Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Psykiatrivård Sjuksköterskor till allmänpsykiatrin barn och unga, Växjö och Ljungby
På kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team där du tillsammans med övriga professioner möter barn- och ungdomar i behov av specialiserad barnpsykiatrisk vård. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i samverkan med dina kollegor. Som sjuksköterska hos oss kommer du framförallt arbeta med medicinuppföljningar, bedömningar, psykoedukation och telefonrådgivning. Förutom mottagningsarbete har du möjlighet att arbeta på distans del av din arbetsvecka. Arbetet innebär även nära samverkan med till exempel skola och socialtjänst. Arbetet stäl...
2022-12-01 2022-12-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till Prehospital psykiatri-/akutmottagning i Helsingborg
Vi välkomnar nu en sjuksköterska till en delad tjänst på vår psykiatrienhet Prehospital akut psykiatri och vår psykiatriska akutmottagning i Helsingborg. Som sjuksköterska på psykiatrienhet Prehospital akut psykiatri kommer du att ingå i en liten grupp medarbetare från ambulanssjukvården och psykiatrin med ett särskilt mål: att förbättra det prehospitala omhändertagandet av patienter med psykiatrisk ohälsa. Ett team bestående av psykiatrisjuksköterska och ambulanssjuksköterska åker ut och möter patienter som bedöms vara i akut behov av prehos...
2022-11-30 2022-12-28
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Leg. sjuksköterska
Välkommen att söka jobb hos oss i hälso- och sjukvårdsteamet. Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska till vårt team. Vår målgrupp är vuxna med olika funktionsvariationer inom LSS och socialpsykiatri. I teamet arbetar vi med patienten i fokus och möter dem där de bor. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är läkemedelsansvar som innefattar bland annat injektioner, blodprovstagningar och läkemedelsuppföljningar. Vi gör även medicinska bedömningar och psykiatriska bedömningar. Vi samarbetar med olika vårdgrannar, bland annat habilitering, ...
2022-11-22 2022-12-04
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Sjuksköterska som kan bidra till livsviktig förändring
SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund är ett behandlingshem inom Statens institutionsstyrelse och bedriver tvångsvård av kvinnor med missbruksproblem. Vi söker nu en Sjuksköterska till vår enhet Ekebylund i Rosersberg. Du får en givande anställning med trevliga kollegor och bra arbetstider, då våra sjuksköterskor arbetar måndag till fredag. Enhet Ekebylund har två sjuksköterskor som har ett gott samarbete med de team som finns kring våra klienter samt hälso och sjukvårdspersonal på vår enhet Rebecka. Teamen består bl.a. av behandlingspedagoger, behand...
2022-11-21 2022-12-11
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Sjuksköterska med bipolär inriktning till psykiatrisk mottagning i Hudiksvall
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta självständigt, brett och varierat med en mängd olika arbetsuppgifter. Du kommer att ingå i ett behandlingsteam som ansvarar för patienter med bipolär sjukdom. I samarbete med kollegor och i samråd med patient och närstående bedömer du den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Behandlingsmetoderna är evidensbaserade och kan bland annat innefatta samtalsbehandling och medicinsk behandling. Största delen av din arbetstid är förlagd på mottagningen men hembesök kan förekomma. Som sju...
2022-11-18 2022-12-09
Region Gävleborg, VO Primärvård Psykosociala teamet söker medarbetare till Gävle Strand Din hälsocentral
Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hembesök, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi och ett nyöppnat BVC som växer fort. Vi har specialistmottagningar för diabetes och astma/kol. Ofta utgör vi i primärvården första kontaktvägen för patienter med psykisk ohälsa. Det innebär mycket samverkan med övrig medicinsk- och rehabiliteringspersonal på hälsocentralen. Du ansvarar för psykosociala bedömningar och korttidsinriktade behandlingsinsatser inom det allmänmedicinska kompetensområdet vid exempel...
2022-11-14 2022-12-09
Nora kommun, Omsorg Psykiatrisjuksköterska
Du kommer att tillsammans med kollega att ansvara för Funktionshinderområdet som innefattas av LSS insatser och socialpsykiatri. Vi arbetar aktivt för att möta patienternas behov och arbetet kräver att du är engagerad och har en god kommunikativ förmåga och har ett gott bemötande. Tycker du om att arbeta självständigt men i nära samarbete med vårdpersonal i teamet? Det är bra, för vi söker en medarbetare som trivs med att handleda och hålla ihop insatserna. Arbetet innebär att utföra medicinska bedömningar, hantera läkemedel och ge stöd och r...
2022-11-14 2022-12-04
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken We are looking for nurses for the Forensic Psychiatric Regional Clinic
The clinic employs doctors, nurses, caretakers, occupational therapists, psychologists and treatment educators in multi-professional teams. It is an exciting workplace in which you can use yourself as the most important tool in creating good care relationships and helping patients to regain their well-being. The clinic maintains a good working environment and good working conditions. As a nurse in forensic psychiatry, a supplement is added to your salary every month, which is exclusively paid to those who work in forensic psychiatry. We offer ...
2022-11-11 2023-03-31
Region Gävleborg, VO Primärvård Psykiatrisjuksköterska/kurator eller psykolog till Strömsbro hälsocentral
Vid Strömsbro Din hälsocentral tillhör utmattningssyndrom, ångest och depressioner med lindrig och måttlig svårighetsgrad de vanligaste sökorsakerna. Patientgruppen är personer över 18 år. Psykosociala teamet i Strömsbro ingår i ett större nätverk med andra professioner så som kuratorer och psykiatrisjuksköterskor på andra hälsocentraler i Gävle. Arbetet är självständigt med mål att ha ett gott samarbetsklimat där vi hjälper och stöttar varandra. Som psykiatrisjuksköterska/kurator eller psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med • s...
2022-11-10 2022-12-11
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykiatrisjuksköterska, Vuxenpsykiatrimottagning äldrepsykiatri Helsingborg
På äldrepsykiatriska mottagningen arbetar vi i team, där du arbetar tillsammans med andra sjuksköterskor, läkare, psykolog, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Som sjuksköterska är du patientens fasta vårdkontakt. - Det är helheten hos oss som gör att jag trivts så bra i flera år. Jag tycker om att jobba med äldre och psykiatri, det ger en helhetssyn både kring det psykiatriska, sociala och somatiska på ett annat sätt. Vi är en specialistmottagning som har hand om hela nordvästra Skåne, vilket märks då det finns ett intresse för vår v...
2022-10-28 2022-12-11
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Specialistsjuksköterska till BPSD-teamet, Kognitiv medicin i Ängelholm
Till följd av en kommande pensionsavgång ser vi nu fram emot att välkomna en ny specialistsjuksköterska till vårt BPSD-team! Vår förhoppning är att det ska bli några månaders överlappning för att du ska kunna tillgodogöra dig så mycket som möjligt av sjuksköterska Ingrids mångåriga kunskap och erfarenhet. Som specialistsjuksköterska i vårt BPSD-team är ditt främsta uppdrag att fungera som en samordnare mellan vårdkontakterna kring personer med BPSD-problematik. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att göra hembesök själv eller tillsammans ...
2022-10-27 2022-12-08
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till vuxenpsykiatrimottagning rehabilitering i Eslöv
Vi ser nu fram emot att välkomna en sjuksköterska till vårt team. Hos oss får du arbeta med psykiatrisk vård som präglas av samarbete, öppenhet och kvalitet. I din roll arbetar du främst med nära patientarbete, vilket inkluderar insättning och uppföljning av läkemedelsinsatser, psykiatriskt mående samt somatiska kontroller. Ditt arbete sker i nära dialog och samarbete med övriga teammedlemmar såsom läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut och peer support. Vi jobbar med delaktighet genom att alltid ha med patientens behov och resurser vid pl...
2022-10-10 2022-12-04