Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höganäs kommun Kommunledningskontoret Grafisk formgivare med inriktning foto
Vi söker nu en visionär och modig grafisk formgivare som är redo att ta Höganäs kommuns visuella design och kommunikation till nya höjder. Som person är du stilsäker och du har erfarenhet inom branschen sedan tidigare. Du är kreativ, nytänkande och van vid snabba deadlines. Att driva dina projekt framåt självständigt är inget nytt för dig och du är redo att ta det övergripande ansvaret för idé och grafisk formgivning i en roll som är både strategiskt drivande och direkt producerande. Vi söker dig med genuint intresse för formgivning, digit...
2021-03-02 2021-03-23
Region Gotland, Romaskolan F-9 Skolbibliotekarie
Vi söker en engagerad och driven skolbibliotekarie till Romaskolan. Vi söker dig som brinner för att arbeta med barn och ungdomar med målet att öka deras läslust. I arbetsuppgifterna ingår att: - Driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet så att biblioteket blir en lustfylld plats dit eleverna vill gå. - Arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal. Det inkluderar exempelvis litteraturpresentationer, boksamtal och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas ...
2021-02-26 2021-03-21
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotekarie till Mölndals stad med inriktning barn & ungdom
Du ingår i en arbetsgrupp som har ett nära samarbete och ett prestigelöst arbetssätt. I ditt uppdrag ingår att jobba med äldre barn och ungdomar samt att ansvara för programverksamhet riktat till unga vuxna. Tillsammans med barnbibliotekarie planerar du verksamheten och arbetar läsfrämjande med barn och ungdomar. Du är öppen för att använda digitala verktyg. Du ingår i samordningsgrupp och andra nätverk, interna och externa, där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar verksamheten för hela Mölndal. I tjänsten ingår förek...
2021-02-25 2021-03-19
Malmö stad Bibliotekarie med fokus mot barn och unga sökes!
Arbetsuppgifter Vill du jobba med läsfrämjande, barns delaktighet och tillgänglighet? I Oxie arbetar vi i nära samarbete med lokalsamhällets olika aktörer för att stärka bibliotekets roll i människors vardag. Som bibliotekarie med fokus på barn och unga utför du sedvanliga bibliotekarieuppgifter så som bemanning, medieinköp, planering och genomförande av arrangemang, informations- och kulturförmedling, marknadsföring mm. Du planerar, genomför och utvärderar läsfrämjande och skapande aktiviteter för barn och unga både på biblioteket och på and...
2021-02-25 2021-03-18
Sigtuna kommun Skolbibliotekarie
Sigtuna kommun satsar på skolbiblioteksutveckling med fokus på samverkan mellan skolor. Barn- och ungdomsförvaltningen har en central utvecklingsledare för skolbibliotek samt driver ett skolbiblioteksnätverk där samtliga skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga ingår. Kommunen har också ett gemensamt skolbibliotekssystem, ett cirkulationsbibliotek och ett mångspråksbibliotek. Du kommer att ha en viktig roll på Centralskolan. Du har till uppgift att bygga upp ett tillgängligt skolbibliotek och en bibliotekspedagogisk verksamhet som rikta...
2021-02-25 2021-03-25
Polismyndigheten, Kommunikationsavdelningen Presstalesperson till kommunikationsavdelningen i Linköping
Du kommer att arbeta som presstalesperson i polisregion Öst. Du arbetar nära vakthavande befäl vid regionledningscentralen (RLC) som fördelar uppdrag till stora delar av polisens ingripandeverksamhet samt leder och planerar större händelser i hela regionen. I arbetet fungerar du som kontakt mellan polisen och media i framförallt akuta och pågående händelser. Du uttalar dig i ärenden för hela regionen samt uppdaterar vår hemsida polisen.se med händelsenotiser, du planerar kommunikation och tar fram budskap och talepunkter. Det kan förekomma tjä...
2021-02-24 2021-03-10
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Vi söker biblioteksassistenter till Eskilstuna stadsbibliotek!
Bibliotekets reception är en central del i arbetet som biblioteksassistent. Arbetet innebär att möta besökare, informera och vara behjälplig vid frågor. Du registrerar nya låntagare, lånar ut och återlämnar samt ger service vid datorer och vid kopiering m.m. Tjänstgöring förekommer på samtliga enheter inom Eskilstuna stadsbibliotek. Dessa finns i Årby, Torshälla, Kjula, Fröslunda, Alberga samt i Eskilstuna centrum.
2021-02-23 2021-03-09
Polismyndigheten, Kommunikationsavdelningen Pressekreterare till kommunikationsenheten i region Stockholm
Då arbetet vid mediecentret till stora delar är minutoperativt, innebär det att de dagliga arbetsuppgifterna varierar utifrån verksamhetens behov och det mediala trycket. Du koordinerar och hanterar presskontakter och mediefrågor och stödjer organisationen i relationen med media. Du är också talesperson för myndigheten i operativa frågor och arbetar ofta nära vakthavande befäl i regionledningscentralen. Du måste ha förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa frågor, ha hög arbetskapacitet och trivas med att leverera under press. I arbetet ingår...
2021-02-23 2021-03-09
Region Skåne, Regionservice Informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare till Regionservice i Malmö
I din roll som informationssäkerhetssamordnare antar du den viktiga uppgiften att stötta förvaltningsledning och verksamheterna med rådgivning samt informationssäkerhetsåtgärder, såsom riskbedömningar och andra relevanta frågeställningar inom ditt område. Arbetet utgår från regionala riktlinjer med en tydlig vision för hur man vill uppnå en hållbar informationssäkerhets- och dataskyddskultur inom hela Region Skåne. En central del i ditt arbete innebär att på olika sätt säkerställa att medarbetarna inom förvaltningen kan upprätthålla god kunskap...
2021-02-23 2021-03-09
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Verksamhetsledare till Järfälla bibliotek
Verksamhetsledaren arbetar nära bibliotekschefen och ingår i ledningsgruppen för Järfälla biliotek tillsammans med verksamhetsledarna för Jakobsberg respektive Barkarby/Herresta. Det övergripande målet för ledningsgruppen är att hela biblioteksorganisationen fungerar och utvecklas optimalt utifrån gällande styrdokument. Uppdraget som verksamhetsledare innebär • att leda, utveckla och utvärdera verksamheten i dialog med besökare och medarbetare samt i samverkan med externa aktörer • att konkretisera givna mål och ramar för och med medarbetarn...
2021-02-22 2021-03-21
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Bibliotekarie
Du kommer att arbeta som bibliotekarie med fokus digital tillgänglighet för barn och vuxna. Till biblioteken kommer människor för att låna, läsa och delta i aktiviteter samt för att utföra olika digitala tjänster. Det finns en efterfrågan på digitala tjänster och ett behov av digitalt stöd bland besökarna. Du är en central resurs i att driva utveckling av arbetssätt som stärker besökarnas digitala delaktighet när det gäller läsning, berättande, informationssökning, källkritik och demokrati. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt som bidrar ti...
2021-02-21 2021-03-07
Östhammars kommun, Verksamhetsområde attraktivitet Bibliotekarie med Digitalt ansvar, Östhammar
Jobbet som vår bibliotekarie med digitalt ansvar innebär att du driver den digitala utvecklingen på alla våra bibliotek och stöttar oss kollegor inom området. Bland annat kommer du att hålla i olika interna kurser. Ditt ansvar omfattar även att hålla bibliotekskatalogen (Micromarc) aktuell, att sammanställa statistik, all mediehantering med databas- och e-boksansvar. Du jobbar också med inköp av medier och materiel samt granskning och kontering av fakturor. Kombinerat med ditt digitala ansvar ingår även arbete i bibliotekets informationsdisk oc...
2021-02-19 2021-03-21
Halmstads kommun, Kulturförvaltningen Bibliotekarie till enhet Program och läsfrämjande
Vi söker en ny medarbetare till vår enhet Program och läsfrämjande med placering på Söndrums bibliotek. Vi behöver dig som är kreativ, idérik och engagerad och som vill arbeta med att utveckla programverksamheten och upplevelseläsandet för vuxna. Du bör också ha förmågan att arbeta läsfrämjande på bred front i och utanför biblioteken. Vi ser att biblioteket är det självklara navet för invånarna i lokalsamhället och där vi samtidigt strävar efter att fortsätta utveckla samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra lokala aktörer. I ditt ...
2021-02-19 2021-03-14
Göteborgs Stad , Stadsbyggnadskontoret Sommarpraktik - Arkivassistent
Stadsbyggnadskontoret har under många år erbjudit sommarpraktik till studenter inom våra olika yrkesområden. På så sätt får du som studerande möjlighet att under din studietid få praktisk yrkeserfarenhet. Stadsbyggnadskontorets arkiv hanterar kontorets handlingar som till exempel kartor, detaljplaner, förrättningsakter och bygglovhandlingar. Stadsbyggnadskontoret har ett väldigt levande arkiv och handlingarna är mycket efterfrågade av kontorets egna medarbetare, företag och av allmänheten. Som föranlett av det pågående GDPR-arbetet har vi omvä...
2021-02-18 2021-03-04
Nyköpings kommun Bibliotekarie
Huvudbiblioteket i Nyköping har - under normala omständigheter - cirka 800 fysiska besök per dag. Som bibliotekarie tar du emot och bistår besökare i litteratur- och informationssökningsfrågor samt övrig service som kan handla bland annat om digitala tjänster. Stigtomta biblioteksfilial är ett meröppetbibliotek som är bemannat två eftermiddagar per vecka. I ditt uppdrag ingår service till våra besökare och inköp av vuxenmedia till biblioteksfilialen. Stadsbibliotekets arbete med program har i och med pandemin bytt inriktning mot fler digita...
2021-02-18 2021-03-11
Nyköpings kommun Bibliotekarie med systemansvar
Huvudbiblioteket i Nyköping har - under normala omständigheter - cirka 800 fysiska besök per dag. Som bibliotekarie tar du emot och bistår besökare i litteratur- och informationssökningsfrågor samt övrig service som kan handla bland annat om digitala tjänster. I ditt uppdrag arbetar du dessutom med att implementera, driva och utveckla våra digitala system, i samråd med bibliotekets ledningsgrupp, systemansvariga kollegor, kommunens IT-enhet och systemleverantörer. Du informerar och vägleder dina kollegor i frågor om systemen och dessas funkti...
2021-02-18 2021-03-11
Malmö stad Utvecklingssamordnare med redaktionellt uppdrag
Arbetsuppgifter Till vår enhet söker vi nu en huvudredaktör för Pedagog Malmö! Du kommer att vara placerad på Pedagogisk Inspiration Malmö som är de tre utbildningsförvaltningarnas gemensamma utvecklingsenhet. Du kommer att ha en enhetschef som leder med tillit. Pedagog Malmö, som är en webbtidning, skapar förutsättningar för ett kollegialt lärande utifrån verksamheternas bidrag och behov. I Pedagog Malmös redaktionsråd ingår en kontaktperson från respektive skolförvaltning. Som huvudredaktör arbetsleder du två redaktörer och tillsammans...
2021-02-18 2021-03-03
Sigtuna kommun, Biblioteksenheten Barnbibliotekarie
Sigtuna kommuns bibliotek har beviljats medel från Kulturrådet för att starta upp Bokstart i Valstaområdet. Bokstart är en nationell satsning som syftar till att tidigt stimulera språkutveckling hos små barn 0-3 år. Genom hembesök, gåvoböcker och möten uppmuntras föräldrar att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet, vilket leder till att barnets språk och läsintresse utvecklas. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Grunden till k...
2021-02-18 2021-03-07
Malmö stad Bibliotekarie till Hermodsdalsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta att utveckla vårt skolbibliotek i världsklass. Du är en viktig kugge i våra åtaganden med att skapa en läsande skola och att utveckla skolbiblioteket som en lärmiljö tillsammans med våra sju förstelärare och din chef som är biträdande rektor. Du tycker om att arbeta med människor och att samarbeta med olika kompetenser. Du sätter eleverna i centrum och möter lika gärna en grupp 7-åringar som en grupp 14-åringar. Du drivs av en nyfikenhet och av att arbeta verksamhetsutvecklande m...
2021-02-16 2021-03-02
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Timvikarie till biblioteken
I Enköping finns tre bibliotek, en biblioteksbuss och ett bibliotek på nätet. Verksamheterna är belägna centralt i Enköping och på landsbygden med goda kommunikationer. Att arbeta som vikarie är både givande och lärorikt. Som vikarie på biblioteken bidrar du till att ge enköpingsborna en god upplevelse av ett varierat utbud och de tjänster som erbjuds. Här möter du besökare i alla åldrar, med olika bakgrund och behov. Du behöver ha ett levande människointresse och en stark servicekänsla. Som vikarie på biblioteken arbetar du med sedvanliga bi...
2021-02-16 2021-03-02
Region Gävleborg, Enhet för informationsförvaltning Arkivarie till Enheten för informationsförvaltning
Regionarkivet bedriver en bred verksamhet. Som arkivarie hos oss förväntas du ha en inblick och kunna arbeta brett inom fler områden, även om intresse och erfarenhet vägs in när arbetsuppgifter tilldelas. Regionarkivet är arkivmyndighetens verkställande organ i Region Gävleborg. Det innebär att vi gentemot regionens nämnder och bolag: • Ger samråd vid verksamhetsförändringar och gallringsärenden • Ger råd i arkivvård och övrig hantering • Utbildar regionens verksamhet i arkivfrågor • Samordnar och hjälper regionens nämnder och bolag med den ...
2021-02-15 2021-03-12
Kemikalieinspektionen, Kommunikationssekretariatet Kommunikatör med inriktning mot klarspråk
I rollen som kommunikatör med inriktning mot klarspråk kommer du att arbeta med att planera och genomföra Kemikalieinspektionens externa och interna kommunikation. I dina arbetsuppgifter ingår att: - skriva, bearbeta och publicera texter och annat innehåll för intranätet, den externa webbplatsen och andra kanaler - ge kommunikationsstöd till sakkunniga medarbetare i olika projekt, exempelvis i regeringsuppdrag - ge myndighetens medarbetare stöd och utbildning i språkfrågor - ansvara för myndighetens klarspråksarbete och språkliga profil på båd...
2021-02-11 2021-03-07
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Hörseltekniker till Skolstödsenheten, Örebro
Du kommer att ingå i ett väl inarbetat team spritt över landet där utbyte av erfarenhet och kunskap är en självklarhet. I dina arbetsuppgifter som hörseltekniker ingår enklare service av hörapparater, reparation/installation av hörseltekniska hjälpmedel samt dess tillbehör. Du kommer även att ansvara för varseblivning i skola, elevboende och kontor. Du kommer att ha placeringsort i Örebro med huvudansvar för våra skolor och kontors hörseltekniska installationer, resor i andra regioner förekommer. Du kommer att arbeta direkt mot elev samt lärare...
2021-02-09 2021-03-16
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Kreativ Produktionsledare, skapande verksamhet till anstalten Tidaholm
Till anstalten Tidaholm söker vi nu en kreativ och inspirerande produktionsledare till vår ASV-verksamhet (annan strukturerad verksamhet). Produktionsledaren ska under ansvarig kriminalvårdsinspektör och tillsammans med kollegor planera och leda ASV-verksamheten. Syftet med verksamheten är dels att ge klienterna sysselsättning under anstaltstiden, dels att ge praktisk erfarenhet av skapande arbete. Som produktionsledare har du uppgiften att handleda och instruera klienten i bland annat skapandeverkstaden. I verkstaden utförs olika hantverksar...
2021-02-08 2021-03-07
Region Skåne, Regionservice Informationsstrateg till Regionservice i Malmö
Ditt uppdrag som informationsstrateg innebär att skapa och bygga upp en effektiv och strukturerad dokumenthantering. I din tjänst stöttar du verksamheterna genom att agera rådgivare mot verksamheterna och är således en viktig resurs i frågor kopplat till ditt ansvarsområde. Du upprättar och vidareutvecklar styrande dokument samt följer upp och utvecklar arkiv- och informationshanteringen i organisationen. I din roll som informationsstrateg arbetar du även med följande arbetsuppgifter: • Tillsammans med verksamheten kartlägger du processern...
2021-01-28 2021-03-10