Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gävle kommun, Borgarskolan Skolbibliotekarie Borgarskolan
Brinner du för att vara delaktig i och utveckla elevers läslust? Välkommen till oss på Borgaskolan! Kom och gör Gävles framtid med oss! Som skolbibliotekarie ansvarar du för att driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet. Du kommer att arbeta med olika metoder för att stärka eleverna i deras läsande, både genom ett eget program och i samarbete med lärare. Det inkluderar t ex litteraturpresentationer, boksamtal och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust. Som skolbibliotekarie arbetar du också pedagogi...
2023-01-27 2023-02-11
Marks kommun, Kommunledningskontoret Utvecklingsledare informationsförvaltning/kommunarkivarie
Mer specifikt kommer du i detta uppdrag tillsammans med vår befintliga kommunarkivarie och andra kollegor arbeta med verksamhetsutveckling i flera viktiga processer avseende kommunens omställning till digital informationsförvaltning inom områdena ärendehantering, e-arkiv, tillsyn och stöd. Det är därför viktigt att du både kan arbeta självständigt och planera ditt arbete tillsammans med andra. På kanslienheten arbetar idag 10 personer med olika yrken inom ärende- och informationshantering och vi söker nu dig som kan komplettera vårt team. I t...
2023-01-27 2023-02-12
Svalövs kommun, Bibliotek Bibliotekarie med driv
Vi söker en bibliotekarie. Tjänsten är till att börja med ett vikariat för föräldraledig vuxenbibliotekarie, och innebär ansvar för vuxenverksamheten på huvudbiblioteket i Svalöv. Därefter övergår tjänsten dels till ett ansvar för närbiblioteket i Billeberga, och dels till fortsatta arbetsuppgifter på huvudbiblioteket. Bland dessa märks exempelvis system- och webbansvar, vilket bland annat inkluderar nätverkande i Bibliotek Familjen Helsingborgs grupper för system och webb. Vidare ingår omvärldsbevakning i tjänsten, liksom kompetensutveckling....
2023-01-27 2023-02-20
Partille kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Evenemangskoordinator till Partille arena
Som evenemangskoordinator planerar och koordinerar du stora evenemang, bokar och ansvarar för personalvärdar och seating. Du hanterar skisser till kund och samarbetet däremellan såväl som biljettsystem, hyresavtal och säkerhetsfrågor.
2023-01-26 2023-02-02
Sjöbo kommun, Fritidsgårdar, bibliotek och kulturskola Skolbibliotekarie
Som skolbibliotekarie i Sjöbo kommun blir du en viktig del av den pedagogiska verksamheten i skolan gällande olika läsfrämjande åtgärder och MIK. Du kommer att arbeta enligt Kommunens skolbiblioteksstrategi. Du har ett nära samarbete med skolbibliotekssamordnaren och samverkar med elever, pedagoger samt övriga professioner inom skolan. Tjänsten är lokaliserad till folkbiblioteket. Detta är en tjänst med möjlighet att omsätta kreativa idéer till verklighet!
2023-01-26 2023-02-15
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Bibliotekarie med ungdomsinriktning till Luleå Stadsbibliotek
Du erbjuds tillhöra ett stort arbetslag som har nära till skratt, ställer upp för varandra och bär en stor stolthet till sitt uppdrag. Som medarbetare på Luleå stadsbibliotek kommer du arbeta med bibliotekens grundläggande uppdrag kring läsfrämjande, demokrati och digital delaktighet. Det läsfrämjande arbetet görs genom mötet med besökare, genom fysiska och/eller digitala aktiviteter och program samt genom nyttjande av digitala eller analoga verktyg. Luleås stadsbibliotek är Norrbottens största bibliotek och har sina lokaler centralt i Kulture...
2023-01-26 2023-02-19
Härryda kommun Bibliotekarie med inriktning barn och unga, Landvetters kulturhus
Vi söker nu en ungdomsbibliotekarie som är genuint intresserad av ungdomar, ungdomslitteratur och ungdomskultur. Ditt fokus är i första hand unga från 13 år, men du kommer att arbeta med barn och unga i alla åldrar. Hos oss har du möjlighet att arbeta läsfrämjande mot unga bland annat genom projekt, uppsökande och medieplanering. Du arbetar med läsfrämjandemetoder i biblioteksrummet och ser till att bibliotekets unga besökare känner sig sedda, hörda, trygga och delaktiga. Du kommer att planera och genomföra programverksamhet för unga både til...
2023-01-26 2023-02-13
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Bibliotekarie med ansvar för programvht för barn och familj samt filial
I dina arbetsuppgifter ingår att hålla biblioteket i Kallinge öppet för allmänheten och för skoleleverna två dagar i veckan. Du ansvarar för inköps- och mediehanteringen, tar emot förskolegrupper och till viss del genomför bokprat, samt ansvarar för aktiviteter och program på filialbiblioteket. Du har ett övergripande ansvarar för programverksamheten för barn och familj, där flertalet av aktiviteterna äger rum på stadsbiblioteket. Du är spindeln i nätet, men planerar programmen tillsammans med dina kollegor i barnlaget och i programgruppen. ...
2023-01-25 2023-02-26
Lindesbergs kommun, Kultur- och fritidsenheten Bibliotekarier - två
Biblioteket verkar för att skapa livskvalitet och står inför många spännande utmaningar framöver. Vi vill utveckla vårt bibliotek som plats och hitta nya samverkansformer med både medborgare, föreningsliv och andra aktörer. Vårt uppsökande arbete är ständigt under utveckling och vi vill hitta nya sätt för samverkan och möten där vi som bibliotek kan växa. Vi söker dig som kan komma med nya tankar om vad bibliotek kan vara och vill vara med och utveckla dessa. Du ska kunna omsätta dina idéer till handling och tycka det är viktigt att nå resulta...
2023-01-23 2023-02-05
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Bibliotekarie med inköpsansvar till Stadsbiblioteket
Mediaenheten, som är en del av avdelningen Göteborgs bibliotek och kulturhus, är placerad på Göteborgs stadsbibliotek. Enhetens uppdrag är attsamordna och utveckla mediaprocessen för fysiska och digitala medier. I mediaprocessen ingår bland annat urval och inköp av media, fjärrlån, katalogisering, mediamottagning och kravhantering.Mediaenheten har även i uppdrag att förmedla inköp internt samt arbeta stöttande i mediafrågor vid utveckling och nyetablering av bibliotek. Vi söker nu en bibliotekarie som vill vara med och utveckla arbetet med...
2023-01-23 2023-02-06
Älmhults kommun, Grundskolan Skolbibliotekarie
Vi söker nu efter skolbibliotekarie till Skolbibliotekscentralen. Skolbibliotekscentralen är en central enhet som riktar sig mot kommunens F-6-skolor. Tjänsten är i grunden på 50% men kommer att ligga på 75% till sommaren, framöver finns möjlighet till högre anställningsprocent. Som skolbibliotekarie hos oss arbetar du inriktat mot elever i årskurs F-6. Tillsammans med våra pedagoger arbetar du för att stärka och stödja elevers läs- och språkutveckling samt inspirera till läslust. Du medverkar i utvecklingen av bibliotekets roll för våra eleve...
2023-01-23 2023-02-06
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Multimediahandläggare till Bildex med kompetens inom digital bild- och film till Västberga
I denna rekrytering söker vi multimediahandläggare med bred teknisk kompetens inom IT och multimedia. Under en arbetsdag kommer du bland annat att arbeta med inhämtning/säkring av övervakningsfilm ute på fältet samt analys och bearbetning på kontoret. Du sammanställer vad som behöver göras i respektive ärende, sköter kontakter med beställare samt interna- och externa samarbetsparter. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring där du tillsammans med ytterligare medarbetare från regionen under en eller flera veckor per år har beredskap dygnet runt...
2023-01-20 2023-02-06
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Bibliotekarie till Opaltorget / Frölunda bibliotek
Vi söker nu två personer till tjänstens som bibliotekarie på Opaltorget där ni kommer att tillsammans med kollegor utveckla, planera och genomföra biblioteksverksamhet utifrån ett barn/ungdomsperspektiv riktad till barn och vuxna i deras närhet. Vi arbetar relationsskapande och deltagarstyrt, genom att fånga upp barns egna idéer, genom samarbeten med olika aktörer, och genom att ge barnen en möjlighet att själv skapa verksamhet i biblioteket. Arbetsuppgifterna är utformade med utgångspunkt i mål och uppdrag med fokus på läsfrämjande och ...
2023-01-20 2023-02-06
Härryda kommun Gymnasiebibliotekarie till Hulebäcksgymnasiet/Mölnlycke bibliotek
En av våra gymnasiebibliotekarier kommer att vara föräldraledig, därför söker vi nu en kollega som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla biblioteket som pedagogiskt verktyg för att nå hög måluppfyllelse hos eleverna. Hos oss har du möjlighet att arbeta nära lärarna med planering, genomförande och utvärdering av elevernas arbete. Ditt fokus kommer att vara undervisning i informationssökning, källvärdering och lässtrategier. Vägledande för arbetet är skolans styrdokument och du ska vara intresserad av omvärldsbevakning kring skola, peda...
2023-01-20 2023-02-06
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Arkivarie till Stab, Kommunikation Och Säkerhet
Som arkivarie i förvaltningen för funktionsstöd är du en av tre arkivarier. Du arbetar med arkivfrågor kopplade till förvaltningens olika verksamheter utifrån helhetssyn och med utvecklingsfokus. I uppdraget ingår att ta fram styrande dokument som riktlinjer och rutiner inom arkivområdet. Du ger råd och stöd till chefer och medarbetare i förvaltningen inom ramen för ditt kompetensområde. I nära samarbete med registratorer, nämndsekreterare och andra funktioner bidrar du till att kvalitetssäkra och utveckla ärendehanteringsprocessen i vår förva...
2023-01-19 2023-02-02
Statens museer för världskultur Curator, american cultural heritage
We are currently looking for a curator for our collections department with a focus on American cultural heritage. Your job as curator will involve documenting and developing new knowledge about the collections managed by the National Museums of World Culture. This will be done in close cooperation with other curators at the Authority. In accordance with the scientific knowledge tradition, you will contribute to activating the material based on new issues, research findings and current societal issues. You are sensitive to the complex origins of...
2023-01-19 2023-02-09
Statens museer för världskultur Curator, asian cultural heritage
We are currently looking for a curator for our collections department with a focus on Asian cultural heritage. Your job as curator will involve documenting and developing new knowledge about the collections managed by the National Museums of World Culture. This will be done in close cooperation with other curators at the Authority. In accordance with the scientific knowledge tradition, you will contribute to activating the material based on new issues, research findings and current societal issues. You are sensitive to the complex origins of th...
2023-01-19 2023-02-09
Göteborgs Stad , Göteborgs Stadsteater Scentekniker till Göteborgs Stadsteater
Vi söker scentekniker till Göteborgs Stadsteater. Som scentekniker medverkar du i produktionerna som en del av scenteamet. Du ansvarar för att i samarbete med teaterns maskinansvarige, scenteamet och inspicienten kostnadsberäkna, planera, rigga och programmera scenmaskineriet samt köra föreställningar. Ansvar för enklare underhåll av scentekniskt material ingår också i arbetsuppgifterna.
2023-01-19 2023-02-12
Kiruna Kommun Sommarvikarie till stadsbibiloteket
Kiruna stadsbibliotek söker sommarvikarie för månaderna juni, juli och augusti. Som sommarvikarie på biblioteket arbetar du med service gentemot våra besökare i biblioteket och medansvarar för alla de arbetsuppgifter som till vardags görs på biblioteket. Du bemannar våra informationsdiskar, hjälper till med att ställa upp böcker och håller ordning bland våra medier i biblioteket. Tjänsten uppgår till 75% av heltidstjänst.
2023-01-18 2023-02-08
Kriminalvården, Anstalten Kumla Bibliotekarie till anstalten Kumla, vikariat
Vi söker dig som vill arbeta med biblioteksverksamhet på en annorlunda arbetsplats. Under ett tolv månader långt vikariat ansvarar du för biblioteket på Anstalten Kumla, det dagliga arbetet motsvarar till stor del arbetsuppgifterna på ett vanligt folkbibliotek och innefattar allt från uppsökande verksamhet med bokvagnar till att ta emot låntagare i biblioteket, inköp och fjärrlån samt arbete med biblioteksdatabas. Kriminalvårdens bibliotek skall förse våra intagna med möjligheter att utveckla sin läs- och skrivkunnighet, sina personliga och k...
2023-01-17 2023-02-07
Lerums kommun, Administrativa enheten Kommunarkivarie
Rollen som kommunarkivarie innebär att du, på kommunstyrelsens uppdrag, ansvarar för kommunens centralarkiv med tillhörande lokalhistoriskt arkiv. Du kommer att arbeta i nära samarbete med ett team bestående av tre registratorer, systemförvaltare och administrativt stöd för att skapa rutiner och strukturer för god dokumenthantering inom hela förvaltningen. Uppdraget som kommunarkivarie omfattar både strategiskt långsiktigt arbete och mer rutinbaserade arbetsuppgifter. Du kommer att vara hela förvaltningens rådgivare i arkivfrågor och blir et...
2023-01-17 2023-02-14
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Bibliotekarie till Ulriksbergskolan
Ulriksbergskolan är en mångkulturell skola som ligger centralt i Växjö. På skolan finns cirka 290 elever i årskurserna F-5. Vi tar varje år emot ett antal nyanlända elever och cirka 50 % av våra elever har ett annat modersmål än svenska. Vi är stolta över mångfalden på skolan och arbetar dagligen för en inkluderande skola där alla individer blir sedda för den de är. Vi hör ofta från studenter, vikarie och andra besökare att stämningen på skolan upplevs trivsam och att alla är tillmötesgående. Ulriksbergskolan vision är att utbilda våra eleve...
2023-01-17 2023-02-07
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Administrativ producentassistent till Svenska Balettskolan
Svenska balettskolan söker omgående producentassistent, till Svenska Balettskolans ordinarie skol- och föreställningsverksamhet. Det innebär att kunna leda elever i olika moment mot det sceniska arbetet och att arbeta med skolans administrativa grupp. Hos oss blir du en del av en positiv personalgrupp med trevliga kollegor. Tjänsten är en visstid med varierande arbetstid som innefattar dag-, helg- och kvällsarbete. Svenska Balettskolan är en unik grundskola med ett regeringsuppdrag att bedriva förberedande dansarutbildning i årskurs 4-9. Utb...
2023-01-17 2023-01-31
Mönsterås kommun, Mönsteråsgymnasiet Skolbibliotekarie placering Mönsteråsgymnasiet
Är du en driven bibliotekarie som vill utveckla vårt skolbibliotek? Du kommer att ha huvudansvaret för skolbiblioteket och tillsammans med skolans personal fortsätta att utveckla verksamheten. Det är ett utåtriktat arbete där du strävar efter en läsfrämjande miljö för eleverna. För att lyckas i din roll behöver du vara lösnings- och utvecklingsinriktad och du bör inte vara främmande att undervisa i klasser/grupper på egen hand. Det läsfrämjande arbetet samt undervisning i källkritik och informationssökning är viktiga delar av arbetet. Du ska ...
2023-01-17 2023-02-08
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Konstnärlig ledare till Göteborgs konsthall
Göteborgs Konsthall är en del av avdelningen Göteborgs museer och konsthall. Uppdraget är att visa tillfälliga utställningar med fokus på internationell och svensk samtidskonst. I program och publika möten skapas förutsättningar till gemensamma upplevelser, fördjupning och perspektiv. Verksamheten vill vara angelägen för en bred publik och driver bland annat en utåtriktad verksamhet, som särskilt strävar efter att öka barn och ungas delaktighet. På Göteborgs Konsthall står besökarens upplevelser i fokus. Göteborgs Konsthall befinner sig i en s...
2023-01-16 2023-02-05
1 2 >