Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Riskanalysledare, informationssäkerhet till Digitalisering IT och MT i Lund
Region Skåne behöver ha god kunskap om de hot, risker och sårbarheter som påverkar eller som kan komma att påverka oss ur ett informations-, IT- och cybersäkerhetsperspektiv. Det säkerställer vi bland annat genom ett systematiskt arbete med riskbedömningar av våra IT-system och -miljö. Syftet är att analysera hot, risker och sårbarheter som kan påverka verksamheten och utifrån detta vidta lämpliga åtgärder för att minska riskerna till en för verksamheten acceptabel nivå. Då en av våra riskanalysledare övergår till annan tjänst inom enheten, s...
2024-04-18 2024-05-16
Malmö stad Dataskyddssamordnare till serviceförvaltningen
Nu söker vi efter en dataskyddssamordnare!  Vill du vara med och bidra till att utveckla dataskyddsarbetet i Malmö stad tillsammans med andra engagerade medarbetare? Då ska du söka tjänsten som dataskyddssamordnare på serviceförvaltningen som ansvarar för stadens IT, här har du en möjlighet att göra skillnad!  Arbetsuppgifter Vad kommer du ha ansvar för?   I din roll som dataskyddssamordnare kontrollerar du att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt i serviceförvaltningens verksamheter. Du ansvarar för att vidareutveckl...
2024-04-17 2024-05-05
Luleå kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Personuppgiftsombud
I rollen som personuppgiftsombud spelar du en viktig roll i att säkerställa att verksamheten följer dataskyddsförordningen på en föränderlig arena där teknik, lagstiftning, organisationsförändringar och verksamheternas behov skapar nya utmaningar. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du är kontaktskapande och nyfiken på förvaltningens olika uppdrag och utmaningar. Du kommer att ingå i kommunens dataskyddsnätverk och ha ett nära samarbete med kommunens dataskyddsombud och täta kontakter med bland annat IT, inköp och kommunjurister. Du ...
2024-04-16 2024-04-24
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Bildanalytiker till NFC
Arbetet handlar huvudsakligen om att utföra undersökningar, analyser och bedömningar av bildmaterial som tagits tillvara i samband med brottsutredningar. I arbetet ingår också omvärldsbevakning och metodutveckling inom ditt område. I alla undersökningar ingår utvärderingar och skriftlig dokumentation av resultaten. I det dagliga arbetet kommer du att ha många kontakter med kollegor i hela polisen. Det kan förekomma att du i vissa ärenden får svara som sakkunnig i domstol. I dina arbetsuppgifter ingår att: • utföra forensiska undersökningar med...
2024-04-12 2024-04-28
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Bildanalytiker med samordningsfunktion till NFC i Linköping
Arbetet handlar huvudsakligen om att leda och delta i utvecklingsprojekt inom ramen för NFC:s processansvar för bildanalysområdet. Arbetet bedrivs i nära dialog med övriga delar av myndigheten på nationell och regional nivå och syftar till att kartlägga behov och förbättringsförslag och omsätta dessa i lösningar som kan implementeras i verksamheten. Detta innefattar även arbete med kvalitetssäkring, utbildning och deltagande i olika samverkansforum. I dina arbetsuppgifter ingår att: • samverka internt och externt inom ämnesområdet för att frä...
2024-04-12 2024-04-28
Göteborgs Stad , Demokrati och medborgarservice Utvecklingsledare informationssäkerhet och dataskydd
Demokrati och medborgarservice är en förvaltning med två nämnder, nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden. Vill du leda och utveckla vårt arbete inom informationssäkerhet? Vi söker nu en driven utvecklingsledare informationssäkerhet och dataskydd. Som utvecklingsledare för informationssäkerhet och dataskydd har du en central roll i att leda och samordna vårt arbete inom dessa områden. Du driver förvaltningens utveckling mot ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete och är vår expert inom dataskydd...
2024-04-12 2024-04-28
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm IT-forensiker och IT-handläggare till regionalt IT-brottscentrum 1 Stockholm eller Visby
Ditt uppdrag hos oss som it-forensiker eller it-handläggare kommer att bestå av arbete med beslagtagna enheter som har digital datalagring. I funktionen it-handläggare innebär det i huvudsak datasäkring av datan ur beslag. I funktionen it-forensiker tillkommer ytterligare uppgifter med analys och slutsatstagande av den säkrade datan. Gemensamt är att du arbetar inom förundersökningar tillsammans med de utredare och åklagare du ger biträde till. Vår sektion ansvarar för att extrahera data ur beslagen och sedan analysera data som är relevant i fö...
2024-04-11 2024-05-02
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Ingenjörer inom bildanalys till NFC, Linköping
Vi söker dig med kunskap inom bildanalys och/eller biometri kopplat till bild och video, så som exempelvis ansiktsigenkänningsteknik. I rollen kommer du huvudsakligen få arbeta med att utföra registersökningar av ansiktsbilder i syfte att identifiera okända gärningspersoner relaterade till brottsutredningar. Du kommer även få medverka i att bedriva forskning och metodutveckling inom området. Bland annat kommer du få vara del av ett omfattande arbete som pågår med att ta fram metoder för nya biometrier och nya register. I det dagliga arbetet kom...
2024-03-28 2024-04-25