Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå Vikariat Kurator, Byske hälsocentral
Arbetet innebär bedömnings- utrednings- och behandlingsarbete av framförallt barn och unga men även för vuxna och äldre kan förekomma. Du kommer att ingå i teamet för Psykisk ohälsa inom område Nord där du arbetar självständigt med nära samarbete med övriga yrkeskategorier.
2024-04-04 2024-04-30
Malmö stad Kurator till Komvux Malmö pedagogiska stödorganisation
Komvux Malmö pedagogiska stödorganisation söker en kurator med stort engagemang för, läroplanens värdegrundsuppdrag och som vill arbeta med att integrera värdegrunden i verksamhetens vardag. Vi arbetar främjande för att alla elever ska få stöd, ledning och stimulans i sina studier och uppnå målen med sin utbildning.  Arbetsuppgifter I rollen som kurator arbetar du främst på gruppnivå med olika typer av samtal, t.ex. handledning, reflektionsgrupper och konsultation. Du arbetar med utbildning av både personal och elever. Målet för arbetet mot p...
2024-04-15 2024-05-22
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till Centrum mot våld
Du ingår i ett team med engagerade familjebehandlare. I det dagliga arbetet möter du utsatta och utövare över 18 år i enskilda stödsamtal. Samtalen bygger på MI och evidensbaserade metoder som utarbetats för målgrupperna. Enheten bedriver också stödgrupper för våldsutsatta kvinnor. Inom staden har vi även uppdraget att vara sakkunniga och verkar för kompetenshöjning inom området Våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.
2024-04-15 2024-04-29
Region Skåne, Primärvården Kurator till Vårdcentralen Skurup
Brinner du för primärvård? Då är du varmt välkommen att arbeta hos oss! Vi söker nu en kurator för en timanställning som vill ingå i vårt psykosociala team. Hos oss får du möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar med olika psykiska och sociala hälsotillstånd. Arbetet utgår alltid från ett helhetsperspektiv med patienten i fokus och du arbetar till största delen med enskilda samtal.
2024-04-15 2024-04-29
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Skolkurator Björnåker skolområde
Som skolkurator är du en del av vårt elevteam som du kommer ha ett nära samarbete med. I jobbet samtalar du med enskilda elever i behov av stöd och arbetar med olika gruppstärkande och förebyggande aktiviteter i skolans klasser. Du ingår i skolans förebyggargrupp och likabehandlingsteam. I arbetet ingår att samarbeta och samverka med interna och externa aktörer så att verksamheten når upp till såväl de kommunala som nationella målen.
2024-04-15 2024-04-28
Socialförvaltningen, Kumla kommun Fältkurator till fältgruppen
Som fältkurator jobbar du, tillsammans med en kollega, uppsökande i de miljöer där ungdomar befinner sig. Målet med arbetet är att genom relationsskapande ge trygghet till ungdomar och fånga upp de individer som är på väg att utveckla ett socialt nedbrytande beteende. Arbetet innebär ett nära samarbete med övrig personal på enheten men även externa samverkanspartners som polis, personal på fritidsgårdarna samt skolor i Kumla. Arbetet är förlagt dag, kväll och helg. Vi vill att du ska trivas, utvecklas och lyckas med ditt uppdrag. Vi satsar där...
2024-04-15 2024-04-29
Partille kommun, Social- och arbetsförvaltningen Partille kommun söker familjerådgivare
Som familjerådgivare är du en av två familjerådgivare som huvudsakligen arbetar med samtal för att medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Du kommer att ha ett självständigt behandlingsansvar och förväntas bedöma, planera och genomföra arbete utifrån klienternas behov och önskemål. Samtalen kan handla om krishantering, klargörande samtal , bearbetande samtal och separationsarbete. I arbetsuppgifterna ingår en del utåtriktat arbete i form av att till exempel medverka i föräldrautbildn...
2024-04-15 2024-04-29
Region Skåne, Primärvården Kurator till Mobilt team närsjukvård Malmö
Vi erbjuder dig ett varierande och spännande arbete där du blir en del av vårt tvärprofessionella team, med goda förutsättningar att utvecklas inom ditt yrke. Kuratorskontakt ska erbjuds till de patienter och närstående som så önskar. Du planerar och styr din arbetsdag själv utifrån patienternas behov. Dina arbetsuppgifter handlar i första hand om samtal som syftar till att stödja, uppmuntra, informera och avlasta patienten och dess närstående i frågor och problem som är relaterade till patientens sjukdom. Du ger individuellt stöd och medve...
2024-04-15 2024-05-10
Socialförvaltningen, Hörby kommun Utvecklingsorienterad familjebehandlare
Arbetar du idag som familjebehandlare och brukar tänka om vi bara kunde? Är du nyfiken, lösningsorienterad och har både stort klientperspektiv men även förmåga att lyfta blicken och se till helhet? Har du gedigen erfarenhet och tilltro till klienters förmåga att skapa förändring med rätt stöd? Vill du vara en del av ett utvecklande gäng, där både vi och våra kollegor på myndighet vill rusta organisationen för de framtida utmaningarna? Då kan detta mycket väl vara tjänsten för dig! Som familjebehandlare i Hörby kommun arbetar vi idag med både b...
2024-04-15 2024-05-03
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolkurator, Rolfstorp och Skällinge skolor
I det tvärprofessionella arbetet är du en viktig kugge i vårt elevhälsoteam där du bidrar med dina kompetenser ur ett socialt perspektiv. Du kommer att arbeta med att: - delta i skolans elevhälsoteam - planera och genomföra förebyggande insatser, kartläggningar, utredningar och gruppaktiviteter. - ge stöd till elever i behov av särskilt stöd och ge insatser som psykosocialt stöd och motivationssamtal. - ge konsultation i elevärende. - vara skolans sakkunnige i sociala frågor. - driva arbetet för likabehandling och mot kränkande behandling...
2024-04-15 2024-04-24
Kriminalvården, Vänersborg Programledare till anstalterna i Vänersborg
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter på anstalterna i Vänersborg, både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Som programledare kommer du att vara en central aktör genom ditt behandlingsarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefatta...
2024-04-12 2024-05-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kurator till Vallbyskolan och Norra Vallbyskolan
I din roll som skolkurator hos oss spelar du en betydelsefull roll i skolornas elevhälsoteam då du kommer fokusera på att främja hälsan hos våra elever. Du blir en del av teamen för trygghet på skolorna tillsammans med annan skolpersonal med uppgift att upptäcka viktiga faktorer som främjar en bra inlärningsmiljö samt att minska hinder för personlig tillväxt. Du genomför individuella och, ibland även, samtal med elever i grupp. Som kurator deltar du även i möten med föräldrar och andra nätverk, handleder skolpersonal, dokumenterar ärenden för b...
2024-04-12 2024-04-26
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Kurator på gymnasiet
Du kommer att arbeta med sedvanliga skolkuratorsuppgifter, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektor, skolsköterska, studievägledare och specialpedagog. I ditt uppdrag som skolkurator följer du elevernas utveckling och bidrar till att optimera elevernas lärande genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med ledning, elevhälsoteam och övriga kollegor. I rollen som kurator erbjuder du även samtal med föräldrar och information om samhällets olika hjälp- ...
2024-04-12 2024-04-26
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Familjevägledare till Familjecentrum
Vår verksamhet kännetecknas av en hög tillgänglighet, ett tydligt barn, ungdom- och föräldrafokus samt prestigelöshet. Som familjevägledare arbetar du i ett team där ni tillsammans erbjuder föräldraskapsstöd i form av individuella samtal, samtal med familjer samt föräldrautbildningar. Samtalen med oss är frivilliga, anonyma och kostnadsfria. Du kommer arbeta uppsökande och vara en länk mellan andra verksamheter och familjecentrum. Samverkan är en viktig hörnsten i vår verksamhet och du kommer exempelvis samverka med barnhälsovården, förskola/...
2024-04-12 2024-05-02
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kurator till Klarebergsskolan
Välkommen att arbeta hos oss på Klarebergsskolan! Skolan ligger i Kärra centrum och har ca 1100 elever med fyra klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 9. Vår målsättning är att Klarebergsskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och känner ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. Vi söker nu en kurator som framförallt kommer att arbeta med elever från årskurs F-5. Du kommer att samarbeta med kurator som är på 6-9. Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psyk...
2024-04-12 2024-05-12
Hedemora kommun Skolkurator - centrala elevhälsan
Som skolkurator kommer du att arbeta med att leda och utveckla insatserna i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, organisationsnivå. Du medverkar till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Ditt arbete inkluderar stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal, samt utredande och rådgivande samtal med elever och deras familjer. Dessutom ger du stöd till grupper, erbjuder handledning till skolpersonal och bidrar till en trygg skolmiljö fö...
2024-04-11 2024-05-05
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare till Järfällas öppenvård
Familjebehandling i vår öppenvård handlar framförallt om att vara kreativ och våga tänka nytt. Vi arbetar i nära samarbete med socialtjänstens olika enheter. Uppdragen beskriver behoven och sedan skapar vi tillsammans med familjerna, hur och vad vi tillsammans ska arbeta med för att nå uppsatta mål. I denna roll har du stor frihet att planera och genomföra ditt arbete. Vi träffar familjerna både i deras hem och i våra fina centralt belägna lokaler. Vi arbetar såväl enskilt som tillsammans med en annan familjebehandlare utifrån hur uppdragen s...
2024-04-11 2024-04-28
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Kurator till Kriscentrum för kvinnors och Kriscentrum för mäns samtalsmottagningar
Kriscentrum för kvinnors och kriscentrum för mäns samtalsmottagningar ingår i Kris och relationsenheten 2 och 3 som har 23 medarbetare fördelat på två samtalsmottagningar och ett skyddat boende. Samtalsmottagningarna arbetar stadenövergripande och erbjuder samtal och psykosocialt stöd till kvinnor, män och icke binära som utsatts för hot och våld eller som själva utsätter sin partner eller expartner för hot och våld. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Vi erbjuder individuella samtal och när så är lämpligt gruppverksamhet. I din roll som kurat...
2024-04-11 2024-04-25
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum Västerbotten Vikarierande kurator, Barn- och ungdomshabilitering i Skellefteå
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll ger du psykosocialt stöd till barn med funktionsnedsättningar och dess närstående. Du bidrar med din specifika kompetens i teamets arbete. I arbetsuppgifterna ingår samverkan med personens nätverk t ex vårdnadshavare/företrädare, skola, psykiatri, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Arbetet sker ofta i personens närmiljö och genom konsultativa insatser. Du deltar i planering och genomförande av utbildningar och gruppverksamhet för brukare...
2024-04-11 2024-04-28
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kurator, Akut- och bedömningsmottagningen i Umeå
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av både sedvanligt kurativt arbete samt ett reko uppdrag. Du kommer att i samarbete med andra yrkesprofessioner bedöma, behandla och rehabilitera patienter som kräver specialistpsykiatrins kompetens och resurser.
2024-04-11 2024-04-25
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Skolkurator, Centrala Elevhälsan
Som skolkurator får du en viktig roll både ute på skolor och i vår Centrala elevhälsa. I skolkuratorns uppdrag ingår att utföra psykosociala insatser på skolan samt att arbeta enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att Du ska arbeta förebyggande och främjande utifrån ett hälsoperspektiv men också ge stöd åt elever i svårigheter. Du kommer arbeta i nära samarbete med elev, vårdnadshavare, lärare och skolledning. Som skolkurator kommer du att arbeta med grupper så väl som med enskilda elever, även samve...
2024-04-11 2024-04-28
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare till resursenheten ungdom och familj
Som familjebehandlare arbetar du med motivation, förstärkning och förändringsarbete hos föräldrar och ungdomar, detta gör du både hos oss på enheten och hemma hos familjen. Du arbetar systematiskt och utför både praktiskt pedagogiskt förändringsarbete samt leder samtal i olika konstellationer mellan familjemedlemmar. Detta gör du tillsammans med viktiga personer i ungdomens nätverk i olika konstellationer som till exempel i föräldrasamtal, ungdomssamtal och familjesamtal. Arbetet utförs från ett systemteoretiskt förhållningssätt och utgår allti...
2024-04-11 2024-04-28
Region Skåne, Primärvården Kurator till Vårdcentralen Näsby i Kristianstad
Vi har nu möjlighet att välkomna en kurator till oss på Vårdcentralen Näsby. I din roll som kurator arbetar du diagnostiskt med kartläggning av psykisk ohälsa. Du bedömer gränssnitt och skriver remisser till specialistpsykiatrin samt behandlar på primärvårdsnivå. Behandling sker bland annat genom behovsanpassad terapi, motiverande samtal, strukturellt stödjande samtal och krishantering. Gruppbehandling kan förekomma. Du ingår i ett team med många beröringspunkter, där ni fördelar arbetsuppgifter efter kompetens och arbetsbelastning, så att a...
2024-04-11 2024-05-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till Vuxenpsykiatri Regionalt ätstörningscentrum i Lund
Vi välkomnar nu en kurator till oss för ett vikariat på sex månader. Som kurator hos oss har du individuella stödsamtal. Vidare ingår arbete med närstående där barn också är inkluderade som närstående, samt parsamtal. Att arbeta med gruppinsatser exempelvis gällande psykoedukation och behandling är också arbetsuppgifter som kan bli aktuella. Därtill består arbetsuppgifterna av psykosocialt behandlingsarbete. En betydande del av arbetet innebär samverkan och samarbete med andra vårdgivare, enheter, kommuner och myndigheter såsom Försäkringskas...
2024-04-11 2024-04-25
Enköpings kommun, Bergvretenskolan Skolkurator Bergvretenskolan
Som kurator blir du en del av elevhälsoteamet (EHT) tillsammans med rektor, biträdande rektor, psykolog, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare. Tillsammans ansvarar teamet för elevhälsoarbetet på skolan i nära samarbete med skolans övriga personal. I arbetet ingår att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, att utreda kränkande behandling och att följa upp ärenden och ha dialog med vårdnadshavare. Trygghetsarbete samt att arbeta med skolfrånvaro är arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Utifrån din profession bidrar du med åtgärder,...
2024-04-11 2024-05-02
1 2 3 >