Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Naturhistoriska riksmuseet Enhetschef till en viktig del av svensk miljöövervakning
Som enhetschef kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av att planera, leda, och följa upp enhetens miljöövervakningsarbete utifrån museets uppdrag, vision och mål. Du kommer även att delta i ledning och verksamhetsutveckling av hela avdelningen för natur- och miljöövervakning, bl.a. genom att ingå i dess ledningsgrupp. Tillsammans med andra i ledningsgruppen ska du även medverka till att avdelningens uppdragsverksamhet utvecklas till en effektiv, ändamålsenlig och hållbar struktur som möter kravet om full kostnadstäckning samt samor...
2023-09-22 2023-10-15
Lindesbergs kommun, VA Vatten- & Miljötekniker
Tjänsten som Vatten- & Miljötekniker inom VA innebär ett varierande och utmanande arbete. Här finns goda möjligheter till vidareutveckling och att själv styra sin arbetsdag. Som Vatten- & Miljötekniker kommer du att arbeta med bland annat miljörapporter, analysuppföljning, egenkontroll och planering av provtagningar i en eller flera av våra kommuner. Därutöver deltar du vid plats- och inspektionsbesök på ett antal vatten- och reningsverk. Arbetet innebär en del kontakter, både med medarbetare i drift, abonnenter men också med flera o...
2023-09-20 2023-10-24
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör
Trivs du med att ha både kontoret, hemmet och fältet som arbetsplats? Har du en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer? Har du en god kommunikativ förmåga? Bra! Sök då tjänsten som miljöinspektör hos oss och gör det lättare för våra kunder att göra rätt och arbeta för en hållbar miljö tillsammans med oss! Vi behöver nu förstärka vårt team och söker en miljöinspektör! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att utöva tillsyn, skriva inspektionsrapporter och förelägganden samt handlägga ärenden inom miljöbalkens lagstiftningsområde. ...
2023-09-19 2023-09-27
Statens geotekniska institut Erfaren miljöingenjör med inriktning mot förorenade sediment
Som miljöingenjör på SGI arbetar du tillsammans med både naturvetenskapliga och geotekniska experter. Du kommer att dels arbeta med stöd till Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner i deras arbete med förorenade sediment, dels delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Arbetet omfattar även kunskapsförmedling som medverkan i seminarier och kurser med inriktning mot förorenade sediment. I tjänsten ingår även att svara på remisser för SGI:s räkning samt kontakter och samverkan med myndigheter och andra aktörer inom förorenade sediment...
2023-09-08 2023-10-15
Halmstads kommun, Kommunledningsförvaltningen Hållbarhetsutvecklare
Om du brinner för hållbarhet och söker ett spännande och utvecklande arbete ska du fortsätta läsa! Halmstads kommun söker en hållbarhetsutvecklare för att komplettera vårt upphandlingsteam. Vi kan erbjuda en koncernövergripande roll inom social, miljö och ekonomisk hållbarhet kopplat till upphandling i en växande och lyhörd kommun på snabb frammarsch inom hållbarhetsfrågorna och hållbar utveckling. Du kommer att arbeta tillsammans med ett härligt gäng upphandlare som genom varje upphandling vill bidra till att nå våra hållbarhetsmål i Agenda 2...
2023-08-30 2023-10-01
Statens geotekniska institut Erfaren miljöingenjör till Linköping eller Stockholm
Som miljöingenjör på SGI arbetar du tillsammans med både miljögeotekniska och geotekniska experter. Du kommer att dels arbeta med stöd till Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner i deras arbete med förorenade områden, dels delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Arbetet omfattar även kunskapsförmedling som medverkan i seminarier och kurser med inriktning mot förorenade områden. I tjänsten ingår även att svara på remisser för SGI:s räkning samt kontakter och samverkan med myndigheter och andra aktörer inom förorenade områden. Arb...
2023-08-22 2023-10-01