Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Öst Yttre befäl till Lokalpolisområde Värnamo
Yttre befälen ingår i lokalpolisområdets ingripandeverksamhet och de ska leda och följa upp den dagliga linjeverksamheten utifrån problembilden i polisområdet/lokalpolisområdet. Detta innebär att du, i samverkan med BF/IGV-gruppcheferna, kommer arbeta med och leda ingripandeverksamhetens planlagda verksamhet mot lokalt uppsatta mål. Vidare förväntas du vid behov eller på uppdrag från vakthavande befäl, leda insatser i polisområdet/regionen. I rollen som yttre befäl leder du den händelsestyrda verksamheten som en av vakthavande befälets främsta ...
2022-11-30 2022-12-14
Polismyndigheten, Polisregion Nord Förundersökningsledare till lokalpolisområde Medelpad, Sundsvall
I rollen som förundersökningsledare säkerställer du att verksamheten bedrivs efter Polismyndighetens intentioner, anvisningar och enligt gällande lagstiftning samt övriga föreskrifter och regelverk. Arbetet innebär att du måste kunna lämna tydliga direktiv till utredarna och att i samråd med gruppchefen coacha, motivera och stödja utredarna för att skapa förutsättningar för dem att nå sin fulla potential. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • arbetsledning av de polisledda ärendena dvs inleda förundersökning, ge direktiv och driva ären...
2022-11-25 2022-12-08
Polismyndigheten, Polisregion Syd Operativa samordnare till PO Södra Skåne
Som operativ samordnare fungerar du som ledningsstöd och är en operativ sammanhållande länk mellan LPO och polisområden i region Syd I funktionen ingår att skapa förutsättningar för att den operativa verksamheten. i bl.a. lokalpolisområdena genomförs enligt besluten om den operativa inriktningen och aktivitetsplanen. Den operativa samordnaren ska ha god överblick av hur t. ex. lokapolisområdets resurs optimalt disponeras och samordnas. Funktionen ska även medverka i att skapa lokal lägesbild, planera insatser samt arbeta med återkoppling och up...
2022-11-24 2022-12-16
Polismyndigheten, Polisregion Syd Kommunpolis LPO Ystad, Skurup
Kommunpolisen ska säkerställa att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de samverkansöverenskommelser och medborgarlöften som träffats mellan kommunen och lokalpolisområdeschefen. Huvuduppdraget blir att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och övriga samhället. Därutöver ska kommunpoliserna kunna representera polisen i samverkansarbetet gentemot kommunen och andra externa intressenter. Det övergripande målet är att funktionen ska bidra till det långsiktiga arbetet med att skapa go...
2022-11-23 2022-12-09
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Gruppchef till jourgruppen polisområde Dalarna
Uppdraget som gruppchef för Utredningsgrupp 3, jourgruppen Som chef för jourgruppen rapporterar du till chef för utredningssektionen samt ingår i utredningssektionens ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för att organisera och driva arbetet med frihetsberövade fram till häktning. Det är mer än regel än undantag att jouren stöttar övriga grupper med utredningsåtgärder i pågående förundersökningar. Som gruppchef företräder du hela...
2022-11-22 2022-12-06
Polismyndigheten, Polisregion Nord Polisregion Nord söker Gruppchef till Lokalpolisområde Södra Lappland, Polisområde Västerbotten
Som chef för BF-IGV ansvarar du tillsammans med andra chefer för att lokalpolisområdets uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för både gruppen och hela lokalpolisområdets verksamhet inom området BF/IGV och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett upprikt...
2022-11-21 2022-12-05
Polismyndigheten, Polisregion Nord Jourhavande Förundersökningsledare till utredningssektionen i Västernorrland
Som jourhavande förundersökningsledare kommer du ansvara för ledning och samordning av ärendeinflödet i polisområdet. Ett nära och kommunikativt samarbete med åklagare, utredningssektionen samt LPO behövs samt god förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang är en nödvändig förutsättning för uppdraget. Rollen innebär även att få arbetsleda på distans då vi har medarbetare på andra orter länet. Som jourhavande förundersökningsledare ska du: • Ansvara för de initiala utredningsåtgärderna i samtliga typer av ärenden som inkommer...
2022-11-18 2022-12-05
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till handräckningsgruppen, Stockholm
Som chef för handräckningsgruppen rapporterar du till sektionschefen samt ingår i ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Detta innebär att du kommer arbeta med den dagliga styrningen av gruppens operativa arbete, delta i pågående utvecklingsprojekt, ha daglig kontakt med myndigheter som behöver polisens hjälp att verkställa sina beslut, samt själv kontrollera inkomna handlingar och fatta...
2022-11-09 2022-12-04