Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Erfaren planarkitekt
Som planarkitekt ansvarar du för både enklare och mer komplexa detaljplaner. Uppdragen varierar i allt från stadsomvandlings- och förtätningsprojekt i känsliga lägen till projekt för utveckling av samhällsviktiga verksamheter. Fler arbetsuppgifter som ingår i rollen är att: • Arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden samt medverka i stadsbyggnadsanalyser, planbesked och översiktlig planering • Agera projektledare och ha ett stort mandat att driva dina planprojekt framåt med stöd av kollegor och i samverkan...
2022-11-24 2022-12-11
Öckerö kommun Kommunstyrelsen Planarkitekt
Öckerö kommun står inför stora och spännande utmaningar inom samhällsbyggnadsområdet. Därtill finns ett stort och genuint intresse för fysisk planering, exploatering av bostäder och verksamhetsutveckling. Befolkningsutveckling och utvecklingsmöjligheter för näringslivet är en strategisk fråga för kommunen. Som planarkitekt i Öckerö kommun är du delaktig i hela processens olika skeden och innehar en betydande funktion för en positiv samhällsutveckling av kommunen. Du kommer att arbeta såväl med strategiska planfrågor som detaljplanearbete i oli...
2022-11-22 2022-12-13
Eslövs kommun, Tillväxtavdelningen Planarkitekt till Eslövs kommun
Som planarkitekt hos oss kommer din huvudsakliga arbetsuppgift bli att leda detaljplaneprojekt från tidiga skeden till färdig detaljplan. Tillsammans med byggherrar utvecklar du planförslag med god genomförbarhet som leder till attraktiva och hållbara miljöer. Du kan också komma att vara med i arbetet med att forma den översiktliga planeringen och långsiktiga utvecklingen av kommunen. I Eslövs kommun kommer du att arbeta med olika typer av miljöer i både stads- och bysammanhang. Tjänsten innehåller många olika arbetsmoment såsom att ta fram pl...
2022-11-10 2022-12-01
Vellinge kommun Planarkitekt
Vi söker nu en planarkitekt till vårt team! I ditt dagliga arbete kommer du arbeta i projektgrupper bestående av flera olika kompetenser med att ta fram planhandlingar för såväl kommunala som privata exploateringar. Ditt arbete kommer främst innebära att du projektleder detaljplaner, dels genom att självständigt ta fram planhandlingar och dels genom att leda och samordna konsulters arbete med planhandlingar och utredningar samt att ingå i olika projektgrupper. Vidare ingår redovisningar av pågående planarbeten inför olika politiska forum, att...
2022-11-08 2022-12-12
Sigtuna kommun, Planenheten Planarkitekt
Eftersom en av våra planarkitekter är föräldraledigt under större delen av 2023 söker vi nu en vikarie. Snabbt tillträde är möjligt. Som planarkitekt hos oss har du en drivande roll i framtagandet av detaljplaner och förstudier. Du gör analyser och avvägningar utifrån komplexa förutsättningar och tar fram planförslag i nära samarbete med kollegor inom kontoret och i dialog med andra myndigheter, invånare, politiker och byggaktörer. Du deltar i kontorets utvecklingsarbete och du kan även medverka i andra arbetsområden som översiktlig planeri...
2022-11-07 2022-11-30
Stenungsunds kommun Planarkitekt till Stenungsunds kommun
Vi söker nu en planarkitekt till vårt team. I ditt dagliga arbete kommer du arbeta i projektgrupper bestående av flera olika kompetenser med att ta fram planhandlingar för såväl kommunala som privata exploateringar. Arbetet sker i tät samverkan med olika kommunala kompetenser som trafik, miljö, bygg, VA och avfall liksom med externa konsulter och intressenter. Ditt arbete kommer främst innebära att du projektleder detaljplaner, dels genom att självständigt ta fram planhandlingar och dels genom att leda och samordna konsulters arbete med planha...
2022-11-02 2022-11-27
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Översiktsplanerare, fysisk planering
Som översiktsplanerare är du operativ projektledare som ansvarar för att leda det egna arbetet och arbetet med ett antal fördjupade översiktsplaner. Rollen innebär även att man stöttar sina kollegor i arbete med övriga översiktsplaner. Du driver projekten under ledning av politisk styrgrupp och tjänstepersonsbaserad ledningsgrupp. Arbetet ska genomföras i enlighet med kommunens systematiska process för översiktsplaner samt följa framtagna mallar för innehåll. Du är delaktig i förvaltningsövergripande projektteam (ÖP-forum). Ekonomiskt ansvar fö...
2022-10-14 2022-12-04