Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stockholm Vatten och Avfall, El och Instrument (ATE) Automationstekniker till Henriksdals Reningsverk
Stockholm Vatten och Avfall satsar stort på Stockholms framtida avloppsrening. Med ny teknik tänker vi långsiktigt och möjliggör utvecklig av avloppsreningar även i framtiden, för stockholmarnas och Östersjöns bästa. Avdelningen för avloppsrening växer och för att möta framtidens behov och utmaningar behöver vi nu utöka vår verksamhet på Henriksdals reningsverk med en automationstekniker. Hos oss kommer du till en härlig grupp där du får möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med kollegor. Du kommer att ingå i underhållsgruppen El- och...
2024-04-19 2024-05-08
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Elkunnig medarbetare till brandutredningar NFC, Linköping
Dina arbetsuppgifter innebär huvudsakligen att undersöka material som tillvaratagits på brandplats. I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: • att utreda om det funnits elektriska fel eller andra orsaker som kan ha orsakat brand • att utföra rekonstruktion eller försök i laboratorieskala • att biträda vid brandplatsundersökningar vilket innebär fysiskt arbete exempelvis klättra på stegar och krypa i trånga utrymmen • att utföra laborativa arbeten • att upprätta sakkunnigutlåtanden/protokoll Du kommer även att samverka med övriga sektioner/grupper v...
2024-04-08 2024-04-28
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Drifttekniker till Järfälla kommun
• Driftoptimering av ventilations- och värmesystem • Säkerställa att regelbundna ronder utförs och att rutiner för detta följs • Fungera som rådgivare i drift- och energifrågor till kommunens verksamheter • Samordna felanmälningar för fastighetstekniken från kommunens verksamheter med hjälp av kommunens felanmälningssystem • Säkerställa att filterbyten sker i rätt tid och i rätt omfattning • Arbeta proaktivt och föreslå åtgärder för att minska energiförbrukningen samt underhållsåtgärder för teknikinstallationer • Följa upp värme-, el- och...
2024-04-02 2024-05-28
Emmaboda Energi Arbetsledare / tekniker
Vi bygger, driver och underhåller en av kommunens mest kritiska tillgångar vårt elnät. De svenska elnäten får en allt viktigare roll då mer och mer i vår vardag blir direkt beroende av ständig tillgång till elektricitet. Dessutom ökar elanvändningen och om tjugo år beräknas vi använda dubbelt så mycket el som idag. Precis som dina övriga kollegor i affärsområdet har du fokus på våra kunders behov av elförsörjning. Du bidrar till det genom arbete med beredning och planering av arbeten och genom att självständigt eller tillsammans med andra pro...
2024-03-26 2024-04-29
Stockholm Vatten och Avfall, Ledningsnät Teknik Automationstekniker till Teknikenheten
Som automationsingenjör hos oss kommer du att spela en central roll i underhållet och utvecklingen av våra styr- och övervakningssystem. Där dina arbetsuppgifter varierar från att engagera sig i tvärkompetensteam såsom säkerhetsteam och förbättringsteam samt programmering av driftövervakningsbilder i Scadasystemet. Driva arbetet med kravställningar och genomförande av design, funktion för driftbilder och standardisering kring styr-och automationssystem. Dina arbetsuppgifter inkluderar: • Programmering och konfigurering av styr- och automati...
2024-03-04 2024-04-22