Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Driftchef till begravningsverksamheten
Chefsuppdraget innefattar verksamhets-, budget- och personalansvar över 5 arbetsledare och Tekniska laget som består av 6 personer i dagsläget. Dina närmaste medarbetare är chefen för begravningsverksamheten, driftchef för admin/krem/gravgrävare och en trädgårdsingenjör. Du ansvarar för frågor som rör kyrkogårdarnas drift, planering och samordning. Tillsammans med övriga ledningsgruppen deltar du i verksamhetsutvecklingen av begravningsverksamheten.
2021-06-18 2021-08-01
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Projektledare förarbete omarrondering
Arbetsuppgifterna omfattar att initiera, planera, leda, utveckla och utvärdera flera av Länsstyrelsens förarbeten som syftar till omarrondering av mark. Arbetet innebär bred samverkan, samarbete och kommunikation med såväl enskilda markägare som med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och berörda kommuner. Arbetet innebär viss tjänstgöring på kvällar och helger. Projektledaren, en generalist med koll på detaljerna, ska hålla alla intressenter informerade och engagerade. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på förmågan till enkel och målgruppsanpassad ...
2021-06-15 2021-08-22
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Vi söker dig som vill utveckla våra digitala system och tjänster inom växtskyddsrådgivningen
Vill du bli en av oss på rådgivningsenheten växtskydd och eko och specialisera dig på att utveckla våra digitala system och tjänster? En viktig del i arbetet är att förvalta och utveckla växtskyddscentralernas rådgivningsverktyg för växtskadegörare, Prognos & Varning. Du ska fungera som en länk mellan de regionala växtskyddscentralerna och utvecklingsteamet som är placerat i Jönköping. Vi har de senaste åren utvecklat programvaran för Prognos & Varning samt även mobilappar om växtskydd som kan användas inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. ...
2021-06-15 2021-07-01
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Projektkoordinator förarbete omarrondering
Arbetsuppgifterna innebär att koordinera Länsstyrelsens arbete för att främja omarrondering. Det omfattar aktiv medverkan i planering, genomförande, utveckling och utvärdering av projekt som syftar till omarrondering av mark och att bistå projektledare och övriga medarbetare i projekten. Arbetet innebär bred samverkan, samarbete och kommunikation med departement, myndigheter, berörda kommuner, intresseorganisationer samt besparingsskogar och andra företag. Arbetet kan innebära viss tjänstgöring på kvällar och helger. Projektkoordinatorn arbetar...
2021-06-14 2021-08-22
Länsstyrelsen Jönköpings län, Enheten för jordbruksstöd Två handläggare till enheten för jordbruksstöd
Du kommer arbeta med kvalificerad handläggning av jordbrukarstöd, vilket omfattar ansökningar, utbetalningar och återkrav av direktstöd, tvärvillkor, miljöersättningar, ekologiska ersättningar och kompensationsstöd. Vi bistår även lantbrukarna med stöd i ansökningsförfarandet. Det är ett kontorsarbete och vi använder oss av olika moderna IT-hjälpmedel såsom Jordbruksverkets olika IT- och GIS-system. I handläggningsarbetet ingår att tolka och tillämpa regelverk inom verksamhetsområdet och kartor, samt löpande kontakt med lantbrukare, kollegor, k...
2021-06-14 2021-07-04
Ulricehamns kommun, Kommunservice Parkingenjör
I rollen som parkingenjör/landskapsingenjör medverkar du i arbetet med utvecklingen av Ulricehamns parker och grönområden. I uppdraget ingår; - hantering av parkentreprenad - skötsel och ansvar för grönytor Ulricehamns kommun - skötsel och nybyggnation av kommunala lekplatser - upprätthållande av ytregister - kontaktperson gentemot kunder, entreprenör och kommuninvånare - utvecklandet av kommunens yttre miljöer
2021-06-10 2021-08-15
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för landsbygdsutveckling Växtodlingsrådgivare – ekologisk produktion
Vi är en grupp som arbetar miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan samt med energiomställning. Det gör vi bland annat genom att höja kunskaperna hos länets lantbrukare. Vi jobbar utåtriktat på flera sätt, genom enskild rådgivning, anordna kurser och arrangemang. Våra arrangemang genomförs på sal, i fält samt digitalt. Vi lär och utvecklar ständigt våra arbetssätt. I vårt myndighetsuppdrag ingår även att anordna behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel samt flyghavretillsyn. Arbetsuppgifter: Som växtodlingsrådgi...
2021-05-28 2021-06-27
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för landsbygdsutveckling Växtodlingsrådgivare – ekologisk produktion
Vi är en grupp som arbetar miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan samt med energiomställning. Det gör vi bland annat genom att höja kunskaperna hos länets lantbrukare. Vi jobbar utåtriktat på flera sätt, genom enskild rådgivning, anordna kurser och arrangemang. Våra arrangemang genomförs på sal, i fält samt digitalt. Vi lär och utvecklar ständigt våra arbetssätt. I vårt myndighetsuppdrag ingår även att anordna behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel samt flyghavretillsyn. Arbetsuppgifter: Som växtodlingsrådgi...
2021-05-28 2021-06-27
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för landsbygdsutveckling Växtodlingsrådgivare
Vi är en grupp som arbetar miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan samt med energiomställning. Det gör vi bland annat genom att höja kunskaperna hos länets lantbrukare. Vi jobbar utåtriktat på flera sätt, genom enskild rådgivning, anordna kurser och arrangemang . Våra arrangemang genomförs på sal, i fält samt digitalt. Vi lär och utvecklar ständigt våra arbetssätt. I vårt myndighetsuppdrag ingår även att anordna behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel samt flyghavretillsyn. Arbetsuppgifter: Som växtodlingsrådg...
2021-05-28 2021-06-27
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för landsbygdsutveckling Växtodlingsrådgivare
Vi är en grupp som arbetar miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan samt med energiomställning. Det gör vi bland annat genom att höja kunskaperna hos länets lantbrukare. Vi jobbar utåtriktat på flera sätt, genom enskild rådgivning, anordna kurser och arrangemang . Våra arrangemang genomförs på sal, i fält samt digitalt. Vi lär och utvecklar ständigt våra arbetssätt. I vårt myndighetsuppdrag ingår även att anordna behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel samt flyghavretillsyn. Arbetsuppgifter: Som växtodlingsrådg...
2021-05-28 2021-06-27