Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Boendestödjare/skötare Smassensväg 47
I arbetet som boendestödjare ska du stödja och peppa brukare utifrån varje brukares individuella genomförandeplan i dess egna boende, så att de lättare kan klara av sin vardag. Arbetet innebär att du roterar mellan att arbeta som boendestödjare ute i samhället och inne på själva gruppboendet där det bor 12 personer med psykossjukdomar. Arbetsuppgifterna bygger på att du är lugn och väldigt trygg i din arbetsroll och även att du har god fysik, då arbetet innebär att man måste kunna vara brukarna behjälplig vid tex promenader och annan vardagsmot...
2021-01-19 2021-02-07
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken Skötare till avdelning 62, Rättspsykiatriska regionkliniken
Arbetsuppgifterna består i att ta ett gemensamt ansvar för att skapa en god och professionell relation till patienterna. Skapa god allians, bedöma behov och stödja önskningar samt upptäcka tidiga förändringar i både fysiskt- och psykiskt mående. Du ska vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av vård och behandling vilket innebär att du aktivt deltar på teammöten och vårdkonferenser. Som skötare ingår du i ett team tillsammans med andra yrkeskategorier vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Som skötare ska du ta ansvar för ...
2021-01-19 2021-02-07
Region Gotland, Heldygnsvård psykiatri Skötare/undersköterska
Arbetet består i patientsamtal, delta i och initiera aktiviteter med patienterna, utföra omvårdnadsåtgärder, dokumentation i datajournalsystemet Take Care och sedvanliga praktiska uppgifter på en psykiatrisk vårdavdelning. Arbetet inom psykiatrin utvecklas ständigt och vi strävar hela tiden efter moderna och innovativa arbetssätt. Därför är delaktighet i avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete en självklarhet för våra medarbetare. Roterande schema med dag/kväll/natt.
2021-01-12 2021-01-31
Nora kommun, Omsorg Stödassistent till Gruppbostad
Nu söker vi två stödassistenter till en av våra LSS gruppbostäder. Arbetet går ut på att tillsammans med övriga medarbetare ansvara för att vård och omsorg utförs av god kvalitet. I uppdraget som stödassistent ingår det att stödja den enskilde i vardagen med alla förekommande sysslor, omvårdnad så som dusch, på- och avklädning, samt att på delegering utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Som stödassistent blir din främsta arbetsuppgift att stötta vår brukare att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dennes egna behov och förmågo...
2021-01-11 2021-02-01
Region Skåne, Semestervikariat Skötare till Psykiatri Skåne inför sommaren 2021
Inom psykiatrin erbjuds du ett spännande och intressant arbete med möjlighet till kunskapsutveckling inom områdets samtliga områden. Som skötare hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med trevliga och kompetenta kollegor som hjälper dig i att komma in i arbetet på ett bra sätt. I ditt arbete ingår vanligt förekommande skötaruppgifter, bland annat som ansvarig för dagliga rutiner, stödsamtal, gruppverksamheter samt dokumentation i Melior. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede ...
2021-01-01 2021-04-30
Region Skåne, Semestervikariat Skötare till Psykiatri Skåne inför sommaren 2021
Inom psykiatrin erbjuds du ett spännande och intressant arbete med möjlighet till kunskapsutveckling inom områdets samtliga områden. Som skötare hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med trevliga och kompetenta kollegor som hjälper dig i att komma in i arbetet på ett bra sätt. I ditt arbete ingår vanligt förekommande skötaruppgifter, bland annat som ansvarig för dagliga rutiner, stödsamtal, gruppverksamheter samt dokumentation i Melior. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede ...
2021-01-01 2021-04-30
Region Skåne, Semestervikariat Skötare till Psykiatri Skåne inför sommaren 2021
Inom psykiatrin erbjuds du ett spännande och intressant arbete med möjlighet till kunskapsutveckling inom områdets samtliga områden. Som skötare hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med trevliga och kompetenta kollegor som hjälper dig i att komma in i arbetet på ett bra sätt. I ditt arbete ingår vanligt förekommande skötaruppgifter, bland annat som ansvarig för dagliga rutiner, stödsamtal, gruppverksamheter samt dokumentation i Melior. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede ...
2021-01-01 2021-04-30
Region Skåne, Semestervikariat Skötare till Psykiatri Skåne inför sommaren 2021
Inom psykiatrin erbjuds du ett spännande och intressant arbete med möjlighet till kunskapsutveckling inom områdets samtliga områden. Som skötare hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med trevliga och kompetenta kollegor som hjälper dig i att komma in i arbetet på ett bra sätt. I ditt arbete ingår vanligt förekommande skötaruppgifter, bland annat som ansvarig för dagliga rutiner, stödsamtal, gruppverksamheter samt dokumentation i Melior. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede ...
2021-01-01 2021-04-30
Region Skåne, Semestervikariat Skötare till Psykiatri Skåne inför sommaren 2021
Inom psykiatrin erbjuds du ett spännande och intressant arbete med möjlighet till kunskapsutveckling inom områdets samtliga områden. Som skötare hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med trevliga och kompetenta kollegor som hjälper dig i att komma in i arbetet på ett bra sätt. I ditt arbete ingår vanligt förekommande skötaruppgifter, bland annat som ansvarig för dagliga rutiner, stödsamtal, gruppverksamheter samt dokumentation i Melior. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede ...
2021-01-01 2021-04-30
Region Blekinge, Nära vård Semestervikariat Skötare, Karlskrona
Till sommaren 2021 söker Psykiatrin vikarierande skötare. Arbetsuppgifterna består främst av psykiatriskt omvårdnadsarbete, närståendekontakt och samverkan med vårdgrannar. Du erhåller 2 veckors introduktion innan du påbörjar vikariat. Vikariatstiden är varierande men kan sträcka sig över två månader.
2020-12-17 2021-03-31
Region Blekinge, Vuxenpsykiatri väst Semestervikariat Skötare, Karlshamn
Till sommaren 2021 söker allmänpsykiatrisk vårdavdelning 21 i Karlshamn vikarierande skötare. Arbetsuppgifterna består främst av psykiatriskt omvårdnadsarbete, närståendekontakt och samverkan med vårdgrannar. Du erhåller 2 veckors introduktion (teoretisk samt praktisk) innan du påbörjar vikariat. Vikariatstiden är varierande.
2020-12-16 2021-03-31
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Skötare, semestervikariat 2021, Psykiatrin, Umeå
Skötarens främsta uppgift är att stödja och motivera patienten att klara sin vardag, oftast genom samtal. I arbetet ingår ofta att göra vardagliga aktiviteter. Skötaren är ofta kontaktperson till en eller flera patienter. Det innebär bland annat att vara den som finns närmast patienten och dess anhöriga samt ha en samordnande roll vid möten med olika instanser. Dokumentation i journalsystem ingår i arbetet.
2020-12-02 2021-02-28
Region Kronoberg Skötare till rättspsykiatrin sommaren 2021
I din roll som skötare är du en viktig tillgång på din arbetsplats. Arbetsuppgifterna består i att ta ett gemensamt ansvar för att skapa en god relation till patienterna. Lära känna dem, deras behov och önskningar samt upptäcka tidiga tecken på ändringar i måendet, både fysiska och psykiska. Du ska vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av vård och behandling vilket innebär att du aktivt deltar i vårdlagsmöten samt övriga möten som vårdlagsansvarig sjuksköterska anger. Vidare ska du genom strukturerade samtal, social träning, ...
2020-12-01 2021-05-16
Region Kronoberg Skötare till specialistpsykiatrin sommaren 2021
I din roll som skötare är du en viktig tillgång på din arbetsplats. Beroende på vilken arbetsplats du är på varierar din arbetsuppgifter. I dina grunduppgifter ingår exempelvis säkerhetskontroller, extra vak och stöttning/samtal med patienter. Vi erbjuder dig ett självständigt, ansvarsfullt och spännande arbete där du får tillfälle att träffa många nya arbetskamrater. I samband med rekryteringen till barn- och ungdomspsykiatrin begär vi utdrag från brotts- och misstankeregistret. Vi genomför även drogtest i samarbete med Företagshälsovården...
2020-12-01 2021-05-16
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Bästa jobbet! Semestervikarier till Socialförvaltningen 2021
Vill du ha ett roligt, omväxlande, glädjefyllt och tacksamt sommarjobb med mycket värme? Då är du välkommen att söka bästa jobbet hos oss i Sävsjö kommun. I år behöver vi dig mer än någonsin! Vi söker dig som vill arbeta med människor i olika livssituationer inom socialtjänsten. De områden vi söker sommarvikarier till är inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionshinderomsorg och socialpsykiatri. Vi erbjuder alla vikarier heltid och du får ditt anställningsavtal så snart vi kommit överens om dina villkor. Välkommen att kontakta oss om...
2020-12-01 2021-05-31
Region Västerbotten, Psykiatri avdelning 2 Skellefteå Skötare / undersköterska, semestervikariat 2021, Psykiatrin Skellefteå
Som skötare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Skötarens främsta uppgift är att stödja och motivera patienten att klara sin vardag, oftast genom samtal. I arbetet ingår ofta att göra vardagliga aktiviteter. Skötaren är ofta kontaktperson till en eller flera patienter. Det innebär bland annat att vara den som finns närmast patienten och dess anhöriga samt ha en samordnande roll vid möten med olika instanser. Dokumentation i journalsystem ingår i arbetet.
2020-11-30 2021-02-28
Region Kronoberg Timavlönad skötare till bemanningsenheten i Region Kronoberg
Som timavlönad skötare arbetar du på en eller flera avdelningar inom vuxenpsykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin och är redo att hoppa in på arbetspass när en avdelning får en korttidsfrånvaro. Som timavlönad förväntas man delta i det dagliga avdelningsarbetet, det innebär bland annat: • göra akuta bedömningar ihop med sjuksköterska/läkare, arbete vid korta inläggningar/slutenvård, patienttransporter till andra län. • förbereda måltider • enklare skötsel av avdelningen Patientarbete innefattar exempelvis: • överrapportering och e...
2020-10-01 2021-01-29