Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Fordonsreparatör till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gata-Park
I rollen som fordonsreparatör arbetar du dagligen med service och reparationer av kommunens fordon och mindre maskiner. Du har ansvar för hela arbetet från det att fordonet eller maskinen lämnas in, tills dess att servicen och/eller reparationen är slutförd. Det innebär bland annat kontakt med både kunder, underleverantörer, ledning och kollegor. Din arbetstid är schemalagd vardagar, måndag-torsdag kl 06:30-16:00 och fredagar 06:30-13:00. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
2023-12-08 2024-01-07
Göteborgs Stad , Idrotts- och föreningsförvaltningen Idrottsarbetare till enhet Väster
Vill du arbeta med is-, gräs- och konstgrässkötsel och bidra till förvaltningens vision att göra göteborgarna friskare? I sådana fall hoppas vi att du söker tjänsten som idrottsarbetare till enheten Väster! Enheten består av 22 idrottsarbetare, två teamledare och en enhetschef. Enheten Väster ansvarar för drift och skötsel av Ruddalens idrottsområde, två ishallar, ett gym och flertalet natur- och konstgräsanläggningar, i Västra Göteborg. Som idrottsarbetare kommer du att vara med oss i ett intressant och utmanande utvecklingsarbete. Vår organ...
2023-12-08 2023-12-24
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Vaktmästare Borgholms kommun
Arbetsuppgifterna består till stor del av traditionella vaktmästarsysslor som t. ex; - Kontroll, reparation och underhåll av badets utrustning. - Kontroll av lokaler utifrån till exempel säkerhet, skadegörelse och slitage - Återvinning/sophantering - Spolning av sandfilter och rengöring av bassänger - Viss trädgårdsskötsel förekommer - Skotta och sanda entréer och gångar - Vissa inköp, beställningar och varumottagning -Andra förekommande uppgifter på Badet Tunga lyft kan förekomma i tjänsten. I tjänsten ingår samarbete med Kommunens fast...
2023-12-07 2023-12-28
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Husansvarig med ljud- och ljuskompetens på kulturhus för unga
KulturAtom och Kulturskolan har ett kulturhus för barn och unga i Angered. I huset har vi även folkhögskoleutbildningar och ett flertal kultur- och ungdomsföreningar. Vi har fantastiska lokaler för dans, event, musik, mediaproduktion och studior. Uppdraget som husvärd har tre huvuddelar: - Tekniskt ansvar för musikdelen med studios och reprum samt sköta ljus och ljus i verksamheten vid event och bokningar. - Samordning av lokalanvändningen, bokningar och förberedelser inför dessa. -Praktisk skötsel av lokalerna, felanmälningar och uppföljning...
2023-12-07 2023-12-31
Åstorps kommun, Fritidsenheten Områdeschef Fritid
Du kommer att ansvara för drift, service och uthyrning av kultur- och fritidsverksamhetens anläggningar där fritids- och idrottsanläggningar utgör den större delen. Du har budget- och personalansvar liksom ansvar för dina medarbetares arbetsmiljö. Du arbetsleder drift- och servicepersonal vilket innefattar vaktmästeri och städ, samt Fritidsbankens verksamhet. Totalt handlar det om ca 20 medarbetare. Tillsammans ser ni till att kommunens fritids- och idrottsanläggningar fungerar väl, att de uppfyller miljö- och säkerhetskrav och att de utvecklas...
2023-12-06 2023-12-19
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Servicetekniker sökes Bräckegymnasiet
Bräckegymnasiet bedriver utbildning för de elever som vill arbeta inom byggsektorn och är idag Sveriges största byggymnasium. Vi erbjuder det nationella bygg- och anläggnings-programmet med tolv olika yrkesinriktningar. Elever som har valt inriktningen mot byggingenjör, kan efter sin yrkesexamen söka till teknisk högskola direkt efter examen eller gå ut i jobb med lärlingsbok. För de elever som inte är behöriga till ett nationellt program erbjuder vi utbildningar inom Introduktionsprogrammet. Våra utbildningar bedrivs alla i nära samarbete med ...
2023-12-06 2023-12-20
Malmö stad Vaktmästare till Kulladalsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi på Kulladalsskolan efter en vaktmästare och letar efter dig som är händig och som trivs med att utföra flera olika arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö. Som vaktmästare hos oss är dina huvudsakliga uppdrag att sköta, reparera och underhålla olika verksamhetsytor, inomhus såväl som utomhus. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av att reparera och montera, göra beställningar samt att sköta larm och nyckelhantering. Du kommer också att arbeta med att inreda och iordningsställa lokaler, såväl som att arb...
2023-12-06 2023-12-20
Kriminalvården, Anstalten Storboda Servicetekniker till Anstalten Storboda - Rosersberg
Som servicetekniker kommer du tillsammans med vår nuvarande servicetekniker att ha varierande arbetsuppgifter så som reparation av cellinredning, hjälpa till att bygga upp inredning, förflyttning av möbler, eller exempelvis ledsagning av externa hantverkare. Du kommer även att arbeta med mottagning, hantering och vidareförmedling av felanmälan i ovan nämnda områden samt kontakt med externa hantverkare och serviceföretag. Det ingår även gräsklippning, snöröjning och övrig skötsel/underhåll av fastigheten. Du kommer även tillsammans med din koll...
2023-12-05 2023-12-31
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Kultur- och fritidsenheten Engagerad idrottsplatsvaktmästare till våra anläggningar
Arbetet är väldigt omväxlande. På idrottsanläggningarna är man en del i det team som ansvarar för skötsel och underhåll av t ex isar, fotbollsplaner, konstgräsplaner, motionsspår och friidrottsanläggningar. I arbetet som Idrottsplatsarbetare ingår anläggningsskötsel, snöröjning, gräsklippning, tillsyn och skötsel av fastigheter och maskiner, service och bemötande mot kommunens föreningar och medborgare som nyttjar anläggningarna. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på att både kunna arbeta självständigt och i grupp. Man måste kunna arbeta i s...
2023-12-05 2023-12-27
Hörby kommun Fastighetstekniker 2 tjänster!
I ditt dagliga arbete som fastighetstekniker ingår: • Ta emot och utföra felanmälningar och beställningar från våra hyresgäster. • Kontrollera brandlarm och inbrottslarm. • Daglig rondering och tillsyn av fastigheten samt dess kringmiljö. • Förebyggande arbete både på, i och runtom fastigheterna. • Egenkontroll med utgångspunkt i fastighetsägaransvaret. • Arbeta problemlösande och proaktivt med fastighetstekniska lösningar både enskilt och tillsammans med kollegor, enhetschef och förvaltare. • Arbeta med tekniska installationer såsom värme-,...
2023-12-05 2024-01-03
Region Jämtland Härjedalen, Vårdnära service Förrådsarbetare
Tillsammans med dina teamkollegor ansvarar du för förrådshanteringen på alla avdelningar på sjukhuset. Ni beställer, inventerar, knappar, packar upp, skickar returer. Ditt arbete följer rutiner och beslut. Du är med och skapar nya rutiner tillsammans med kunden samt är följsam vid förändringar utifrån vårdens behov. Det ingår att skapa och uppdatera inventeringslistor listor, strukturer samt uppdatera dessa dagligen/veckovis samt skapa en daglig planering och följa den. Kontakt med upphandling, centralförrådet, vårdpersonal samt externa aktörer...
2023-12-05 2024-01-07
Lomma kommun, Teknik och fastighet Drifttekniker
Som drifttekniker på Lomma kommun kommer du att tillhöra driftenheten, en enhet bestående av ca 18 personer, varav 6 arbetar som drifttekniker. Arbetet utgår från kontoret på Koppargatan, och arbetsområdet är hela kommunen. Kommunens fastighetsbestånd består av skolor, förskolor, äldreboenden, lokaler, bostäder mm. Du kommer att få ett helhetsansvar för dina tilldelade objekt. Tillsammans med dina kolleger ansvarar ni för utförande av service, felsökning och felavhjälpande samt akuta reparationer av byggnader och installationer. Arbetet innebä...
2023-12-05 2024-01-01
Strängnäs Fastighets AB Strängnäs Fastighets AB söker en Fastighetstekniker
Som fastighetstekniker ansvarar du tillsammans med dina kollegor för drift, skötsel och underhåll av våra fastigheter inklusive dess tekniska system och installationer. Du ser till att fastigheterna har fungerande värme och ventilation, du utför felsökning och reparationer. Förutom felavhjälpande och akut underhåll innebär arbetet även att utföra proaktiva åtgärder och minimera risken för större ingrepp i framtiden samt föreslå förbättringar som ger både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Arbetet är både fritt och varierat men ställer sam...
2023-12-04 2023-12-15
Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Drifttekniker till VA
Tjänsten innebär att arbeta på vatten- och avloppsreningsverken i kommunen. Du kommer att utgå från avloppsreningsverket i Alvesta. Du medverkar i en grupp på sex tekniker i det dagliga arbetet. I arbetet ingår processövervakning, optimering, drift och underhåll samt reparationer av VA-verken med tillhörande stationer. Hos oss kommer du att få ett omväxlande arbete med stort eget ansvar. Arbetstider 7:00 16:00 och beredskapstjänst ingår var sjätte vecka.
2023-12-04 2024-01-07
MittSverige Vatten och Avfall AB Drifttekniker Avlopp till MittSverige Vatten & Avfall
Som drifttekniker Avlopp har du en viktig uppgift i att se till att vårt underhållsarbete utförs så effektivt som möjligt med våra kunder i fokus. Våra arbetsorder och felanmälningar hanteras i Idus underhållsystem och din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att utföra arbetsuppgifter som genererats i arbetsordersystemet. Andra arbetsuppgifter kan vara: • Driftövervakning • Driftkontroll samt förebyggande- och avhjälpande underhållsarbete • Operativa kontakter med kunder och leverantörer
2023-12-04 2023-12-31
Eksjö kommun Vaktmästare
Ditt uppdrag som vaktmästare omfattar arbete både inom- och utomhus, och du kommer bland annat att arbeta med: • post- och pakethantering för samtliga kommunala verksamheter samt kommunala bolag • flaggning (där viss helgtjänstgöring ingår), samt skötsel av flaggor och flaggstänger • uppsättning/nedtagning av whiteboards, hyllor, tavlor, skyltar med mera • byte av trasiga lampor/lysrör, flyttning av takarmaturer (ej fast installation) • flytt av lättare möbler/inventarier samt organisering av flytt av tyngre möbler/inventarier • enklare repara...
2023-12-01 2023-12-17
Nässjö kommun, Tekniska serviceförvaltningen Elektriker
Som elektriker på Nässjö kommun arbetar du självständigt i många olika typer av serviceuppdrag. Ingen dag är den andra lik! I jobbet kommer du att planera, samordna och utföra service åt våra olika verksamheter. Vi satsar på dig, din säkerhet och arbetsmiljö genom utbildning men även gemensamma aktiviteter. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av: • Service inom El • Daglig kontakt med våra verksamheter • Utredningar, felsökningar och åtgärdsförslag • Felanmälningsåtgärder i våra fastigheter • Service och installationer i energiprojekt • Ombyggna...
2023-12-01 2023-12-31
Järfälla kommun, Idrott och fritid Vaktmästare ishall
Arbetsuppgifterna består i att vara behjälplig till föreningarna som nyttjar hallen. Se till att lagen får rätt omklädningsrum, hålla ordning och rondera i hallen. Köra av isen med ismaskin både efter träningar och i pauserna på vissa matcher. Även utföra en viss skötsel av ismaskin som att fylla på vatten, ladda maskinen mm. Vi kräver inte att man kan köra ismaskin och vi kommer att utbilda dom vi anställer. Både i körning och skötsel. Kunna utföra enklare reparationer som att byta lampor, laga en dörr, byta glas på sargen mm. Låsa och larma a...
2023-12-01 2023-12-15
Kristianstad kommun, Anläggning Bil/maskinreparatör till anläggningsavdelningen
I arbetsuppgifterna ingår allt från enklare service och underhåll till mer avancerade reparationer och felsökningar på olika typer av entreprenadmaskiner, lastbilar, bilar och arbetsredskap med mera. Arbetet sker både i verkstaden och ute i fält. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
2023-12-01 2023-12-15
Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter Fastighetvärd med helhetsperpektiv i Mariannelund och Ingatorp
Vi söker dig som vill vara med att driva och utveckla våra bolag Eksjöbostäder AB och Eksjö Kommunfastigheter AB för att uppnå vår vision - Bästa värden för dig! Att arbeta tillsammans med oss innebär att du får ta stort ansvar och tillsammans med övriga inom Fastighetsenheten driva den dagliga driften och skötseln av våra fastigheter. Du kommer att ingå i en sammanhållen fastighetsenhet som har till uppgift att utveckla och förbättra ett bestånd på 1200 lägenheter och ca 100 000 m2 kommunala verksamhetslokaler. Inom bolagen arbetar vi enligt ...
2023-12-01 2024-01-01
Vidingehem AB Fastighetsvärd, vikariat
Vill du ha ett omväxlande och utvecklande arbete där du är med och skapar trivsamma och trygga boendemiljöer. Då är detta ett jobb för dig! På Vidingehem skapar Fastighetsvärden ett gott klimat i bostadsområdena och är den som hyresgästerna möter oftast. Fastighetsvärden genomför regelbunden rondering och tillsyn samt avhjälper fel som uppstår i lägenheterna. Som Fastighetsvärd jobbar du nära hyresgästen och övriga kunder. För att trivas som Fastighetsvärd måste du tycka om att träffa människor. Du är nyfiken och vill lära nytt. Du tycker om ...
2023-12-01 2023-12-15
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Campingvärd med fokus friluftsbaden
Campingvärd/ vaktmästare Dina arbetsuppgifter kommer i första hand vara att ha hand om friluftsbaden. I Enköpings kommun har vi flera olika friluftsbad. Kommunen har hand om underhållet av Alstabadet, Koffsan, Nylada och Bredsandsbadet. Under högsäsong så sköter vi underhållet av baden och ser till att området är rent och fint, åtgärdar felanmälningar och klipper gräs. Du kommer behöva ha B- körkort och inte ha några problem med att köra släp. Vissa dagar under högsäsong och under lågsäsong kommer du arbeta på Bredsands camping & bad med varier...
2023-12-01 2024-01-14
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Servicemedarbetare till Akutmottagning i Lund
Som servicemedarbetare hos oss får du ett ansvarsfullt, stimulerande och varierande arbete där du stöttar olika funktioner i de uppgifter som inte kräver sjukvårdsutbildning. I din roll ansvarar du för köket på mottagningen, som att tömma och förbereda diskmaskin, kaffebryggare samt hålla rent och snyggt. Därtill ingår allmän städning på mottagning och patienters rum, samt bädda rent efter att patienter flyttat ut. I enstaka fall hjälper du till att transportera patienter och beställa externa transporter. Bland dina arbetsuppgifter ingår även a...
2023-11-30 2023-12-14
Kriminalvården, Anstalten Asptuna Servicetekniker, Säkerhet till VO Sthlm Syd – A Asptuna
Som säkerhetstekniker arbetar du primärt på anstalten Asptuna. Arbetets förläggning kan bero på behov och pågående projekt. Du är en del av ett arbetslag på fyra personer där dina kollegor arbetar på respektive verksamhetsställe som servicetekniker Säkerhet/Fastighet. Dina arbetsuppgifter sträcker sig över hela anstaltsområdet även i klientmiljö. Den vi söker till rollen som säkerhetstekniker nu ska i huvudsak arbeta med el/teleteknik, övergripande larmsystem, kameror, servrar, lås, datorer i nätverk, telefoner etc. Du kommer ha kontakt med a...
2023-11-29 2023-12-20
Båstads Kommun, Fastighet och fritid Fastighetsskötare
Tycker du om att arbeta utomhus och med mycket frihet? Båstads kommun erbjuder dig möjligheten att söka ett fritt, varierande och stimulerande arbete där du tillsammans med duktiga kollegor med mycket erfarenhet och kompetens har hela Bjärehalvöns vackra natur som ditt arbetsrum. Tjänsten är delvis delad i två uppdrag och säsonger även om du oavsett årstid kommer arbeta med det som behövs. Under sommarsäsong (april till och med augusti) kommer en stor del av arbetet ske på kommunens utomhusbad Malenbadet med daglig drift och skötsel inklusive t...
2023-11-29 2024-01-07
1 2 3 >