Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vi söker två byggnadsantikvarier
Du kommer att i nära samarbete med våra övriga kulturmiljövårdare arbeta med Dalarnas kulturhistoriska byggnader, bebyggelsemiljöer och kulturlandskap utifrån gällande lagstiftning och nationella och regionala mål och strategier. Du kommer att arbeta tvärsektoriellt i olika samhällsfrågor med andra sakområden på myndigheten. Som byggnadsantikvarie kommer du att: •handlägga frågor om kyrkor, kyrkliga miljöer, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kulturlandskap samt bidrag. •företräda kulturmiljöfrågor i samråd om samhällsplanerings- och i utv...
2021-07-26 2021-08-22
Halmstads kommun, Kulturförvaltningen Bibliotekarie/Bibliotekspedagog till Biblioteken i Halmstad
Till Biblioteken i Halmstad söker vi nu en bibliotekarie/bibliotekspedagog med inriktning mot barn och unga. Vi erbjuder dig ett utvecklande och utmanande arbete där du tillsammans med andra kunniga kollegor bidrar till en verksamhet som berikar, utmanar och lockar alla i närområdet. Detta görs med kreativitet, engagemang och med extra fokus på barn och unga. Vi söker en medarbetare som vill inspirera och förmedla läslust till alla barn och vuxna i deras närhet samt att göra biblioteket till en angelägen mötesplats i närområdet. Du kommer att...
2021-07-26 2021-08-15
Halmstads kommun, Kulturförvaltningen Producent/curator till offentlig konst och Halmstads konsthall
Med samtidskonsten som utgångspunkt ska du arbeta med utställningar och konstnärliga gestaltningar inom fältet gestaltad livsmiljö i Halmstad. Arbetet innefattar att processleda konstnärliga gestaltningar, producera utställningar på Halmstads konsthall samt projektleda tillfälliga konstprojekt. Du arbetar även praktiskt med att förvalta och utveckla Halmstads kommuns konstsamling. Inom samtliga arbetsområden ligger ett starkt fokus på delaktighet och konstnärliga processer utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I arbetet med de ...
2021-07-23 2021-08-29
Mölndals stad, Skolförvaltningen Sinntorpsskolan söker skolbibliotekarie
Du kommer ha eget ansvar för ett skolbibliotek som är riktat till F-9. Utveckla skolans bibliotek och dess pedagogiska verksamhet. Arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal. Vägleda i informationssökning och källkritik, både digitalt och analogt. Du kommer att vara ansvarig för bl.a bokprat, organisera författarbesök och samarbeta med andra skolbibliotek i Mölndals stad.
2021-07-23 2021-08-08
Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, Hallunda, Alby och Fittja bibliotek Bibliotekarie med fokus på vuxenverksamhet till Hallundabibliotek
Ditt uppdrag blir att arbeta med verksamhet mot vuxna med inriktning på skönlitteratur och vuxnas lärande. Ditt arbetssätt utgår från medborgarnas behov och du kan möta besökare både i biblioteksrummet, uppsökande och digitalt. Du köper in medier inom ditt område, är en del av bibliotekets programverksamhet och arbetar med olika forum för vuxnas lärande. Du bygger och underhåller nätverk och samarbetar med dina kollegor för att på så sätt bidra till verksamheten som helhet. Du tjänstgör kvällar och helger enligt schema.
2021-07-19 2021-08-08
Botkyrka kommun, Kultur och Fritid, Hallunda, Alby och Fittja bibliotek Bibliotekarie med barnfokus och samordningsansvar till Hallunda
I ditt uppdrag som barnbibliotekarie kommer du ha fokus på barn i åldrarna 9-12. Det betyder att du kommer att arbeta med Botkyrkas kulturella allemansrätt som är en möjlighet för alla barn och elever i Botkyrka att ta del av kulturella upplevelser och eget skapande en kulturgaranti för alla barns rätt till kultur i linje med barnkonventionen. Du ansvarar för att skapa program och lovverksamhet, samt medieinköp och bestånd för målgruppen. I ditt uppdrag ingår ett samordnaransvar för barnverksamheten inom bibliotek Botkyrka. Det innebär att d...
2021-07-19 2021-08-08
Nyköpings kommun - Division Utbildning Bibliotekarie till Nyköpings gymnasium
Du kommer att arbeta nära dina kollegor som också arbetar inom bibliotek. Du kommer att arbeta i ett team och stötta varandra men också självständigt. Du kan förvänta dig god stämning i det lilla teamet som du såväl kan rådfråga som äta lunch med. Som bibliotekarie kommer du att arbeta i samarbete med skolledning och pedagogisk personal, samt utveckla bibliotekets funktion som pedagogisk resurs. Att ge biblioteksservice till elever och lärare. Att ge handledning och undervisning i informationssökning och källkritik till elever och lärare. Att...
2021-07-19 2021-08-16
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Teckenspråks- och dövblindtolk till Dövenheten i Lund
Uppdraget som teckenspråks- och dövblindtolk täcker hela syn-, hörsel och dövverksamheten. Det innebär att du kommer att arbeta tillsammans med bland annat specialpedagog, audionom, kurator, psykolog, teckenspråkslärare och tekniker från alla enheter inom verksamheten i enskilda individers ärende. Du kommer att vara anställd på Dövenheten och vara engagerad i hela syn-, hörsel- och dövverksamhetens område, främst i olika typer av tolkuppdrag. Vi arbetar en hel del med behandling och vi använder IT och teknik och ser det därför som viktigt att ...
2021-07-19 2021-08-29
Ale kommun Skolbibliotekarie till Ale kommun, vikariat ht 2021
Skolbibliotekarierna arbetar tillsammans med utvecklingsteamet för att ge olika former av stöd till skolor och förskolors arbete mot målen. Skolbibliotekarierna har som uppgift att stödja och driva utvecklingen av skolornas biblioteksverksamhet mot att spela en viktig roll för elevernas måluppfyllelse. Arbetet bedrivs i samverkan med skolledning och pedagoger kring elevernas lärande och att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld. Skolbibliotekarierna ska också stärka elevernas digitala kompetens med fokus på in...
2021-07-19 2021-08-13
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Grafisk formgivare till Kommunikationsavdelningen
Uppdraget är att positionera och stärka varumärket Nyköping genom grafisk formgivning. Du samarbetar främst med kommunens kommunikatörer och kollegorna inom den egna enheten och jobbar med både tryckta och digitala produktioner som tidningar, foldrar, annonser och externa kampanjer. Även bildhantering, webbpublicering och framtagning av mässmaterial samt illustrationer/grafik ingår i tjänsten.
2021-07-19 2021-08-19
Helsingborgs stad Utställningsproducent/Curator till Dunkers kulturhus
Om arbetsplatsen Kulturförvaltningen ska förverkliga kulturnämndens uppdrag. Det handlar om att utveckla och främja kulturupplevelse som bidrar till nya insikter, reflektion och god livskvalitet. Vi ska möta invånarnas kulturbehov där de vistas och bor, samt öka delaktigheten i kulturlivet. På Dunkers kulturhus arbetar du med världens konst, musik, teater, dans och det livslånga lärandet. Det är en plats för idéer, lust och skaparglädje. Här upptäcker du att dina upplevelser leder till ny inspiration, vilket tillsammans med personalens engagema...
2021-07-16 2021-09-12
Statens museer för världskultur Vikarierande utställningsproducent
Vi söker en vikarierande utställningsproducent i anslutning till en föräldraledighet, till avdelningen Innehåll och Lärande med placering i Stockholm. I arbetet ingår att leda utställningsprojekt i enlighet med vår vision. Det innebär att leda projekt som med utgångspunkt i våra samlingar skapar digitala och fysiska upplevelser som kan ge mer till fler. Det innebär arbetsuppgifter som planering, projektledning och samordning av projekt riktade till olika målgrupper. Under vikariatet kommer arbete ske med ett större utställningsprojekt av inter...
2021-07-13 2021-08-15
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Bibliotekarie‌ ‌till Guldhedens bibliotek
Enheten Majorna, Linné och Guldheden är en ny enhet bestående av tre välbesökta bibliotek i centrala Göteborg. Inom en nära förestående framtid kommer Majornas och Linnéstadens bibliotek flytta till nya lokaler. På enheten arbetar idag 20 personer. Vi letar efter dig som tillsammans med oss vill skapa vår nya enhet och bidra till utveckling på alla tre bibliotek. Vi står inför spännande förändringar i den nya organisationen, enheten och två nya bibliotek. Nu söker vi en bibliotekarie till vårt team! Du arbetar tätt tillsammans med övriga barn...
2021-07-13 2021-08-08
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Bibliotekarie‌ ‌till Högsbo bibliotek
Som bibliotekarie hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor på biblioteket med att samordna, säkerställa och utveckla bibliotekets verksamhet för målgruppen ungdomar och vuxna samt genomföra bibliotekets uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv med hög tillgänglighet i bibliotekslokalerna, i samhället och digitalt. Om du har erfarenhet som barnbibliotekarie och önskar fortsätta som det finns även möjlighet att utforma tjänsten efter det. Du kommer främst att tjänstgöra på Högsbo bibliotek och arbeta för bildning, demokrati, litteratur och...
2021-07-13 2021-08-01
Helsingborgs stad Projektledare till Digital Workwalk, Skol- och fritidsförvaltningen
Om arbetsplatsen Du kommer att tillhöra avdelningen för gymnasieplanering, vägledning och forskning på Skol- och fritidsförvaltningen och avdelningens SSA-team. Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Varje medarbetare är viktig och bär ett ansvar för våra gemensamma mål och resultat. Arbetsuppgifter Inom Familjen Helsingborg vill vi kraftsamla arbetet för att alla elever som går i områdets grundskolor ska få bättre kunskap om vilka yrken och branscher som finns. En Digital WorkWalk syftar till att öka intresset för...
2021-07-12 2021-08-02
Halmstads kommun, Kommunikationsavdelningen Art director
Vill du vara med och utveckla kommunikationsarbetet i Halmstads kommun? Vi söker nu en driven AD med stor nyfikenhet och hjärta för form som gör skillnad på riktigt. Vi behöver någon som kan vara en starkt bidragande faktor till utvecklingen av vårt grafiska uttryck och varumärke. Känner du dig träffad? Då kan du vara vår nya kollega! Vi söker dig som är ett ess på formgivning i print och digitala kanaler. Du är en kreativ och initiativrik AD med erfarenhet av att både leda projekt och att jobba detaljerat i produktion. Som AD får du en viktig...
2021-07-09 2021-08-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Teckenspråk och dövblindtolk till Tolkcentralen, Lund
Nu söker vi en ny medarbetare till Lund för ett vikariat på nio månader med goda möjligheter till förlängning. Som tolk hos oss får du varierade arbetsdagar med uppdrag inom bland annat sjukvård, arbetsplatser samt fritidssysselsättningar. När du är ute på dina uppdrag träffar du olika människor och den ena dagen är inte den andra lik. Arbetsplatserna består av teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar och är placerade på fyra olika orter. Som tolk har du hela Skåne som arbetsområde, men du utgår från kontoret där du har möjlighet at...
2021-07-09 2021-08-13
Mörbylånga kommun, Internt stöd Administratör inom arkiv och informationssäkerhet
I tjänsten ingår att ordna och förteckna arkiv samt pröva och lämna ut allmänna handlingar. Du kommer att vara ett internt stöd och ge råd samt utbilda Mörbylånga kommuns verksamheter i arkiv- och informationsredovisningsfrågor, medverka i framtagning av styrdokument inom området samt genomföra bevarande- och gallringsutredningar. I din roll bidrar du med kunskap och kompetens om informationshantering och lagstiftning kopplat till arkivering. Du är kontaktperson mellan Mörbylånga kommun och kommunalförbundet Sydarkivera som är vår arkivmyndig...
2021-07-09 2021-08-08
Strängnäs kommun, Bibliotek Bibliotekarie, Mariefreds bibliotek
Vi söker en bibliotekarie som skall arbeta aktivt med att utveckla den sociala biblioteksverksamheten i första hand boken kommer-tjänsten inklusive depositioner. Vi söker dig som är intresserad av att hitta nya arbetssätt och lösningar för samarbete med bland annat äldreomsorg för att nå ut till fler användare. Informationstjänstgöring med kvälls- och helgtjänstgöring och allmänna bibliotekarieuppgifter. Sysselsättningsgraden är 75 procent.
2021-07-07 2021-08-15
Växjö kommun, Kultur- och fritid Bibliotekarie - Team vuxen
Alla vi som jobbar på Växjö Bibliotek bidrar aktivt till att våra besökare får en god service och ett gott bemötande. I team Vuxna är vi särskilt inriktade på att bidra till vuxnas läsande, studier och tillgång till kultur, på fler språk än svenska och utifrån olika kulturella perspektiv. Arbetet avser sedvanliga arbetsuppgifter som bibliotekarie, läsfrämjande aktiviteter samt tjänstgöring i informations-/receptionsdisk. Arbetet utförs huvudsakligen på huvudbiblioteket men viss tjänstgöring på filial kan förekomma. Helg och kvällstjänstgörin...
2021-07-07 2021-08-12
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Arkivarie
Som arkivarie är du, tillsammans med nämndsekreteraren, spindeln i nätet för nämndadministrationen och ansvarar för att hela processen fungerar väl, från inkommen handling och diarieföring till arkivering. Sedan ett par år har staden installerat och infört ett e-arkiv som en del i arbete med digitaliseringen. Vi arbetar med processbaserad arkivredovisning. Ett nära samarbete kring arkivfrågor sker med stadsarkivet inom stadsledningsförvaltningen. I rollen som arkivarie ska du: - Ordna och förteckna handlingar - Organisera och ansvara för gall...
2021-07-07 2021-08-15
Strängnäs kommun, Bibliotek Bibliotekarie, Mariefreds bibliotek
Vi söker en engagerad och driven barnbibliotekarie med erfarenhet från utveckling av barnbibliotek. Vi vill att du har både kunskap i och intresse för barn- och ungdomslitteratur samt medie-och informationskunnighet/digital kompetens. Informationstjänstgöring med kvälls- och helgtjänstgöring och allmänna bibliotekarieuppgifter ingår.
2021-07-06 2021-08-15
Kristianstad kommun, Bibliotek Bibliotekarie med filialansvar och ansvar för lokalsamlingar, Degeberga bibliotek
Som bibliotekarie med filialansvar på Degeberga bibliotek ges du möjlighet att tillsammans med skolbibliotekarien driva och utveckla en biblioteksverksamhet som möter besökarnas behov, en verksamhet som tar avstamp i barnkonventionen. En betydelsefull del i arbetet är det läsfrämjande uppdraget, likaså att minska den digitala klyftan och samarbeta med olika aktörer i området. Arbetet innefattar bland annat utveckling av barn-, vuxen- och programverksamhet samt klassbesök, bokprat och sagostunder i samarbete med Degebergaskolan och förskolor ...
2021-07-05 2021-08-22
Simrishamns kommun, Ungdomenshus Benka Di Kulturarrangör 75%
Som kulturarrangör på Bénka-dí arbetar du tillsammans med ungdomar och övrig personal för att planera och genomföra olika kreativa aktiviteter i vår öppna verksamhet. Du ingår i ett team som arbetar lösningsfokuserat för att stödja ungdomars självkänsla och utveckling. En stor del av arbetstiden är på vardagseftermiddagar och kvällar fram till 19.30. Mer information om Bénka-dí hittar du på www.simrishamn.se/kultur-och-fritid/benka-di-ungdomens-hus.
2021-07-05 2021-08-13
Nybro kommun, Biblioteket Bibliotekarie
Tjänsten delas mellan skolbiblioteket på Hanemålaskolan och huvudbiblioteket. Hanemålaskolan har ca 350 elever och är en F-6 skola med grundsärskola och träningsskola. Skolbiblioteket ingår i den pedagogiska verksamheten på skolan. Du håller biblioteket öppet två dagar i veckan, du ansvarar för mediainköp och bibliotekets skötsel. Tillsammans med skolpersonalen arbetar du med att öka elevernas läslust, läsförmåga och informationsfärdigheter. Du ingår i folkbibliotekets skolbibliotekariegrupp där ni tillsammans planerar och lägger upp arbetet. E...
2021-07-02 2021-08-15
1 2 >