vill du vara med och göra skillnad på individ, grupp och organisationsnivå? Den medicinska elevhälsan är en viktig aktör i arbetet med att bevara och förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa och därmed medverka till elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolläkare har en viktig roll i detta arbete. Som skolläkare har du till uppgift att tillsammans med skolsköterskor och övrig personal medverka i utveckling av det förebyggande elevhälsosarbetet. ...
2022-11-18 2023-06-30
Region Skåne, Koncernkontoret Mödrahälsovårdsöverläkare till Enheten för kunskapsstyrning i Malmö
Vill du vara med och utveckla morgondagens kvinnosjukvård? Då ska du inte tveka att söka till oss! Som en del av teamet på Utvecklingsenhet kvinnohälsa bidrar du med övergripande strategiskt arbete i syfte att stärka och utveckla morgondagens kvinnosjukvård med ett särskilt fokus på barnmorskemottagningarnas uppdrag. Du har som mödrahälsovårdsöverläkare en nyckelroll i att identifiera verksamheternas behov av utveckling och arbetar för en stärkt och sammanhållen vårdkedja mellan primärvård och specialiserad vård. Att stödja och förbättra samve...
2022-11-18 2022-12-11
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Överläkare/specialistläkare till mag- och tarmmottagning i Trelleborg
Vi söker nu en överläkare/specialistläkare i medicinsk gastroenterologi och hepatologi med erfarenhet inom endoskopi (OGD- och koloskopi). Du kommer till stor del att tjänstgöra på mag- och tarmmottagningen och endoskopin. Utöver det så kommer du även att tjänstgöra på medicinavdelning 11 som är en internmedicinsk vårdavdelning. Där leder du ronder, handleder kollegor och studenter samt är delaktig i verksamhetsutveckling. Vi erbjuder regelbunden fortbildning och möjlighet att delta på nationella och internationella kongresser. Vi tar gärna e...
2022-11-18 2022-12-18
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Specialistläkare till Ögonenhet i Helsingborg
Nu välkomnar vi en specialistläkare till vårdenhet Ögon. Hos oss arbetar du bland annat med allmän och akut oftalmologisk mottagning inklusive subspecialiteter inom katarakt- och glaukomkirurgi, glaukom, medicinsk retina, barnoftalmologi och neurooftalmologi. Du har även stora möjligheter till forskning inom ramen för kommande anställning. Den relativa omfattningen av de nämnda momenten kan diskuteras och vi är öppna för olika kombinationer. Vi har akutverksamhet (dagtid vardagar) och beredskapsjour fyra timmar lördag och söndag. Vi utbildar ...
2022-11-18 2023-01-27
Region Skåne, Primärvården Specialistläkare till Vårdcentralen Degeberga i Kristianstad
Hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete, då vi behandlar patienter i olika åldrar med varierande sjukdomsbakgrund. Du arbetar bland annat med distriktsläkarmottagning, både akuta och planerade besök, barnhälsovård samt samverkar med kommunen. Vi har ett gott samarbete mellan de olika professionerna och samarbetet med kommunens medarbetare fungerar väl, både när det gäller äldrevård och boende. Som specialistläkare hos oss får du möjlighet att arbeta inom hela det allmänmedicinska området och samverka med kompetenta kollegor b...
2022-11-16 2022-11-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Specialistläkare, vikariat, till sektion övre GI och endokrin i Lund
Vi söker nu en specialistläkare till sektionen för huvudsaklig placering vid ES-teamet med ansvar för såväl halskirurgi som endokrina buktumörer och sarkom. I arbetsuppgifterna ingår utöver den planerade verksamheten vid ES-teamet också jourtjänstgöring, tjänstgöring vid akutteamet och undervisning av läkarstudenter och utbildningsläkare.
2022-11-16 2022-12-21
1 2 3 4 >