Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Torsby kommun, Kulturavdelningen Bibliotekarie till Torsby kommun
Du kommer att arbeta som skolbibliotekarie samt på folkbiblioteket och vår bokbuss. Som bibliotekarie på folkbiblioteket, bokbussen och skolbiblioteket är du en viktig del i arbetsgruppen och arbetar enligt kommunens och kulturavdelningens mål och visioner. Vi vill ge varje medarbetare möjlighet att vara delaktig, att synas och att utvecklas. Du förväntas kunna arbeta självständigt och strukturerat, vara engagerad och ansvarskännande och bidra till arbetsglädjen på avdelningen. Då prioriteringar och arbetssätt på kulturavdelningen kan varie...
2023-06-02 2023-08-12
Stockholm Vatten och Avfall Dokumentcontroller
Som dokumentcontroller har du en viktig roll i att ta hand om vårt material och göra det sökbart och säkrat. Du kommer att ha möjlighet att arbeta på plats och ibland på distans. Du kommer tillhöra ett team på fem medarbetare som består av arkivarie, dokumentcontroller och IT-arkivarie samt en teamledare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: • Skanna post • Diarieföra i Platina samt söka fram handlingar analogt i arkivet eller digitalt i Platina • Bevaka funktionsbrevlåda, ta hand om inkommande eller vidarebefordra Beroende på di...
2023-06-02 2023-08-31
Kristianstad kommun, Barbacka Producent med inriktning barn och unga, vikariat ca 2 år
Kulturhuset Barbacka, ett kommunalt kulturhus med inriktning barn och unga, rekryterar nu en vikarie till den viktiga tjänsten som producent för Kultur på fritiden. Detta område innefattar: • kursverksamhet • familjeprogram på lördagar • lov i och utanför huset • KabLab • After School • teatervecka • Dansens dag • Kulturnatt. Som producent för verksamheten på barn och ungas fritid har du en viktig samordnande och överblickande roll. Du ser till helheten när det gäller olika konstformer, målgrupper, årscykel, bemanning och kommunikation. Tjäns...
2023-06-02 2023-06-23
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Bibliotekarier till Sätra bibliotek
Vill du vara med och utveckla det läsfrämjande arbetet för våra mångspråkiga användare? Vill du även vara en del av ett team där ni tillsammans arbetar för bildning, demokrati, litteratur och kultur? Bra, sök då tjänsten som bibliotekarie till Sätra bibliotek. Kom och gör Gävle kulturellt med oss! I din roll som bibliotekarie arbetar du med läsfrämjande insatser och genomför bibliotekets programverksamhet. Du samarbetar med skolorna i närområdet och tar emot klasser och samverkar med både interna och externa parter i stadsdelen. Du ingår i e...
2023-06-02 2023-06-20
Järfälla kommun, Järfälla Kultur Verksamhetskoordinator med producent-/projektledarkompetens till kulturhus.
I funktionen verksamhetskoordinator kommer arbetsuppgifterna vara diversifierade med ett delegerat ansvar för bl.a. verksamhets- och aktivitetsplanering inklusive uppföljning/rapportering, hantering av avtal och fakturering, olika kontraktsprocesser med artister, föreningar och organisationer. Även schemaläggning av arbetstid för timanställda och sommarjobbare förekommer vid anordnande av aktiviteter t.ex. större arrangemang, föreläsningar och workshops eller annat nätverksarbete med olika samarbetspartners. Du kommer behöva kunna arbeta såväl ...
2023-05-30 2023-06-15
Göteborgs Stad , Intraservice Senior grafisk formgivare
Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som är grafisk formgivare med en bredd inom hantverket och som vill vara med och göra skillnad i Göteborgs Stad. Du kommer tillsammans med dina kollegor på enheten visuell kommunikation arbeta med att leverera olika typer av kommunikationslösningar åt Göteborgs Stads verksamheter. Dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på uppdrag. Precis som dina kollegor vill du bidra till Göteborgs Stads utveckling och känna stolthet kring det arbete ni utför tillsammans. Enheten visuell kommunikation är en del a...
2023-05-26 2023-06-11
Härryda kommun Kommunarkivarie / Valsamordnare
Du är organisationens expert inom arkivfrågor och ditt uppdrag är att förvalta, driva, utveckla och ge stöd till verksamheter inom arkiv- och informationshantering. Som kommunarkivarie arbetar du övergripande inom förvaltningen och utgör ett stöd till kommunens verksamheter i arbetet med att uppfylla de lagkrav och bestämmelser vad gäller dokumenthantering, arkivering och gallring. Som kommunarkivarie har du ett nära samarbete med registratorer och arkivredogörarna inom kommunens verksamheter. Tillsammans bidrar ni till hur kommunen ska arbet...
2023-05-26 2023-06-18
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Barnbibliotekarie till Biskopsgårdens bibliotek
Biblioteken i Göteborg ingår i avdelningen Bibliotek och Kulturhus i Kulturförvaltningen, med goda utvecklingsmöjligheter för den enskilda medarbetaren. Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor vill göra ditt bästa för att Biskopsgårdens biblioteksverksamhet ska vara en angelägen och självklar plats för barn och unga, samt vuxna i deras närhet. Hos oss får du driva och förstärka bibliotekets läsfrämjande insatser för att nå barn och deras vuxna på de tre arenorna; i biblioteket, uppsökande och digitalt. Du arbetar med verksamhet för, m...
2023-05-26 2023-06-09
Kultur- och fritidsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Ungdomsbibliotekarie, projektanställning.
Vi söker nu en bibliotekarie till vår biblioteksenhet med kompetens, erfarenhet och engagemang inom bibliotek och kultur för unga. Du kommer att ansvara för vår nya ungdomsavdelning. Ditt uppdrag är att utveckla den nya avdelningen i nära samarbete med övrig personal inom biblioteket samt med vår kultursekreterare. I arbetet ingår även samarbete med övriga enheter inom förvaltningen samt andra förvaltningar. Vi har i Malung-Sälens kommun välbesökta bibliotek med en aktiv programverksamhet för barn och vuxna. Nu vill vi med hjälp av medel från ...
2023-05-25 2023-06-06
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Arkivarie
Till enheten för kund- och ärendehantering söker vi nu en arkivarie att vara med i vårt arbete med att förvalta och utveckla stadsmiljöförvaltningen informationshantering. Som arkivarie kommer du att arbeta tillsammans med vår verksamhetsutvecklare inom informationsförvaltning. Arbetet består av att i första hand praktiskt hantera analoga handlingar genom att sortera, gallra, ordna och förteckna arkiv samt förbereda leverans av arkivmaterial till Regionarkivet, i enlighet med gällande regelverk och interna bestämmelser. Du kommer också att del...
2023-05-25 2023-06-09
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Verksamhetsutvecklare informationsförvaltning
Till enheten för kund- och ärendehantering söker vi nu en verksamhetsutvecklare Informationsförvaltning att vara med i vårt arbete med att förvalta och utveckla stadsmiljöförvaltningens informationsförvaltning. Som verksamhetsutvecklare Informationsförvaltning kommer du att tillsammans med vår arkivadministratör utveckla och förvalta dokumenthanteringsplan, bevarande- och gallringsutredningar, arkivförteckning samt omhänderta information i IT-system och på lagringsytor. Ett spännande framtida utvecklingsområde är att i samarbete med andra prof...
2023-05-25 2023-06-12
Vellinge kommun Bibliotekarie i V. Ingelstad och Höllvikens bibliotek
Tjänsten är fördelad 75% på Västra Ingelstads och 25% på Höllvikens bibliotek. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår. I tjänsten ingår verksamhet riktad till vuxna. Vi söker dig som ser det lilla bibliotekets potential och som har ett intresse för att utveckla och driva biblioteket framåt. Du erbjuds stor frihet att förverkliga idéer och projekt. Du kommer att arbeta med bibliotekets programverksamhet, både egna evenemang och tillsammans med andra aktörer. Du deltar i bibliotekets program som exempelvis bokprat, presentationer och kurser som r...
2023-05-24 2023-06-12
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Bibliotekarie till Fjälkestads skola och Lingenässkolan
Som skolbibliotekarie hos oss arbetar du tematiskt och med lässtimulering i form av bokprat och läsprojekt. Du genomför handledning och utbildning i informationssökning och mediabevakning. Du ansvarar också för inköp av litteratur. Tillsammans med lärare integrerar du skolbiblioteket som ett viktigt redskap i undervisningen och deltar i skolans pedagogiska arbetssätt. I kommunen finns ett väl fungerande samarbete med övriga skolbibliotekarier, skolbibliotekscentral och folkbibliotek.
2023-05-24 2023-06-15
Järfälla kommun, Kansli och Överförmyndare Kommunarkivarie till Järfälla kommunarkiv
Du ingår som en del av ett team där du arbetar tillsammans med arkivarier, nämndsekreterare, registrator, dataskyddsombud och jurister. Du kommer vara en del i utformandet av en modern arkivorganisation med rättssäker och ändamålenslig informationshantering. Kommunarkivet står inför ett spännande arbete med att upphandla, införa och förvalta ett kommunövergripande e-arkiv. Som kommunarkivarie behöver du vara uppdaterad om det regelverk som styr arkiv- och informationshantering. Du ger service till allmänheten genom att besvara förfrågningar oc...
2023-05-23 2023-06-04
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Bibliotekarie till Lerums gymnasium
Tillsammans med en kollega kommer du att vara med och starta upp och utveckla det nya gymnasiebiblioteket, dess arbetssätt och roll på skolan. Arbetsuppgifterna omfattar förutom skötsel och organisering av biblioteket, allt det som vanligtvis görs i ett gymnasiebibliotek, och har ett tydligt pedagogiskt fokus. Undervisning i informationssökning och källhantering, introduktioner, handledning, bokprat och andra läsfrämjande aktiviteter utgör de huvudsakliga insatserna. Vi lånar också ut och organiserar merparten av skolans läromedel. Vi vill dess...
2023-05-23 2023-06-11
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Scentekniker till Luleå gymnasieskola
Uppdraget som tekniker innebär att i huvudsak arbeta inom kvarteret Lärkan med dess aula samt andra salar i huset. I tekniker uppdraget ingår teknik för ljud och ljus samt scenteknik. Uppdraget innefattar även viss tillverkning och iordningställande av scenografi samt fungera som stöd kring scenlösningar. Du kommer arbeta med dans-, teater- och musik uppsättningar samt bildutställningar inom det estetiska programmet och även externa bokningar som till exempel föreläsningar, konserter med mera. Som tekniker krävs mycket god samverkansförmåga ...
2023-05-22 2023-06-11
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Arkivarie - tidsbegränsad anställning
Vi söker nu en arkivarie för ett vikariat på ett år. Som arkivarie ingår du i en grupp med fyra personer som arbetar för att förvaltningen ska följa de lagar och andra regelverk som styr arkiv- och informationshanteringen. Tillsammans med gruppen arbetar du för en ändamålsenlig arkivvård och informationsredovisning som garanterar att interna och externa behov av arkivinformation tillgodoses såväl nu som i framtiden. Huvudarbetsuppgifter: • Sköta de analoga och digitala informationstillgångarna genom att skydda, organisera, gallra, förteckna,...
2023-05-17 2023-06-07
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Vifolkaskolan åk F-6, 50%
Som skolbibliotekarie på Vifolkaskolan F-6 arbetar du i nära samverkan med lärare och annan pedagogisk personal för att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga samt i övrigt bidra till elevernas lärande och läsintresse. Utifrån din specifika bibliotekskompetens medverkar du i den pedagogiska verksamheten på skolan. Du har ett tätt samarbete med speciallärare för att stötta elever med läskompensatoriska hjälpmedel. Som skolbibliotekarie ansvarar du för att bibliotekets mediebestånd hålls organiserat och aktuellt. På Vifolkaskolan F-6 ...
2023-05-17 2023-06-06
Landskrona Stadsbibliotek Bibliotekarie skol - och folkbibliotek
Nu söker vi dig som brinner för barn och ungas läsning och som gillar omväxlingen som en delad tjänst som folk- och skolbibliotekarie innebär. Halva tjänsten är på förlagd på Sandåkersskolans och Emiliaskolans gemensamma skolbibliotek där du kommer att träffa barn från förskoleklass upp till årskurs nio. I ditt uppdrag som skolbibliotekarie är du en läsfrämjande resurs för elever och personal. Du kommer att hålla bokprat i klassrum, ta emot elever och lärare i skolbiblioteket och stötta pedagogisk personal med att hitta lämplig littera...
2023-05-17 2023-06-07
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö Byggnadsantikvarie
Länsstyrelsen, som är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet har ett särskilt ansvar för att vidta åtgärder för att skydda kulturarvet i händelse av krig. Att välja ut kulturegendom som kan bli aktuell för utmärkning enligt Haagkonventionen är en del av ansvaret som ska hanteras under fredstid. Vi söker nu en byggnadsantikvarie som kan medverka i det arbetet. I uppgifterna ingår även att arbeta för att vårt kulturarv och våra kulturmiljöer vårdas, bevaras och utvecklas. Inom enheten verkar vi därutöver tillsammans för långsiktiga och håll...
2023-05-17 2023-06-07
Region Skåne, Koncernkontoret Kommunikatör med ansvar för sociala medier till Koncernkontoret
Är du en driven och trygg kommunikatör som gillar att sätta dig in i nya frågor och skapa klok, smart och kanalanpassad kommunikation för sociala medier? Gillar du att vara med där det händer och snabbt bidra med både kreativitet och eftertanke? Har du dessutom förmågan att tänka och agera strategiskt likväl som du trivs med att utföra operativt arbete - då kan rollen som kommunikatör med ansvar för sociala medier på Koncernstab kommunikation passa dig perfekt. Region Skånes sociala medier är en av flera centrala kanaler som används i dialogen...
2023-05-17 2023-06-07
Helsingborgs stad Arkivarie med fotoinriktning
Om arbetsplatsen Kulturarv. Blomstrande ängar. Det livslånga lärandet. Prasslande löv och äventyr för små och stora tillsammans. En ståtlig 700-åring. Intressanta utställningar. Och hela Helsingborgs museisamling. Helsingborgs museum är samtidsorienterat, aktuellt och angeläget. Vi arbetar med frågor om kulturarvets roll i en långsiktig samhällsutveckling och dess betydelse för social och miljömässig hållbarhet. Inom museets breda verksamhet ryms bl a besöksmålen Fredriksdal museer och trädgårdar, Pålsjö mölla och borgtornet Kärnan. Museet har ...
2023-05-15 2023-06-11
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Bibliotekarie med inriktning demokrati och digitalisering
Du kommer tillsammans med kollegorna i Digitala gruppen fortsätta med utvecklingen av verksamheterna. I kommunens biblioteksplan för åren 2023 - 2026 finns bland annat målsättningarna: att arbeta för att öka tilliten till samhällsinstitutioner genom att skapa tillfällen för möten och interaktion och att samarbeta med fler aktörer som också har demokrati som mål för att få fler att vilja, och kunna, vara aktiva samhällsmedborgare. Inom digital delaktighet arbetar vi med utbildningsinsatser och programverksamhet för att möta allmänhetens behov oc...
2023-05-11 2023-06-04
Region Jämtland Härjedalen, Område Kultur och bildning Konsthandläggare heltid till Region Jämtland Härjedalen
Tillsammans med övriga kollegor arbetar du med placering av konst i Region Jämtland Härjedalens lokaler, inventering, utlån, inköp samt registrering och dokumentation i vår konstdatabas. Bildkonsten ansvarar för offentlig gestaltning genom enprocentregeln vid ny- och ombyggnation, vilket innebär arbete med upphandling, avtal och projektledning i samverkan med andra enheter. Inom verksamheten får du en viktig roll att gemensamt med kollegor driva och utveckla verksamheten framåt. Arbetsuppgifterna är både administrativa och praktiska vilket krä...
2023-05-03 2023-06-04
Statens museer för världskultur Praktikant till bildarkivet vid Världskulturmuseerna till hösten 2023
Till vår verksamhet i Stockholm erbjuder vi nu en praktikplats kopplad till vårt bildarkiv. Förekommande arbetsuppgifter blir arkivering, uppordning, placering, inventering och allmän förvaltning och aktivering av bildsamlingen. Praktiken sker under handledning av bildintendent. Den huvudsakliga placeringen för praktikplatsen är på Etnografiska museet.
2023-04-14 2023-08-14
1 2 >