Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolbibliotekarie till skolområdet Bergsgårdsskolan och Eriksboskolan
Från höstterminen 2021 kommer det att bli en ny organisation för skolorna i Hjällboområdet. Bergsgårdsskolan kommer att ta emot elever från förskoleklass till årskurs 6 och skolan är idag 2-parallellig grundskola och grundsärskola från årskurs 1 - 6 med elever som läser ämnen och ämnesområden. Skolan är belägen i Hjällbo med omedelbar närhet till naturområde och fem minuter från spårvagnshållplats Hjällbo. Eriksboskolan ligger i närområdet och är en grundskola från förskoleklass till årkurs 6. Både Bergsgårdsskolan och Eriksboskolan är skolor ...
2021-05-12 2021-05-26
Länsstyrelsen Östergötland, Plan och kultur Antikvarie - inriktning mot arkeologi
Arbetet är i stor utsträckning kopplat till järnvägsprojektet Ostlänken men även till andra arkeologiska insatser i hela länet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är ärendehandläggning gällande ingrepp i fornlämningar, tex bereda ansökningar om arkeologiska undersökningar och därtill bedöma arkeologiska undersökningsplaner vad gäller metod, teoribildning och ekonomi. Samordnande antikvariska uppdrag inom projektet Ostlänken kan förekomma. Du kommer att göra bedömningar av fornlämningar och kulturlandskap, internt och externt kommunicera förekoms...
2021-05-12 2021-05-30
Danderyds kommun, Internservice, kommunikionsavdelningen Konferensvärd med tekniskt kunnande till Danderyds kommun
Du arbetar i ett team med ytterligare tre kontorsvaktmästare/konferensvärd och tillsammans ansvarar ni för kommunens vaktmästar- och konferensvärdsuppdrag på Djursholms slott och i Mörby Centrum. I Djursholms slott sitter stora delar av vårt Kommunledningskontor och där har vi en festvåning som används för möten och hyrs ut privat till bröllop, fester etc. I Mörby centrum har vi vår nya fina Mötespark och flera av våra förvaltningar. I arbetsuppgifterna ingår bland annat supportansvar för konferensrummens ljud, AV och datorutrustning, posthan...
2021-05-12 2021-06-11
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Produktion döv och hörsel Produktionspersonal till Läromedelsavdelningen
Som produktionspersonal i ljudsättning/översättning skapar du tillsammans med vårt team digitala och analoga läromedel för elever med olika förmågor. Vi producerar även produkter som ger pedagoger stöd i sin yrkesroll. Du agerar och ansvarar för översättning, röstsättning och ljudsättning av våra produkter. Du ansvarar för översättning och granskning av våra produkter och tjänster. Du kvalitetssäkrar översättning och de olika språken (svenskt teckenspråk och svenska) tillsammans med teamet. Du ansvarar för ljudbearbetning samt undertextning av...
2021-05-11 2021-05-24
Region Västerbotten, Ledningsstab VB Informationshanteringsspecialist till Region Västerbotten, Umeå
Som informationshanteringsspecialist/arkivarie hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Som specialist i informationshantering- och arkiveringsfrågor driver och arbetar du operativt i e-arkivprojekt. Region Västerbotten ingår i ett samarbetsorgan för e-arkiv med tolv andra regioner, R 7-e-arkiv, där du för myndigheten har en drivande och samordnande roll i uppbyggandet av myndighetens arkivering av digital information. I arbetet ingår att bevaka strategiska informationshanteringsfrågor gällande e-arkivering sa...
2021-05-11 2021-05-25
Region Västerbotten, Ledningsstab VB Arkivarie till Region Västerbotten, Umeå
Som arkivarie hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Som arkivarie utreder, bevarar och gallrar du framför allt digital information och deltar i arbetet med styrande och stödjande dokument. Du arbetar med långsiktigt bevarande av såväl digital som analog information från Region Västerbottens verksamheter samt fungerar som stöd via rådgivning och utbildning. I rollen ger du service till regionens verksamheter, forskare och allmänhet. Du kommer även ha en stor del i uppbyggandet av myndighetens arkivering av di...
2021-05-11 2021-05-25
Statens museer för världskultur Museivärd till Världskulturmuseet i Göteborg
I arbetsuppgifterna ingår att med värme och nyfikenhet aktivt och professionellt välkomna våra besökare till vår verksamhet. Du kommunicerar hela vårt utbud, hanterar bokningsfrågor och säljer såväl biljetter till programaktiviteter som butiksvaror. Som museivärd cirkulerar du i museets publika delar, svarar på besökares frågor, genomför besöksundersökningar samt bemannar entré och butik. Vidare svarar du för den dagliga tillsynen av utställningar och publika utrymmen, samt har en aktiv roll vid larm- och nödsituationer. I arbetet ingår även at...
2021-05-10 2021-05-24
Statens museer för världskultur Museivärd med inriktning butik till Världskulturmuseet i Göteborg
I arbetsuppgifterna ingår att med värme och nyfikenhet aktivt och professionellt välkomna våra besökare till vår verksamhet. Du kommunicerar hela vårt utbud, hanterar bokningsfrågor och säljer såväl biljetter till programaktiviteter som butiksvaror. Som museivärd cirkulerar du i museets publika delar, svarar på besökares frågor, genomför besöksundersökningar samt bemannar entré och butik. Vidare svarar du för den dagliga tillsynen av utställningar och publika utrymmen, samt har en aktiv roll vid larm- och nödsituationer. I arbetet ingår även at...
2021-05-10 2021-05-24
Statens museer för världskultur Vikarierande museivärd till Världskulturmuseet i Göteborg
I arbetsuppgifterna ingår att med värme och nyfikenhet aktivt och professionellt välkomna våra besökare till vår verksamhet. Du kommunicerar hela vårt utbud, hanterar bokningsfrågor och säljer såväl biljetter till programaktiviteter som butiksvaror. Som museivärd cirkulerar du i museets publika delar, svarar på besökares frågor, genomför besöksundersökningar samt bemannar entré och butik. Vidare svarar du för den dagliga tillsynen av utställningar och publika utrymmen, samt har en aktiv roll vid larm- och nödsituationer. I arbetet ingår även at...
2021-05-10 2021-05-24
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Skolbibliotekarie, Degebergaskolan
Hos oss på Degebergaskolan kommer du att ha en central roll när det gäller att stimulera eleverna till läsglädje! I samarbete med lärarna integrerar skolbiblioteket som ett viktigt redskap i undervisningen, arbeta tematiskt, lässtimulering i form av bokprat och läsprojekt, handledning och utbildning i informationssökning, mediabevakning, inköp av litteratur samt deltaga i skolans pedagogiska arbetssätt. Du kommer att ha en viktig roll i introduktion och implementering av digitala verktyg för både elever, föräldrar och personal. Vi vill gärna at...
2021-05-07 2021-05-25
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Utställningsvärd med samordningsansvar till Göteborgs Konsthall
Vill du vara med och utveckla det publika mötet på Göteborgs Konsthall? Göteborgs Konsthall är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning och visar tillfälliga utställningar med fokus på internationell och svensk samtidskonst. Genom utställningar, program och projekt av olika slag är målet att visa utvecklingen inom samtidskonsten och att åskådliggöra konstens mångbottnade uttryck och relevans i olika sammanhang. Vi eftersträvar en arbetsplats som speglar samhällets mångfald och som medarbetare blir du del av en grupp som drivs av att nå ut...
2021-05-07 2021-05-23
Halmstads kommun, Kulturförvaltningen Bibliotekarie/Bibliotekspedagog till Biblioteken i Halmstad
Till Biblioteken i Halmstad söker vi nu en bibliotekarie/bibliotekspedagog med inriktning mot barn och unga. Vi erbjuder dig ett utvecklande och utmanande arbete där du tillsammans med andra kunniga kollegor bidrar till en verksamhet som berikar, utmanar och lockar alla i närområdet. Detta görs med kreativitet, engagemang och med extra fokus på barn och unga. Vi söker en medarbetare som vill inspirera och förmedla läslust till alla barn och vuxna i deras närhet samt att göra biblioteket till en angelägen mötesplats i närområdet. Du kommer att...
2021-05-07 2021-05-23
Servicecenter Servicecenter Kommunikation söker en medarbetare med inriktning främst på grafisk form.
Digitala kommunikationstjänster exempelvis: • webbpublicering och redaktionellt arbete • nyhetsbrev, enkäter och e-tjänster • utbildning och support för redaktörer • tillgänglighetskontroll. Tryckproduktion, exempelvis: • produktions- och inköpsplanering • idé, koncept och rådgivning • formgivning, layout och redigering • bildbearbetning och pre...
2021-05-07 2021-05-21
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Studentmedarbetare till Sjukhusbiblioteket i Lund
Vi söker dig som har ett stort intresse för biblioteksfrågor, särskilt inom det medicinska området samt intresse för och erfarenhet av att arbeta med människor. Som studentmedarbetare hos oss kommer du att arbeta i Sjukhusbibliotekets informationsdisk. Du kommer även att arbeta med ett särskilt projektuppdrag kring en plan för marknadsföring av Sjukhusbibliotekets utbud och service, som riktar sig till all personal inom Sus. Utgångspunkten för projektet är hur vi på bästa sätt når ut med information till personal om våra tjänster och utbud. P...
2021-05-06 2021-05-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Fotograf till ögonmottagning i Lund
Vi söker dig som vill jobba som fotograf inom oftalmologi och som har stort intresse av ögonsjukvård. Du kommer att arbeta som oftalmologisk fotograf med huvuduppgift att jobba inom framförallt medicinsk retina. Du jobbar i nära samarbete med andra yrkesfunktioner på mottagningen. Arbetsuppgifterna består bland annat av ögonbottenfotografering av patient och 3D-OCT mätningar av bakre/främre segment. Även spaltfotografering av främre segment ingår. Dokumentation och övriga administrativa samt praktiska uppgifter inom kunskapsområdet ingår.
2021-05-06 2021-05-20
Halmstads kommun, Kulturförvaltningen Bibliotekarie till Biblioteken i Halmstad - enhet Delaktighet och inkludering
Till Biblioteken i Halmstad söker vi nu en bibliotekarie med inriktning på digital inkludering, digital kompetens samt inköp och katalogisering av medier. Du kommer att ingå i enhet Delaktighet och inkludering och din huvudsakliga placering kommer att vara på Halmstads stadsbibliotek. I din roll förväntas du kunna identifiera och analysera behov och utmaningar samt ta fram förslag till åtgärder när det gäller Biblioteken i Halmstads uppdrag att stärka den digital inkluderingen och den digitala kompetensen i samhället. Lyhört och behovsanpassat...
2021-05-06 2021-05-30
Malmö stad Komvux Malmö söker en bibliotekarie
Arbetsuppgifter Bibliotekarierna på Komvux i Malmö har ett stort engagemang för utbildning. De brinner för att eleverna ska få ta del av allt det som ett bibliotek med kvalificerad personal har att erbjuda. De är uppfinningsrika när det gäller att skapa bibliotek som är tillgängliga och välkomnande. Låter det som att du skulle trivas i det gänget? I samverkan med kollegor och ledning stödjer du elevernas lärande. Du verkar för att biblioteket utgör en tillgänglig och inkluderande studiemiljö. Du arbetar för att biblioteket blir en ordnad resu...
2021-05-05 2021-05-19
Halmstads kommun, Kulturförvaltningen Bibliotekarie till Biblioteken i Halmstad - enhet Barnkultur, språk och läslust
Vi söker en ny medarbetare till vår enhet Barnkultur, språk och läslust med placering på Stadsbibliotekets barnavdelning. Vi behöver dig som är kreativ och engagerad, som vill vara med och skapa ett bibliotek både fysiskt och digitalt som känns angeläget för barn och ungdomar i Halmstad. Du är genuint intresserad av barns och ungas mediavärldar. Du har erfarenhet och kreativa idéer för att planera och arrangera program och aktiviteter som möjliggör en meningsfull fritid för barn och unga i skolåldrarna. Barn och ungas egna perspektiv och del...
2021-05-05 2021-05-23
Malmö stad Handledare för läsfrämjande projekt sökes!
Arbetsuppgifter Läsning och berättande är viktiga kompetenser för den enskilda individen när det gäller att utvecklas i enlighet med sina styrkor, stärka sin egenmakt och kunna utöva sina demokratiska rättigheter. Projektet Läsambassadörerna vill tillgängliggöra läsande, berättande och berättelser för Malmös barn och unga, men också bredda ambassadörskapet för läsning och berättande genom att unga Malmöbor blir just ”läsambassadörer”. Resultatet som eftersträvas är att: • ungdomarna som är läsambassadörer får ökad kunskap kring barns rätti...
2021-05-05 2021-05-23
Sollefteå kommun, För- och grundskola Skolbibliotekarie till Vallaskolan
Skolorna i Sollefteå har i Skolbiblioteksplanen och dess Kunskapsstege ett tydligt dokument för utveckling av skolbiblioteksverksamheten. Som Skolbibliotekarie ska du: - I samverkan med rektor och pedagogisk personal medverka till att eleverna ges goda förutsättningar i sin språk- och kunskapsutveckling och inspirerar till läsning. Sollefteå kommun ingår sedan 2020 i ett samverkansprojekt med Skolverket kring riktade insatser för nyanländas lärande, där SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbete) är en del i projektet. I denna satsning är sko...
2021-05-04 2021-06-14
Järfälla kommun, Järfälla Kultur Projektledare till kultur- och aktivitetshus
Den projektledare vi nu söker är ansvarig för att förverkliga projektplan och intentioner kopplat till kommunens målstyrning. De insatser som identifierats i arbetet mot segregation och som nu ska implementeras är att genom Huset på höjden stötta det lokala föreningslivet samt att öka inkluderingen av i synnerhet utrikesfödda kvinnor i huset. Arbetsuppgifterna kommer vara diversifierade och innebära anordnande av föreläsningar och workshops, nätverksarbete och uppsökande av invånare i kommunens socioekonomiskt utsatta områden. Men det är också ...
2021-05-04 2021-05-23
Danderyds kommun, Kommunledningskontorets Kansli IT-arkivarie med ansvar för verksamhetsutveckling och e-arkiv, Danderyds kommun
I rollen som IT-arkivarie med ansvar för verksamhetsutveckling och e-arkiv är du expert inom digital arkiv- och informationshantering. I ditt arbete kommer du att ha nära kontakter med kommunens övriga förvaltningar samt IT-enheten. Du är ansvarig för att planera och samordna utveckling och införande av leveransprocessen till det kommungemensamma e-arkivet samt förvaltning. Du kommer att kravställa leveranser från verksamhetssystemen samt att fungera som en brygga mellan teknik och verksamheter, såsom användarstöd, support och systemvård. Som...
2021-05-04 2021-05-23
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Arkivarier till rättsavdelningen i Stockholm
Som arkivarie arbetar du med att förvalta, vårda och tillhandahålla arkivbestånden genom att utföra ordnings- och förteckningsarbeten, gallra, delta i leveranser och omflyttningar av material. Att bistå verksamheterna internt med information ur arkiven och utföra sekretessprövningar samt utlämnade av allmän handling är också arbetsuppgifter som ingår. Du är sakkunnig inom arkiv- och dokumenthantering, arbetar med gallringsutredningar, tillsyn, dokumenthanteringsplaner samt med stöd, rådgivning och utbildning i arkivfrågor. I tjänsten kommer du ...
2021-05-04 2021-05-18
Bodens kommun Föreståndare Rödbergsfortet - museum och besöksmål
Hålla kontakt med och schemalägga guider för visningsverksamhet, marknadsföring av verksamheten i samarbete med Försvarsmuseum Boden, ansvar för konferens- och caféverksamhet. Utveckling av Rödbergsfortet som besöksmål, utställningar samt nuvarande visningsverksamhet och verksamheten i stort. Kontakten med Försvarsmuseum Boden och avdelningen KFU kommer att vara en viktig del i arbetet och föreståndaren kommer att ha nära samarbete med museets personal samt viss samverkan med övriga delar av enheten, avdelningen och kommunen i stort. Som före...
2021-05-03 2021-05-17
Vellinge kommun Engagerad bibliotekarie till Skanörs och Vellinge bibliotek, vikariat
Biblioteken i Vellinge kommun har stort fokus på de prioriterade målgrupperna barn och äldre. I Skanör är tjänsten riktad mot barn och i Vellinge är tjänsten riktad mot äldre. Biblioteken satsar mycket på sin barnverksamhet och arbetar lässtimulerande med välbesökta sång- och sagostunder, lovaktiviteter, bokprat och klassbesök. Du kommer att i nära samarbete med vår andra barnbibliotekarie erbjuda roliga och lustfyllda barnaktiviteter. Biblioteken har en utåtriktad verksamhet mot äldre. Tjänsten i Vellinge innebär arbete med Boken kommer och...
2021-05-03 2021-05-17
1 2 >