Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Intensivvårdssjuksköterskor till Barnintensivvårdsavdelning i Lund
Hos oss på intensivvårdsavdelningen är den ena dagen inte den andra lik. Här arbetar vi bedside i tvärprofessionella team där sjuksköterska tillsammans med läkare och undersköterska arbetar för barnets bästa med familjen i fokus. Det är viktigt att ditt arbete utgår från barnets och familjens behov samt präglas av engagemang, lyhördhet och struktur. Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av eget ansvar, gott bemötande, delaktighet och ett gott samarbete. Arbetet vi erbjuder dig är både omväxlande och stimulerande med ...
2024-04-17 2024-05-15
Region Gävleborg, VO Anestesi Specialistsjuksköterska till uppvakningsavdelningen
Som specialistsjuksköterska hos oss kommer du att jobba i ett team tillsammans med andra sjuksköterskor, både grundutbildade och specialistsjuksköterskor, undersköterskor samt narkosläkare. Tillsammans arbetar ni med patienten i fokus. Som specialistsjuksköterska kommer du bland annat arbeta med • patienter med olika nivåer av postoperativt övervakningsbehov • patientansvar för två till tre patienter tillsammans med undersköterska • varierande flöden av patienter i alla åldrar • bedöma, administrera och utvärdera läkemedel • bedömning och åtgä...
2024-04-15 2024-05-05
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå Intensivvårdssjuksköterska till THIVA, Hjärtcentrum Umeå
Som Intensivvårdssjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På Thoraxintensiven arbetar du till största del för våra patienter som genomgått hjärtkirurgi men även för patienter som drabbats av svår svikt i främst hjärta och lungor. Du arbetar patientcentrerat både självständigt och i team. Som nyanställd hos oss får du en personlig utformad introduktion. Du erbjuds regelbundet internutbildning och vi ser gärna att du aktivt deltar i avdelningens utvecklingsarbete. Vi erbjuder ett omväxlan...
2024-04-12 2024-06-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Disputerad forskare inom vård/hälsovetenskap till VE Neurokirurgi i Lund
Syftet med tjänsten är att stärka forskningen inom neurokirurgisk omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår att handleda forskningsintresserad omvårdnadspersonal, inklusive eventuella doktorander. Du förväntas initiera, driva och utveckla evidensbaserad vård inom neurokirurgin och knyta din forskning till verksamhetsområdet. Du kommer att ha ett övergripande undervisningsansvar inom verksamhetsenheten och representera verksamheten i frågor inom vårdvetenskap/hälsovetenskap, övergripande mot SUS samt mot aktuella lärosäten/universitet. Du förväntas...
2024-04-10 2024-04-30
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Intensivvårdssjuksköterskor till Intensivvårdsavdelning i Kristianstad
Nu söker två specialistsjuksköterskor inom intensivvård till intensivvårdsavdelning på Centralsjukhuset i Kristianstad. Vi kan erbjuda dig som intensivvårdssjuksköterska en trevlig arbetsplats med ett spännande och omväxlande arbete. Dina arbetsuppgifter innefattar främst omvårdnad av kritiskt sjuka patienter som är i behov av kvalificerad medicinsk behandling och av avancerad medicinskteknisk utrustning. På avdelningen strävar vi alltid efter att ge patienterna högsta vårdkvalitet. - Vi vårdar nordöstra Skånes svårast sjuka patienter. Här är...
2024-04-08 2024-05-20
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Intensivvårdssjuksköterskor till Akutmottagning i Kristianstad
- Det bästa med mitt arbete är variationen i arbetsuppgifterna och att jag aldrig vet hur arbetsdagen kommer utspela sig eller vilka människor jag kommer möta. Det gör mitt arbete otroligt lärorikt och spännande! Sedan har jag fantastiska kollegor som alltid finns där för att ge stöttning eller vägledning när man behöver det. I vår arbetsgrupp värnar vi om varandra och har väldigt roligt tillsammans, säger Annika som är sjuksköterska på akutmottagningen. I din roll som sjuksköterska på vår akutmottagning innefattar dina arbetsuppgifter omhän...
2024-04-02 2024-05-02
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Intensivvårdssjuksköterskor till Intensiv- och postoperativa enheten i Ystad
Nu har du chansen att bli en del av vår arbetsplats som präglas av god arbetsmiljö med fin stämning och höga ambitioner! Vi söker nya medarbetare som tillsammans med oss vill arbeta på en avdelning där patienten är i fokus. På Intensivvårds- och postoperativa avdelningen i Ystad arbetar vi tvärprofessionellt tillsammans med undersköterskor, läkare, kurator och fysioterapeut. I din roll som intensivvårdssjuksköterska hos oss ansvarar du för avancerad omvårdnad av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala funktioner vid svåra sjukdomst...
2024-03-27 2024-04-24
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Intensivvårdssjuksköterskor till Neurokirurgiavdelning intensivvård i Lund
Nu välkomnar vi två specialistsjuksköterskor som är vidareutbildade inom intensivvård. Vi erbjuder en spännande och varierad arbetsmiljö med tillfredställande och utmanande arbetsuppgifter. Att arbeta som IVA-sjuksköterska på NIVA innebär att du får ett varierat arbete med snabba växlingar. Vi arbetar i en högteknologisk miljö där vi förutom sedvanlig apparatur för intensivvård även använder oss av en mängd utrustning för neuromonitorering. Den skall- eller ryggskadade patienten är i fokus hos oss och på avdelningen bedrivs ett flertal forskn...
2024-03-22 2024-05-03
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Intensivvårdssjuksköterskor till Uppvakningsenhet i Trelleborg
Till vårt trevliga och positiva gäng på uppvakningsenheten söker vi nu två sjuksköterskekollegor. Som sjuksköterska arbetar du med pre- och postoperativ vård av både inneliggande och dagkirurgiska patienter. En stor del av våra patienter är barn och en del av dessa har speciella behov. Vi har ett nära samarbete med personalen på operationsavdelningen och vårdavdelningen för att kunna optimera vårt gemensamma omhändertagande av patienten. Vi månar mycket om våra patienter och arbetar hela tiden med patientens behov i fokus. Vår enhet kännete...
2024-03-22 2024-04-19