Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Västra Götalands län Vilthandläggare till Viltenheten
Naturavdelningens uppdrag är att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av representativa och värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Vi verkar för en god hushållning med naturresurser samt prövar olika verksamheters och arbetsföretags tillåtlighet och bedriver tillsyn. Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken. Viltenheten har det regionala ansvaret för jakt och viltförvaltning. Vi arbetar för friska och väl sammansatta viltstammar i balans med fodertillgång och berörda intressen...
2021-06-21 2021-07-18
Länsstyrelsen Västerbotten, Naturvårdsenheten Handläggare för arbete med skötselplaner för naturreservat
Antalet naturreservat i Västerbottens län har under senare år ökat i antal och behovet av att aktivt sköta äldre reservat och modernisera äldre föreskrifter har blivit allt tydligare. Naturvårdsenheten behöver därför förstärka organisationen med ytterligare en eller två medarbetare som ska arbeta med att ta fram nya skötselplaner och modernisera beslut till befintliga reservat. Du kommer att vara knuten till en arbetsgrupp som arbetar med skötsel av skyddade områden med inriktning mot biologisk mångfald, friluftsliv, tillsyn eller naturvägledn...
2021-06-03 2021-06-24
Länsstyrelsen Västerbotten, Naturvårdsenheten Fjällförvaltare
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att bestå av att, tillsammans med fjällsamordnaren, förvalta och utveckla fjällområdets magnifika naturreservat och det mer än 120 mil långa ledsystem som gör det möjligt att färdas på ett säkert sätt. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att teckna avtal för olika typer av skötsel och nyttjanderätter, planera och utreda nya utformningar av leder och friluftslivsanordningar, upprätta underlag för strategiska eller objektsspecifika beslut, arbeta med information och kommunikation, samt dokumentera och arbeta me...
2021-06-03 2021-06-24