Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
TEMAB, Vatten och avlopp Automationselektriker
VA-enheten ansvarar för drift och underhåll av vattenverk och avloppsreningsverk samt ledningsnät för vatten, avlopp och dagvatten med tillhörande pumpstationer och vattentorn. Alla våra anläggningar är uppkopplade mot ett överordnat system för att kunna övervaka och styra på respektive anläggning. Vi söker en driven person som kommer ingå in en grupp med tekniker som ansvarar för att säkerställa driften i våra anläggningar där du främst kommer arbeta inom styr och reglerteknik där felsökning och reparation är en stor del av jobbet. Kunskap in...
2023-02-08 2023-03-05
Region Skåne, Regionservice Transportör till Transportcentralen i Helsingborg
Tjänsten innebär att du arbetar som timvikarie på Transportcentralen, vilket betyder att du stöttar de olika verksamheterna på sjukhuset med din kompetens i det dagliga arbetet. Det är ett arbete som erbjuder stor variation och omväxling Arbetsuppgifterna kan bestå av bland annat att transportera patienter, post, prover, mat och gods till sjukhusets olika avdelningar. Transport av avlidna förekommer.
2023-02-07 2023-02-28
Kriminalvården, Mariestad Servicetekniker till Kriminalvården Mariestad
Som servicetekniker hos Kriminalvården arbetar du tillsammans med kollegor och ansvarar för säkerhetsanordningar, den teknisk fysiska säkerheten och fastigheten. Du är verksamhetsområdets främsta kompetens inom säkerhetsteknik vilket bland annat innebär att du ansvarar för underhåll och support (installationer, uppgraderingar och service etc.) av alla säkerhetssystem. Du arbetar med planering av säkerhetsteknik i våra nybyggnationer och är kontaktperson gällande bland annat fiber/tele/larm, inpassering och radiokommunikationssystem. I arbe...
2023-02-07 2023-03-05
Sundsvall Energi AB Bränslehanterare/Driftmästare
Som Bränslehanterare/Driftmästare kommer du utöver ovanstående ansvara för: • Ta emot och blanda bränsle och instruera leverantörer • Utföra mottagningskontroller av bränsleleveranser • Hämta vågdata i våghanteringssystem • Rengöra utrymme för bränslemottagning, bränslelager och utrustning • Tillse att driftvillkoren är uppfyllda miljö- och kvalitetsmässigt • Att arbeta mot bolagets- och den egna avdelningen/enhetens mål • Anmäla/registrera upptäckta avvikelser i avvikelsehanteringssystem
2023-02-07 2023-03-02
Göteborgs Stad , Gryaab Sommarjobb som fastighetsskötare
Vill du få inblick i Sveriges största reningsverk, få goa kollegor och viktig arbetslivserfarenhet? I så fall tycker vi på Gryaab att du ska söka sommarjobb hos oss! Vi söker nu en sommarvikarie som fastighetsskötare till fastighetsgruppen. Gruppen består av fastighetstekniker, förvaltningstekniker, fastighetsskötare, tunnelingenjör, lokalvårdare samt en gruppchef. Arbetet som fastighetsskötare innebär underhåll av vårt markområde och våra lokaler, med allt från gräsklippning, trädgårdsskötsel, bevattning och enklare VVS-arbeten. Du kommer äve...
2023-02-06 2023-02-28
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning Parkarbetare/Utemiljöarbetare/Miljövärd i Nora kommun
Du kommer att arbeta med alla typer av park och trädgårdsskötsel som gräsklippning, skötsel av grönytor och planteringar, trädvård, städning mm. Vi tillämpar arbetsrotation i våra arbetsgrupper.
2023-02-06 2023-02-20
Ulricehamns kommun, Fastighet Fastighetsskötare
I arbetet ingår att åtgärda felanmälningar på fastigheter, felavhjälpande underhåll och tillse driften av våra fastigheters tekniska system. Beställa och följa upp felavhjälpande underhåll, medverka vid planerat underhåll och besiktningar. Arbetstiden är förlagd dagtid 07:00 - 15:30 (lunch 30min) med möjlighet till flextid. Beredskapstjänstgöring inom fastighetsjouren kommer att ingå i tjänsten vilket innebär att du som söker har ett krav på dig att kunna klara inställelsetider.
2023-02-06 2023-02-27
Region Västerbotten, Fastighet Fastighetstekniker till Fastighet Umeå
Som fastighetstekniker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker fastighetstekniker till Umeå som i huvudsak kommer att arbeta med fastighetstekniska installationer inom värme, ventilation och fastighetsautomation. I rollen ingår att utföra tillsyn och skötsel av anläggningar, optimera byggnader och dess tekniska installationer och utrustningar. Du kommer även att hantera inkomna ärenden från våra verksamheter och vara en nyckelperson när det gäller den löpande kontakten med hyresgästen. Att beställa mind...
2023-02-06 2023-02-26
Naturhistoriska riksmuseet Servicetekniker inom utställningsverksamhet
Som servicetekniker kommer du tillsammans med övriga två servicetekniker arbeta med service och underhåll av elektronik, teknik, ljus och ljud i museets publika miljö. Du kommer också delta vid planering och produktion av utställningar och event, vilket innebär att ingå i en projektorganisation med din kompetens. Du kommer säkerställa att driften och underhållet av våra befintliga och kommande utställningar bibehålls på en hög nivå vilket innebär felsökning, reparationer samt att hantera inköp. I uppdraget ingår allmänna hantverksuppgifter, han...
2023-02-06 2023-02-27
Region Västerbotten, Fastighet Fastighetstekniker/Elektriker till Fastighet Umeå
Som Fastighetstekniker/ Elektriker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker fastighetstekniker till Umeå som i huvudsak kommer att arbeta med förebyggande underhåll av elektriska installationer inom reservkraft, UPS, transformatorstationer och sjukhusets övriga elanläggningar. I rollen ingår att utföra tillsyn och skötsel av anläggningar, optimera byggnader och dess tekniska installationer och utrustningar. Du kommer även att hantera inkomna ärenden från våra verksamheter. Att beställa mindre entreprenad...
2023-02-06 2023-02-26
Ulricehamns kommun, Fastighet Vaktmästare till våra förskolor /fastighetsskötare
Uppdraget innebär främst att utföra vaktmästeritjänster förskolor och fastighetsskötsel inom hela kommunens fastighetsbestånd. Detta innebär en mängd olika arbetsuppgifter som ska skötas vilket betyder att jobbet är mycket varierande. Arbetstiden är förlagd dagtid 07:00 - 15:30 (lunch 30min) med möjlighet till flextid. Beredskapstjänstgöring inom fastighetsjouren kan komma att ingå i tjänsten vilket innebär att du som söker har ett krav på dig att kunna klara inställelsetider.
2023-02-06 2023-02-27
Sigtuna kommun, Teknik och Natur Idrottsplatsvaktmästare
Tjänsten är en skifttjänst med kvälls- och helgstjänstgöring och innefattar skötsel, drift och underhållsarbete på idrottsplatser, ishallar, fotbollsplaner, sporthallar, motionsspår samt friluftsbad och sjöisplogning. Det förekommer även andra arbetsuppgifter som diverse service uppdrag åt andra enheter inom kommunen, samt föreningar i samband med evenemang eller ordinarie verksamhet. Som medarbetare hos oss kommer du ha daglig kontakt med föreningar och kunder som är på våra anläggningar. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår servicenivå o...
2023-02-06 2023-02-27
Strängnäs kommun, Fritidsenheten Aktivitetssamordnare till fritidsbanken
I denna roll kommer du att arbeta i Fritidsbankens butik där du bland annat kommer att hantera administration kring utlån. Du kommer också att se till att det material som lånas ut är i fungerande skick och därav arbeta med materialvård av exempelvis skidor och skridskor. I butiken kommer du att vara handledare för andra som emellanåt hjälper till. Vidare kommer du att genomföra aktiviteter som främjar folkhälsan i Strängnäs. Exempelvis kommer du att besöka olika verksamheter i Strängnäs Kommun för att främja motion och rörelse. Det kan till e...
2023-02-06 2023-02-19
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder Tingsrydsbostäder söker fastighetsskötare på heltid i Urshult
Du har erfarenhet och/eller intresse av fastighetsskötsel. Det är meriterande om du har fastighetsteknisk utbildning. Kunskap inom el är ett krav och kunskap i ventilation och VVS är meriterande. Som fastighetsskötare kommer du att arbeta med yttre och inre skötsel samt utföra diverse felanmälningar och reparationer på i första hand servicehuset Äppelgården. Du kommer även att få hjälpa till med våra hyreslägenheter om vår andra ordinarie personal inte är på plats. Snöberedskap ingår i tjänsten.
2023-02-06 2023-02-25
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vaktmästare till Rinmangymnasiet!
Gemenskap och god sammanhållning är viktiga ledord i vår verksamhet och vi månar om att hjälpa varandra vid behov. Du arbetar i team med två andra kollegor där ni tillsammans hjälps åt utifrån ett delat ansvar för fastighets- och verksamhetsrelaterade praktiska frågor samt hantering av skolans tekniska utrustning. Du arbetar även i nära samverkan med fastighetsskötare på Kfast. Som vaktmästare är du en viktig tillgång för skolan genom att bidra till service med mottagande och leverans av material samt reparationer och underhåll. Uppdraget inn...
2023-02-06 2023-02-22
Göteborgs Stad , Gryaab Sommarjobb som fastighetstekniker på Gryaab
Vill du få inblick i Sveriges största reningsverk, få goa kollegor och viktig arbetslivserfarenhet? I så fall tycker vi på Gryaab att du ska söka sommarjobb hos oss! I rollen som fastighetstekniker ingår du i vår fastighetsgrupp. Gruppen består av fastighetstekniker, trädgårdsarbetare, lokalvårdare och en gruppchef. Som sommarvikarie kommer du bland annat att arbeta med tillsyn och skötsel av fastigheter samt service, felsökning och mindre reparationer. Tjänsten är på dagtid med möjlighet till flextid.
2023-02-06 2023-02-28
Gavlefastigheter , Gavle Drift & Service Drifttekniker med inriktning kylteknik
• Driftövervakning och larmhantering • Tillsyn och skötsel av byggnadernas installationer • Ekonomisk uppföljning av driftkostnader • Felavhjälpande underhåll och reparationer • Stöd och viss medverkan vid om-, till- och nybyggnadsprojekt • Medverka vid upphandlingar av drifttjänster • Teknisk dokumentation, administration och uppdatering • Fakturahantering
2023-02-06 2023-02-19
Göteborgs Stad , Gryaab Sommarjobb som drifttekniker på Gryaab
Som sommarjobbande drifttekniker på Gryaab kommer du att tillhöra anläggningsgruppen på driftavdelningen. Tillsammans med dina kollegor ser du till att de olika reningsprocesserna fungerar. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara dagliga underhåll av maskiner och annan utrustning inom driftområdet, både förebyggande och avhjälpande underhåll. Du har stort fokus på att säkerhets- och kvalitetsrutiner efterföljs. Tjänsten är på dagtid med möjlighet till flextid.
2023-02-06 2023-02-28
Göteborgs Stad , Gryaab Drifttekniker sökes till Gryaab!
Vill du ha ett varierande arbete där du får använda många delar av din kompetens? Vill du jobba för ett renare hav och en bättre miljö? Då tycker vi att du ska söka till oss på Gryaab! Som drifttekniker tillhör du anläggningsgruppen som består utav 12 drifttekniker, en gruppchef och tillsammans ser ni till att de olika reningsprocesserna fungerar så bra de bara kan. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara det dagliga underhållet av maskiner och annan utrustning inom driftområdet, både förebyggande och avhjälpande underhåll. Du kommer ...
2023-02-03 2023-02-18
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Vaktmästare till Piltorpsskolan
Som vaktmästare har du ett viktigt uppdrag i att se till att vardagen i skolan fungerar. Du har dagliga kontakter med elever, personal, övriga medarbetare samt externa leverantörer. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis fastighetsskötsel, reparationer, underhåll, beställningar, inventariehantering, larm och nycklar. Arbetet sker i en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med skolans personal. Vaktmästaruppdraget består av 60% och för att få en anställning på heltid krävs att du även arbetar del av dag tillsammans med elever på raster och/e...
2023-02-03 2023-02-17
Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Alvesta kommun söker nu två sommarjobbare till VA-avdelningen
Vi söker dig som är teknik- och miljöintresserad och vill prova på att arbeta som drifttekniker på vatten- och avloppsverk med tillhörande stationer. Du kommer tillsammans med drifttekniker få delta i den dagliga driften och underhållet men också andra arbetsuppgifter kommer att ingå. Arbetet utgår från avloppsreningsverket i Alvesta men arbetet omfattar alla verk i kommunen. Att rena vatten är en omfattande process där både mekanisk-, kemisk- och biologisk rening finns.
2023-02-03 2023-04-02
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Servicetekniker IT/Säkerhet till anstalt och häkte i Skänninge
Som servicetekniker för IT/säkerhet kommer du att ha ansvar för utveckling, drift, underhåll och service av verksamhetens teknologiska säkerhetssystem. Systemen består bland annat av överordnade larmsystem med undersystem såsom samtalsanläggningar, överfallslarm, brandlarm, CCTV, intrångslarm, passersystem och radiokommunikationssystem (RAKEL). Systemen består bland annat av: - Överordnat IP-anslutet larmkommunikationssystem - Telefonsystem - PC-datorer - RAKEL/Radiokommunikation - Larmsystem. - IP-anslutna kamerasystem - Nyckelsystem I tjäns...
2023-02-02 2023-03-22
Kristianstad kommun, Fastighetsteknik Fastighetsreparatör
Som fastighetsreparatör ansvarar du för drift och underhåll av fastigheter inom Kristianstads kommun där problemlösning är en del av vardagen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat tillsyn och skötsel av tekniska installationer som till exempel pellets/oljepannor, ventilation, VVS, el, passage, brandlarm, byggteknik, styr och regler samt kylanläggningar. I arbetet ingår även medverkan vid myndighetsbesiktning samt allmän fastighetsskötsel och verksamhetsservice. Deltagande i mindre projekt förekommer. Beredskap kan ingå i tjänsten.
2023-02-02 2023-02-26
Skövde kommun, Fastighetsserviceavdelningen Sommarvikarie Fastighetsskötare/ Vaktmästare/ Lo-kalvårdare
Vill du jobba inomhus eller utomhus i sommar? Vi söker dig som vill vara en del av vår skötsel i Skövde kommun. I din roll som fastighetsskötare eller lokalvårdare ingår du i en grupp, där du arbetar med inre och yttre skötsel av våra fastigheter. Arbetsuppgifterna består bland annat av lokalvård, traditionell fastighetsskötsel, verksamhetsservice samt trädgårdsskötsel. Arbetet är varierande och passar dig som har viljan och engagemanget att ge en professionell service åt våra kunder. Som fastighets-skötare bör du vara 18 år eller äldre och inn...
2023-02-02 2023-05-31
Nybro kommun, Fastighet Vaktmästare Åkrahäll
För att fungera i rollen som vaktmästare på Åkrahällskolan krävs att du är flexibel, serviceinriktad och har ett praktiskt handlag. Du uppskattar såväl självständigt arbete som arbete i team. Du upprätthåller kontakten med lärare, rektorer och elever på skolan och är vaktmästarenhetens ansikte utåt. I arbetet möter du många människor i olika sammanhang, därav är det av stor vikt med ett utpräglat kundperspektiv och att du har ett gott bemötande. Du är en del av gänget på Åkrahällskolan och uppgifter som hamnar på ditt bord kan vara av varierand...
2023-02-02 2023-02-28
1 2 3 4 5 >