Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Regionservice Serviceinriktad vaktmästare/chaufför
Som chaufför hos oss utför du dina transporter både i linje- och beställningstrafik. Du kommer framför allt att köra förbrukningsmaterial, avfall, mat och prover mellan exempelvis våra sjukhus och vårdcentraler i regionen. Du utför dina transporter självständigt men är en del av hela teamet. Uppdraget kan komma att utvecklas och förändras över tid, där du kan vara med och bidra med nya idéer.
2022-06-23 2022-08-14
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret Processingenjör till Tekniska kontorets VA-avdelning
Vi söker dig som är intresserad av att tillsammans med oss säkerställa dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara processoptimering och processutveckling av vatten- och reningsverk. Du kommer att vara processtöd till driftorganisationen tillsammans med vårt laboratorium. Utredningar, utvecklings- och investeringsprojekt med processinriktning är andra arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete där du kommer ha stora möjligheter att växa i din ...
2022-06-23 2022-08-14
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret Drifttekniker till Tekniska kontorets VA-avdelning
Vi söker just nu dig som är intresserad av att arbeta som drifttekniker på våra vatten- och reningsverk. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara drift av vattenverk, torn och tryckstegringar samt sjöreglering. Arbetet kommer även att innehålla förbyggande och avhjälpande underhåll av kommunens VA-anläggningar. Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete där du kommer ha stora möjligheter att växa i din roll. Beredskapstjänstgöring kommer att ingå i tjänsten.
2022-06-23 2022-07-31
Vivab Underhållsmekaniker till Produktion VA
Arbetet innebär att: - Självständigt planera, organisera, genomföra samt följa upp förebyggande mekaniskt underhållsarbete på våra reningsverk och pumpstationer. - Säkerställa att återkommande mekaniska problem analyseras, åtgärdas och förhindras från att uppkomma igen. Detta genom att ett strukturerat arbetssätt tillämpas där grundorsaken till problemet åtgärdas och lärdomarna dokumenteras och tillgängliggörs för organisationen. - Medverka vid idrifttagning och uppdatering av anläggningarnas maskinutrustning. - Tillse att relevanta manualer o...
2022-06-23 2022-08-07
Kristianstad kommun, Gemensam service Servicemedarbetare, enheten för fordon och transport
Tillsammans med fordonssamordnare planerar och genomför du de uppgifter som ankommer på enhetens fordonstjänster. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: • Vård och underhåll av bilpoolens fordonspark • Transporter hämta/lämna vid besiktning, service och tvätt • Akuta transporter vid fordonshaveri • Mindre reparationer som till exempel byte av batteri, glödlampor med mera • Behjälpliga vid skadeanmälningar Samt andra servicetjänster som kan komma att bli aktuella
2022-06-22 2022-07-01
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs Fastighetsskötare på deltid till SiS Ungdomshem Eknäs
Till SiS ungdomshem Eknäs söker vi nu en Fastighetsskötare på deltid (enligt överenskommelse) för ett sommarvikariat. Arbetsuppgifterna som fastighetsskötare hos oss består av vaktmästarliknande uppgifter, exempelvis intern transport, snickerijobb och löpande underhåll av inventarier. Du är en av institutionens kontaktpersoner gentemot externa aktörer i fastighetsfrågor och du ska arbeta kostnadsmedvetet. Att hjälpa till att ta emot leveranser ingår i tjänsten. I det dagliga arbetet kommer du komma i kontakt med ungdomar vilket ställer krav på ...
2022-06-22 2022-07-15
Kiruna kommun, Kirunabostäder AB Teknisk fastighetsskötare
Som teknisk fastighetsskötare sköter du drift och förebyggande arbeten i våra fastigheter och finns dagligen till hands för våra hyresgäster. Du arbetar på vår fastighetsavdelning för kommunala fastigheter, som består av en fastighetschef, förvaltare, tekniker, tekniska fastighetsskötare, fastighetsskötare och lokalvårdare. Du ansvarar för den dagliga driften inom VS, ventilation, styr och regler samt inre och yttre skötsel av fastigheter i Kirunabostäders eget bestånd och i de fastigheter som vi förvaltar åt Kiruna kommun. I dina arbetsuppgif...
2022-06-22 2022-08-14
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Vaktmästartjänst
Arbetet innebär olika vaktmästarsysslor som underhåll av materiel, visst fastighetsunderhåll, lås och passagehantering, koll på fastighetsrelaterade larm, övervakning av ventilationssystem, genomförande av skyddsronder och brandskyddskontroll. Viktigt är en allmän service kopplat till fastighetens verksamhet vilket kan vara varierande, med allt ifrån flagghissning, ta emot leveranser, möblering inför olika arrangemang, sätta på en laddning kaffe eller gå runt med nationell säkerhetstjänst och granska lokalerna inför ett arrangemang. Ett omväxla...
2022-06-22 2022-07-31
Lerums kommun, Drift- och Förvaltningsenheten Bovärd
Mottagning och hantering av felanmälan samt återrapportering till hyresgästerna och andra berörda. Ansvar och kontroll lägenheternas skick och standard. Beställa och göra utförande- och fakturakontroller av både entreprenörer och interna tjänster. Utföra besiktningar och avflyttningsbesiktningar. Dokumentera genomförda besiktningar och i dialog med chef se till att åtgärder vidtas till följd av besiktningar. Ansvara för underhållsplanering. Tjänsten kommer också vara ett stöd i teknik och driftsfrågor till övriga inom Drift och Förvaltning o...
2022-06-22 2022-08-12
Helsingborgs stad Vaktmästare till Gläntanskolan, 75%
Om arbetsplatsen På vår skola arbetar vi alla tillsammans för att utveckla skolan. Vi har en transparant verksamhet med högt i tak, stort engagemang och positiv anda. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet där det kollegiala samspelet är centralt. Skolledningen arbetar nära pedagogerna i tankar och idéer för att föra skolan framåt. Två av våra mer lyckade projekt utifrån detta samarbete är Kreativum och Stark på G, se länk https://youtu.be/6p8VXzLV7iA Skolan är belägen i Ödåkra, i norra delen av Helsingborg. Det är enkelt att sig hit v...
2022-06-21 2022-07-21
Nässjö kommun, Parkskolan Verksamhetsvaktmästare till södra skolområdet
Du kommer att arbeta på skolor och förskolor i Bodafors, Malmbäck, Stensjön och Sandsjöfors. Du kommer ingå i ett vaktmästarteam där man tillsammans med andra vaktmästare utför sina arbetsuppgifter. Arbetet innebär arbete både inne och ute. Flexibilitet och samarbete är ledord, att kunna ändra sin planering utefter att händelser inträffar är en viktig egenskap. Larm, samarbete med externa entreprenörer, samordnare vid ombyggnation, inköp, underhåll av skolans/förskolans inventarier, skyddsronder, fastighetssyner och systematiskt brandskyddsar...
2022-06-21 2022-07-07
Bodens kommun, Fastighetsavdelningen Drifttekniker
Nu söker vi en drifttekniker till Fastighetsavdelningen där du kommer arbeta i ett av fyra driftområden. Driftteknikernas arbetsuppgifter är att se till att de kommunala fastigheterna tillses och sköts på ett säkert, ekonomiskt och energisnålt sätt. Vidare skall de se till att våra hyresgäster har ett gott inomhusklimat både vad gäller temperatur och tillgång på bra inomhusluft. Du kan även få utföra fastighetsskötaruppgifter vid arbetstoppar och frånvaro. Beredskap ingår i tjänsten.
2022-06-21 2022-08-01
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Fastighetsskötare Borgholms kommun
Här beskrivs några av dina arbetsuppgifter i huvudsak : • Planera och utföra felsökning samt utföra enklare underhåll och reparationer inom kommunens lokaler och utemiljöer. • Prioritera, åtgärda och återkoppla inkomna behovs- och felanmälningar. • Anläggningsskötare brand och sprinkler • Trädgårdsarbete, snöröjning och halkbekämpning. • Aktivt medverka till att verksamhetens myndighetskrav, kvalitetsmål och ekonomiska mål nås. Dina arbetsuppgifter är allmänt förekommande utifrån behov och andra arbetsuppgifter kan förekomma. I tjänsten ingå...
2022-06-20 2022-07-31
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Fastighetstekniker bygg inriktning tak
Arbetsuppgifter Vi söker nu en vikarierande medarbetare som ansvarar för att tillsyn, skötsel och reparationer på tak utförs. För oss handlar det om att underhålla, utveckla och reparera viktiga delar så att verksamheten fungerar i de lokaler vi sköter om. Som fastighetstekniker med inriktning tak kommer du att fungera som sakkunnig och vara stödjande i frågor om takarbete och taksäkerhet. Du planerar och följer upp våra serviceavtal för takarbete, lämnar åtgärdsförslag och beställer takreparationer. Du kommer bli den som bidrar med kompetens i...
2022-06-20 2022-07-04
Bollebygds kommun, VA/Gata enheten Drifttekniker VA/gata Bollebygds kommun
Då vi är en liten enhet så är arbetsuppgifterna av mycket blandad karaktär men består i huvudsak av drift och förebyggande underhåll av våra va-anläggningar. Arbetet är mycket varierande och möjligheterna att påverka sitt arbete är goda. I tjänsten kommer du att vara delaktig i mindre och större projekt rörande våra va-anläggningar. Beredskap med inställelsetid på en timma ingår i tjänsten.
2022-06-20 2022-07-27
Nexans Sweden AB Mekaniker
Vi söker nu en mekaniker som ska ingå i gruppen som arbetar mot kraft-delen av produktionen. Arbetsuppgifterna innebär huvudsakligen att planera och utföra mekaniska reparationer av produktionsutrustning och installation av maskiner. I arbetet förekommer även förebyggande underhåll. Förekommande arbetsuppgifter: • byta delar på maskiner, såsom motorer, kullager, remmar, axlar med mera • felsökning, ibland i samråd med elektriker, produktionstekniker och/eller maskinoperatörer • delta i projekt med installation av nya maskiner Arbetstiden ä...
2022-06-20 2022-08-07
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande Boendeassistent för samordning av boendeplatser inom socialtjänsten
I samarbete med en boendekoordinator svarar du som boendeassistent för planering och genomförande av in- och utflyttning i stödlägenheter. Du ansvarar för att introducera personer som är i behov av stödlägenheter till boendet såväl som att ge information om det kringliggande lokalsamhället. Du har kontakt med hyresvärdar och ser till att lägenheterna håller god standard samt är korrekt utrustade efter individens behov. Tjänsten innefattar bilkörning med personbil eller minibuss. Tunga lyft kan förekomma.
2022-06-20 2022-07-03
Göteborgs Stad , Räddningstjänsten Storgöteborg Fordonstekniker till vår verkstad i Kålltorp
När det verkligen gäller måste allt fungera. Vårt jobb förutsätter att vi kan lita på våra fordon och hjälpmedel och det kan vi verkligen göra. Tack vare vårt fantastiska team av fordonstekniker kan vår utryckningspersonal fokusera på det viktigaste av allt - att rädda liv. Här på Räddningstjänsten Storgöteborg behöver vi dig som har kompetens och erfarenhet från att arbeta som fordonstekniker. Det som kanske framförallt skiljer vårt arbete som fordonstekniker från andras är att här har du hela tiden en känsla av att det du gör faktiskt är vik...
2022-06-20 2022-07-29
Region Skåne, Regionfastigheter Fastighetstekniker till fastighetsdrift i Malmö
Vi söker nu en ansvarsfull och driftig fastighetstekniker med bred allmänteknisk kompetens till Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö. Nya sjukhusområdet i Malmö är under byggnation vilket innebär att vi står inför en modernisering inom sjukvårdsteknik och du får möjlighet att arbeta varierat och brett ur den tekniska aspekten. I arbetsuppgifterna ingår att planera och utföra service, underhåll, installationsarbete, felsökning och reparation inom flera av de installationstyper som finns inom vår fastighetsdrift och sjukvård. Därtill ingår e...
2022-06-20 2022-07-07
Region Västerbotten, RV Fastighetstekniker, Fastighet, Umeå
Som fastighetstekniker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker fastighetstekniker till Umeå som i huvudsak kommer att arbeta med fastighetstekniska installationer inom värme, ventilation och fastighetsautomation. I rollen ingår att utföra tillsyn och skötsel av anläggningar, optimera byggnader och dess tekniska installationer och utrustningar. Du kommer även att hantera inkomna ärenden från våra verksamheter och vara en nyckelperson när det gäller den löpande kontakten med hyresgästen. Att beställa mind...
2022-06-19 2022-08-07
Göteborgs Stad , Renova AB Drifttekniker till Renovas avfallskraftvärmeverk
Affärsområde Återvinning inom Renovakoncernen är genom fokus på ökad återvinning en viktig aktör för ett hållbart samhälle. Till avfallskraftvärmeverket söker vi en drifttekniker som vill arbeta för att driften sköts på ett effektivt, säkert och miljöriktigt sätt. Enheten för energiåtervinning är placerad vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs och ingår i affärsområde Återvinning. Som drifttekniker ingår man i ett skiftlag bestående av en gruppchef/skiftingenjör och fyra drifttekniker. Du får möjlighet att arbeta med den senaste tekniken ino...
2022-06-17 2022-08-21
Halmstads kommun, FM-service Fastighetsskötare
Som fastighetsskötare arbetar du med skötsel och tillsyn av kommunala fastigheter, främst genom förebyggande underhåll och felanmälningar. Du arbetar också med verksamhetsservice gentemot våra kunder inom kommunal verksamhet såsom t ex skolor, förskolor, äldreboenden och gruppbostäder. Vi använder ärendehanteringssystemet Dedu och i princip samtliga av de uppdrag vi utför går därigenom. Tjänsten är för närvarande i Oskarström.
2022-06-17 2022-07-10
Strömsunds kommun, Teknik- och ­serviceförvaltning Fastighetsskötare/ vaktmästare, Hammerdal, 100%
Tillsammans med övrig driftspersonal kommer du att sköta inre och yttre vaktmästartjänster. I arbetet ingår hantering av felanmälan, löpande underhåll och bortforsling av återvinningsmaterial. Kontakter med entreprenörer och uppföljning av externt utförda arbeten är en annan arbetsuppgift. Samarbete och arbete inom driftgruppens övriga verksamheter ingår i arbetsuppgiften. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
2022-06-17 2022-07-10
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Timanställning för dig som är ung och bor i Hammarkullen
Vill du vara med och utveckla ditt bostadsområde och arbeta för en positiv utveckling av Göteborg? Nu söker vi dig som är mellan 18 och 30 år och som bor i Hammarkullen för en timanställning i något av våra bostadsområden på distrikt Öster. Om jobbet Vi på Bostadsbolaget kraftsamlar och satsar nu extra för att öka trivseln och tryggheten i Hammarkullen och övriga bostadsområden i vårt distrikt Öster. För att lyckas behöver vi stärka upp med personer som kan jobba extra efter behov i områdena. Där tror vi att du som är ung och redan bor i oc...
2022-06-17 2022-08-14
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Timanställning för dig som är ung och bor i Biskopsgården/Länsmansgården
Vill du vara med och utveckla ditt bostadsområde och arbeta för en positiv utveckling av Göteborg? Nu söker vi dig som är mellan 18 och 30 år och som bor i Biskopsgården eller Länsmansgården som vill jobba extra i något av våra bostadsområden på Hisingen. Om jobbet Vi på Bostadsbolaget kraftsamlar och satsar nu extra för att öka trivseln och tryggheten i Biskopsgården, Länsmansgården och våra övriga bostadsområden på Hisingen. För att lyckas behöver vi stärka upp med personer som kan jobba extra efter behov i områdena. Där tror vi att du so...
2022-06-17 2022-08-14
1 2 3 >