Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå Vikariat Psykolog, Byske Hälsocentral
Arbetet innebär psykologisk bedömnings- utrednings- och behandlingsarbete av framförallt barn och unga men även för vuxna och äldre kan förekomma. Administrativt stöd och möjlighet till utbildning finns. Du kommer att ingå i teamet för Psykisk ohälsa inom område Nord där du arbetar självständigt med nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Du erbjuds även handledning med övriga psykologer inom primärvården i Skellefteå.
2024-03-20 2024-05-01
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykologer till barnpsykiatrisk mottagning i Landskrona
Nu välkomnar vi psykologer till vår mottagning på Bup i Landskrona! Som psykolog på vår mottagning erbjuder vi dig ett varierat arbete med barn och ungdomar. I rollen ingår att självständigt ansvara för att genomföra psykologiska bedömningar samt utrednings- och behandlingsarbete av barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet sker i nära samarbete inom ditt team som förutom psykologer även bemannas av läkare, sjuksköterskor, kuratorer samt sekreterare. Du har även en viktig roll i att bidra till och påverka teamets gemensamma arbete och utveckl...
2024-04-15 2024-05-12
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Skolpsykolog
Bräcke kommun har tre grundskolor med 630 elever. Du arbetar i team med skollogoped, skolkurator, socialpedagog samt skolläkare och två skolsköterskor. Du bidrar med psykologiskt perspektiv så vi tillsammans kan ge en god service till våra barn och familjer i området. Vi stödjer gemensamt med rektorer skolornas dagliga arbete. Arbetet som skolpsykolog innebär att du deltar i vårt tvärprofessionella Elevhälsoteam och bidrar med din kompetens med ett salutogent förhållningssätt. Vi har stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. I sa...
2024-04-15 2024-05-05
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Skolpsykolog, Centrala elevhälsan
Som skolpsykolog får du en viktig roll inom Centrala elevhälsan och på kommunens grundskolor och gymnasieskola. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. Du kommer till stor del att samarbeta med skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger inom Centrala elevhälsan. Skolpsykologen bidrar med kunskap om psykisk hälsa och kunskap om lärande och utveckling. Som skolpsykolog kommer du att ge konsultation och handledning gällande bland annat problematisk skolfrånv...
2024-04-11 2024-04-28
Härryda kommun skolpsykolog till Härryda kommun vikariat
Som skolpsykolog står du för det psykologiska perspektivet i skolans elevhälsoarbete och är en viktig profession i den samlade elevhälsan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är kompetens- och verksamhetsutveckling, handledning, konsultation och att genomföra utredningar. Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå. Rektor leder elevhälsoarbetet och du kommer att samarbeta med elevhälsans professioner, lärare, övrig skolpersonal samt andra aktörer. Psykologgruppen träffas varje vecka på psykologmöten för gemensamt arbete kring verksa...
2024-04-11 2024-04-24
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Psykologmottagning Barn- och föräldrahälsa i Kristianstad
Nu har vi möjlighet att välkomna en psykolog till vårt team på Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsa Kristianstad. I rollen som psykolog inom Barn- och föräldrahälsan ingår individ- och familjeinriktade insatser som omfattar såväl primärpreventiva som indikerade och behandlade insatser. Arbetsuppgifterna består av självständigt kvalificerat behandlings-, bedömnings- och utredningsarbete av barn i åldrarna noll till sex år, föräldrar och blivande föräldrar. Som psykolog hos oss kan arbetet komma att innefatta föräldrautbildning i grupp. ...
2024-04-08 2024-05-06
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral PTP-psykolog välkomnas till Lugnvik/Lits Hälsocentraler!
Det är viktigt för oss att du som PTP-psykolog får en bra introduktion till psykologyrket. Region Jämtland Härjedalen har ett uppskattat PTP-program med klinisk inriktning. Då din PTP-placering kommer att vara på två hälsocentraler har vi en god plan, med gemensamma rutiner och du kommer att omhändertas med god handledning från vårt gemensamma PSM-team. PSM-teamet är ett gemensamt team som finns på båda hälsocentralerna och är ett trivsamt team med ett öppet och givande arbetsklimat och där man värnar om varandras arbetssituation. Som PTP-psy...
2024-04-08 2024-04-28
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Centrala barn- och elevhälsan söker legitimerade psykologer
Barn- och elevhälsan i Växjö är centralt organiserad och omfattar samtliga skolsköterskor, psykologer, kuratorer, specialpedagoger, skolläkare och logopeder. Den leds av verksamhetschef och biträdande enhetschefer. Vi arbetar mot alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor för att stötta dem i arbetet med att ge varje barn och elev rätt förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Tillsammans med rektorer, lärare och pedagogisk personal strävar vi efter att utveckla barn- och elevhälsoverksamheten såväl lokalt som centralt i...
2024-04-05 2024-04-30
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Psykolog till förskoleförvaltningens Barnhälsa
Vill du bli en av oss på enhet Barnhälsa? Vi söker nu en legitimerad psykolog med lust att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser mot förskolans verksamheter, med nuvarande placering i enhet Barnhälsa område Centrum. Barnhälsans stödteam består av psykologer, specialpedagoger och logoped, som alla arbetar på uppdrag av rektor i förskolan. Stödteamet har i uppdrag att stödja förskollärare, rektorer och verksamhetschefer i att leda och utveckla barnhälsoarbetet i förskolan. Som psykolog i Barnhälsans stödteam kommer du arbeta st...
2024-04-05 2024-04-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel DBT-terapeut till Vuxenpsykiatrimottagning Emotionell Instabilitet, Lund
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med placering på mottagningen för Emotionell Instabilitet i Lund. En tjänst hos oss innebär att du får möjlighet att arbeta med evidensbaserat behandlingsarbete på högspecialiserad nivå. Som DBT- terapeut arbetar du enligt en inarbetad struktur i ett tvärprofessionellt team och utifrån behandlingsmetoden DBT. Arbetsuppgifterna är varierande och beroende på grundprofession och innefattar bland annat att göra informationssamtal, bedömningar och alla behandlingens delar så som individualterapi och färdighe...
2024-04-05 2024-05-03
Statens institutionsstyrelse Psykolog/PTP-psykolog
Arbetsbeskrivning SiS ungdomshem Ljungbacken söker dig som är legitimerad psykolog alternativt dig som söker som PTP-psykolog och som vill göra skillnad för samhällets allra mest utsatta ungdomar. Hos oss arbetar vi med mottagnings- och behovsbedömning samt behandling. Som psykolog är du en del av hälso- och sjukvårdsteamet, i nuläget bestående av två psykologer och två sjuksköterskor. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter på både individ- och övergripande nivå och du har frihet att strukturera och planera ditt eget arbete. Just nu har vi...
2024-04-04 2024-04-25
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Vuxenpsykiatrimottagning i Helsingborg
Vi välkomnar nu en ny psykologkollega till vår mottagning på Drottninggatan i Helsingborg. I din roll som psykolog hos oss kommer du bland annat att genomföra diagnostiska bedömningar, utredningar och behandlingar, såväl enskild som gruppbehandling. Detta för att vi ska kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård utifrån deras förutsättningar. I dina arbetsuppgifter kommer det även att ingå tvärprofessionella sambedömningar tillsammans med dina kollegor inom andra yrkesprofessioner, vissa akuta uppföljningar och suicidpreventiva besök. Vi er...
2024-04-04 2024-04-25
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Ätstörningsteam, Barn- och ungdomspsykiatrin, i Kristianstad
Tillsammans med teamet medverkar du i bedömning, diagnostisering och behandling av våra patienter. Du deltar vid teamets behandlingskonferenser och står för en del av den kollegiala handledningen till teamet. Som psykolog i ÄT-teamet har du en viktig roll med möjlighet till inflytande över arbetet. Arbetet är omväxlande och innebär att både självständigt och tillsammans med teamet ta dig an vår målgrupp. Patientgruppen har ofta en komplex sjukdomsbild med såväl somatisk som psykiatrisk samsjuklighet. Tillsammans med ÄT-teamet följer du patient...
2024-04-04 2024-04-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrin Bup Mellanvård i Kristianstad
Just nu söker vi en psykolog med erfarenhet och intresse för fördjupad utredning på mellanvården i Kristianstad. Som psykolog på mellanvården har du en viktig roll med stort inflytande över ditt eget arbete. Du tar emot nya patienter och dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av att arbeta med fördjupade utredningar kring patienter och återge resultat av utredningen. Detta arbete sker både individuellt med patienten och tillsammans med vårdnadshavare. Arbetet kring patienten sker både självständigt och i team bestående av kollegor från olik...
2024-04-04 2024-04-18
Danderyds kommun, Elevhälsan Skolpsykolog som vill vara med och utveckla elevhälsoarbetet, Danderyds kommun
Du kommer att ingå i vår psykologgrupp med regelbundna kollegiala träffar med fokus på kollegialt utbyte, likvärdighets, - patientsäkerhets- och utvecklingsarbete. I uppdraget ingår att tillföra psykologisk kompetens som stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du arbetar med att tillse att din kunskap om elevernas psykiska hälsa tas till vara i elevhälsoteamets och skolans arbete. Skolpsykologen utför utredningar, bedömningar och ger handledning och konsultation. Skolpsykologen kan också h...
2024-04-03 2024-04-24
Vetlanda kommun, Resurscentrum för elevhälsa Psykolog inom skola
Som skolpsykolog hos oss spelar du en avgörande roll i vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Genom nära samarbeten inom kommunen och med Region Jönköpings län får du möjlighet att arbeta både strategiskt och praktiskt för att stärka elevernas psykologiska välbefinnande på individ-, grupp- och skolnivå, med insatser som har betydande effekt på våra elevers mående och lärande. Vi erbjuder: • en meningsfull roll där du gör skillnad i ungas mående och lärande • ett nära samarbete med kompetenta kollegor och tillgång till ett nätverk av ps...
2024-03-28 2024-05-10
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Härjedalen Legitimerad psykolog till Nära Vård Härjedalen
Som psykolog har du tillsammans med kollegor på PSM en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med psykisk ohälsa samt att leda patienter till rätt behandling. Vi har ett väl fungerade multimodalt team, med sjukgymnast, rehab koordinator, kuratorer och läkare där psykologen kommer ha en självklar plats och ett stort ansvar för patienter med psykisk ohälsa. Du kommer att jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, internet-KBT och ha gruppverksamhet. Vi arbetar med utveckling av Nära vård i glesbygd i pro...
2024-03-28 2024-04-18
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Östersund PTP-psykolog till Frösö hälsocentral!
Vi jobbar både med bedömningar och gruppbehandlingar samt individuella samtal och IKBT. Vi har grupper för utmattning, sömn, ångest och depression. På Frösö hälsocentral arbetar vi efter rätt använd kompetens, RAK, där psykologerna har möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens. Som PTP-psykolog på Frösö hälsocentral har du en mycket viktig roll i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Du kommer att jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt och i grupp samt IKBT. Det är också ...
2024-03-27 2024-04-21
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Psykolog till Elevhälsan
Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande utifrån skollagen och vi arbetar för att skapa miljöer som främjar barns/elevers lärande, utveckling och hälsa. Som psykolog bidrar man i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen. I elevhälsoarbetet ingår att skapa möjligheter till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, ett inkluderande arbetssätt och med ett salutogent förhållningssätt. Arbetet som psykolog är väldigt varierande och stimulerande. Varje psykolog deltar i e...
2024-03-27 2024-04-21
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten PTP-psykolog, Barn- och ungdomspsykiatrin, Skellefteå
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetsuppgifterna följer Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer. Du deltar i Region Västerbottens PTP-program med månatliga halvdagsträffar. Träffarna innefattar temadagar som leds av en erfaren psykolog, studiebesök eller genomgångar av professionsjuridiska och etiska frågeställningar. Förutom kompetensutveckling och kvalitetssäkring får du tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra PTP-psykologer i länet. Mottagni...
2024-03-26 2024-04-21
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten Legitimerad psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrin, Skellefteå
På Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten är vi en stor grupp Psykologer som arbetar utifrån ett barnperspektiv: vi ser till barnets bästa i det vi gör. Vi drivs av att med vår specialistkompetens och vårt varma mottagande bedriva tillgänglig, effektiv och jämlik vård för barn med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Vi jobbar utifrån evidensbaserade metoder så som KBT, IPT och DBT men även TF-KBT, Chilled/Cool Kids och ERGT. Vår styrka ligger i våra tvärfunktionella arbetssätt och vår positiva inställning till nya idéer och utve...
2024-03-26 2024-04-21
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Vuxenpsykiatriskmottagning i Ängelholm
Som psykolog hos oss innebära dina arbetsuppgifter främst psykologiskt bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete, såväl individuellt som i grupp. I ditt arbete har du ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier i teamet, där du är teamets psykologiska expert. Med din kompetens som psykolog arbetar du övergripande och utgör denna nyckelkompetens för patienter, närstående och personal samt i samverkan med våra vårdgrannar. Vi erbjuder ett varierande och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar. Du kommer till en trivs...
2024-03-25 2024-04-22
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Kristianstad
Vi välkomnar nu två psykologer till oss på öppenvårdsmottagningen i Kristianstad! Här kommer du som psykolog att vara en del av en grupp med olika erfarenheter och inriktningar som alla värnar om våra patienter och mottagningens utveckling. I din roll som psykolog möter du patienter med en stor variation av psykiatriska tillstånd, vilket ger dig ett arbete med både omväxling och utmaningar. Som psykolog förväntas du bidra till behandlingen av våra patienter genom att bedöma, utreda och behandla en stor bredd av psykiska problem och sjukdomar. ...
2024-03-25 2024-04-22
Statens institutionsstyrelse Psykolog som orkar stå kvar
Arbetsbeskrivning Är du leg. Psykolog och vill arbeta med ungdomar i utvecklingskritiska faser i livet? Brättegården tar emot samhällets mest utsatta ungdomar och du behöver orka stå kvar för den som blivit en fara för sig själv eller andra. Vi erbjuder ett psykologarbete med mycket varierande uppgifter och utmaningar. Du kommer att möta alla typer av personligheter, av psykiska problem och neuropsykiatriska funktionshinder. Du kommer att möta missbruk och kriminalitet, men du kommer också att möta människan bakom diagnosen och beteendeprobleme...
2024-03-25 2024-04-21
Region Skåne, Primärvården Psykolog, vikariat, till Vårdcentralen Södertull i Lund
Vi ser fram emot att välkomna en ny medarbetare, psykolog alternativt legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med KBT-kompetens till vårt engagerade och kompetenta team! Hos oss möter du patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Din uppgift blir att tillgodose våra patienters behov av psykosocialt stöd genom till exempel stödjande och/eller behandlande samtal. Du bedömer patientens psykiska hälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patientens psykiska och sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder. Det...
2024-03-22 2024-04-19
1 2 >