Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Norrtälje Kriminalvårdare till anstalten Norrtälje - Semestervikariat
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedel...
2024-04-19 2024-05-12
Kriminalvården, NTE Norrköping Kriminalvårdare till Nationella Transportenheten Norrköping
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och andra myndigheters räkning. Arbetet omfattar också bevakning under t.ex. rättegångar och vid sjukhusbesök. Det varierande uppdraget innebär att arbetstiden kan vara olika dag för dag. I arbetet förekommer regelbunden hantering av olika dokument samt att utfärda dokumentation. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du ...
2024-04-18 2024-05-12
Polismyndigheten, Polisregion Syd Arrestantvakter till polisen i Malmö
Arbetet som arrestantvakt innebär att hantera och möta personer som berövats friheten av olika anledningar. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av berusning. Arrestantvakten är den som den intagne har närmast kontakt med under sin vistelse som frihetsberövad i arrestlokalen och arbetet bedrivs under ledning av ett stationsbefäl. Arbetet innebär således mottagning, avvisitering, bevakning och tillsyn. I uppdraget ingår även administrativa arbetsuppgifter, exempel på sådana ä...
2024-04-17 2024-05-08
Polismyndigheten, Polisregion Syd Arrestantvakter till Västervik
Arbetet som arrestantvakt innebär att hantera och möta personer som berövats friheten av olika anledningar. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av berusning. Arrestantvakten är den som den intagne har närmast kontakt med under sin vistelse som frihetsberövad i arrestlokalen och arbetet bedrivs under ledning av ett stationsbefäl. Arbetet innebär således mottagning, avvisitering, bevakning och tillsyn. I uppdraget ingår även administrativa arbetsuppgifter, exempel på sådana ä...
2024-04-17 2024-05-02
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Vakthavande befäl till Anstalten Mariefred
Som vakthavande befäl svarar du dygnet runt för vitala säkerhetsfunktioner vid anstalten, du ska operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter och är direkt underställd enhetens kriminalvårdsinspektör. Utanför kontorstid är du även högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren, förankrar fattade beslut, kommunicerar rakt och tydligt samt bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Som vakthavande befäl kan dina arbetsuppgifter bestå av uppföljning av säkerhetsrutiner, bemanning av uppko...
2024-04-16 2024-05-07
Polismyndigheten, Polisregion Öst Arrestantvakter till LPO Nyköping
Som arrestantvakt kommer du, under stationsbefälets ledning, bevaka omhändertagna, gripna och anhållna personer i syfte att utreda brott när de vistas i arrestavdelningen. Det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av till exempel berusning. Det är du, som arrestantvakt, som är den intagnes närmaste kontakt under sin vistelse som frihetsberövad i arrestlokalen. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av: • Att bistå ingripandeverksamheten vid mottagning och visiteringar samt olika former av provtagningar • Bevakning och tillsyn av de so...
2024-04-16 2024-05-01
Kriminalvården, Salberga Kriminalvårdare till anstalt och häkte Salberga - Tillsvidare
Denna annons riktar sig till dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har en slutförd kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på an...
2024-04-15 2024-05-05
Kriminalvården, Anstalten Halmstad Säkerhetshandläggare till anstalten Halmstad
Som säkerhetshandläggare kommer du arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor på anstalten i Halmstad. Du är direkt underställd kriminalvårdsinspektören för säkerhet. Du kommer arbeta brett och dina arbetsdagar ser olika ut beroende på verksamhetens behov. Nära och god samverkan med övrig personal är en mycket viktig del i ditt uppdrag då du är en stödfunktion åt kärnverksamheten. Rollen innebär även ett självständigt arbete med att ta fram analyser och prognoser för att utveckla säkerhetsarbetet. Du bistår organisationen med beslutsunder...
2024-04-15 2024-05-06
Kriminalvården, Anstalten Fosie Kriminalvårdare till anstalten Fosie
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare och som inte har gått kriminalvårdsutbildningen. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är o...
2024-04-15 2024-05-05
Kriminalvården, NTE Uppsala Kriminalvårdare till nationella transportenheten Uppsala
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och an...
2024-04-15 2024-05-06
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Kriminalvårdare Semestervikariat Anstalt Mariefred
Du är en del av teamet som jobbar närmast klienten - det är du som låser och låser upp, följer klienter till olika aktiviteter och är den som ser till att vardagen fungerar, alltid med fokus på säkerhet. Du får två veckors betald introduktion. Du arbetar både dag- kväll och helg. Ett sommarjobb är en bra ingång till en fast tjänst med betald utbildning.
2024-04-15 2024-05-06
Kriminalvården, Anstalten Rödjan Kriminalvårdare med funktionsansvar kök till anstalten Rödjan - sommarvikariat
Vi söker en sommarvikarie till öppna anstalten Rödjan som tillsammans med erfarna kollegor ansvarar för handledning av klienter som bor på de olika avdelningarna och hanterar tilldelningen av mat samt städning. Vi har även en avdelning med så kallad självförvaltning, där klienterna sköter hushållet genom att laga mat, städa och tvätta på egen hand. Du som kriminalvårdare kommer ha daglig kontakt med klienter och kommer bland annat handleda klienter i matlagning, ekonomi och beställning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra sk...
2024-04-15 2024-05-06
Kriminalvården, Umeå Kriminalvårdare till anstalten Sörbyn, semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på at...
2024-04-14 2024-05-05
Kriminalvården, Umeå Kriminalvårdare till anstalten Sörbyn, semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på at...
2024-04-14 2024-05-05
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Kriminalvårdare till anstalten Skenäs - Semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på at...
2024-04-12 2024-05-03
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Kriminalvårdare till anstalten Skenäs
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att...
2024-04-12 2024-05-03
Kriminalvården, Anstalten Skogome Kriminalvårdare till anstalten Skogome
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutine...
2024-04-12 2024-05-02
Polismyndigheten, Polisregion Syd Arrestantvakter till Kristianstad och Karlskrona
Arbetet som arrestantvakt innebär att hantera och möta personer som berövats friheten av olika anledningar. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av berusning. Arrestantvakten är den som den intagne har närmast kontakt med under sin vistelse som frihetsberövad i arrestlokalen och arbetet bedrivs under ledning av ett stationsbefäl. Arbetet innebär således mottagning, avvisitering, bevakning och tillsyn. I uppdraget ingår även administrativa arbetsuppgifter, exempel på sådana ä...
2024-04-10 2024-04-24
Kriminalvården, Borås Kriminalvårdare till Anstalt och Häkte i Borås
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt/häkte är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet, vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare ...
2024-04-09 2024-04-30
Kriminalvården, Anstalten Halmstad Klienthandläggare till anstalten Halmstad
Som klienthandläggare på anstalten Halmstad ansvarar du för det samlade klientarbetet. Arbetet innebär planering av intagnas verkställighet, delta i behandlingskollegium, bereda och föredra klientärenden, upptagande av nöjdförklaring, beräkning av strafftid samt att fatta vissa klientbeslut enligt delegation. Som klienthandläggare har du en kontinuerlig dialog med verksamhetens koordinatorer och kontaktpersoner för att utveckla och följa upp klientarbetet. I uppdraget ingår även att kvalitetssäkra arbetet med verkställighetsplanering genom upp...
2024-04-08 2024-04-29
Kriminalvården, Anstalten Tygelsjö Vakthavande befäl till VO Tygelsjö
Vakthavande befäl ska i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten samt leda och fördela den dagliga verksamheten. Vakthavande befäl företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal. Arbetet är varierande och håller många gånger ett högt tempo. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare. Som vakthavande befäl har du en tydlig arbetsgivarroll och arbetsuppgifterna kräver ett bra och nära samarbete med ...
2024-04-08 2024-04-28
Kriminalvården, Salberga Kriminalvårdare till Anstalt/Häkte Salberga - Semestervikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som kriminalvårdare arbetar du på häkte eller anstalt. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och säkerhet och är ...
2024-04-05 2024-04-26
Kriminalvården, Salberga Kriminalvårdare till Anstalt/Häkte Salberga - Semestervikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som kriminalvårdare arbetar du på häkte eller anstalt. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och säkerhet och är...
2024-04-05 2024-04-26
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till Nationella transportenheten Stockholm
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och an...
2024-04-05 2024-04-26
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till häktet och anstalten i Skänninge - Semestervikariat
En av Sveriges största anstalter söker nu nya medarbetare över sommaren, och vi behöver därför förstärkning av dig. Verksamhetsområdet Skänninge är en sluten anstalt i klass 2 med totalt 361 platser och fungerar som ett litet samhälle. Det finns exempelvis sjukvård, eget kök/restaurang, möjlighet till studier och programverksamhet, tvätteri och produktionslokaler inne på området. Vi har upp till 8 olika klienthus men även andra områden som besöksavdelning, bevakningscentral och förråd/inskrivning. Läs mer om hur det funkar att sommarjobba i Kr...
2024-04-05 2024-04-26
1 2 >