Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Specialist i allmänmedicin till VC Centrumkliniken samt Mobilt team närsjukvård i Trelleborg
Till vår vårdcentral välkomnar vi nu en allmänspecialist som i en delad tjänst även kommer arbeta i Mobilt team närsjukvård. På vårdcentralen erbjuder vi en arbetsplats där vi värnar om varandra och ständigt driver utvecklingsarbeten. Vårt patientklientel är varierat och hos oss är en arbetsdag aldrig den andra lik då du arbetar med såväl planerade som akuta läkarbesök. Därtill ingår även hembesök samt genomförande av samordnad individuell plan (SIP). Det finns möjlighet till jourtjänstgöring på vår gemensamma kvälls- och helgmottagning i Tre...
2024-04-19 2024-05-17
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Överläkare till öppenvårdsmottagningen
I den här tjänsten kommer du kunna arbeta både på distans men med krav på minst tio veckor fysiskt på plats/år. Som överläkare på mottagningen arbetar du med uppdraget utredning, behandling, rehabilitering och dagjour. Du samarbetar med kollegor, vårdgrannar och andra aktörer och arbetar utifrån den enskilde patientens behov. Du bidrar aktivt till mottagningens utveckling och som överläkare hos oss erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete. Utöver arbetet på mottagningen tillkommer jourarbete kvällar och nätter. Som överläkare hos oss ...
2024-04-18 2024-05-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialist-/överläkare till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning mellanvård
Som överläkare hos oss arbetar du med fördjupade bedömningar, diagnostik samt behandling av barn och ungdomar med medelsvår till svår psykisk ohälsa. I tjänsten ingår arbete som bakjour i den samlade barnpsykiatrins bakjourslinje i Region Skåne samt handledning till ST- och underläkare. Du har viktig roll att medverka i olika interna konferenser och på ett mer övergripande sätt bidra till samt verka för en god och patientsäker vård på mellanvården. Vi ser positivt på om du vill engagera dig i utvecklingen av vården och öka kvaliteten i vården...
2024-04-18 2024-05-13
Region Jämtland Härjedalen, Backe hälsocentral Specialist i allmänmedicin till Backe Hälsocentral!
Att arbeta som distriktsläkare hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika typer av besvär och problematik. Du arbetar med hälsofrämjande arbete, gruppverksamhet och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du kommer jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i gruppverksamhet och via internet. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgång till arbetet....
2024-04-17 2024-05-20
Region Skåne, Primärvården Läkare eller specialistläkare till Mobilt team närsjukvård i hela Skåne
Som läkare i Mobilt team närsjukvård arbetar du självständigt och gör hembesök hos patienterna i kommunerna runt orten som teamet utgår från. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga yrkesprofessioner samt samverkar med övriga vårdgivare. Patienten får medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på sjukhus. I de fall patienter kan behöva vård på sjukhuset eftersträvar vi direktinläggningar på avdelning. Du är en viktig del i utvecklingen av den medicinska kompetensen och patientsäkerhe...
2024-04-17 2024-05-01
Region Skåne, Primärvården Läkare eller specialistläkare till Mobilt team närsjukvård i hela Skåne
Som läkare i Mobilt team närsjukvård arbetar du självständigt och gör hembesök hos patienterna i kommunerna runt orten som teamet utgår från. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga yrkesprofessioner samt samverkar med övriga vårdgivare. Patienten får medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på sjukhus. I de fall patienter kan behöva vård på sjukhuset eftersträvar vi direktinläggningar på avdelning. Du är en viktig del i utvecklingen av den medicinska kompetensen och patientsäkerhe...
2024-04-17 2024-05-01
Region Skåne, Primärvården Läkare eller specialistläkare till Mobilt team närsjukvård i hela Skåne
Som läkare i Mobilt team närsjukvård arbetar du självständigt och gör hembesök hos patienterna i kommunerna runt orten som teamet utgår från. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga yrkesprofessioner samt samverkar med övriga vårdgivare. Patienten får medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på sjukhus. I de fall patienter kan behöva vård på sjukhuset eftersträvar vi direktinläggningar på avdelning. Du är en viktig del i utvecklingen av den medicinska kompetensen och patientsäkerhe...
2024-04-17 2024-05-01
Region Skåne, Primärvården Läkare eller specialistläkare till Mobilt team närsjukvård i hela Skåne
Som läkare i Mobilt team närsjukvård arbetar du självständigt och gör hembesök hos patienterna i kommunerna runt orten som teamet utgår från. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga yrkesprofessioner samt samverkar med övriga vårdgivare. Patienten får medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på sjukhus. I de fall patienter kan behöva vård på sjukhuset eftersträvar vi direktinläggningar på avdelning. Du är en viktig del i utvecklingen av den medicinska kompetensen och patientsäkerhe...
2024-04-17 2024-05-01
Region Skåne, Primärvården Läkare eller specialistläkare till Mobilt team närsjukvård i hela Skåne
Som läkare i Mobilt team närsjukvård arbetar du självständigt och gör hembesök hos patienterna i kommunerna runt orten som teamet utgår från. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga yrkesprofessioner samt samverkar med övriga vårdgivare. Patienten får medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på sjukhus. I de fall patienter kan behöva vård på sjukhuset eftersträvar vi direktinläggningar på avdelning. Du är en viktig del i utvecklingen av den medicinska kompetensen och patientsäkerhe...
2024-04-17 2024-05-01
Region Skåne, Primärvården Läkare eller specialistläkare till Mobilt team närsjukvård i hela Skåne
Som läkare i Mobilt team närsjukvård arbetar du självständigt och gör hembesök hos patienterna i kommunerna runt orten som teamet utgår från. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga yrkesprofessioner samt samverkar med övriga vårdgivare. Patienten får medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på sjukhus. I de fall patienter kan behöva vård på sjukhuset eftersträvar vi direktinläggningar på avdelning. Du är en viktig del i utvecklingen av den medicinska kompetensen och patientsäkerhe...
2024-04-17 2024-05-01
Region Skåne, Primärvården Läkare eller specialistläkare till Mobilt team närsjukvård i hela Skåne
Som läkare i Mobilt team närsjukvård arbetar du självständigt och gör hembesök hos patienterna i kommunerna runt orten som teamet utgår från. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga yrkesprofessioner samt samverkar med övriga vårdgivare. Patienten får medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på sjukhus. I de fall patienter kan behöva vård på sjukhuset eftersträvar vi direktinläggningar på avdelning. Du är en viktig del i utvecklingen av den medicinska kompetensen och patientsäkerhe...
2024-04-17 2024-05-01
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Överläkare i Lungmedicin med interventionell inriktning i Lund
Vi söker nu en överläkare i lungmedicin med spetskompentens i endobronkiell intervention. Vi önskar oss en solid kompetens exempelvis inom stageing-EBUS, radiellt ultraljud och elektromagentisk navigationsbronkoscopi, kryobiopsier av lunga-och lymfkörtlar. Erfarenhet av att ha drivit utvecklingsarbete med vårdflöden som standardiserat vårdförlopp (SVF) lungcancer är en tillgång.
2024-04-16 2024-05-06
Region Skåne Specialistläkare till Palliativ vård i Ystad
Målet med vården hos oss är att genom samverkan med patienten kunna lindra de symtom som denne besväras av för att uppnå högsta möjliga livskvalitet. Detta innefattar att tillgodose patientens fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov samt att ge stöd åt de närstående. Vi erbjuder ett utvecklande och spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team. Målet är att du påbörjar ST-utbildningen inom palliativ medicin under det första året av din anställning. Du verkar i det dagliga patientnära arbetet i team som utöver di...
2024-04-16 2024-04-30
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland Allmänspecialist till Hofors Din HC
Som allmänspecialist arbetar du i nära teamsamverkan med övriga professioner såsom distriktssköterskor, undersköterskor, sekreterare och vårt psykosociala team. Du kommer vara del av en engagerad och trygg arbetsgrupp där vår styrka ligger i det goda och nära samarbetet med samtliga kollegor. Vi arbetar preventivt med hälsosamtal tillsammans med vår hälsovetare, PST-teamet, fysioterapeut, arbetsterapeut och rehabkoordinator. Din specialistkompetens är en viktig förutsättning för vårt gemensamma uppdrag i att stödja, behandla och vägleda människ...
2024-04-15 2024-05-05
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Specialistläkare/överläkare till öron-näsa-halsmottagningen
Öron- näsa- halsmottagningen i Hudiksvall utreder och behandlar sjukdomar inom öron, näsa och halsområdet. Förutom läkarmottagning har även sjuksköterskor och undersköterskor egna mottagningar. Vi som arbetar här är ett 30-tal medarbetare som alla sitter tillsammans på mottagningen, vilket gör att vi har lätt för samverkan och en god dialog. Vi är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare samt medicinska sekreterare som jobbar nära tillsammans. Vi har ett nära och gott samarbete med hörcentralen och pedagogiska hörselvården. Som läkare hos oss k...
2024-04-15 2024-05-12
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Specialistläkare i allmänmedicin till Hedesunda Färnebo Din hälsocentral
Som specialistläkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • mottagningsarbete • akuta patienter på mottagning samt vid hembesök • att handleda läkare under utbildning • jour/beredskap på familjeläkarjouren i Gävle. Hos oss får du • vara del av ett team med god gemenskap • ett omväxlande och spännande arbete. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2024-04-15 2024-05-31
Region Skåne, Primärvården Läkare eller specialistläkare till Mobilt team närsjukvård i hela Skåne
Som läkare i Mobilt team närsjukvård arbetar du självständigt och gör hembesök hos patienterna i kommunerna runt orten som teamet utgår från. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga yrkesprofessioner samt samverkar med övriga vårdgivare. Patienten får medicinsk bedömning och behandling som annars skulle utförts på sjukhus. I de fall patienter kan behöva vård på sjukhuset eftersträvar vi direktinläggningar på avdelning. Du är en viktig del i utvecklingen av den medicinska kompetensen och patientsäkerhe...
2024-04-15 2024-05-01
Region Gävleborg, VO Anestesi Anestesiolog till intermediärvårdsavdelning
Hos oss kommer du att möta patienter med olika medicinska diagnoser av varierande svårighetsgrad där in- och utskrivningar, medicinsk behandling, akut avancerad omvårdnad och övervakning fortlöper över hela dygnet. Du kommer vara del i läkarkompetensen på plats samt ha en viktig roll på arbetsplatsen genom att vara med och påverka arbetssätt, rutiner och vårdens utformning. I ditt arbete får du möjligheten att bygga upp den nya avdelningen och vårdformen vid Gävle sjukhus. Tillsammans ska vi skapa en trivsam och patientfokuserad miljö med patie...
2024-04-15 2024-05-13
Region Gävleborg, VO Anestesi Specialistläkare till intermediärvårdsavdelning
Hos oss kommer du att möta patienter med olika medicinska diagnoser av varierande svårighetsgrad där in- och utskrivningar, medicinsk behandling, akut avancerad omvårdnad och övervakning fortlöper över hela dygnet. Du kommer vara del i läkarkompetensen på plats samt ha en viktig roll på arbetsplatsen genom att vara med och påverka arbetssätt, rutiner och vårdens utformning. I ditt arbete får du möjligheten att bygga upp den nya avdelningen och vårdformen vid Gävle sjukhus. Tillsammans ska vi skapa en trivsam och patientfokuserad miljö med patie...
2024-04-15 2024-05-13
Region Jämtland Härjedalen, Åre hälsocentral Distriktsläkare till Åre HC
Som distriktsläkare hos oss bedömer, utreder och behandlar du patienter och ger råd kring olika typer av besvär och problematik. Vi arbetar med en stor öppen mottagning där målet är att patienterna ska få träffa oss redan samma dag oavsett om det gäller ett brutet ben eller en urinvägsinfektion. Du kommer jobba både med olika akuta åkommor då vi har en stor öppen mottagning och 10 mil till närmsta sjukhus men också med mer normalt primärvårdsarbete. Vi har också röntgen och utrustning för att möjliggöra slutbehandling av flertalet ortopediska ...
2024-04-12 2024-05-05
Region Skåne, Primärvården Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Landborgen i Helsingborg
I din roll som specialistläkare i allmänmedicin hos oss ansvarar du för vården av dina listade patienter. Läkarna på vårdcentralen har dessutom olika ansvarsområden såsom BVC, rond på våra äldreboenden samt handledning av studenter. På enheten tycker vi att det är viktigt med fortlöpande utveckling av våra medarbetare och vår verksamhet. Vår läkargrupp har gemensamt en bred erfarenhetsbas och kompetens. Vi vill att du ska vara intresserad av kreativt nytänkande och vara en del i utvecklingsarbetet med fokus på att erbjuda våra patienter bästa ...
2024-04-12 2024-04-26
Region Västerbotten, Ögonklinik Västerbotten Specialistläkare i ögonsjukdomar, Ögonkliniken Västerbotten, Umeå
Som ögonläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att arbeta med medicinsk och kirurgisk vård av ögat. Du undersöker, ställer diagnos och behandlar ögonbesvär och ögonsjukdomar samt hanterar ögonproblem som orsakas av bakomliggande sjukdom.
2024-04-12 2024-05-03
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialistläkare till Rättspsykiatri Skåne
Som specialistläkare inom rättspsykiatrin arbetar du på delegation av chefsöverläkare med ansvar för patienternas vård och behandling. Du utreder, behandlar och utvärderar tillsammans med övriga funktioner i teamet i syfte att föra patientens vårdprocess framåt. Som läkare har du en central roll i vårt teambaserade arbetssätt. Tillsammans med teamet samverkar du med patientens nätverk genom att delta i samverkansmöten och skriva underlagen som ligger till grund för bedömningar inför insatser från exempelvis socialtjänst eller överförmyndarnäm...
2024-04-12 2024-05-08
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå Specialist i Allmänmedicin, Kåge hälsocentral, Skellefteå
Som Distriktsläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, även de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet ska man också följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen väga ...
2024-04-12 2024-05-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialist-/överläkare till vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Malmö
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny specialist-/överläkare som vill vara med att driva Drottninggatans öppenvårdsmottagning i Malmö framåt. Som specialist-/överläkare arbetar du bland annat med att skapa allians, utreda och bedöma samt diagnostisera patienter. Du gör också akuta bedömningar både vad gäller suicidrisk, hot och våld samt vårdintyg. I ditt arbete ingår även att vara aktiv i undervisning av läkarstudenter, underläkare, AT-läkare och ST-läkare. Därtill har du ett mycket nära samarbete med slutenvården om patienten är inlagd samt...
2024-04-12 2024-05-07
1 2 3 4 >