Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Bibliotekarie till Komvux Malmö
Vill du arbeta i ett stort, välfungerande skolbibliotek tillsammans med engagerade och kreativa kollegor som brinner för att skapa ett bibliotek som är tillgängligt och välkomnande? Komvux Malmö söker nu en vikarierande bibliotekarie som vill utveckla bibliotekets utåtriktade verksamhet och profilera biblioteket så att resurserna där synliggörs och uppmärksammas.  Arbetsuppgifter Bibliotekarierna på Komvux i Malmö har ett stort engagemang för utbildning och arbetar hela tiden för att eleverna ska få ta del av allt det som ett bibliotek med kv...
2024-04-12 2024-04-26
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen Barn- och ungdomsbibliotekarie 100 %
Biblioteken i Sävsjö består av huvudbibliotek, och tre filialer som är integrerade folk- och skolbibliotek. I ditt arbete ingår att bevaka, köpa in, hantera och förmedla litteratur. Att initiera, planera och genomföra projekt och programverksamhet ingår också. Du kommer genom ett uppsökande arbetssätt, i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället, att träffa barn, unga och deras föräldrar. Du kommer att ingå i olika nätverk, bl. a på regional nivå. Bemanning av informationsdisken ingår också, så möten med människor i alla åldrar sker. För a...
2024-04-11 2024-05-02
Sjöbo kommun, Bibliotek, kultur, kulturskola Bibliotekarie 50% -100%
Som ansvarig bibliotekarie på filialbibliotek arbetar du självständigt med verksamheten och i arbetet ingår att erbjuda ett gott bemötande och god service till våra besökare. Du kommer att ha nära kontakt med skolan och dess elever. På biblioteket planerar, genomför och utvärderar du aktiviteter tillsammans med filialteamet. Du hanterar medieurval och inköp för filialbiblioteket samt övriga förekommande bibliotekarieuppgifter. Vi ser med fördel att du är en person som är initiativrik och har många idéer som kan förverkligas i verksamheten. Vi...
2024-04-09 2024-05-01
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad Bibliotekarie till Onslunda
Vill du jobba i vår verksamhet med barn och unga i fokus? Du arbetar ensam på Onslunda biblioteksfilial, där du har stor möjlighet att utveckla bibliotekets verksamhet gentemot alla målgrupper i lokalsamhället. I tjänsten ingår även samverkan med andra kommunala och externa verksamheter, genom exempelvis programverksamhet och språkutvecklings, läs- och mediefrämjande aktiviteter. Du arbetar i nära samverkan med skolan, samordnar och ingår i samverkansarbetet med kommunens andra bibliotek. Det ingår även mediehantering såsom inköp, gallring...
2024-04-09 2024-04-30
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vik. till Stadsbiblioteket
Kiruna stadsbiblioteket söker en vikarie för perioden 1/9 2024 - 31/7 2025. Du kommer att ingå i stadsbibliotekets personalgrupp där ni tillsammans planerar och lägger upp arbetet. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa där du bland annat ansvar för fjärrlån samt bemanning av stadsbibliotekets informationsdisk. Till Kiruna stadsbibliotek tillhör även tre biblioteksfilialer och bokbuss. Kvälls - och helgtjänstgöring ingår enligt schema.
2024-04-08 2024-04-17
Kiruna Kommun Bibliotekarie Barn- och ungdom
Kiruna kommun har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet som fokuserar på barns och ungdomars läsande på fritiden. Vi söker därför dig som har förmågan att koppla samman litteratur med skapande uttryck i olika former i möten med barn och ungdomar, både analogt och digitalt. Du är påhittig och kreativ med en utpräglad förmåga och vilja att samarbeta. Du är nyfiken och omvärldsorienterad och vill utveckla verksamheten och lära nytt. Du har en god pedagogisk förmåga och trivs med att möta barn och ungdomar i olika åldrar. Du har förmåga att b...
2024-04-08 2024-04-29
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Bibliotekarie med enhetssamordnaransvar
I denna roll kommer du tillsammans med dina två kollegor på Hertsöns bibliotek arbeta som bibliotekarie med bibliotekens grundläggande uppdrag kring läsfrämjande, demokrati och digital delaktighet. Det läsfrämjande arbetet görs genom mötet med besökare, genom fysiska och/ eller digitala aktiviteter och program. Du arbetar med att möta både grupper och individer i biblioteket och jobbar utåtriktat för att bygga upp en god kunskap om lokalsamhället och verkar för samverkan mellan invånare och andra lokala aktörer/ föreningsliv. Du har även i d...
2024-04-03 2024-04-17
Region Skåne, Koncernkontoret Arkivarie till Regionarkiv i Lund
Vi har nu möjlighet att välkomna en arkivarie till oss under sommarmånaderna! Som arkivarie hos oss på Regionarkivet är du delaktig i hela kedjan från att besvara och administrera frågor inför leverans av arkivmaterial. Du ordnar och förtecknar efter leverans till att slutligen ta fram och förbereda för utlämnande av visst material. Vidare kommer du tillsammans med dina kollegor att ge råd och stöd i bevarande- och gallringsfrågor till verksamheterna.
2024-04-03 2024-04-17
Halmstads kommun, Skola Skolbibliotekarie till Furulundsskolan
Som skolbibliotekarie på Furulundsskolan är du med och utvecklar vår skolbiblioteksverksamhet. Vi vill att det ska vara fokus på läsutveckling i alla ämnen under hela grundskoletiden. I uppdraget samverkar du med skolledning, lärare och övrig personal i grundskola. I rollen som skolbibliotekarie är ditt främsta uppdrag att, tillsammans med elever och lärare, främja elevers läsintresse samt bidra till att öka läskunnigheten. Du kommer ingå i och vara en resurs för verksamhetens utvecklingsarbete samt för personalens och elevernas lärande. Tills...
2024-04-03 2024-04-17
Region Skåne, Koncernkontoret Arkivarie med inriktning e-arkiv till Regionarkiv i Malmö
Som arkivarie med inriktning e-arkiv arbetar du operativt inom processen digital arkivering med fokus på delprocessen utreda digital arkivering. Det innebär bland annat att kunna värdera informationen i system som ska avvecklas utifrån uppsatta regelverk och styrdokument samt att under hela processen dokumentera leveransförloppet. Du arbetar i nära samarbete med e-arkivets övriga arkivarier. Tjänsten kommer också innebära visst förteckningsarbete samt andra administrativa arbetsuppgifter som att uppdatera vår informationshanteringsplan. Tills...
2024-04-03 2024-04-17
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Centrumskolan
På Centrumskolan finns årskurser från förskoleklass till årskurs 6 och vi har 365 elever. Årskurserna har två klasser i varje årskurs och varje årskurs har ett årskurslag som arbetar nära tillsammans i flerlärarskap i en stor del av ämnena. Vår ambition är att skolbiblioteket ska integreras i undervisningen och vara en central del i elevernas utbildning. På skolan finns även ett elevhälsoteam med specialpedagoger, speciallärare, kurator och skolsköterska. Din roll som skolbibliotekarie i Centrumskolan bedriver du läsfrämjande arbete och ger s...
2024-04-03 2024-04-21
Kriminalvården, Frivård Mälardalen Programledare till Frivården med placering på anstalten Tillberga
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Tillberga bedrivs program riktade mot sexualbrott, relationsbrott, missbruk samt s.k. allmänkriminalitet. Då majoriteten av klienterna är dömda...
2024-04-03 2024-04-24
Kriminalvården, Frivård Mitt Programledare till Frivården med placering på anstalten Salberga
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Salberga bedrivs program riktade mot sexualbrott, relationsbrott, missbruk samt s.k. allmänkriminalitet. Det sammansatta programutbudet innebär...
2024-04-02 2024-04-23
Östhammars kommun, Barn- och utbildningskontoret Skolbibliotekarie, Bruksgymnasiet
Vi söker en skolbibliotekarie till Bruksgymnasiet i Gimo. Är du en driven bibliotekarie som vill utveckla vårt skolbibliotek? Du kommer att ha ansvar för skolbiblioteket och tillsammans med skolans personal fortsätta att utveckla verksamheten. Det är ett utåtriktat arbete där du i samarbete med pedagoger strävar efter en läsfrämjande miljö för eleverna. Det läsfrämjande arbetet samt undervisning i källkritik och medie- och informationskunnighet är viktiga delar av arbetet. Du ska fungera som en pedagogisk resurs i skolan vilket innebär att du...
2024-03-28 2024-04-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Västermalms Gymnasieskola
Just nu söker vi en engagerad och kunnig bibliotekarie till vårt skolbibliotek. Biblioteket finns centralt placerat i hjärtat av vår skolbyggnad! Granne med biblioteket finns vår cafeteria, expedition och våra undervisningslokaler! Tillsammans med oss som arbetar på Västermalm strävar du efter att skapa högkvalitativ gymnasieutbildning för våra elever utifrån din roll som bibliotekarie! Som skolbibliotekarie har du som uppgift att fortsätta bygga upp vårt bibliotek till en välintegrerad del av verksamheten som stödjer lärande och elevernas mål...
2024-03-26 2024-04-26
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Lammhult skola
Välkommen till utbildningsförvaltningen! Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 1920-åringar. Lammhults skola är en helt nybyggd skola med närhet till spännande utemiljöer, med möjlighet till utomhuspedagogik. På skolan går det ca 330 elever som är 6-16 år. På s...
2024-03-25 2024-04-16
Ängelholms kommun, Kultur och fritid Utställningsproducent/Projektledare
Du kommer att leda projektet att förnya Ängelholms Flygmuseums fasta utställningar. Arbetet sker tillsammans med en projektgrupp bestående av olika professioner i enhetens arbetslag. Uppdraget går initialt ut på att ta fram ett helhetskoncept och en målbild för flygmuseet utifrån en förväntad bred målgrupp och att skriva utställningsmanus med innehåll och avgränsning. Här ska ingå en första skiss till tematiskt och rumsligt upplägg. Detta arbete är sedan grund för den upphandling av produktionsbolag som ska utföra utställningsarbetet. Du lede...
2024-03-25 2024-04-21
Växjö kommun, Kultur- och fritid Vikarierande Kulturutvecklare
När man jobbar på kultur- och fritidsförvaltningen har man antagligen några av de roligaste och viktigaste jobben inom kommunen. Vi får jobba med det som invånarna själva väljer att göra på sin fria tid, det som får både människor och samhället att utvecklas och må bra. Det handlar om att möjliggöra en aktiv fritid med bredd och spets inom kultur- och fritidsområdet. Vi hjälper till att göra Växjö till en härlig plats att bo, leva och verka i. Hos oss får varje medarbetare synas och utvecklas, och hos oss jobbar du med att ge mervärde till kom...
2024-03-25 2024-04-15
Lidingö Stad, Kultur och fritid Barnbibliotekarie för läsfrämjande verksamhet
På Lidingö stadsbibliotek arbetar 17 medarbetare inklusive chef, vaktmästare och kommunikatör. Medarbetarna är fördelade på tre team: barn&unga, vuxna och biblioteksstöd. Vi söker nu en driven, erfaren och engagerad barnbibliotekarie till teamet barn&unga, där du har tre kollegor. Alla som arbetar på biblioteket bemannar informationsdisken, som är gemensam för barn och vuxna. Vi hjälps åt med att skriva in låntagare i Legimus, ge lästips och handleda kring biblioteksrelaterade IT frågor. Vi använder BookIT, Outlook, Teams och SharePoint. Sedan ...
2024-03-20 2024-04-19
Statens museer för världskultur Praktikant till bildarkivet vid Världskulturmuseerna till hösten 2024
Världskulturmuseerna förvaltar en unik samling som består av ca 465 000 föremål och ca en miljon bilder samt bibliotek och arkiv. Vårt uppdrag är att genom dialog med omvärlden utveckla ny kunskap utifrån samlingens historiska djup och globala karaktär. Samlingsavdelningen ansvarar för tillgängliggörande, bevarande, dokumentation och utveckling av samlingen. Till vår verksamhet i Stockholm erbjuder vi nu en praktikplats kopplad till vårt bildarkiv. Förekommande arbetsuppgifter blir arkivering, uppordning, placering, inventering och allmän fö...
2024-03-19 2024-06-20
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie Snäckebacksskolan
I din roll som skolbibliotekarie bedriver du läsfrämjande arbete och ger stöd till elever och lärare i deras litteratur- och medieanvändning. Du utvecklar skolans kompetens inom medie- och informationskunnighet (MIK) och vägleder elever och lärare i informationssökning, sök- och källkritik. Du ska ta aktiv del i skolans pedagogiska verksamhet och samarbeta med olika ämnen och vara intresserad av skolutveckling. Du kommer att ansvara för bemanning av skolbiblioteket, bokuppsättning samt bistå med support av digitala hjälpmedel som till exempel...
2024-03-11 2024-04-28