Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Markmiljöspecialist med projektledaregenskaper
Har du ett stort intresse för miljöfrågor och vill bidra med markmiljökompetens i en stor bredd av exploaterings-, infrastruktur- och bidragsprojekt inom Malmö Stad? Till enheten för verksamhetsstöd inom stadsutvecklingsavdelningen söker vi nu en kollega som vill vara med att göra skillnad för ett hållbart Malmö.  Arbetsuppgifter Till sektionen för processtöd inom stadsutvecklingsavdelningen välkomnar vi nu ytterligare en kollega till gruppen av markmiljöspecialister som idag består av fyra kollegor med flera olika ansvarsområden. Tillsamma...
2022-11-25 2022-12-18
Lindesbergs kommun, VA Vatten- och miljötekniker
Tjänsten som Vatten- och miljötekniker innebär ett varierande och utmanande arbete över hela skalan. Här finns goda möjligheter till vidareutveckling och att själv styra sin arbetsdag. Rollen ingår i VA-staben, som i dagsläget utgörs av 10 medarbetare som i nära samarbete hanterar avdelningens övergripande VA-frågor. Som Vatten- och miljötekniker arbetar du bland annat med miljörapporter, analysuppföljning, egenkontroll och provplanering i en eller flera av våra kommuner. Därutöver deltar du vid plats- och inspektionsbesök på ett antal vatten-...
2022-11-22 2022-12-18
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Miljöskyddshandläggare
I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med tillsyn, tillsynsvägledning och prövning av miljöfarlig verksamhet, i synnerhet täkter och kalk- och cementindustri. I tjänsten kan ingå andra uppgifter inom miljöområdet över tid, exempelvis miljömålsansvar med miljömålsuppföljning, tillstånd av transport av miljöfarligt avfall, granskning av överklaganden av kommunala beslut, yttranden i plansamråd och i tillståndsärenden som beslutas av Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Stockholms län eller Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
2022-11-21 2022-12-09
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Miljöbyggsamordnare till Fastighetsenheten Västerås Stad
Som Miljöbyggsamordnare tillhör du avdelningen Fastighetskontoret. Inom rollen kommer du tillsammans med olika funktioner utveckla, genomföra och följa upp miljöarbetet inom enheten för att bidra till att avdelningen uppfyller bolagsmålen, myndighetskraven samt håller sig certifieringsbart enligt standarderna för miljöledning och energiledning. Vidare agerar du rådgivare och stöd rörande miljöfrågor i projekt- eller förvaltningsskedet. Du kommer även delta i olika projekt där din sakkunskap inom miljöområdet behövs. I samråd med hållbarhetsan...
2022-11-18 2022-12-04
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör med inriktning miljöskydd
Kumla och Hallsberg har en samverkansorganisation för miljö- och byggverksamheten sedan 2015. Personalen i samverkansorganisationen är anställd i Kumla kommun och ingår i Kumla kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, men arbetar i båda kommunerna. Miljö- och byggverksamheten ansvarar för miljö- och livsmedelstillsyn, bygglov, fysisk planering och geodata och är uppdelade i tre enheter: bygglov, plan- och geodata samt miljö. Kommunerna har tillsammans 37 000 invånare och erbjuder en god tillväxt och en bred flora av spännande utmaningar inom miljöt...
2022-11-18 2022-12-04
Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun söker miljöinspektör/miljöstrateg
Nu har en av våra drivna medarbetare valt att gå vidare för nya utmaningar. Vi söker därför dennes ersättare! Vi söker efter dig som vill fortsätta utvecklas som miljöinspektör hos oss i Vingåker. Som miljöinspektör kommer du främst arbeta med tillsyn och handläggning inom miljöbalkens hälsoskyddsområde och strålskyddslagen. Du kommer ge råd och service till våra medborgare och företag. Som miljöinspektör kommer du planera, utföra och följa upp inspektioner och fatta beslut i ärenden enligt långtgående delegation från nämnden. Du kommer också...
2022-11-18 2022-12-08
Västerås stad, Externt förbund Vafab Miljösamordnare Jord till VafabMiljö
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att identifiera och klassificera jordar, betong, samt aska med flera avfallsslag och identifiera den lämpligaste hanteringen. Du kommer också utföra provtagning med XRF av jordmassor på våra anläggningar, sända prov för analys vid behov och därefter göra en bedömning av resultatet. I vårt verksamhetssystem lägger du in klassificering av avfallet, beslutar hur det ska hanteras samt kopplar det till framtagna priser. Vid behov åker du ut på platsbesök hos våra kunder. Du kommer även behöva vara behjälplig för...
2022-11-15 2022-11-29
Pajala kommun Miljöinspektör
Som miljöinspektör erbjuds du ett varierande arbete! Vi söker en miljöinspektör som ska förstärka vårt team bestående av tre medarbetare. Du kommer att arbeta huvudsakligen inom livsmedelslagstiftningens och miljöbalkens områden med alla förekommande uppgifter från tillsyn och prövning till information och rådgivning till våra medborgare, tjänstemän, företag och politiker. Detta innebär en blandning mellan arbete ute i fält och på kontoret. I arbetet ingår också handläggning av inkommande ärenden av olika slag samt bereda och föredra i Bygg- ...
2022-11-14 2022-12-04
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Miljöingenjör
På lokalförvaltningen finns unika möjligheter att få vara delaktig i den framtida och hållbara stadsutvecklingen. Lokalförvaltningen i Göteborgs stad är en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter. Lokalförvaltningens fastighetsavdelning ansvarar för att säkerställa våra fastigheters användbarhet över tid med god teknisk status, hållbarhet och nöjda kunder. Avdelningen ansvarar för att beställa genomförandet av underhålls- och investeringsåtgärder, reparationer och löpande tillsyn och...
2022-11-11 2022-11-30
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys Projektledare EU-Life projekt vattendragsrestaurering
Arbetsuppgifter består i att projektleda EU-projektet TRIWA under 7 år framöver. Projektet involverar en mängd biotopförbättrande åtgärder som bedrivs genom entreprenad och i egen regi. Som projektledare är du spindel i nätet som samordnar åtgärderna och håller ihop projektet. Arbetsuppgifterna kan variera över åren och årstiderna beroende på projektets fas. Det kan vara allt från att sköta upphandlingar, hålla föredrag, förhandla med sakägare eller entreprenörer, skriva rapporter och medverka vid anställningar. Projektledaren ansvarar för pr...
2022-11-09 2022-11-30
Sydvatten Engagerad produktionschef till Sydvatten
Vi söker en engagerad och relationsskapande produktionschef till Sydvattens vattenverk Vombverket! Ansvarsområden och arbetsuppgifter Vombverket togs i drift 1948 och producerar i genomsnitt 1000 liter dricksvatten per sekund, till Burlöv, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge och delar av Lund och Eslöv. Här produceras rent och friskt dricksvatten, genom att man efterliknar den naturliga processen, då regnvatten sakta infiltrerar ner genom markens olika sand- och gruslager och så småningom bildar grundvatten. Ditt uppdrag som produktio...
2022-11-08 2022-11-30