Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Halmstads kommun, Skola Skolsköterska till Anpassad grundskola på Slottsjordsskolan
Till tjänsten på Anpassad grundskola, Slottsjordsskolan söker vi dig som vill arbeta med ca 85 elever åk 1-9 med en funktionsnedsättning. Vi är en skola i centrum som mer och mer blir interkulturell. Du behöver vara nyfiken på människor små som stora som har olika erfarenheter med sig. Skolan arbetar med att ytterligare utveckla undervisningen för att stärka eleverna i deras språkutveckling- tala, lyssna, skriva och läsa. Du behöver ha en värdegrund där allas lika värde står i fokus. Barnens delaktighet och inflytande över lärprocessen är av ...
2024-04-19 2024-05-12
Malmö stad Två skolsköterskor till vikariat på olika skolor på Grundskoleförvaltningen
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som vill prova rollen som skolsköterska eller kanske redan har erfarenhet. Vi har skolsköterskor som ska vara föräldralediga nästa läsår och kan därför erbjuda mer än ett vikariat. I skolsköterskans uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande, förebyggande, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning, följa basprogrammet samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Du är intresserad av att arbeta såväl med förebyggande hälsoarbete som att sköta de övrigt...
2024-04-15 2024-04-29
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Skolsköterska, Anderstorpsgymnasiet
Som skolsköterska är huvuduppdraget hälsofrämjande och förebyggande arbete, bland annat hälsosamtal och vaccinationer med enskilda elever. Tillsammans med rektor, pedagoger och elevhälsateam arbetar du förebyggande, stödjande och uppsökande. I elevhälsaarbetet ingår även aktiviteter på gruppnivå. Arbetet är i stor utsträckning självständigt och du har många externa kontakter. Du kommer att samarbeta med elevhälsateam, pedagoger, övrig personal, andra institutioner och organisationer samt med elever och vårdnadshavare.
2024-04-15 2024-04-29
Lindesbergs kommun, Förvaltningskontor BUF Skolsköterska
Skolan har två skolsköterskor varav den utlysta tjänsten utgör en av dem. Som skolsköterska kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med lärare, vårdnadshavare och myndigheter utanför skolan. Du kommer att arbeta med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar i enlighet Lindesbergs kommuns riktlinjer för elevhälsans medicinska insats samt erbjuda elever enklare sjukvårdsinsatser. Det ingår även att verka för att alla elever ska nå utbildningens mål.
2024-04-10 2024-05-10
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolsköterska till Sandeklevsskolan
Vill du vara en del av elevhälsans arbete i Grundskoleförvaltningen och arbeta i ett sammanhang där det finns hög kompetens, kvalitet och trevliga arbetskamrater? Då är du välkommen att söka tjänsten som skolsköterska på Sandeklevsskolan! Skolområdet består av två skolor, Gärdsmosseskolan och Sandeklevsskolan där vi arbetar utifrån samma målbild och skolorna har ett tätt samarbete. Vi arbetar tätt tillsammans och bygger verksamheterna på goda relationer och gemensamma mål med fokus på vårt gemensamma lärande. Skolorna samverkar i alla frågor o...
2024-04-09 2024-04-23
Svenljunga kommun, Elevhälsa Skolsköterska till Elevhälsan
Som skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Du ansvarar för skolorna i Sexdrega och Hillared samt för Mogaskolan F-6 i Svenljunga. Du arbetar tillsammans med övrig personal på skolan för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande men med åtgärdande och stöttande inslag. Du arbetar enligt basprogram för elevhälsans medicinska insats. För att lyckas i din roll är det viktigt a...
2024-04-08 2024-04-30
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Centrala barn- och elevhälsan Vikarierande skolsköterska
Vi söker dig som vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande i elevhälsans medicinska insatsteam i Nybro. Du ingår i ett par av skolornas elevhälsoteam och tillsammans med rektor och pedagoger på respektive skola hjälper du eleverna att nå kunskapsmålen. Arbetet följer nationellt basprogram innefattande hälsobesök/hälsosamtal, vaccinationer och mottagningsarbete. Rådgivning, stöd och enklare sjukvårdsinsatser ingår. Utöver ovanstående så deltar du i ett centralt barn- och elevhälsoteam där vi arbetar med utvecklingsfrågor utifrån barnkonvention...
2024-04-08 2024-05-12
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Skolsköterska PS
Dina huvudsakliga uppgifter som skolsköterska är att genomföra hälsobesök- och kontroller enligt basprogram för elever i aktuella årskurser. Ett aktivt hälsofrämjande elevhälsoarbete är också en del av uppdraget. Du kommer att vara en viktig del i det övergripande elevhälsoarbetet där du samarbetar med programrektor, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, samt pedagoger i skolans elevhälsoteam.
2024-04-08 2024-04-21
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Elevhälsan Skolsköterska till Centrala Elevhälsan
Ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du genomför hälsobesök/hälsosamtal och vaccinationer utifrån basprogrammet elevhälsans medicinska insatser. Du möter våra elever genom planerade besök och öppen mottagning både enskilt och i grupp. Du bidrar med din kompetens i skolans systematiska kvalitetsarbete och i den pedagogiska utvecklingen med betoning på främjande- och förebyggande elevhälsoarbete. Du deltar i kompetens- och metodutveckling inom elevhälsan...
2024-04-03 2024-04-24
Helsingborgs stad Skolsköterska inom Elevhälsan
Om arbetsplatsen Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. Elevhä...
2024-03-27 2024-04-21
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Skolsköterska till Elevhälsan i Oskarshamns kommun
Dina arbetsuppgifter som skolsköterska är bl.a.: -främjande och förebyggande arbete - hälsosamtal - vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet - öppet mottagningsarbete - aktivt deltagande i skolans elevhälsoteam - samverkan med elev/förälder, lärare och övrig personal på skolan - samverkan med externa aktörer/myndigheter - enskilda stödsamtal - förebyggande likabehandlingsarbete - samtal i elevgrupper med olika förebyggande teman Anställningen är på 100 % med arbete på flera grundskolor
2024-03-27 2024-04-21
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Skolsköterska
Vi söker nu en skolsköterska till vår elevhälsa i Hammarö kommun. Du kommer att bli en av 7 skolsköterskor. Hälsosamtal, vaccinationer, hälsokontroller och mottagningsverksamhet för åldersgruppen 6 till 16 år är några av dina arbetsuppgifter. Du kommer även att vara en viktig medarbetare i elevhälsoteamet, som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser i ett tvärprofessionellt samarbete. Du bidrar med det medicinska perspektivet. Tillträde augusti eller efter överenskommelse.
2024-03-19 2024-04-21