Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Ankarskolan
Du kommer arbeta som musiklärare i årskurs 2-3.
2022-09-23 2022-10-10
Region Jämtland Härjedalen, Område Kultur och bildning Biblioteksutvecklare till Region Jämtland Härjedalen
Vi söker nu en biblioteksutvecklare som tillsammans med övriga kollegor ska arbeta med att stödja verksamhetsutveckling, kvalité och samverkan för folkbiblioteken i länet. Arbetsuppgifterna är varierande och spänner från att leda fortbildning och utvecklingsprocesser tillsammans med folkbiblioteken och andra aktörer till arbete med digitala frågor och kommunikation. Inom verksamheten får du en viktig roll att gemensamt med kollegor driva och utveckla verksamheten framåt. Arbetsuppgifterna är både strategiska och praktiska vilket kräver att du ...
2022-09-23 2022-10-16
Kiruna Kommun Barn- och ungdomsbibliotekarie till Stadsbiblioteket
Kiruna stadsbibliotek har en spännande tid framför sig med anledning av flytt till stadens nya kulturhus. Vill du vara med och skapa Kirunas framtida biblioteksverksamhet så är detta tjänsten för dig! Kiruna kommun har en omfattande verksamhet för att främja barn och ungdomars läsande på fritiden. Vi söker nu en bibliotekarie till Kiruna stadsbibliotek som tillsammans med nuvarande barn- och ungdomsbibliotekarie ansvarar för verksamheten riktad mot barn och unga. Schemalagd tjänst i informationsdisken ingår och där möter du besökare i alla ål...
2022-09-23 2022-10-06
Höörs kommun, Kultur, Arbete och Folkhälsa Vi söker en barn- och skolbibliotekarie
Du ingår i en arbetsgrupp med fokus på barn och unga och kommer att huvudansvar för kommunens skolbiblioteksverksamhet. I tjänsten ingår: * Läsfrämjande arbete och litteraturförmedling såsom bokprat och läsprojekt, främst riktat mot barn och unga från åk 4 och uppåt. * Mediehantering- och planering samt inköp till barn- och ungdomsavdelningen. * Bemanning av skolbiblioteket på Sätoftaskolan 10 t i veckan. * Stöd till kommunens skolbibliotek: hjälp med inköp, registrering, gallring, skolbiblioteksplaner, nätverkande. * Att hålla lektioner ...
2022-09-23 2022-10-23
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Bibliotekarie med inriktning mot system till Digitala verktyg & logistik, Stadsbiblioteket, Göteborg
Biblioteken har länge varit i framkant inom kulturområdet när det gäller användning av ny teknik. Utvecklingen internt fortsätter och förväntan på att biblioteken ska bidra till att minska de digitala klyftorna i samhället ökar. Nu söker vi en bibliotekarie med inriktning mot system till enheten Digitala verktyg och logistik inom en av landets största folkbiblioteksorganisationer. Du kommer att ingå i en enhet vars uppdrag det är att skapa förutsättningar för att utveckla den digitala biblioteksverksamheten och för att det digitala mötet med a...
2022-09-23 2022-10-14
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Bibliotekarie/pedagog till Digitala verktyg & logistik, Stadsbiblioteket, Göteborg
Biblioteken har länge varit i framkant inom kulturområdet när det gäller användning av ny teknik. Utvecklingen internt fortsätter och förväntan på att biblioteken ska bidra till att minska de digitala klyftorna i samhället ökar. Nu söker vi en bibliotekarie med digital inriktning...
2022-09-23 2022-10-14
Knivsta kommun, Kultur & fritid Projektledare för utveckling av uppsökande biblioteksverksamhet
Knivsta bibliotek söker nu en person som under 2023 ska leda projektet med att utveckla en uppsökande biblioteksverksamhet. Du ansvarar för att driva projektet med att utveckla en uppsökande biblioteksverksamhet utifrån de ekonomiska möjligheter och resurser som finns inom kommunen. Du arbetar tillsammans med medarbetarna på biblioteket samt med andra aktörer inom kommunen för att hitta och utveckla samarbetsformer för en uppsökande biblioteksverksamhet. Som en del av uppdraget behöver du även tjänstgöra i bibliotekets informationsdisk, där k...
2022-09-23 2022-10-13
Region Skåne, Koncernkontoret Dataskyddsspecialist till Region Skånes Koncernkontor i Lund
Som regionövergripande dataskyddsspecialist bidrar du med din professionalism för att utveckla Region Skånes systematiska arbete med dataskydd och informationssäkerhet. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du arbetar målinriktat i ditt uppdrag att förvalta och vidareutveckla Region Skånes ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd. Din roll växlar mellan det strategiska perspektivet till konkreta operativa ...
2022-09-23 2022-10-14
Region Skåne, Koncernkontoret Dataskyddsspecialist till Region Skånes Koncernkontor i Kristianstad
Som regionövergripande dataskyddsspecialist bidrar du med din professionalism för att utveckla Region Skånes systematiska arbete med dataskydd och informationssäkerhet. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du arbetar målinriktat i ditt uppdrag att förvalta och vidareutveckla Region Skånes ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd. Din roll växlar mellan det strategiska perspektivet till konkreta operativa ...
2022-09-23 2022-10-14
Region Skåne, Koncernkontoret Dataskyddsspecialist till Region Skånes Koncernkontor i Malmö
Som regionövergripande dataskyddsspecialist bidrar du med din professionalism för att utveckla Region Skånes systematiska arbete med dataskydd och informationssäkerhet. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du arbetar målinriktat i ditt uppdrag att förvalta och vidareutveckla Region Skånes ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd. Din roll växlar mellan det strategiska perspektivet till konkreta operativa ...
2022-09-23 2022-10-14
Region Skåne, Koncernkontoret Dataskyddsspecialist till Region Skånes Koncernkontor i Helsingborg
Som regionövergripande dataskyddsspecialist bidrar du med din professionalism för att utveckla Region Skånes systematiska arbete med dataskydd och informationssäkerhet. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du arbetar målinriktat i ditt uppdrag att förvalta och vidareutveckla Region Skånes ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd. Din roll växlar mellan det strategiska perspektivet till konkreta operativa ...
2022-09-23 2022-10-14
Mariestads kommun, Kultur och fritid Barn och ungdomsbibliotekarie
Tillsammans med barn- och ungdomsteamet och övriga kollegor, samt i samverkan med andra kommunala och externa verksamheter är du med och planerar, genomför, och utvecklar vår verksamhet för unga. Din roll innebär att arbeta långsiktigt för att alla barn och unga ska få läslust och tillgång till ett varierat utbud av böcker i olika format, på olika språk. Klassbesök, bokprat, möten med elever samt samarbete med skolan är därmed en del av ditt arbete. Arbetsuppgifter: • Värdskap och bemanning i verksamheten, regelbunden kvälls- och helgtjänstgöri...
2022-09-22 2022-10-12
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Informationsspecialist till HTA syd i Lund
Nu söker vi en informationsspecialist/bibliotekarie till HTA syd. Huvudsaklig placering är i Lund, men tjänstgöring i Malmö kan vara aktuell och viss möjlighet till distansarbete finns. I dina arbetsuppgifter ingår det att genomföra strukturerade samt avancerade litteratursökningar, även utföra genomgångar av vetenskapliga studier inom olika behandlings-/ämnesområden (sökning, sållning, granskning, sortering och dokumentation), ofta i enlighet med HTA-metodiken. I rollen som informationsspecialist bidrar du med fortlöpande översyn, utveckling ...
2022-09-22 2022-10-16
Region Västerbotten, Service VB Inredning- och utrustningskoordinator, Region Västerbotten Fastighet
Som Inredning- och utrustningskoordinator i Region Västerbotten ingår du i en projektgrupp bestående av projektledare och lokalplanerare. Rollen är länsövergripande och projektportföljen sträcker sig över hela regionens fastigheter i länet, där den största mängden projekt är fördelade över de tre länssjukhusen. Projekttypen varierar ständigt och inget projekt är likt det andra. Projektportföljen består av investeringsprojekt där projektstorleken kan röra sig från någon miljon upp till över miljarden. Beroende av projektstorlek och tidsplan ka...
2022-09-22 2022-10-21
Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning Informationssäkerhetssamordnare
I rollen som informationssäkerhetssamordnare har du ett övergripande samordningsansvar för det systematiska informationssäkerhetsarbetet . Du förvaltar kommunens informationssäkerhetspolicy, dess riktlinjer, tillämpningsanvisningar samt den övergripande handlingsplanen för informationssäkerhet. I uppdraget ingår att: -Koordinera arbetet med kartläggning av informationstillgångar, incidenthantering, risk- och sårbarhetsanalyser, informationsklassningar och kontinuitetsplaner för samhällskritiska och verksamhetskritiska system, tjänster och pr...
2022-09-22 2022-10-17
Göteborgs Stad , Intraservice Arkivarie
Du är Göteborg och nu söker vi en arkivarie med placering på kansliavdelningen på Intraservice. Trivs du med att ge god service och har en fallenhet för administrativt arbete? Bra, då behöver vi dig i vårt team på vår förändringsresa! Medarbetarna på enheten arbetar som ett team med kompetens inom områdena ärendehantering, nämndadministration, arkiv, registratur och juridik. Avdelningens uppdrag med fokus på arbetssätt och processer inom det administrativa området står inför en förändringsresa. Som arkivarie på Intraservice kommer du i första...
2022-09-22 2022-10-06
Region Kronoberg, Kultur Konsthandläggare Region Kronoberg
Vi söker dig som vill arbeta nära Region Kronobergs ansvariga konsthandläggare med planering och inköp, utplacering och hängning, registrering och uppföljning. Arbetet kan innebära såväl planering och inköp av konst till byggprojekten som arbete med konst i regionens befintliga lokaler. Arbetsuppgifterna är till viss del fysiska. Konsthandläggarna arbetar inom enheten för kultur på avdelningen för regional utveckling tillsammans med regionens kulturstab och verksamheterna Bild och Form Kronoberg och Litteratur Kronoberg. Konstkonsulter är ock...
2022-09-21 2022-10-16
Region Kronoberg, Regionstab Arkivarie/informationshanteringsspecialist
• arbeta som specialist i informationshanterings- och arkiveringsfrågor vad gäller digital information • arbeta på övergripande nivå med dokumentstyrningen inom regionen • utreda bevarande och gallring av regionens digitala information samt arbeta med regelverk för digital arkivering • delta i och driva e-arkivsprojekt • arbeta med styrande och stödjande dokument samt ge råd och stöd till regionens verksamheter i informationshanterings- och arkiveringsfrågor • arbeta med traditionella arkiveringsuppdrag som t.ex. utlämnande av allmänna handlin...
2022-09-21 2022-10-12
Strängnäs kommun, Bibliotek Bibliotekarie
Nu söker vi en engagerad och driven barn- och ungdomsbibliotekarie, till Mariefreds bibliotek, med erfarenhet av barnbiblioteksutveckling. I tjänsten ingår arbete med mediebestånd, litteraturförmedling samt planering och genomförande av andra läsfrämjande aktiviteter. Du kommer att samarbeta med externa organisationer, med skola och förskola och andra avdelningar inom kulturkontoret, samt med övrig personalgrupp inom biblioteket. Informationstjänstgöring med kvälls- och helgtjänstgöring och allmänna bibliotekarieuppgifter ingår i tjänsten.
2022-09-21 2022-10-09
Strängnäs kommun, Bibliotek Bibliotekarie med inriktning IT
I rollen som IT-bibliotekarie kommer du att ha ett delat ansvar för biblioteksdatasystemet Book-it, Arena, e-tjänster samt MIK-frågor. Du kommer att ansvara för support- och driftsfrågor, för verksamhetens datorer, automater och övriga IT-verktyg. Du kommer att delta i bibliotekets utvecklingsarbete. Vidare kommer du att hålla i utbildningar och aktiviteter inom IT, digital delaktighet och e-tjänster. I rollen ingår också arbete med marknadsföring av t.ex. webbpublicering av evenemang. Även informationstjänstgöring med kvälls- och helgtjänstg...
2022-09-21 2022-10-09
Malmö stad Undersköterskor till enhet Kungsparken!
Hemtjänstgrupperna Slottstaden, Mellanheden, Ribersborg och Rönneholm samt resursgruppen Erikslust tillhör enheten Kungsparken. I vårt område finns både hyresrätter, bostadsrätter och villor. Vi förflyttar oss med cykel inom vårt område och jobbar i arbetslag för att höja kvalité, kontinuitet, delaktighet och inflytande för brukaren. I vårt dagliga arbete möter vi malmöbor med mycket varierande behov och förmågor och behöver vara kloka, flexibla och självständiga. Vi söker nu nya kollegor som brinner för yrket och som vill bli en del av våra ...
2022-09-21 2022-10-12
Karlskoga kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Barnbibliotekarie
Som bibliotekarie på Karlskoga bibliotek kommer du främst att arbeta läs- och språkfrämjande med och för små barn och vuxna i deras närhet. Genom ett utåtriktat arbete skapar du förutsättningar för att barns språk, fantasi och nyfikenhet utvecklas. Tillsammans med andra aktörer arbetar du läs- och demokratifrämjande. En stor del i det läs- och språkfrämjande arbetet handlar om planering och genomförande av aktiviteter och ansvar för bibliotekets Äppelhylla. Du s eka arbeta för att tillgängliggöra bibliotekets tjänster som ger alla barn rätt ti...
2022-09-20 2022-10-09
Region Gävleborg, Trafik, kultur och folkhögskoleförvaltningen Danssamordnare till kultur Gävleborg
Som danssamordnare/producent kommer du att arbeta för att stärka dansen i länet genom att utveckla samverkansformer och bredda intresset för danskonsten. Du kommer att verka för ökad spridning av dansföreställningar och arbeta med fortbildning, inspiration och publikarbete för unga. Det gör du bland annat genom att ta fram och förmedla dansföreställningar för förskola och skola inom samarbetet med Kultimera https://kultimera.se/. Du kommer att fungera som projektledare för projekt inom dansområdet och ingå i konstområdesöverskridande samarbete...
2022-09-20 2022-10-18
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Bibliotekarie Oskarshamns kommun
Vi på Oskarshamns bibliotek drivs av kulturens värde och dess kraft att bidra till ett inkluderande samhälle där alla människor ges möjlighet till utveckling. Vi söker dig som vill vara med och berika vårt arbetslag, så att vi tillsammans kan berika vårt samhälle! Vi söker dig som har ett genuint intresse för barnlitteratur och tycker om att jobba med barn och unga. Inom ansvarsområdet barn och unga får du möjlighet att arbeta kreativt med läsfrämjande. Du arbetar med delaktighet och strävar efter att inte bara utforma verksamheten för barn oc...
2022-09-20 2022-09-30
Region Skåne, Koncernkontoret Informationssäkerhetsspecialist till Koncernkontoret i Lund
Som regionövergripande informationssäkerhetsspecialist bidrar du med din professionalism för att utveckla organisationens informationssäkerhetsarbete. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du kommer vara med att utveckla och påverka informationssäkerhetsarbetet inom Region Skåne. I din roll växlar du enkelt från det strategiska perspektivet till konkreta operativa åtgärder. En del av ditt arbete innebär att du är med...
2022-09-20 2022-10-11
1 2 >