Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Timvikarier till biblioteken i Varberg
2022-01-21 2022-02-14
Göteborgs Stad , Intraservice Huvudredaktör - interna digitala kanaler
Vi är Göteborg. Nu behöver vi dig och din kunskap i arbetet med att vidareutveckla och förvalta det digitala navet, Göteborgs Stads nya intranät. De interna digitala kanalerna i Göteborgs Stad behöver samordnas så att medarbetare och chefer får en ingång till den information, tjänster och grupper/nätverk som de behöver i sitt arbete. Projektet "lansera digitala navet" utvecklar och implementerar en första version av denna ingång som vi kallar vårt interna digitala nav. Du kommer ingå i projektets sista implementerande fas och därefter fortsätta...
2022-01-21 2022-02-13
Alingsås kommun, Kultur, turism och evenemang Projektledare digital utveckling kultur, turism och evenemang
Vi söker dig som kan leda personalens kompetensutvecklingsinsatser inom filmning, redigering och webb-publicering på en användarvänlig digital arena. Du förväntas tydliggöra den röda tråden för ett attraktivt tilltal mot olika målgrupper och ett digitalt tillgängligt utbud för alla. Du ska handleda och utveckla verksamhetens medarbetare i den digitala arenan med filmat material, text- och syntolkning samt nå ut genom anpassning mot olika målgrupper. I rollen som projektledare för kommunikation i sociala medier har du ett nära samarbete med ver...
2022-01-21 2022-02-08
Hultsfreds kommun, Bibliotek Bibliotekarie till Hultsfred
Vi är ett modernt bibliotek som flyttade in i våra nya lokaler våren 2020. Personalgruppen består av 12 personer och vårt mål är att ge våra besökare bästa möjliga service. Vi är flexibla och kan ersätta varandra vid behov. Vi vill skapa inbjudande biblioteksmiljöer för alla åldrar och målgrupper och vi strävar också efter att agera utanför biblioteksrummet för att nå nya grupper. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara arbete vid informationsdisken, ta emot och hjälpa våra låntagare. Planera och genomföra barnaktiviteter tillsamman...
2022-01-20 2022-02-06
Ystads kommun, Kultur o Utbildning Verksamhetsledare för Bästa Biennalen
2022-01-20 2022-02-20
Lindesbergs kommun, Kultur- och fritidsenheten Bibliotekarie och vikarierande bibliotekarie
Biblioteket verkar för att skapa livskvalitet och står inför många spännande utmaningar framöver. För tjänsterna ligger på fokus på verksamhet som rör barn och unga. Vi strävar efter att arbeta uppsökande i hela kommunen och i din tjänst ingår att vara med och planera och utföra denna del av verksamheten. Vi vill utveckla arbetssätt och metoder för att verka på arenor som inte enbart är våra egna och att nå ut till barn och unga samt andra prioriterade grupper på nya sätt, inte minst i en digital kontext. Vi söker dig som vågar tänka nytt, som ...
2022-01-20 2022-02-06
Motala kommun, VO Digitalisering/Beredningsstöd Kommunarkivarie
Vi söker nu dig som brinner för informationshantering och arkiv. Kommunen befinner sig i en digital omställning där e-arkiv och digital informationshantering är viktiga komponenter i informationsförsörjningen. Detta innebär intressanta utmaningar och en möjlighet att vara med och påverka arbetet i kommunen som helhet. I rollen som kommunarkivarie kommer du att ha en central roll att stötta och utveckla arkiv- och informationsförvaltningen tillsammans med våra verksamheter. Här ingår att leda och driva utvecklingen av digitalt långsiktigt beva...
2022-01-19 2022-01-31
Göteborgs Stad , Göteborg & Co Praktikplats evenemangsavdelningen inriktning kommunikation
Göteborg & Co söker en praktikant till evenemangsavdelningen, med fokus på kommunikationsarbetet. Som praktikant kommer du att få följa ansvarig för kommunikation och marknadsföring under förberedelser och koordinering av insatser för våra stora evenemang. Främst kommer du bli involverad i arbetet inför Göteborgs Kulturkalas 2022. Du får bland annat vara delaktig i följande arbetsuppgifter: • Strategier, planering och koordinering av insatser (kommunikationsplan, aktivitetsplan, produktionsplan, PR-plan, mediestrategi) • Skapa underlag till ...
2022-01-19 2022-02-02
Länsstyrelsen Skåne, Kulturmiljöenheten Byggnadsantikvarie
Du kommer främst att arbeta utifrån kulturmiljölagen med handläggning av ärenden som rör kyrkliga kulturminnen, byggnadsminnen och bidrag till kulturmiljövård. Du medverkar även i andra sammanhang och processer inom och utom myndigheten där kulturmiljövärden involveras. Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sa...
2022-01-17 2022-02-15
Strängnäs kommun, Kansliavdelningen E-arkivarie till Kansliavdelningen
Som e-arkivarie hos oss får du arbeta främst med att implementera och utveckla arbetssättet med att arkivera digitalt samt hantera e-arkivet och dess förvaltning. Du leder leveransprojekt till e-arkivet och prioriterar vilket system som ska hanteras härnäst. Arbetet är både operativt och strategiskt. Vidare så står du för utbildning och informationssatsningar gällande arkivfrågor, för att öka kompetensen för de som arbetar med informationshantering i förvaltningen. Du ställer även arkivkrav vid bland annat upphandling och inköp av nya system....
2022-01-17 2022-02-06
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Producent till Speldags och Sommarunderhållningen
Du kommer ingå i en enhet som består av cirka 20 kollegor. Enhetens uppdrag innefattar Göteborgs Stads medverkan i West Pride och de lokala evenemangen, kulturhuset Frilagret, Skolbio, Kultursommarjobb, Instrumentförrådet, Speldags och Sommarunderhållningen. Som Producent hos oss kommer du tillsammans med en annan kollega arbeta med Speldags och Sommarunderhållningen. Om Speldags och Sommarunderhållningen: Speldags bokar artister som uppträder med dans, musik, sång, teater och uppläsningar på olika platser i Göteborg. Artisterna besöker bla...
2022-01-17 2022-02-06
Vellinge kommun, Tångvallas rektorsområde Skolbibliotekarie och digitaliseringspedagog till Tångvallaskolan i Falsterbo
Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa och bygga upp ett nytt bibliotek på vår skola. Vi startar under hösten 2022 på en nyprojekterad paviljongskola, för att sedan flytta in i vår nybyggda skola under 2026. Som skolbibliotekarie kommer du att ansvara för att bygga upp, driva och utveckla skolans bibliotek som en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. Du arbetar utåtriktat och serviceorienterat som pedagogisk resurs för att främja elevers språkliga och digitala kompetens. Du arbetar aktivt med läsfrämjande och källkritik s...
2022-01-17 2022-01-31
Helsingborgs stad Teamledare till H22 City Expo
Arbetsplatsbeskrivning 2022 skriver Helsingborg historia när vi tar vår stolta tradition av stadsmässor till en helt ny nivå. Genom H22 City Expo bjuder Helsingborg in hela världen till att se och testa stadens hållbara och innovativa samhällslösningar i en färgsprakande innovationsshow.  H22 City Expo kommer genomföras under 35 dagar från den 30 maj till den 3 juli och omfatta upplevelser, utställningar, konserter, föredrag och större internationella konferenser. Totalt räknar vi med att ha mer än 300 programpunkter att visa upp.  Stadsmäs...
2022-01-14 2022-01-23
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Bibliotekarie till Burgårdens gymnasium
På Burgården utbildar vi för verkligheten och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Hos oss får du möjlighet att växa i ditt yrke och vara en viktig del av vår utvecklingsresa för att bli en ännu bättre skola. Vi jobbar med öppet sinne, stort hjärta och yrkesstolthet som smittar. Vi är en mångkulturell skola med elever från alla stadsdelar och kranskommuner. Här rör sig framtidens frisörer, hår...
2022-01-13 2022-01-27
Härryda kommun Bibliotekarie med inriktning barn och unga till Mölnlycke
I kulturhuset arbetar både bibliotekarier och kultursamordnare för att erbjuda en verksamhet med både bredd och spets. Vi behöver stärka upp vår biblioteksverksamhet under året, därför söker vi nu en nyfiken, utåtriktad och engagerad bibliotekarie som tillsammans med oss vill erbjuda en spännande barnverksamhet. Ditt fokus är i första hand barn och unga mellan 8-12 år, men du kommer arbeta med barn i alla åldrar på olika sätt. Här har du möjlighet att skapa lustfyllda aktiviteter som uppmuntrar till läsning, samtal kring läsning och eget sk...
2022-01-13 2022-02-04
Örkelljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsantikvarie, projektanställning
Vill du bli den som inventerar och klassar våra byggnader i Örkelljunga kommun, så att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kartläggs och skyddas? För att få bättre stöd i kommunens plan- och bygglovsbeslut behöver vi arbeta fram en uppdatering av bevaringsplanerna från 80-talet, med värdering av kommunens bebyggelse och kulturmiljö. Arbetet består av att befinna sig ute i fält i Örkelljunga kommun för att inventera och klassa våra byggnader. Vi har tekniska redskap för att upprätta en modern GIS-baserad kommunövergripande kulturmiljöwebb, men...
2022-01-13 2022-01-31
Järfälla kommun, Järfälla Kulturskola Cirkuspedagoger 50 + 25% vikariat
2022-01-12 2022-01-30
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Bibliotekarie med ansvar för barnverksamheten
Som bibliotekarie med ansvar för barnverksamheten är du sammankallande för bibliotekens barngrupp. Tillsammans med dina kollegor planerar du verksamhet för barn 0 till 12 år. Fokus ligger på läsfrämjande och skapande aktiviteter där barnen är delaktiga. Tillsammans med dina kollegor arbetar du relationsskapande och uppsökande för att få personer som inte besöker biblioteken att vilja och våga ta del av bibliotekens utbud. Du hittar nya samarbeten både inom organisationen och i lokalsamhället. Du ansvarar även för att köpa in medier till barn...
2022-01-12 2022-02-06
Gnosjö kommun Bibliotekarie med skolbiblioteksansvar
Bemanning av bibliotek vilket huvudsakligen innebär: Utlån av media Hjälpa besökare med digitala frågor, utskrifter etc MIK-arbete inom skolan Utveckling av både folkbibliotek och skolbibliotek i samarbete med kollegor
2022-01-11 2022-01-25
Mariestads kommun, Kultur och fritid Cirkuspedagog
Mariestad kulturskola är just nu inne i en expansiv fas och söker därför en cirkusartist med relevant utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med cirkus. Vi tänker oss discipliner som akrobatik av olika slag, jonglering och objektsmanipulation men är också öppna för förlag från dig som cirkuspedagog.
2022-01-10 2022-02-07
Göteborgs Stad , Göteborgs Stadsteater Belysningsmästare, vik. till Göteborgs Stadsteater
Vi söker en tekniker med spetskompetens inom belysningsteknik till våra scener på Göteborgs Stadsteater vid Götaplatsen. I rollen som Belysningsmästare hos oss är du i produktionerna en del av scenteamet och deltar, förutom inom dina specialområden, i samtliga arbetsuppgifter inom teamets ansvarsområde vid t.ex. omställning på scenen. Du ansvarar för att i samarbete med teaterns belysningsansvarige, scenteamet och ljussättaren kostnadsberäkna, planera, rigga och programmera ljuset i produktionen och sedan köra ljuset under föreställningarna. I...
2022-01-10 2022-01-31
Hudiksvalls kommun Biblioteken Skolbibliotekarie
Vi söker en bibliotekarie som vill vara med att utveckla biblioteksverksamheten i Hudiksvalls kommun. Du kommer att ansvara för verksamheten vid det integrerade folk- och skolbiblioteket i Iggesund vilket innebär ett varierat arbete med sedvanliga bibliotekarieuppgifter och läsfr...
2022-01-07 2022-01-31
Region Skåne, Regionfastigheter Informationsförvaltare till Regionfastigheter i Malmö
Är du kvalitetsmedveten som person med ett stort tekniskt intresse samt motiveras av att arbeta i en systemadministrativ roll med informationsförvaltning? Vill du dessutom arbeta projektinriktat tillsammans med engagerade och härliga kollegor? Då kan tjänsten som informationsförvaltare vara något för dig! Inom enheten fastighetsdokumentation arbetar vi med förvaltning av fastigheternas tekniska information och dokumentation. Som informationsförvaltare är ditt ansvar att administrera, distribuera och ständigt förbättra arkivet av teknisk fasti...
2022-01-07 2022-01-30
Region Skåne, Regionfastigheter Informationsförvaltare till Regionfastigheter i Lund
Inom enheten fastighetsdokumentation arbetar vi med förvaltning av fastigheternas tekniska information och dokumentation. Som informationsförvaltare är ditt ansvar att administrera, distribuera och ständigt förbättra arkivet av teknisk fastighetsinformation. Informationsförvaltning är en mycket central funktion inom förvaltningsorganisationen och utgör ett stöd för flera olika operativa och ekonomiska funktioner kopplat till den dagliga verksamheten. Ditt huvudansvar är att förvalta fastighetens tekniska information, ritningar och CAD/BIM-mod...
2022-01-07 2022-01-30
Region Skåne, Regionfastigheter Informationsförvaltare till Regionfastigheter i Helsingborg
Inom enheten fastighetsdokumentation arbetar vi med förvaltning av fastigheternas tekniska information och dokumentation. Som informationsförvaltare är ditt ansvar att administrera, distribuera och ständigt förbättra arkivet av teknisk fastighetsinformation. Informationsförvaltning är en mycket central funktion inom förvaltningsorganisationen och utgör ett stöd för flera olika operativa och ekonomiska funktioner kopplat till den dagliga verksamheten. Ditt huvudansvar är att förvalta fastighetens tekniska information, ritningar och CAD/BIM-mod...
2022-01-07 2022-01-30
1 2 >