Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Primärvården Kurator till Vårdcentralen Örkelljunga
Vi välkomnar en ny kuratorskollega till oss på Vårdcentralen Örkelljunga. Vårt mål är alltid att utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet till utveckling inom din yrkesroll som kurator såväl som i arbetet med att förbättra vården på enheten. I rollen som kurator har du din egen mottagning och lägger självständigt upp ditt arbete med dina patienter. Vi har ett ganska nystartat internet KBT. Din roll hos oss är oerhört cen...
2022-12-02 2022-12-23
Region Västerbotten, Neuro huvud o halscentrum VB Kurator, Neuromottagningen, NHHC, Umeå
Som kurator hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. I din roll kommer du främst träffa patienter med neurologiska sjukdomar och deras anhöriga för kris- och stödsamtal samt rådgivning och vägledning för patienter i sociala frågor. Du kommer träffa patienter och anhöriga via vår mottagning och vårdavdelning. Träffar sker både fysiskt och digitalt. Eftersom mottagningen har både akut och planerad verksamhet innebär det att även du i din roll kommer träffa patienter akut och planerat. Arbetet är stimulerand...
2022-12-02 2023-01-06
Region Västerbotten, RV Kuratorer semestervikariat 2023 NUS/Umeå
Som kurator hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetet innebär bland annat att du träffar patienter och deras anhöriga för kris och stödsamtal. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus.
2022-12-01 2023-03-31
Sigtuna kommun, Öppenvårdsenheten Familjebehandlare till Öppenvårdsenheten
Vi utökar med en till familjebehandlare och söker dig som vill arbeta med Barn och Unga inom Öppenvårdsenheten. Ditt primära uppdrag är behandlingsarbete med hela familjen i olika konstellationer på olika platser tex i hemmet, skola och i våra lokaler. Behandlingen är huvudsakligen på uppdrag från myndighet, s.k. Öppenvård insats. Vi har också uppdrag direkt från invånarna, s.k. Öppenvård direkt. Arbetet är ofta intensivt och kräver flexibilitet då arbetstiden anpassas utifrån familjens behov. I arbetet ingår även nätverksarbete och samverka...
2022-12-01 2022-12-22
Malmö stad Kurator åk 1-6 till Bergaskolan
Arbetsuppgifter Bergaskolan söker kurator! Uppdraget är riktat i första hand mot årskurserna 1-6. Som kurator har du ett särskilt ansvar att med din kompetens bidra med lämpliga insatser för elever i behov av stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt att aktivt delta och bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Som kurator arbetar du för en för ...
2022-12-01 2022-12-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till Habiliteringsmottagning barn och unga i Kristianstad
Nu välkomnar vi en ny kurator till oss på Habiliteringsmottagning barn och unga i Kristianstad. Så här berättar Diana som är kurator på mottagningen om sin roll: - Detta är ett arbete där du får använda din kreativitet för att möta varje enskild patient samtidigt som verksamheten på olika sätt erbjuder dig stöd för att utföra ett professionellt och patientsäkert uppdrag. Hos oss arbetar du med barn och ungdomar som har olika typer av funktionsnedsättning. Du ingår som en del av ett team runt barnet tillsammans med andra yrkeskategorier och ba...
2022-12-01 2023-01-01
Ystads kommun, Kultur o Utbildning Kurator inom grundskola
Som skolkurator i Ystads kommun är du anställd och ingår du i den centrala Barn- och elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Barn- och elevhälsans uppdrag är konsulterande och rådgivande på individ-, grupp- och organisationsnivå och sträcker sig från förskolan till gymnasiet. Kuratorns uppdrag berör elever från förskoleklass till gymnasiet. Att arbeta som skolkurator innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att stödja skolans personal i psykosociala frågor, arbeta med grup...
2022-12-01 2022-12-15
Region Skåne, Primärvården Leg. hälso- och sjukvårdskurator till Vårdcentralen Tornet
Vi har nu möjlighet att välkomna en legitimerad hälso- och sjukvårdskurator för en tillsvidareanställning hos oss! I din roll som kurator utför du psykosocialt utrednings-, bedömnings-, och behandlingsarbete på primärvårdsnivå. Du bedömer individens psykosociala ohälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med psykiska och sociala ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder. Som vår nya medarbetare vill vi att du bidrar med både akuta och icke akuta bedömningar samt planerar och genomför individuellt anpassad be...
2022-11-30 2022-12-21
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kurator till Backegårdsskolan
Backegårdsskolan är en kommunal skola som ligger naturskönt mellan sjön Bergsjön och Komettorget. Skolan har två klasser från förskoleklass upp till årskurs 6. I nuläget har skolan knappt 300 elever. Skolan kännetecknas av ett varmt, vänligt och öppet klimat. Vi ser olikheter och olika åsikter som en tillgång som berikar och är en naturlig del av utveckling och mänskligt samspel. För att trivas på Backegårdsskolan behöver tycka om att arbeta med hela människan - att ha eleven i centrum. Alla på skolan arbetar för att alla elever ska känna sig...
2022-11-30 2022-12-14
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Kurator till Reumatologi- och endokrinologimottagning i Lund
På såväl reumatologen som endokrinologen är kurator en naturlig del av teamet och fyller en viktig funktion för våra patienter och i teamet. Att drabbas av kronisk sjukdom så som reumatologisk sjukdom, diabetes eller annan endokrinologisk sjukdom kan innebära psykiska och sociala påfrestningar där kurator kan vara behjälplig. Kuratorn bedriver psykosocialt utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete. Kuratorn arbetar framför allt med samtal för att hjälpa patienter med acceptans, sjukdomsinsikt och möjligheter att leva väl med sin sjukdom. ...
2022-11-29 2022-12-20
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 1 Skolkurator till Malsta och Edsta skolor
Arbetet som skolkurator sker i huvudsak på rektors uppdrag och innehåller uppgifter som utbildning, handledning, konsultation, sociala bedömningar och stöd till elever, föräldrar och skolans personal. Arbetet är i första hand förebyggande och hälsofrämjande och bedrivs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hudiksvalls kommuns skolkuratorsgrupp har tillgång till handledning och fortbildningsmöjligheter
2022-11-29 2022-12-13
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolkurator till Gårdstensskolan
Vi på Gårdstensskolan behöver förstärka vår elevhälsa med en kurator. Att arbeta som skolkurator innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att stödja skolans personal i psykosociala frågor, arbeta med grupper och hela klasser, delta i möten med elever och vårdnadshavare samt ha enskilda stödjande samtal med elever. Ditt huvudfokus kommer att vara på åk 4-6 på Gårdstensskolan. Arbetssättet är till stor del förebyggande och hälsofrämjande och målet är att alla elever ska erbjudas samma förutsättningar för att nå kunskapsmålen o...
2022-11-29 2022-12-13
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg Socionom/ Familjebehandlare
Vi söker nu en familjebehandlare som främst arbetar med tonåringar 13-18 år och deras familjer. Du jobbar på uppdrag från myndighet och följer upp dessa utifrån syfte och mål med insatsen. Det finns en tydlig struktur och en tydlig arbetsgång i överlämnandet från myndighet till öppenvård. Familjebehandlarna arbetar nära varandra och om det behövs arbetar vi två behandlare i ärenden. Familjebehandlare 13-18 utgår från det relationistiska och systemiska förhållningssättet och alla familjebehandlare har utbildning i FFT (Funktionell familjeter...
2022-11-29 2022-12-19
Region Gävleborg, VO Primärvård Kurator/psykiatrisjuksköterska till Sandviken Norra Din hälsocentral
Du ingår i ett psykosocialt team här på Sandviken Norra Din Hälsocentral och du kommer att arbeta med patienter som är över 18 år. Som medarbetare i vårt psykosociala team kommer du bland annat att arbeta med • bedömning av psykisk ohälsa • individuella samtal och gruppbehandlingar • självständigt psykoterapeutiskt och psykosocialt arbete Arbetet innebär samarbete med övriga professioner på hälsocentralen. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2022-11-29 2022-12-19
Landskrona stad, Öresundsgymnasiet Kurator 100% - vikariat
På Öresundsgymnasiet är eleven i fokus, tillsammans tror vi på och jobbar för att alla våra elever ska lyckas med sina studier. Som personal hos oss kan du gå hem med känslan av att du har gjort skillnad för andra. Hos oss har du elever som engagerar och utmanar dig och kollegor i arbetslag som tillsammans med dig jobbar med eleverna och deras kunskapsutveckling. Vi söker kurator som har ett engagemang för sina elever och vill samarbeta med kollegor. Du arbetar främjande och förebyggande och har ett utbildningsfokus i ditt arbete. Som kurator ...
2022-11-29 2022-12-12
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till högstödsteamet
Du kommer arrbeta med psykosocialt behandlingsarbete på uppdrag av socialtjänsten. I arbetet får du möta barn, unga och föräldrar som befinner sig i svåra livssituationer, uppdraget innebär att tillsammans med familjen bedriva ett förändringsarbete på olika plan för att förbättra familjesituationen. I arbetet ingår telefonberedskap. Vi arbetar oftast med våra familjer i team om två eller tre personer men ibland även självständigt. När vi bedriver behandling i mer krävande situationer arbetar vi i team bestående av ungdomsbehandlare, familjebeh...
2022-11-28 2022-12-12
Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg Behandlare Öppenvård
Åre kommuns Öppenvårdsenhet är organiserad inom avdelningen Individ- och familjeomsorg (IFO) tillsammans med enheterna för alkohol- och tobak samt myndighet. Öppenvårdsenheten består av tio medarbetare varav sex behandlare, tre ungdomscoacher och en anhörigstödjare. För att skapa ett nära ledarskap har en enhetschef precis rekryterats. Öppenvården i Åre kommun arbetar i första hand på uppdrag från Individ- och familjeomsorgens myndighetsenhet, men också förebyggande både i egen regi och genom samverkan. Vi erbjuder två tjänster, en tillsvidare...
2022-11-28 2022-12-12
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum VB Vik Kurator, Vuxenhabiliteringen, Habiliteringscentrum, Lycksele
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll ger du psykosocialt stöd till personer med funktionsnedsättningar och till närstående. Du bidrar med din specifika kompetens i teamets arbete. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med personens nätverk t ex närstående, företrädare, personalgrupper, psykiatri, socialtjänst, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker ofta i personens närmiljö och genom konsultativa insatser. Du förväntas också delta i planeri...
2022-11-28 2022-12-16
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Behandlare till VO vuxenpsykiatri i Kristianstad
Har du ett stort intresse för vuxenpsykiatri och letar efter nya utmaningar? Nu söker vi dig som är sjuksköterska, kurator alternativt skötare och som vill arbeta med oss. Tjänsten har placeringsort Hässleholm. Din roll är fördelad på två verksamheter, 50 procent utgörs av arbete i vårt mobila team och 50 procent av arbete på vår öppenvårdsmottagning. I det mobila teamet utför du ett psykosocialt arbete som bland annat innefattar bedömningar, stödjande samtal, uppföljning och dokumentation. Du arbetar nära med såväl vårdgrannar som enheter ino...
2022-11-25 2022-12-31
Skellefteå kommun, Individ- och familjeomsorg Familjebehandlare, Klara öppenvård
Som familjebehandlare har du ett varierande uppdrag men tyngdpunkten ligger på familjebehandling i form av samtal. Arbetet sker utifrån ett systemteoretiskt och kognitivt förhållningssätt och vi strävar efter att skapa egenkraft hos ungdomarna/familjerna. Arbetet sker i huvudsak i våra lokaler, som är belägna i centrala Skellefteå, men hembesök förekommer också om det bedöms mer lämpligt. Du deltar även vid skolträffar. Våra insatser dokumenteras i genomförandeplan och uppföljning. Samverkan med skolor och regionen sker i många av våra ärenden...
2022-11-24 2022-12-11
Svenljunga kommun, Elevhälsa Vill du arbeta med barn och ungdomar? Vi har spännande tjänster för dig som är skolkurator!
Som skolkurator arbetar du med elever i klasserna F-9. Fördelning mellan låg, mellan och högstadium kan göras men arbetet kan också fördelas på annat sätt efter sökandes erfarenhet och önskemål. I basuppdraget ingår att du arbetar på rektors uppdrag och agerar på individ/grupp och organisationsnivå med ett åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. Du arbetar med sociala frågeställningar med/kring elevgrupper, vårdnadshavare, pedagoger och skolledning. Som kurator medverkar du till att elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas s...
2022-11-24 2022-12-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Kurator till VO kvinnosjukvård i Malmö
Vi söker en kurator till kvinnosjukvården där vi bedriver högspecialiserad vård inom graviditet, förlossning, gynekologi samt cancervård. Arbetet präglas av nära samarbete med bland annat barnmorskor, sjuksköterskor och läkare samt till viss del socialtjänst. I rollen som kurator hos oss är du placerad på specialistmödravårdsmottagningen, men arbetar mot hela kvinnosjukvården. Som kurator utgör du en viktig del i kvinnosjukvårdens psykosociala team med särskilt uppdrag att erbjuda stödsamtal, krisintervention samt bearbetande samtal till verksa...
2022-11-24 2023-01-02
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Nu söker neuropsykiatriska mottagningen en socionom/kurator!
Som socionom/kurator inom psykiatri lyfter du fram det psykosociala perspektivet och bidrar med kunskap kring olika typer av insatser. Arbetet kännetecknas av en kombination av olika former av social rådgivning, sociala åtgärder, samordning, samarbetar med vårdgrannar och myndigheter samt olika former av stödsamtal med patienter. Du har förmåga att ställa om vid olika situationer, kan självständigt ta ansvar för att prioritera, planera och strukturera ditt eget arbete samt driva flera uppgifter parallellt, ta egna initiativ och fatta beslut i ...
2022-11-24 2022-12-16
Borlänge kommun, Gylle skola Skolkurator Gylle skola F-6
Då vår ordinarie skolkurator går hem på föräldraledighet under 2023, så söker vi nu dig som är nyfiken och vill prova på skolkuratorsrollen. Som kurator har du en viktig roll på skolan och i elevhälsoteamet. Du bistår skolan med kompetens inom sociallagstiftning och samhällsresurser samt utför elevhälsoarbete på individ, grupp- och organisationsnivå. I dina arbetsuppgifter ingår att hålla samtal med elever enskilt eller i grupp, klassarbete samt kontakter med vårdnadshavare. Ett av dina uppdrag är även att vara arbetslagsledare i skolans Trygg...
2022-11-23 2022-12-11
Malmö stad Familjebehandlare till Ungdomsteamet Lyftet
Arbetsuppgifter Ta chansen att söka när vi nu utökar vår unika verksamhet Lyftet! Lyftet har nu varit igång i 2 år och har ett specialiserat uppdrag mot målgruppen ungdomar med kriminalitet och/eller beroendeproblematik, samt deras familjer. I denna tjänst blir du del av en arbetsgrupp på 17 behandlare med blandade kompetenser, erfarenhet och åldrar som alla delar det stora engagemanget för uppdraget. Enligt oss är detta en fantastisk arbetsgrupp som präglas av humor, arbetsglädje, omtanke om andra och varandra och en stor professionalitet. V...
2022-11-23 2022-12-06
1 2 >