Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Nyköpings kommun är du med och förbättrar miljön och skapar hälsosamma livsmiljöer för våra medborgare. På Miljöenheten skapar vi förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att arbeta med ärenden och bedriva tillsyn enligt miljöbalken. I din roll besöker du verksamheter, ger råd, kontrollerar brister och följer upp. Tjänsten är utåtriktad och det ingår mycket kundkontakt, bland annat att ge service och råd till Nyköpings företagare och allmänhet, men också kontakt med interna målgrupper och politiker. ...
2024-04-13 2024-05-05
Helsingborgs stad Sommarjobb – ekolog på översiktsplaneavdelningen
Om arbetsplatsen ÖP-enheten ansvarar för att kommunen har en aktuell översiktsplan som visar hur Helsingborg kan utvecklas hållbart. Vi arbetar med kunskapsunderlag och strategier kring bebyggelse, trafik, grönområden, vatten och klimat. Du kommer att bli del i ÖP-enheten, som tillhör avdelningen för Stadsplanering på Stadsbyggnadsförvaltningen.  Vi är en enhet som ligger i framkant inom stadsplanering och har som uppdrag att arbeta innovativt. Låter detta spännande? Då är du välkommen att söka! Arbetsuppgifter Helsingborg arbetar aktivt me...
2024-04-12 2024-04-29
Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Vikarierande miljöinspektör sökes till Aneby kommun
Då vi är en liten kommun förekommer de flesta arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Största delen av ditt arbete kommer att bestå av tillsyn enligt miljöbalken bland annat med små avlopp och lantbruk. Utöver rent tillsynsarbete så kommer du även att hantera klagomål, miljöolyckor samt ge råd, stöd och service till verksamhetsutövare och kommuninvånare. Projektorienterade arbeten ingår, bland annat inom ramen för Miljösamverkan Jönköpings län, ett samarbete mellan länets miljöförvaltningar, länsstyrelsen och Region Jönköpings län. ...
2024-04-11 2024-04-25
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen Miljöinspektör
Vi är en arbetsplats med högt i tak och omväxlande arbetsuppgifter. Vi söker nu en miljöinspektör som kan förstärka vår grupp på 9 medarbetare. Som miljöinspektör erbjuds du ett varierande arbete! Du kommer att arbeta med många delar inom miljöbalkens område från tillsyn och prövning till information och rådgivning. Detta innebär en härlig blandning mellan arbete ute i fält och på kontoret. I arbetet ingår också handläggning av inkommande ärenden av olika slag. Du ställer krav och fattar beslut i din roll som myndighetsutövare, arbetet innebä...
2024-04-11 2024-04-29
Alingsås kommun, Bygg- och miljöavdelningen Kommunekolog
I rollen som kommunekolog bidrar du med kompetens inom naturvård och vattenvård när det gäller bland annat planarbete, bygglov, strandskydd, tillsynsärenden inom miljöområdet, samt förvaltning av naturreservat. Som kommunekologen arbetar du med frågor som berör både samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret men även andra förvaltningar inom Alingsås kommun. Naturvårdsfrågorna rapporteras till kommunens bygg- och miljönämnd. Du kommer att arbeta både strategiskt övergripande och med handläggning av enskilda ärenden. Din uppgift b...
2024-04-08 2024-04-28
Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad Miljöinspektör till Eslövs kommun
2024-04-05 2024-04-21
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Miljöutredare med inriktning uppföljning och analys
Vill du arbeta med att få staden att nå de ambitiösa målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram? Miljöförvaltningen driver på och stöttar stadens förvaltningar och bolag i arbetet med att uppnå en ekologiskt hållbar stad till 2030, med hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck nära noll och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna. Två viktiga angreppssätt är att systematiskt förbättra stadens miljö- och klimatarbete med stöd av stadens miljöledningssystem och att arbeta utmaningsdrivet genom miljö- och klimatprogrammets sju tvärgående stra...
2024-04-04 2024-04-28
Helsingborgs stad Projektledare för vattenåtgärder
Vi söker en projektledare som gillar både samverkan, GIS och att genomföra våtmarksprojekt i praktiken. Arbetsuppgifter Vi söker en projektledare inom vattenåtgärder, bl a genomförande av våtmarksprojekt, dialog med markägare och kommuninvånare samt GIS-arbete. Du kommer också bli involverad i enhetens övriga vattenplanering. Vi deltar i flera EU-projekt inom vattenområdet som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Viktiga delar är också att sprida kunskaper om vatten och samarbeta med olika i...
2024-04-03 2024-04-21
Älmhults kommun, Tekniska förvaltningen Miljöingenjör inom VA
Dina arbetsuppgifter som miljöingenjör är breda och du kommer att arbeta med uppgifter kopplade både till våra vattenverk och till våra reningsverk och pumpstationer. Du kommer bland annat att vara VA-avdelningens kontaktperson mot tillsynsmyndigheter, ansvara för miljörapporteringen och övriga myndighetsrapporeringar, ta fram driftsrutiner, arbeta med att göra uppföljningar av kontrollprogram och egenkontroll, vara delaktig i utredningar kring driftsfrågor och delta i olika investeringsprojekt. Utifrån din erfarenhet och kompetens kan du o...
2024-04-02 2024-05-01
Göteborgs Stad , Stadsfastighetsförvaltningen Innemiljöspecialist- miljöingenjör
Vi på avdelningen förvaltning och fastighetsutveckling ansvarar för att säkerställa fastigheternas hållbara användbarhet över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar, samarbetspartners samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att beställa genomförandet av ny- och ombyggnation, planerade underhållsåtgärder, reparationer och löpande tillsyn och skötsel av förvaltningens utförandeavdelningar. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där avdelni...
2024-03-27 2024-04-21
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Utvecklingsledare med inriktning natur och biologisk mångfald
Vill du arbeta med att få staden att nå de ambitiösa målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram? Miljöförvaltningen driver på och stöttar stadens förvaltningar och bolag i arbetet med att uppnå en ekologiskt hållbar stad till 2030, med hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck nära noll och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna. Vi söker en utvecklingsledare som ska driva och delta i komplexa och strategiska utvecklingsuppdrag inom natur och biologisk mångfald. Du kommer att utveckla stadens arbete med att främja biologisk mångfald och...
2024-03-14 2024-04-28
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Miljöinspektör med inriktning enskilda avlopp i Borgholms kommun
Aktuella arbetsuppgifter är handläggning av tillståndsansökningar och tillsyn av enskilda avlopp. Arbetet innebär inspektioner ute på plats, handläggning och administration i samband med prövningar om tillstånd. Du kommer att ha många kontakter med företag och privatpersoner som behöver information, vägledning och hjälp med att tolka de regler som gäller för området.
2024-03-06 2024-04-21