Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hultsfreds kommun, Miljö- och byggnadsförvaltning Planarkitekt
Som planarkitekt hos oss arbetar du med många intressanta utvecklingsprojekt. Din främsta uppgift är att ta fram detaljplaner. Du leder och driver aktivt dina egna planprojekt från idé till färdig plan, men i nära samverkan med dina kollegor. I din roll som planarkitekt har du nära kontakt med andra avdelningar, förvaltningar, företag, privatpersoner och politiker. Du redovisar också ärenden i berörda politiska nämnder. Du är en ambassadör och ett ansikte utåt för vår verksamhet. En framträdande aspekt av arbetet är utveckling av kommunerna...
2024-04-12 2024-05-05
Hultsfreds kommun, Miljö- och byggnadsförvaltning Planarkitekt
Som planarkitekt hos oss arbetar du med många intressanta utvecklingsprojekt. Din främsta uppgift är att ta fram detaljplaner. Du leder och driver aktivt dina egna planprojekt från idé till färdig plan, men i nära samverkan med dina kollegor. I din roll som planarkitekt har du nära kontakt med andra avdelningar, förvaltningar, företag, privatpersoner och politiker. Du redovisar också ärenden i berörda politiska nämnder. Du är en ambassadör och ett ansikte utåt för vår verksamhet. En framträdande aspekt av arbetet är utveckling av kommunerna...
2024-04-12 2024-05-05
Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret Planarkitekt till Oskarshamns kommun
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för att ta fram detaljplaner, men även att medverka i framtagandet av andra planer och program. Du har helhetsansvar för hela planprocessen och driver parallellt flera uppdrag utifrån uppsatta mål och tidsplaner. Du arbetar i nära dialog med invånare, politiker och entreprenörer. Vi har ett nära och mycket bra samarbete med kommunens övriga avdelningar och förvaltningar. Du har även en rådgivande roll i planfrågor, både internt och externt.
2024-04-04 2024-04-25
Östra Göinge kommun Planarkitekt
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att leda planprojekt på både detalj- och översiktsplanenivå och samordna erforderliga kompetenser i planarbetet. Du arbetar både strategiskt och operativt och är en viktig medspelare i samhällsbyggnadsprocessen för att bidra till hög kvalitet i den gestaltade livsmiljön och en röd tråd från vision och idé till projektering, byggnation och framtida förvaltning. Genom att dra nytta av den lilla kommunens fördelar kommer du att arbeta brett och nära flera olika verksamheter samt se en tydlig koppling mellan ...
2024-04-02 2024-05-01