Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvårdens servicecenter Administratör till Kriminalvårdens Servicecenter
I rollen som administratör kommer du att arbeta med myndighetens kundfakturahantering, löpande redovisning, in- och utbetalningar månatliga avstämningar och bokslut. Vidare innebär rollen verksamhetssupport gällande kundreskontra och intagnas ekonomi/klientmedel. Du agerar stöd och support till chefer och handläggare inom ditt ansvarsområde. Du arbetar aktivt med ständiga förbättringar av rutiner och arbetssätt och håller utbildningar inom ditt arbetsområde, främst internt mot verksamheten. Rollen omfattar också andra uppgifter som är vanligt ...
2022-11-25 2022-12-16
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Ekonom med inriktning redovisning till Utbildningsförvaltningen
Vårt uppdrag är att stödja Utbildningsförvaltningens chefer i ekonomifrågor och se till att säkerställa en hög kvalitet i redovisningen. Avdelningen Administration och ekonomi är en central ekonomifunktion för hela Utbildningsförvaltningen och består av gruppchef och 14 kollegor som samarbetar och stöttar verksamheten och varandra. Enheten har det övergripande ansvaret för redovisning, budget, uppföljning och prognos. Förvaltningen omsätter ca 3 miljarder kronor i en differentierad verksamhet. I enhetens uppdrag ingår att utveckla förvaltningen...
2022-11-18 2022-12-04
Malmö stad Malmö stad söker redovisningsekonom
Ekonomienheten samordnar och stödjer förvaltningen inom budget, redovisning, projektportföljen, fastighetsdeklarationer och lokalfrågor. Ekonomienheten är indelad i två sektioner, redovisningssektionen och investeringssektionen. Totalt kommer du att få 26 kollegor som tillsammans har en bred kompetens och ett stort engagemang. Vi söker nu en vikarie till redovisningssektionen som ska vikariera för en av medarbetaren som går på föräldraledighet. Som ekonom hos oss kommer du främst att arbeta med ordinarie ekonomiarbete såsom löpande redovisnin...
2022-11-17 2022-12-04
Mariestads kommun, Staben Redovisningsekonom
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att bestå av arbete med kund- och leverantörsreskontra för Mariestads kommun. Du får även möjlighet att vara med och förbättra och påverka de processer och rutiner som tillämpas. Som redovisningsekonom arbetar du mot externa såväl som interna kunder och bistår dem i deras dagliga arbete. Du kommer även tillsammans med redovisningsteamet att arbeta med att upprätta delårs- och årsbokslut inklusive årsredovisning.
2022-11-15 2022-12-06
Växjö kommun, Kommunledning Ekonom
Vi söker nu drivna och engagerade ekonomer som med sina kompetenser och erfarenheter har möjlighet att vara delaktiga och bidra i utvecklingen av ekonomiavdelningens processarbete. Vi är en central ekonomiavdelning med drygt 40 medarbetare som ansvarar och stödjer hela Växjö kommuns arbete kring reskontra, löpande bokföring, bokslutsarbete, budgetarbete, ekonomiuppföljning och ekonomistyrning. Du arbetar tillsammans med övriga ekonomer och ekonomiadministratörer på enheten Shared service center för att säkerställa effektiva ekonomiprocesser in...
2022-11-15 2022-12-06
Gävle kommun Redovisningschef ekonomiavdelningen
Har du erfarenhet av ledarskap och goda kunskaper i redovisning samt kan utveckla redovisningsprocesser? Då ska du söka tjänsten som vår nya redovisningschef! Som redovisningschef och enhetschef för ekonomiservice ansvarar du för att planera och leda arbetet med kommunens och koncernens samordnade funktioner inom redovisning, ekonomisystem, bank och reskontra. Enheten är en av tre enheter på ekonomiavdelningen på sektor Styrning & Stöd. Ditt arbete sker i nära samarbete med kommunens ekonomidirektör och övriga enhetschefer på avdelningen i...
2022-11-11 2022-12-04
Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Redovisningschef
Som redovisningschef ansvarar du för att utveckla redovisningen i staden och du ingår i stadens samarbetsforum för ekonomichefer. Redovisningschefen har det övergripande ansvaret för redovisningsprocesserna för kommunen och kommunägda bolag. Du förväntas driva förbättringar och effektiviseringar samt bidra med en positiv attityd och kunskap inom områdena. Rollen innebär övergripande ansvar och arbetsledning för arbetet med stadens: - Bokslutsarbete & rapportering - Koncernredovisning - Utveckling av arbetssätt, processer och systemstöd inom r...
2022-11-11 2022-12-04
Växjö kommun, VEAB Redovisningsekonom
Vi erbjuder dig som redovisningsekonom ett arbete i en spännande bransch. Du kommer att arbeta på redovisningsavdelningen med uppgifter så som löpande bokföring och rapportering vid månads- och årsbokslut samt årsredovisning och andra branschspecifika rapporter. Du kommer också att ha ett nära samarbete med verksamheten vad gäller redovisningsfrågor samt bidra till det kontinuerliga utvecklingsarbetet. Arbetet som redovisningsekonom kan ibland bestå av mycket rutinuppgifter men kräver också en förmåga att kunna ställa om när verksamheten så kr...
2022-11-04 2022-12-04
TEMAB, Tierps Energi och Miljö AB Ekonom
Rollen som ekonom innebär ansvar för löpande ekonomiadministrativt arbete så som att till exempel upprätta kundfakturor, kontera och fördela leverantörsfakturor till respektive verksamhet, registrering av in- och utbetalningar, löpande bokföring och månadsavstämning utifrån fastställda tidsplaner, uppföljning av konton samt att ta fram projektsammanställningar avseende investeringar. Därtill ansvarar du för löpande drift, upplägg- och utrangering av anläggningstillgångar samt hantering av betalningspåminnelser och inkassokrav till kunder med me...
2022-11-04 2022-11-27