Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare, vikariat, till Ätstörningscentrum, avdelning 5 i Lund
Nu välkomnar vi en skötare till en visstidsanställning på sex månader med möjlighet till förlängning. På Ätstörningscentrum kommer du att få möjligheten att arbeta med en stor variaration av arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att arbeta med omvårdnadsuppgifter, förberedelser inför och efter måltider samt pedagogiska måltider tillsammans med patienterna. Du ansvarar även för att hålla i vissa samtalsgrupper tillsammans med dina kollegor. Vårt arbete genomsyras av uppbyggnaden och vidareutvecklingen av relationer till våra patienter. Vi arb...
2021-06-09 2021-06-23
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Skötare till Psykiatriska mottagningen Sandviken
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av samtalskontakter av olika karaktär. Kartläggande-, strukturstödjande- och suicidpreventiva samtal dominerar tillsammans med inledande besök och närståendescreeningar vid psykiatrisk utredning, drogscreening. Läkemedelsuppföljningar i samråd med läkare och sjuksköterska förekommer. Mottagningen är relativt stor vilket bjuder vissa möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser och erfarenheter. Arbetet handlar till stor del om samverkan med andra aktörer så som slutenvård, ...
2021-06-07 2021-07-05
Region Kronoberg Timavlönad skötare till bemanningsenheten i Region Kronoberg
Som timavlönad skötare arbetar du på en eller flera avdelningar inom vuxenpsykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin och är redo att hoppa in på arbetspass när en avdelning får en korttidsfrånvaro. Som timavlönad förväntas man delta i det dagliga avdelningsarbetet, det innebär bland annat: • göra akuta bedömningar ihop med sjuksköterska/läkare, arbete vid korta inläggningar/slutenvård, patienttransporter till andra län. • förbereda måltider • enklare skötsel av avdelningen Patientarbete innefattar exempelvis: • överrapportering och e...
2021-06-07 2021-11-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till psykosavdelning i Helsingborg
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny skötarkollega! Som skötare hos oss arbetar du med vanligt förekommande arbetsuppgifter på en heldygnavdelning, så som omvårdnadsarbete, dokumentation samt stöd- och motivationssamtal. Du arbetar nära patienten med ett tätt samarbete med övrig personal. Din arbetstid är förlagd till dag och natt.
2021-06-01 2021-07-04