Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Skåne, Serviceenheten Informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare
I rollen som informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare kommer du att samordna och utveckla arbetet inom informationssäkerhet och dataskydd på Länsstyrelsen Skåne. Du kommer att samverka med olika verksamhetsområden inom myndigheten registratorer, arkivarier, jurister, säkerhetsskyddschef m.fl. I ditt uppdrag ingår även omvärldsbevakning och samverkan med andra länsstyrelser och myndigheter. I arbetet ingår bland annat följande: - samordna och utveckla ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) - klassa information/system samt riskbedö...
2022-11-24 2022-12-04
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Dataannoterare inom bild- och ljudanalys till NFC Linköping, Timanställning
Bild- och ljudanalysgruppen utvecklar idag avancerade algoritmer för automatisk bild- och ljudanalys. Vi söker idag 2-3 personer som vill bistå denna utveckling med att annotera data för algoritmerna. I dina arbetsuppgifter ingår att: • med hjälp ett datorprogram annotera bilder utifrån ett flertal olika fördefinierade klasser • skapa träningsdata för algoritmer med olika ändamål
2022-11-14 2022-12-05
Statens tjänstepensionsverk Behörighetsadministratör SPV
Som behörighetsadministratör skapar du mervärde för verksamheten genom att ge administrativt stöd kring behörigheter. Du registrerar, förändrar och återtar behörigheter i våra system. Du jobbar även med uppföljning och ser till att de behörigheter som finns följer SPV:s säkerhetskrav. Förutom arbete i våra behörighetssystem, förekommer scripthantering, manuell hantering i Active Directory och att skriva användarhandledningar inom området. Många ärenden kan vara av komplexare karaktär där det ställs krav på en god förmåga att lösa problem. Iblan...
2022-11-08 2022-11-29
Gävle kommun, IT- och utvecklingsavdelningen IT-säkerhetsansvarig
Som IT-säkerhetsansvarig leder du det långsiktiga IT-säkerhetsarbetet inom kommunkoncernen. Arbetet innebär att planera leda och följa upp vårt säkerhetsarbete på en strategisk och taktisk nivå. Du leder ett it-säkerhetsteam som du får vara med att utveckla. Arbetet innebär också ett nära samarbete med informationssäkerhetssamordnare (CISO), dataskyddsombud, verksamhetsutvecklare, arkitekter och övriga IT-kompetenser. Du är alltså spindeln i nätet som är med och säkerställer att det vi gör är både säkert och effektivt. I din roll bedriver du e...
2022-11-07 2022-11-28
Malmö stad Informationssäkerhetssamordnare med strategisk blick
Arbetsuppgifter Malmö stad, stadskontoret söker medarbetare till enheten säkerhet och beredskap inom hållbarhetsavdelningen. I rollen som informationssäkerhetssamordnare kommer du vara en del i teamet som leder, samordnar och följer upp Malmö stads säkerhet och beredskapsarbete på strategisk nivå. Fokus ligger på att tillsammans med stadens verksamheter systematiskt utveckla Malmö stads ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd (LISD) samt aktivt arbeta för att främja en god säkerhetskultur och ett arbetssätt där säkerhetsperspe...
2022-10-31 2022-11-28