Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare, vikariat, till Vuxenpsykiatrimottagning i Lund
Som skötare och fast vårdkontakt har du ansvar för en del av teamens patienter och är den som koordinerar vårdinsatser kring patienten, upprättar vårdplan och bedömer insatsbehov, alltid med möjlighet till samverkan i teamen. I ditt arbete ingår även övriga arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov där tyngdpunkt ligger på psykiatriskt omvårdnadsarbete och stödsamtal. Du arbetar särskilt nära mottagningens sjuksköterskor och i ditt arbete ingår såväl intern som extern samverkan. Arbetet är självständigt och ställer krav på struktur och initi...
2022-12-01 2022-12-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri i Malmö
Vill du arbeta med oss som brinner för akut vård? Vi söker nu tre skötare för tidsbegränsad anställning. Arbetet på akuten är varierande och du arbetar i team med sjuksköterska och läkare. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att påbörja triagering och ge råd och stöd på plats och i telefon. Utifrån triage och vårdnivå erbjuds vård, detta sker i samråd med legitimerad medarbetare. Vården kan vara psykoedukativa insatser (efter standardiserade vårdprocesser, SVP), stödjande samtal, familjeintervention, kris- eller kommunikationsplan. Primä...
2022-12-01 2022-12-15
Region Kronoberg Skötare till sommaren 2023
Vi erbjuder dig ett självständigt, ansvarsfullt och spännande arbete där du får tillfälle att träffa många nya arbetskamrater. I din roll som skötare är du en viktig tillgång på din arbetsplats. Beroende på vilken arbetsplats du är på varierar dina arbetsuppgifter. Som skötare på specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna arbetar du både självständigt och i team. Arbetsuppgifterna innebär psykiatrisk omvårdnads- och behandlingsarbete där dokumentation, patientsamtal, anhörigkontakt och samverkan med patientens nätverk är en naturlig del av arb...
2022-12-01 2023-04-30
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken Skötare till Hus 4 Nord, Rättspsykiatriska regionkliniken
Vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö finns 10 olika avdelningar med olika profilinriktningar. I Hus 4 Nord vårdas både män och kvinnor med olika diagnoser. Många patienter har kommit långt i sin vårdprocess vilket också innebär att flera patienter har pågående permissioner med målet att slussas ut till egen bostad. På Hus 4 Nord arbetar vi för att stärka patienterna inför utslussning och stort fokus läggs på utåtriktade aktiviteter samt samverkan med anhöriga och kommuner. Arbetsuppgifterna består i att ta ett gemensamt ansvar för att ...
2022-11-28 2022-12-19
Region Kronoberg, Psykiatrivård Skötare till psykosavdelningen, Växjö
Som skötare på psykosavdelningen erbjuder vi dig ett spännande och varierande arbete, i nya fräscha lokaler, anpassade för modern psykiatri. Vi tar väl hand om varandra och har kul ihop. Som skötare arbetar du nära patienten. Arbetsuppgifterna innebär psykiatriskt omvårdnads- och behandlingsarbete där dokumentation, patientsamtal, anhörigkontakt och samverkan med patientens nätverk ingår. Psykosavdelningen är en specialistpsykiatrisk heldygnsvård som bedriver vård med utgångpunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. I det dagliga arbetet ...
2022-11-28 2022-12-11
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Beroendecentrum avdelning 2 i Malmö
Vi söker nu dig som vill arbeta som skötare hos oss på beroendecentrum avdelning 2 i Malmö. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta omvårdnadsarbete samt kontakt med vårdgrannar och anhöriga. På vår avdelning erbjuder vi dig ett arbete i en trevlig arbetsmiljö med hjälpsamma och erfarna kollegor. Vi alla arbetar för en god gemenskap där vi lär av varandra.
2022-11-25 2023-01-08
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Barn-och ungdomspsykiatrins heldygnsvård, vårdavdelning 1, Malmö
På Bup heldygnsvårdsavdelning 1 erbjuder vi fem vårdplatser och arbetar tvärprofessionellt med barnet och familjen i centrum. Genom en tidig samverkan med externa aktörer såsom vårdgrannar, socialtjänst och skola vill vi säkerställa ett patientcentrerat fokus. Vår målsättning är att patienten aldrig ska behöva vårdas inom heldygnsvården längre än vad tillståndet kräver. På enheten arbetar vi utifrån standardiserade vårdprocesser (SVP). Som ny skötare är det viktigt för oss att få dig att känna dig trygg i din yrkesroll på din nya arbetsplats. ...
2022-11-25 2022-12-25
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till VO vuxenpsykiatri i Kristianstad
Har du ett stort intresse för vuxenpsykiatri och letar efter nya utmaningar? Nu söker vi dig som är sjuksköterska, kurator alternativt skötare och som vill arbeta med oss. Tjänsten har placeringsort Hässleholm. Din roll är fördelad på två verksamheter, 50 procent utgörs av arbete i vårt mobila team och 50 procent av arbete på vår öppenvårdsmottagning. I det mobila teamet utför du ett psykosocialt arbete som bland annat innefattar bedömningar, stödjande samtal, uppföljning och dokumentation. Du arbetar nära med såväl vårdgrannar som enheter ino...
2022-11-25 2022-12-31
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Vuxenpsykiatrisk beroendeavdelning i Lund
Vi bedriver ett teambaserat arbete som inkluderar flera yrkesgrupper. I rollen som skötare arbetar du med psykiatriskt behandlings- och omvårdnadsarbete. Du för ett nära samarbete med sjuksköterska där ni bland annat hjälps åt med det administrativa arbetet. Detta för att säkerställa att vi finns till hands för patienterna vad gäller planering, omvårdnadsarbete, samtal, med mera. För oss är ett gott arbetsklimat mycket viktigt, där kamratskap, humor och rak kommunikation står högt upp på listan. Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erb...
2022-11-24 2022-12-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare, vikariat till Ätstörningsteam, Vuxenpsykiatri i Helsingborg
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega till vårt ätstörningsteam i Helsingborg. Hos oss kommer du få möjligheten att arbeta med en stor variaration av arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att arbeta på öppenvårdsmottagningen med vitalkontroller och motiverande samtal. Därtill arbetar du även på avdelningen under vissa timmar varje vecka, där du bland annat träffar patienter som är inneliggande på avdelningen. Som ny medarbetare hos oss erbjuder vi dig ett individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina erfarenheter. Under di...
2022-11-23 2022-12-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Beroendeavdelning och Psykiatrisk intensivvård i Helsingborg
Nu välkomnar vi en ny kollega till vår avdelning! Tjänsten avser ett vikariat på sex månader med möjlighet till tillsvidareanställning. I din roll som skötare hos oss arbetar du med psykiatriskt omvårdnadsarbete. Ditt arbete innebär att stödja patienterna, göra bedömningar och hantera olika situationer som kan uppstå. Du arbetar för en hög patientsäkerhet genom samarbete med både kollegor och patienter. Samtal med patienten och dokumentation i journal ingår i det dagliga arbetet. Här erbjuder vi dig möjlighet till utbildningar, handledning oc...
2022-11-23 2022-12-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård i Malmö
Vi söker sjukvårdsbiträden och/eller undersköterskor med psykiatrisk arbetslivserfarenhet för timanställning som är intresserade av ett stimulerande och meningsfyllt arbete med barn och ungdomar och deras familjer. Inom den barnpsykiatriska heldygnsvården kommer du ingå i ett tvärprofessionellt team som arbetar med familjer i kris. I dina arbetsuppgifter ingår omhändertagande av barn på plats och att tillsammans med ditt team ge god omvårdnad utifrån patientens behov. På enheten arbetare vi utifrån standardiserade vårdprocesser (SVP). Som ny ...
2022-11-22 2022-12-06
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Vuxenpsykiatriavdelning i Helsingborg
Som skötare arbetar du med varierande arbetsuppgifter, vilket gör att ingen dag är den andra lik. I ditt uppdrag ingår bland annat att delta i bedömning, planering och behandling av patienter. Arbetstempot kan skifta men för oss är det viktigt att alltid arbeta med ett lågaffektivt bemötande, oavsett om vi har samtal, stödjer patienterna eller hanterar olika situationer som uppstår. På avdelningen arbetar vi i två tvärprofessionella team där du som skötare samarbetar med sjuksköterskor, läkare, kurator, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare....
2022-11-21 2022-12-05
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Ätstörningscentrum i Lund
Som skötare hos oss kommer du få möjligheten att arbeta med en stor variaration av arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att arbeta med omvårdnadsuppgifter, förberedelser inför och efter måltider samt pedagogiska måltider tillsammans med patienterna. Vidare ansvarar du även för att hålla i vissa samtalsgrupper tillsammans med dina kollegor. Vårt arbete genomsyras av uppbyggnaden och vidareutvecklingen av relationer till våra patienter. Här arbetar vi aktivt för att etablera en god allians och att skapa förtroende hos våra patienter. Stor vik...
2022-11-18 2022-12-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare, natt, till VO vuxenpsykiatri i Lund
Vi söker nu tre skötare till natten, en tillsvidaretjänst och två tidsbegränsade anställningar. I rollen som skötare hos oss arbetar du med psykiatriskt behandlings- och omvårdnadsarbete samt fungerar som kontaktperson för våra patienter. Här arbetar du i tvärprofessionella team med andra yrkesgrupper. När en patient skrivs in hos oss upprättas en vårdplan. Skötare och sjuksköterska arbetar nära varandra och hjälps även åt med det administrativa arbetet. Vi håller kontinuerligt internutbildningar för att höja vår kompetensnivå och därmed ocks...
2022-11-10 2022-12-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare, natt, till VO vuxenpsykiatri i Lund
Vi välkomnar nu en skötare till vårt team på natten. I din roll som skötare arbetar du med psykiatriskt behandlings- och omvårdnadsarbete tillsammans med dina kollegor. En av dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att på avdelningarna skapa en lugn och rofylld miljö som optimerar god vila och sömn. I detta ingår stödjande samtal och andra omvårdande individuella insatser för patienterna. Tjänsten kopplas till Avdelning 1/PIVA (psykiatrisk intensivvårdsavdelning) och Avdelning 3, som tillsammans utgör verksamhetsområdets psykosavdelningar. Av...
2022-11-10 2022-12-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till Vuxenpsykiatriavdelning 1 psykos - (PIVA) Lund
Vi söker nu två skötare till vår enhet, en tillsvidaretjänst för dag/kväll och en tidsbegränsad för dag/kväll. I rollen som skötare hos oss arbetar du med psykiatriskt behandlings- och omvårdnadsarbete samt fungerar som kontaktperson för våra patienter. Här arbetar du i tvärprofessionella team med andra yrkesgrupper. När en patient skrivs in hos oss upprättas en vårdplan. Skötare och sjuksköterska arbetar nära varandra och hjälps åt med det administrativa arbetet. Vi håller kontinuerligt internutbildningar för att höja vår kompetensnivå och ...
2022-11-10 2022-12-04