Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Medicinsk sekreterare till Valbo Din hälsocentral
Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hemsjukvård. Verksamhetsområdets handenhet inom arbetsterapin finns stationerad vid hälsocentralen. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • vårddokumentation • registrering • bokningar från väntelista • av- och ombokningar via TeleQ • systemkontroller • dokumentscanning • avlösning i receptionen. Hos oss får du • ett viktigt och stimulerande jobb. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-...
2024-04-15 2024-05-06
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Medicinisk sekreterare till Medicinmottagning i Trelleborg
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss på medicinmottagningen i Trelleborg erbjuds du ett ansvarsfullt, utvecklande, spännande och varierande arbete. Dina arbetsuppgifter består av att ansvara för utskrift av diktat från MedSpeech och Melior samt diagnosregistrering och bokningar i PASiS. Därutöver arbetar du med e-tjänsterna 1177, posthantering, remisshantering samt telefonservice till patienterna. Vidare tillkommer det administrativt arbete i PASiS och Qlickview. I din roll arbetar du i nära samarbete med kollegor i andra yrkeskategorier...
2024-04-15 2024-05-05
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv
Vi söker nu en ny kollega som vill bli en del av vårt härliga team! Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du tillsammans med övriga sekreterare i ett team under vårdcentralens öppettider 07.45-17.00. Arbetsuppgifter består av journalskrivning i PMO, remisshantering, skanning, receptionsarbete samt andra administrativa uppgifter. Det finns även möjlighet för dig att erhålla egna ansvarsområden. Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete i en händelserik vardag. Det finns stora möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling. Ho...
2024-04-15 2024-05-13
Region Skåne, Primärvården Medicinska sekreterare till Mobilt team närsjukvård Malmö
Vi välkomnar nu två engagerade och driftiga medicinska sekreterare som vill vara med oss på resan att bygga upp och utveckla Mobilt team närsjukvård Malmö. I rollen som medicinsk sekreterare hos oss är du en viktig del av strukturen kring våra patienter. Vi erbjuder en självständig tjänst där du kommer att få vara med från början när vi inför mobilt team närsjukvård. Då tjänsten är ny kommer den att utvecklas över tid, och utformning, innehåll och arbetsuppgifter kan komma att förändras. Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter som exem...
2024-04-15 2024-05-10
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi Medicinsk sekreterare, CFOG, Lycksele
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Här arbetar två medicinska sekreterare med olika arbetsuppgifter för att tillsammans skapa ett gott resultat. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där din kompetens och erfarenhet tas tillvara. På kliniken arbetar vi processinriktat och i dessa processer är medicinska sekreterare en viktig del. Alla medicinska sekreterare arbetar med dokumentation inom gynekologi (System Cross) och obstetrik (Obstetrix). Utöver det ingår arbets...
2024-04-15 2024-04-29
Region Jämtland Härjedalen, Odensala hälsocentral Medicinsk sekreterare till Odensala hälsocentral
Som medicinsk sekreterare på Odensala hälsocentral är du spindeln i nätet. Några arbetsuppgifter är den medicinska dokumentationen i journalsystemet Cosmic, remisshantering, telefonservice, patientbokningar samt övrig administration för verksamheten. Vi hjälps också åt att bemanna receptionen då ordinarie receptionist ej är i tjänst. Du ska brinna för att ge service då arbetet innebär kontakt både med patienter och med våra olika yrkesgrupper. Vi har dagliga morgonmöten med alla yrkeskategorier samt veckovisa möten och utbildningar inom sekret...
2024-04-12 2024-04-28
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Hjärtavdelning Intensivvård Lund
På HIA och Hjärtröntgen arbetar vi med både akut och elektiv verksamhet. I arbetet som medicinsk sekreterare ingår att utveckla nya arbetssätt och arbetsuppgifter då tiden för yrkesrollen är i förändring. Vi har en ökad användning av taligenkänning som leder till mindre behov av manuell skrivning som främjar en mer samordnande roll. Det är ett dynamiskt flöde med både akuta och elektiva patienter. Vi erbjuder dig ett omväxlande och självständigt arbete där arbetsuppgifterna innefattar ett brett spektrum av uppgifter såsom remisshantering, dia...
2024-04-11 2024-05-02
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi Medicinsk sekreterare, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I arbetet ingår arbetsuppgifter såsom diagnosklassifikation, data- och statistikbearbetning samt remiss- och posthantering. Andra arbetsuppgifter kan exempelvis vara att bidra med administrativ service inom kliniken. Arbetet hos oss innebär samarbete med flera olika yrkesgrupper och du kommer att delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, dagtid. Möjlighet till att arbeta viss tid på distans finns.
2024-04-10 2024-04-17
Region Jämtland Härjedalen, Specialisttandvården Medicinsk sekreterare till Specialisttandvården i Östersund
Tjänsten innebär ett omväxlande arbete med journalskrivning i Cosmic och T4, remisshantering, receptionsarbete samt övrig administration. I receptionen är du Specialisttandvårdens ansikte utåt och har ett stort serviceansvar gentemot våra patienter. I uppdraget ingår även till viss del att vara ett administrativt stöd till chefer och medarbetare. Vi förutsätter att du samtidigt som du arbetar självständigt och flexibelt har ett gott samarbete med resten av kliniken.
2024-04-10 2024-05-05
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Umeå Medicinsk sekreterare, Hörnefors hälsocentral, Primärvårdsområde syd, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I rollen ingår sedvanliga sekreteraruppgifter samt patientadministrativa uppgifter såsom medicinsk dokumentation, journalskrivning och remisser kan förekomma. Du arbetar i nära samarbete med sekreterare och övriga medarbetare på hälsocentralen. Du erbjuds ett arbete där du blir en viktig del av vår verksamhet och kan göra skillnad. Vi lägger stor vikt vid flexibilitet, bemötande och samarbetsförmåga.
2024-04-09 2024-04-23
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Neurointensivvårdsavdelning i Lund
I din roll som medicinsk sekreterare på NIVA har du omväxlande arbetsuppgifter. Vi har ett brett arbetsfält med stor variation både vad gäller dokumentation och de olika arbetsuppgifterna. I tjänsten ingår bland annat journalskrivning via MedSpeech i Melior, inskrivningsanteckningar, daganteckningar, operationsberättelser, epikriser, remisser, intyg med mera. Därtill ingår registrering i olika system såsom Pasis och patientliggarsystemet med flera. Vidare ingår även telefonservice, arbete i olika register, arkivering och andra administrativa up...
2024-04-08 2024-05-02
Region Gävleborg, VO Onkologi Medicinsk sekreterare till verksamhetsområde onkologi
Som medicinsk sekreterare på onkologen är du en viktig länk i teamet kring vården av cancerpatienter där du ansvarar för administrativa uppgifter. Du ingår i ett arbetslag av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare där du fysiskt finns på plats i verksamheten minst 50 procent av din tjänst. Vi på onkologen vill vara en attraktiv arbetsplats och tillämpar därför från och med årsskiftet flexibelt arbete där du kan arbeta hemifrån en del av din tjänst. Vi har också förändrat vårat arbetssätt efter medarbetarnas önskemål och gemensa...
2024-04-08 2024-05-06
Region Västerbotten, Akutmottagning Skellefteå Medicinsk Sekreterare, Akutmottagningen, Skellefteå
Som medicinsk sekreterare hos oss får du ett arbete med stor bredd och variation - ingen dag är den andra lik! Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom journalskrivning, då vi har ett nära samarbete med Medicin-Geriatrik-, Kirurg-, Ortopedklinik samt Primärvården. På Akutmottagningen är journalskrivning en prioriterad arbetsuppgift tillsammans med många andra vårdadministrativa uppgifter. Arbetet innebär ett nära samarbete med andra yrkeskategorier samt att hjälpa och stötta patienter i frågor. Här prioriterar vi varandra och vår a...
2024-04-05 2024-04-19
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Medicinsk sekreterare till Akutmottagning i Ystad
Som medicinsk sekreterare på akutmottagningen arbetar vi på olika positioner ute i verksamheten som till exempel i vår inskrivning, som driftsekreterare, teamsekreterare samt avdelningssekreterare på vår akutvårdsavdelning (AVA). Vårt arbete innefattar även journalskrivning, remisshantering och registreringar i Pasis. Vi hanterar även akutmottagningens post samt inkommande samtal och andra spännande arbetsuppgifter. På akutmottagningen arbetar vi blandad tjänstgöring, dag, kväll och natt. Vi arbetar 38.25 timmar per heltidsvecka och tillämpar ...
2024-04-05 2024-05-03
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Medicinsk sekreterare till Hudmottagning i Landskrona
Hos oss har du en central roll i att stödja verksamheten genom att hantera olika administrativa uppgifter relaterade till patientvården. I dina arbetsuppgifter ingår journalskrivning i vårt journalsystem Melior. Därutöver bokar du läkarbesök, hanterar remisser och registrerar i Pasis. Du besvarar även ärenden via telefon och 1177. Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av ...
2024-04-05 2024-04-19
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinska sekreterare till VO infektionssjukdomar i Malmö
Vi har nu medicinska sekreterare som ska gå i pension, och söker därför nya kollegor. I rollen som medicinsk sekreterare hos oss är du en viktig del i arbetet för både verksamheten och våra patienter, och har ett nära samarbete med både dina kollegor och övrig vårdpersonal. Tillsammans med dina sekreterarkollegor bemannar ni avdelning 2 och 3 samt öppenvård och reception. Därtill är en del av de dagliga och löpande arbetsuppgifterna journalskrivning, remisshantering, telefonservice, registreringar och samordning av undersökningar samt transpor...
2024-04-05 2024-04-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare med chefsstödsuppdrag, Intensivvårdsavdelning Malmö
Vill du vara en i teamet på IVA i Malmö och är intresserad av att vara delaktig och ta eget ansvar? Vill du tillsammans med oss bidra till vårt goda arbetsklimat? Då tror vi att du kommer trivas bra i rollen som medicinsk sekreterare med chefsstödsuppdrag åt våra tre enhetschefer och vara med och flytta in i IVA:s nya lokaler. Vi erbjuder en självständig tjänst där du fungerar som ett personal- och löneadministrativt stöd åt våra tre enhetschefer på IVA i Malmö, men även som support åt våra cirka 120 medarbetare i löneadministrativa frågor. Tj...
2024-04-05 2024-04-25
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning Ätstörning, Helsingborg
Vi söker en engagerad medicinsk sekreterare som vill arbeta både på vår öppenvårdsmottagning samt vår nystartade dagssjukvårdsavdelning för ätstörning! Hos oss erbjuds du som medicinsk sekreterare ett ansvarsfullt, utvecklande, spännande och varierande arbete. Dina arbetsuppgifter på mottagningen och dagsjukvården skiljer sig inte åt mer än att du på dagsjukvården arbetar mer med registreringar. Därtill består ditt arbete av sedvanliga sekreteraruppgifter på både mottagningen och dagvården. Det innebär bland annat bokningar i VÅPS, kodning av...
2024-04-05 2024-05-03
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Medicinsk sekreterare till BUP bedömning
De medicinska sekreterarna har varierande arbetsuppgifter och fungerar ofta som en länk mellan teammedlemmar, patienter, anhöriga samt andra verksamheter. De är tillgängliga och underlättar vid behov det administrativa arbetet för övriga teamet och enhetschefen. De medicinska sekreterarna har en unik kompetens och deltar utifrån den ofta i olika utvecklingsprojekt. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • journalskrivning i Melior via MedSpeech • att boka och kalla patienter • att hantera administrativa ärenden ...
2024-04-05 2024-04-24
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Borgmästaregården i Malmö
Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete som är omväxlande med en händelserik vardag där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter. Du och dina sekreterarkollegor har ett gemensamt ansvar för de dagliga och löpande arbetsuppgifterna samt olika övriga administrativa ansvarsområden. Ni har regelbundna tvärprofessionella möten med enhetschefen samt APT en gång i månaden med verksamhetschefen. Dina kollegor har olika bakgrund och erfarenhet, men den gemensamma nämnaren hos oss är arbetsglädje och samarbete. Som sekrete...
2024-04-05 2024-04-19
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Medicinsk sekreterare ortopedi/kirurgi
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till operationscentrum i Bollnäs. Dina arbetskamrater är kunniga, hjälpsamma, effektiva och nytänkande. Vi har regelbundna teamträffar där vi tar upp allt som rör arbetsuppgifter, förbättringar och utveckling. Ett team med god sammanhållning och gnista. Uppgifterna är varierande och du ges möjlighet att utvecklas inom flera administrativa områden. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • journalskrivning • post- och remisshantering • registrering i patientadministrativa syste...
2024-04-04 2024-04-25
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi Medicinsk sekreterare, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I arbetet ingår arbetsuppgifter såsom diagnosklassifikation, data- och statistikbearbetning samt remiss- och posthantering. Andra arbetsuppgifter kan exempelvis vara att bidra med administrativ service inom kliniken. Arbetet hos oss innebär samarbete med flera olika yrkesgrupper och du kommer att delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, dagtid. Möjlighet till att arbeta viss tid på distans finns.
2024-04-01 2024-04-29
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Medicinsk sekreterare till Hamrånge Din hälsocentral
Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hembesök, BVC, psykosocialt team och fysioterapi. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • journalskrivning • receptionsarbete • posthantering • övriga administrativa arbetsuppgifter. Hos oss får du • en positiv arbetsgrupp med kompetenta och hjälpsamma kollegor • goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2024-04-01 2024-04-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinska sekreterare till Onkologimottagning i Malmö
Vi utvecklar vår verksamhet och söker efter två medicinska sekreterare som vill bli en del av vårt dynamiska team och bidra till vårt fortsatta arbete och utveckling! Idag arbetar vi mot olika diagnosteam och du har ett nära samarbete med läkare, kontaktsjuksköterskor och behandlingssjuksköterskor. Vi arbetar med remisshantering, skriva journalanteckningar, bemanna vår reception, diagnosregistrering, bevakning och bokning till läkarmottagningarna samt posthantering och telefonservice. Du arbetar i journalsystemet Melior, dikteringssystemet Me...
2024-03-27 2024-04-21
Region Gävleborg, VO Operation Bollnäs Medicinsk sekreterare till medicinmottagning
Vi är ett team med god sammanhållning och gnista och vi har regelbundna teamträffar där vi tar upp allt som rör arbetsuppgifter, förbättringar och utveckling. Uppgifterna är varierande och du ges möjlighet att utvecklas inom flera administrativa områden. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • journalskrivning • post- och remisshantering • registrering i patientadministrativa system • diagnosklassificering • hantering av vårdrelaterade intyg • övrig medicinsk dokumentation. Läs mer om våra förmåner: https://ww...
2024-03-27 2024-04-17
1 2 3 >