Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, sektor utbildning Skolbibliotekarie till Ale kommuns utvecklingsteam
Skolbibliotekarierna arbetar tillsammans med utvecklingsteamet för att ge olika former av stöd till skolor och förskolors arbete mot målen. Skolbibliotekarierna har som uppgift att stödja och driva utvecklingen av skolornas biblioteksverksamhet mot att spela en viktig roll för elevernas måluppfyllelse. Arbetet bedrivs i samverkan med skolledning och pedagoger kring elevernas lärande och att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld. Skolbibliotekarierna ska också stärka elevernas digitala kompetens med fokus på inf...
2021-10-15 2021-11-05
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Programsamordnare Ungkultur
I enheten Ungkulturs uppdrag ingår Göteborgs stads medverkan i West Pride och de lokala evenemangen, kulturhuset Frilagret, Skolbio, Kultursommarjobb, Instrumentförrådet, Speldags och Sommarunderhållningen. Vill du vara med på vår resa? Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla, koordinera och projektleda evenemang i verksamheten. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för ett deltagardrivet arbetssätt och ökat inflytande i samverkanochdialog med arrangörer, samarbetspartners och nätverk. Du kommer att ingå i en programgrupp o...
2021-10-15 2021-10-29
Gnosjö kommun Bibliotekarie med skolbiblioteksansvar
Bemanning av bibliotek vilket huvudsakligen innebär: Utlån av media Hjälpa besökare med digitala frågor, utskrifter etc MIK-arbete inom skolan Utveckling av både folkbibliotek och skolbibliotek i samarbete med kollegor
2021-10-14 2021-10-28
Sundsvalls kommun Arkivarie
Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för sektionens uppdrag och du blir en del i utvecklingsarbetet mot en heldigital ärendehanteringsprocess med tillhörande arkivering. I dina arbetsuppgifter ingår att besvara frågor såväl internt mot förvaltningar som externt från allmänheten. Det ingår även att upprätthålla offentlighetsprincipen genom att lämna ut handlingar efter sekretessbedömning samt att tillgodose kommunkoncernens informationsbehov. Du kommer att ansvara för att ordna och strukturera arkivbeståndet, ta emot leveranser, ge...
2021-10-14 2021-10-31
Oskarshamns kommun Kulturavdelningen söker Kulturproducent
Kommunens kulturuppdrag grundar sig i service. Service är alltid en utmaning. Och så är naturligtvis även denna tjänst. Kulturavdelningen ska befinna sig i ständig utveckling och möjliggöra entusiasmerande och berikande möten för medborgare och besökare samt stödja och underlätta för föreningslivet och andra kulturaktörer. Du kommer alltså att arbeta med ett brett uppdrag, där du själv blåser liv i delar av uppdragsinnehållet. Från renodlad, aningen gråmelerad administration och handläggning, till färgsprakande utvecklingsstrategier grundade i ...
2021-10-14 2021-10-24
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Verksamhetsledare Järfälla bibliotek - Bas Barkarby
Som verksamhetsledare för detta nya bibliotek får du chans att bygga upp verksamheten från grunden. Biblioteket i Herresta och delvis Barkarby kommer att flyttas in i Bas-biblioteket. Eftersom personalstyrkan behöver utökas finns stora möjligheter att genom nyrekrytering skapa en arbetsgrupp med kompetenser som korresponderar väl med uppdrag och mål. Verksamhetsledaren arbetar nära bibliotekschefen och ingår i ledningsgruppen för Järfälla biliotek tillsammans med övriga verksamhetsledare. Det övergripande målet för ledningsgruppen är att hela...
2021-10-14 2021-11-05
Eslövs kommun, Sallerupskolan Skolbibliotekarie till Sallerupskolan
I dina arbetsuppgifter ingår t ex att - ha ett nära samarbete med kolleger, skolledning och elevhälsa för att skolbiblioteket ska vara en självklar och integrerad del i den pedagogiska verksamheten. - bygga upp och planera för ett mediebestånd som motsvarar elevernas behov och intressen. - stärka hela skolans läskultur genom olika läsfrämjande insatser för att öka elevernas läsförståelse. - vara en självklar del i undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens. - skapa kreativa språkmiljöer. - bidra med spetskompetens. - planera o...
2021-10-13 2021-10-31
Halmstads kommun, Biblioteken i Halmstad Biblioteken i Halmstad söker en vikarierande bibliotekarie till enhet Delaktighet och inkludering
Till Biblioteken i Halmstad söker vi nu en bibliotekarie eller bibliotekspedagog. Vi erbjuder dig ett utvecklande och utmanande arbete där du tillsammans med andra kunniga kollegor bidrar till en verksamhet som berikar, utmanar och lockar alla i närområdet. Detta görs med kreativitet och engagemang. Vi söker en medarbetare som vill inspirera och förmedla läslust till alla barn och vuxna i deras närhet samt att göra biblioteket till en angelägen mötesplats i närområdet. Du kommer att samarbeta med kollegor inom biblioteken men också med andra a...
2021-10-12 2021-10-24
Halmstads kommun, Biblioteken i Halmstad Vikarierande bibliotekarie till enhet Delaktighet och inkludering
Till Biblioteken i Halmstad söker vi nu en bibliotekarie eller bibliotekspedagog. Vi erbjuder dig ett utvecklande och utmanande arbete där du tillsammans med andra kunniga kollegor bidrar till en verksamhet som berikar, utmanar och lockar alla i närområdet. Detta görs med kreativitet och engagemang. Vi söker en medarbetare som vill inspirera och förmedla läslust till alla barn och vuxna i deras närhet samt att göra biblioteket till en angelägen mötesplats i närområdet. Du kommer att samarbeta med kollegor inom biblioteken men också med andra a...
2021-10-12 2021-10-24
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie Frejaskolan
Vi söker en utbildad bibliotekarie till vårt skolbibliotek på Frejaskolan F-9. Sedvanliga uppgifter ingår, så som att tillse att biblioteket håller en visuellt god standard, sköta in- och utlåning av böcker via bokningssystemet Book-IT samt att vara ett stöd för pedagoger som besöker biblioteket med sina klasser, där guidning och åldersadekvata tips i bokvärlden är en del. Vi ser gärna att du kan hålla boksamtal i Aidan Chambers andra för att bidra till att skapa en större läsande värld.
2021-10-12 2021-11-26
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare estetiska ämnen, bild, Lindbergs skola
Undervisning i ämnet bild för i åk 4-9. Ev. klassföreståndarskap för elever i högstadiet.
2021-10-12 2021-10-19
Länsstyrelsen Uppsala Län Antikvarie kulturmiljö
Länsstyrelsen avser att utveckla sitt arbete med att i samverkan främja och stödja länets kulturmiljöarbete. Tjänsten innebär primärt att utveckla en ny arena där aktuella frågor om kulturmiljö i samhällsplanering och regional utveckling kan lyftas och lösningar föreslås. Uppdraget tar sin utgångspunkt i en statusinventering av befintliga kommunala och regionala kulturmiljöunderlag och strategiska dokument, för att därifrån utarbeta former för rådgivning, samverkan och kunskapsutbyte i linje med främjandeuppdraget. I din vardag kommer du främst...
2021-10-12 2021-10-25
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Kommunarkivarie
Vi söker en arkivarie med perspektiv både bakåt och framåt, som kan de traditionella arkivarieuppgifterna och som vill vara med att ta steget mot digital informationsförvaltning. Nässjö kommun har ett e-arkiv och har påbörjat inleveranser av kommunens olika system. E-arkivets arbete görs tillsammans med länets andra kommuner och vi har ett nära samarbete i höglandet kring arkivfunktioner. Du kommer att leda arbetet med Nässjö kommuns arkivorganisation vilket innebär förvaltningar, bolag och stiftelser. Du kommer att: • Ansvara för kommunens d...
2021-10-11 2021-10-24
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Kom och jobba med oss på Borgholms bibliotek!
Arbetsuppgifter Du har det övergripande och samordnande ansvaret för barn- och skolbiblioteksverksamheten och ingår i ett arbetslag med ytterligare fyra bibliotekarier, som har fokus på barn och unga. Tillsammans med kollegorna planerar och genomför du aktiviteter för barn och unga på folkbiblioteken. I arbetet ingår även att driva våra fyra årliga läsfrämjande projekt som görs inom ramen för kulturgarantin. Skolbiblioteken är väl fungerande med inarbetad och regelbunden verksamhet, där du i samverkan med lärarna arbetar utifrån aktuell skolbib...
2021-10-08 2021-10-31
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Bibliotekarie till Burgårdens gymnasium
På Burgården utbildar vi för verkligheten och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Hos oss får du möjlighet att växa i ditt yrke och vara en viktig del av vår utvecklingsresa för att bli en ännu bättre skola. Vi jobbar med öppet sinne, stort hjärta och yrkesstolthet som smittar. Vi är en mångkulturell skola med elever från alla stadsdelar och kranskommuner. Här rör sig framtidens frisörer, hår...
2021-10-08 2021-10-22
Malmö stad Bibliotekarie till Möllevångsskolan
Arbetsuppgifter Vill du vara med och utveckla Möllevångsskolans biblioteksverksamhet? Möllevångsskolan söker att utveckla sin biblioteksverksamhet genom att utöka sin bemanning med ytterligare en skolbibliotekarie. Du kommer jobba jämsides vår nuvarande fantastiska skolbibliotekarie. Tillsammans kommer ni arbeta mot alla elever på skolan (F-9 inklusive fritidshem F-6). Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer med personal och elever. Du arbetar för att utveckla elevernas lust till läsande och lärande genom möten med eleverna...
2021-10-08 2021-10-24
Älmhults kommun, Kultur Bibliotekarie inriktning programverksamhet och marknadsföring
På Älmhults bibliotek arbetar vi i team och delar på många arbetsuppgifter. Nu söker vi en kollega som ansvarar för bibliotekets programverksamhet riktad till vuxna. I det arbetet kommer du att nätverka och ha en nära dialog med lokalsamhället, engagera kulturaktörer och ansvara för extern kommunikation. Du genomför aktiviteter tillsammans med dina kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår också inköp av mångspråkslitteratur och kontakter med SFI. Den närmaste tiden kommer vi tillsammans med Älmhultsborna att ta fram en ny biblioteksplan. Det in...
2021-10-07 2021-10-24
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Projektledare/producent till kulturteamet
Du kommer bli en viktig del av stadens kulturliv där du utvecklar flera av stadens centrala kulturaktiviteter. I bred samverkan med flera aktörer ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera större arrangemang så som Kulturnatten, Tranströmerpriset och Nationaldagen samt utdelningen av Västerås stads kulturstipendier. Det är du som är experten på alla detaljer som krävs för att projektleda dessa på ett bra sätt. Du har även en stödjande/rådgivande funktion till de andra kulturenheterna på förvaltningen som håller i sina egna arrangemang...
2021-10-06 2021-10-24
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Produktion döv och hörsel Produktionspersonal Aktör/Redigerare till Läromedelsavdelningen
Som aktör/redigerare skapar du tillsammans med vårt team digitala och analoga läromedel för elever med olika förmågor. Vi producerar även produkter som ger pedagoger stöd i sin yrkesroll. Du agerar och ansvarar för att vara aktör i vår produktion. Du ansvarar för översättning och granskning av våra produkter och tjänster. Du ansvarar för att ta fram manus till mikrolektioner. Du kvalitetssäkrar översättning och teckenspråket själv samt tillsammans med teamet. Du ansvarar även för att redigera delar av våra produktioner. Du är van att arbeta fr...
2021-10-05 2021-10-18
Sjöbo kommun, Fritidsgårdar, bibliotek och kulturskola Biografmaskinist - vikarie/extrapersonal timvikariat - Flora-biografen
Arbetet innebär biljettförsäljning, redovisning av försäljning, filmvisning m.m. på biograf förekommande arbetsuppgifter.
2021-10-05 2021-10-20
Staffanstorps kommun, Gullåkraskolan Skolbibliotekarie till Gullåkraskolan
Vi behöver dig som brinner för läsning och läsinlärning, som vet hur man hittar rätt bok till rätt elev för att skapa en läsande kultur på vår skola. Skolbiblioteket är helt nytt och det finns sagorum och möjligheter till skolverksamhet med eleverna på skolan. Som skolbibliotekarie på Gullåkraskolan bidrar du med dina kunskaper kring böcker, läsning och källkritik på ett sätt som främjar elevernas läsning och kunskaper. Du skapar nyfikenhet och intresse för böcker och läsning. Tillsammans med skolans pedagoger och ledning startar och driver du ...
2021-10-04 2021-10-21
Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet Arkivarie med teamledaransvar, Gävle
Arkivarie med teamledaransvar är en nyinrättad tjänst där du får möjlighet att kombinera ett ledande uppdrag med en stimulerande och varierande roll som en av myndighetens arkivarier. I rollen som teamledare ansvarar du för behovsstyrd operativ arbetsledning. Du utvecklar och förankrar arkivariegruppens arbetssätt och rutiner samt coachar och ger stöd vid prioriteringar för att skapa förutsättningar för arbetet. Tillsammans med enhetschefen arbetar du även med strategisk planering av den arkivverksamhet som enheten ansvarar för. I rollen so...
2021-10-04 2021-10-25
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Producent till Kulturhuset Kåken
Vill du bli en del av Kulturhuset Kåken? Här jobbar vi mitt i en attraktiv och trivsam mötesplats, full av nyfikenhet och kreativitet. I kulturhuset finns programverksamhet, bibliotek, öppen förskola och kafé. Vi söker nu en producent med anställning i Kulturhuset Kåken. Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du är en del av en positiv och engagerad arbetsgrupp bestående av programproducenter och bibliotekspersonal. Vi arbetar med besökaren i fokus och strävar efter att kulturhuset ska erbjuda någonting för alla. Vår verksamhet är hbtqi-cert...
2021-10-04 2021-10-18
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Hörby kommun söker driven Evenemangskoordinator
I Hörby utvecklar och genomför vi evenemang präglade av kreativitet, gemenskap och framtidstro. Evenemangen bidrar till ortens konkurrenskraft och attraktivitet. Nu söker vi dig som tillsammans med vårt engagerade förening-, och näringsliv vill initiera, producera och utveckla evenemang med målet att stärka bygdens attraktionskraft. I uppdraget ingår planering, genomförande och utvärdering av kommunens evenemang. Dessa innefattar bland andra Hörby Marknad, Hörby Kulturkalas, Valborg-, och Nationaldagsfirande, Sommarkvällar, evenemang på den lo...
2021-10-04 2021-10-31
Ängelholms kommun, Kultur & Stad Bibliotekarie med inriktning barn och unga
Vi söker dig som är en självgående person men som också uppskattar samarbete med olika aktörer, både internt och externt. I din yrkesroll är du flexibel och har en förmåga att skapa goda relationer till både kollegor och besökare. Du har ett stort intresse av verksamhet som riktar sig till barn och unga, goda kunskaper i barn och ungdomslitteratur och känner stort engagemang att arbeta med läsfrämjande metoder. Du har en god pedagogisk förmåga och deltar aktivt i det ständigt pågående utvecklingsarbetet inom bibliotekets barn och ungdomsverks...
2021-10-02 2021-10-22
1 2 >