Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Interkulturella enheten
Till oss kommer nyanlända elever för en kartläggning under en period av åtta veckor, innan de börjar i förskola, grundskola eller gymnasium. Under den tiden genomför du hälsosamtal, grundläggande hälsoundersökningar och tar prover. Du samtalar ofta via tolk, både under fysiska möten och via telefon. I rollen ingår samverkan med bland annat grundskolan och gymnasiet, där du samarbetar med andra skolsköterskor vid överlämning av elever. Du har också kontakt med föräldrar och andra enheter inom kommunen. Tjänsten hos oss är på 40%. Du behöver ar...
2022-12-02 2022-12-18
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Vi söker skolsköterska till Vingåkers kommun
Nu söker vi på Slottsskolan 7-9 en skolsköterska! Vill du bli en del av vårt team och tillsammans arbeta för våra ungdomars framtidstro? Då har vi kanske tjänsten för dig! Tillsammans med elevhälsoteamet kommer du att arbeta för att stödja eleverna att nå målen i skolan. I arbetsuppgifterna ingår även att erbjuda och utföra hälsobesök och vaccinationer enligt gällande basprogram organisera och medverka vid skolläkarmottagning. Du kommer att samarbeta med erfarna och kompetenta kollegor utifrån ditt medicinska ansvar. Detta sker genom regelbund...
2022-12-02 2022-12-23
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolsköterska till Skolområde 5 och Skolområde 23, Hisingen
Vi välkomnar Dig till vårt skolområde 5 och 23 på Hisingen, där vi vill bidra till att göra skillnad för barns framtid och erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete. Skolområde 5 på Hisingen består av Bjurslättsskolan F-6 och grundsärskola 19, där vi tillsammans har ca 620 elever och 100 medarbetare. Skolområde 24 Olshammarskolan är en grundsärskola år 19, där eleverna läser enligt grundsärskolans kursplan inriktning ämnesområden. Som Skolsköterska inom Grundskoleförvaltningen är du en del av Elevhälsans medicinska Insats, EMI. D...
2022-12-02 2022-12-16
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Skiftingehus
Som skolsköterska är du en viktig del av skolans elevhälsoteam som arbetar med att förebygga och främja en god elevhälsa för våra elever. Enligt skollagen ska elevhälsa finnas för alla elever och du som skolsköterska ansvarar för de medicinska insatserna. I ditt uppdrag ingår arbetsuppgifter som hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och öppen mottagning. Förebyggande insatser hos oss kan vara att du tillsammans med skolkurator besöker våra klasser och diskuterar olika aktuella områden kopplat till elevhälsa, som exempelvis kost och motion ell...
2022-12-01 2022-12-08
Ystads kommun, Kultur o Utbildning Skolskolsköterska inom grundskola
Som skolsköterska i Ystads kommun är du anställd och ingår du i den centrala Barn- och elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Barn- och elevhälsans uppdrag är konsulterande och rådgivande på individ-, grupp- och organisationsnivå och sträcker sig från förskolan till gymnasiet. Skolsköterskans uppdrag berör elever från förskoleklass till gymnasiet. Alla på enheten arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Merparten av din arbetstid som skolsköterska är förlagd på en eller flera sk...
2022-12-01 2022-12-15
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Skolsköterska till grundskolan
Som skolsköterska arbetar du med främjande och förebyggande hälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med goda möjligheter att påverka och utveckla arbetets innehåll. I skolsköterskans uppdrag ingår hälsobesök med innefattande screeningundersökningar och hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning, hälsoundervisning samt samverkan med övriga professioner inom elevhälsan. Du deltar i kvalitetssäkring och utveckling tillsammans med övriga skolskötersko...
2022-12-01 2023-01-01
Trelleborgs kommun Skolsköterska, Rektorsområde Tätort Centrum
Vi söker en skolsköterska som är beredd att ta stort ansvar i vårt elevhälsoarbete. Skolsköterskans uppdrag riktar sig till eleverna på Liljeskolan F-9 med placering på 7-9 enheten. Arbetet som skolsköterska innebär att du har ett nära samarbete med de två andra skolsköterskor på Liljeskolan, samverkar med pedagogisk personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Du kommer även att vara delaktig i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa genom att träffa ...
2022-11-30 2023-12-01
Lerums kommun, Rydsberg Skolsköterska till Rydsbergsskolan
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är därför främjande och förebyggande hälsoarbete på såväl organisation- grupp- och individnivå och med goda förutsättningar att själv påverka och utveckla arbetets innehåll. Du kommer även att vara delaktig i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa. Du ska tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. I uppdraget ingår även bl.a. hälsobesök, hälsosamtal, vaccinati...
2022-11-29 2022-12-16
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) till Hisingen
Grundskoleförvaltningen söker nu två medicinskt ledningsansvariga skolsköterskor (MLA) till utbildningsområde Hisingen under våren 2023. En tillsvidare tjänst och ett vikariat med möjlighet till eventuell förlängning. I ditt uppdrag som MLA kommer du, tillsammans med verksamhetschefen enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och övriga MLA i förvaltningen, planera och utveckla elevhälsans medicinska insats. Du har på Hisingen två kollegor som också är MLA och ni samarbetar kring uppdraget. Du arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, ansvarar fö...
2022-11-29 2022-12-13
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska inom grundskola i Oxelösund
För fem år sedan centraliserades delar av barn- och elevhälsan, för att skapa bättre förutsättningar att nå en jämlik barn- och elevhälsa i kommunens förskolor och skolor. Skolsköterskegruppen har gemensamt ansvar för alla elever men har delat upp skolorna mellan sig. Skolsköterskorna hjälper och stödjer varandra utifrån uppdraget samt har ett fortgående arbete med att skapa gemensamma rutiner och metoder för att upprätthålla patientsäkerhet och god kvalitet. En av skolsköterskorna har medicinskt ledningsansvar och chefen för central barn- och ...
2022-11-29 2022-12-19
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Skolsköterska till Hultsfreds kommun
Som skolsköterska är du en del av vårt elevhälsateam. Din delaktighet i elevhälsateamet är en viktig del i ditt arbete där du får möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för elevers hälsa. Elevhälsan är en stödfunktion för verksamheten, elever, föräldrar och pedagoger. Här arbetar du tillsammans med andra professioner med målsättningen om ett salutogent förhållningssätt och ett proaktivt hälsoarbete för elevernas utveckling, lärande och hälsa. Dina arbetsuppgifter blir bland annat hälsosamtal, vaccinationer utifrån basprogram, planer...
2022-11-28 2022-12-11
Svalövs kommun, UTBILDNING Skolsköterska
Vi söker en skolsköterska till Parkskolan och Lunnaskolan i Svalöv. I ditt uppdrag ingår ordinarie skolsköterskeuppgifter. Arbetsuppgifter: • arbeta för god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i nära samarbete med skolan • genomföra hälsoundervisning enskilt och i grupp • erbjuda hälsosamtal och hälsoundersökningar • identifiera och stödja elever i behov av särskilt stöd • självständigt värdera och ordinera vaccinationer i nationella vaccinationsprogrammet • ha regelbunden öppen mottagning med rådgivning och medicinska bedömnin...
2022-11-28 2022-12-10
Eksjö kommun Skolsköterska Central elevhälsa Prästängsskolan
Elevhälsans medicinska insats i barn- och utbildningssektorn består av skolsköterskor och skolläkare. Som medarbetare i elevhälsan arbetar du evidensbaserat med främjande och förebyggande elevhälsoarbete för att skapa tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder i lärandet för kommunens elever. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner inom elevhälsan samt på skolan och i samverkan med skolledning, elever och vårdnadshavare. Arbetet som skolsköterska är varierande och stimulerande. Du erbjuder och utför hälsobesök samt vaccinerar e...
2022-11-28 2022-12-22
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Hvitfeldtska gymnasiet
På Hvitfeldtska gymnasiet formas framtiden sedan 1647! Vill du vara med? Hvitfeldtska gymnasiet har ca 1900 elever och 200 personal. Vår skola ligger centralt beläget i Göteborg, och här erbjuds en inspirerande miljö med gamla anor. Vi är väldigt stolta över att erbjuda utbildningar som är kunskapsinriktade och med internationell anknytning. Skolans elevkår är Göteborgs största och mest aktiva, och vårt bibliotek med personal vann 2020 års utmärkelse för Sveriges bästa skolbibliotek. Vi erbjuder personalträning en gång i veckan och har en lång ...
2022-11-25 2022-12-09
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Tranellska Gymnasiet
Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska arbetar du efter det årshjul vi inom EMI har som styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du samverkar med övrig personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och varierat arbete och ingen dag är den andra lik. Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever sk...
2022-11-25 2022-12-05
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Örkelljunga kommuns Centrala barn- och elevhälsa
Som skolsköterska har du möjlighet att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå. I det dagliga arbetet ingår bland annat hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning, hälsoundervisning samt samverkan med övriga professioner inom elevhälsan genom elevhälsoteamets möten. Som skolsköterska deltar du också i kvalitetssäkring och utveckling på skolan. Då du ingår i den Centrala Barn- och elevhälsan samarbetar du även med övriga professioner inom enheten som t ex skolkuratorer, skolpsykolog, specialpedagoger, samt ...
2022-11-22 2022-12-06
Härryda kommun Skolsköterska till Elevhälsan i Härryda kommun (80-100%)
Ditt uppdrag som skolsköterska hos oss är bland annat att utföra EMI:s basprogram som innebär att arbetar självständigt med hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer. Du är också en viktig resurs i Elevhälsans övergripande utvecklingsarbete. Tillsammans med rektor och övriga medarbetare i skolans elevhälsoteam arbetar du för varje elevs bästa.
2022-11-21 2022-12-05
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolsköterska till skolområde 1 i Nordost
Vill du bli en av tre skolsköterskor i vårt område? Som skolsköterska i skolområde 1 i Nordost kommer du arbeta med åk F-6 utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Du är en av tre skolsköterskor på skolområdet som ligger i en fantastisk miljö omgiven av skog och natur i Angereds utkant. Bergumsskolan är en F-9 skola med ca 850 elever, Gunnilseskolan är en F-6 skola med ca 200 elever och Björsaredsskolan är en F-3 skola med ca 90 elever. Du kommer att arbeta med F-6 på två skolor och det innebär ca 300 elever som du kommer att an...
2022-11-21 2022-12-05
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Faktoriet
Rollen som skolsköterska innebär att du ansvarar för de medicinska insatserna på skolan. Arbetet innebär bland annat hälsobesök med hälsosamtal, vaccinationer och öppen mottagning. Du kommer också att samverka med andra professioner på skolan. Tillsammans har ni gemensamma insatser och samarbetar kring eleverna, där du bidrar med din kompetens som skolsköterska. Du har en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet. Som nyanställd hos oss får du en introduktion. Du erbjuds även grupphandledning en gång i månaden. Du kommer ingå i en c...
2022-11-18 2022-12-04
Östhammars kommun, Verksamhetsområde grundskola Skolsköterska, Österbybruk
Som vår skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med rektorer, övriga elevhälsoteamet, pedagoger, vårdnadshavare samt myndigheter utanför skolan. Elevhälsoteamet består av kurator, SYV, specialpedagoger och dig som skolsköterska. Du ingår också i ett väl upparbetat nätverk med kommunens övriga skolsköterskor. Ditt främsta uppdrag är att jobba förebyggande och hälsofrämjande med alla elever genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt det kommungemensamma programmet. Du kommer även utföra enklare sjukvårdsin...
2022-11-18 2022-12-09
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska - Borgholms kommun
Skolsköterskan utgör en del av utbildningsförvaltningens barn- och elevhälsa och arbetar på uppdrag av rektor och närmaste chef. Du har en anställning i kommunen, med mottagning på skolan/skolorna du ansvarar för. Du har nära samarbete med övriga skolsköterskor i kommunen. Genom att bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa lärande och utveckling tillför du medicinsk kompetens som ett stöd i det förebyggande och främjande arbetet på skolan och i tvärprofessionella team. Som skolsköterska ansvarar du för lagstadgade uppdr...
2022-11-16 2022-12-11
Strömsunds kommun, Barn- kultur- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska Grundskolan fsk-åk9, 75-100 %
Som skolsköterska är du drivande i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet bland eleverna. Du är en viktig del i skolans elevhälsoarbete med din medicinska kompetens och arbetar nära skolkurator, skolpsykolog, spec. pedagog/lärare skolläkare, rektor, lärare och övrig personal. Du ansvarar för att följa basprogrammet för EMI som innefattar hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer men även att utföra enklare sjukvårdsinsatser. I ditt arbete ingår också kontakt med vårdnadshavare för omyndiga elever och kontakt med myndigheter.
2022-11-15 2022-12-15
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Elevhälsan
Arbetet som skolsköterska innebär att du arbetar som anställd vid centrala elevhälsan inom Kultur- och utbildningsförvaltningen, men utför dina arbetsuppgifter placerad vid en eller flera skolenheter, antingen i grundskola eller i gymnasiet. Centrala elevhälsan är en stödfunktion till förskola och skola och här ingår du i en personalgrupp som består av specialpedagoger, psykologer, kuratorer och kommunlektor vilka alla jobbar som stöd på enheterna. Elevhälsans arbete har en hälsofrämjande, förebyggande inriktning och sker i nära samverkan med r...
2022-11-11 2023-01-01
Nybro kommun, Centrala barn- och elevhälsan Vikarierande skolsköterska
Vi söker dig som vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande i den medicinska delen av elevhälsan under den tid som ordinarie befattningshavare prövar annan tjänst. Tillsammans med övriga i elevhälsoteamet, rektor och pedagoger hjälper du eleverna att nå kunskapsmålen. Arbetet följer nationellt basprogram innefattande hälsobesök/hälsosamtal, vaccinationer och mottagningsarbete. Rådgivning, stöd och enklare sjukvårdsinsatser ingår. Utöver ovanstående så deltar du i ett centralt barn- och elevhälsoteam där vi arbetar med utvecklingsfrågor utifrån...
2022-11-01 2022-12-11
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Leg Sjuksköterska/ skolsköterska
Detta kommer att vara en delad tjänst mellan elevhälsan och kommunal hälso och sjukvård. Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal och utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Du kommer att vara en del av det Centrala Elevhälsoteamet och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal, vårdnadshavare och externa kontakter. Du utför regelbundna hälsoundersökningar, häls...
2022-10-26 2022-12-04
1 2 >