Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholm Energi AB Elmontör Borgholm Energi
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av drift och underhåll samt ny- och ombyggnadsarbeten av företagets eldistributionsnät. I arbetsuppgifterna ingår även drift och underhåll samt nyinstallation av gatubelysning inom Borgholms kommun. Beredskap ingår i tjänsten vilket gör att du måste ha maximalt en timmes inställningstid. Arbetsgivaren kan komma att tillämpa provanställning på 6 månader. Grundtanken är att anställningen sedan ska övergå till en tillsvidareanställning.
2021-06-23 2021-08-06
Vivab Industrielektriker till underhållsgruppen
Arbetet innebär att: - Självständigt planera, organisera, genomföra samt följa upp förebyggande el-underhållsarbete på våra reningsverk och pumpstationer. - Säkerställa att återkommande el-problem analyseras, åtgärdas och förhindras från att uppkomma igen, genom ett strukturerat arbetssätt där grundorsaken till problemet åtgärdas. - Delta i maskinuppgraderingsprojekt. - Medverka vid idrifttagning och uppdatering av anläggningarnas el- och automationssystem. - Tillser att relevanta manualer och instruktioner finns och att el-dokumentation, PLC-...
2021-06-10 2021-06-27
Vansbro kommun Elektriker
Som elektriker inom organisationen ansvarar du för arbetsgivarens elanläggningar. Du säkerställer att elektriska installationer i fastighetsbeståndet sköts och underhålls enligt gällande lagar och regelverk. Du kommer arbeta med att säkerställa funktionaliteten på utrustning och teknik för funktionaliteten till hyresgäster och kunder. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat drift, tillsyn, skötsel, reparationer och nyinstallationer. Du kommer att arbeta enligt framtagna drift planer för respektive fastighet, du genomför besiktningar och kontr...
2021-06-04 2021-06-27
Göteborgs Stad , Göteborgs Spårvägar AB Teknisk instruktör sökes av Göteborgs Spårvägar
Nu söker vi dig som vill bli teknisk instruktör på vår utbildningsenhet inom avdelningen HR och kultur. Enheten består av 27 medarbetare och vårt uppdrag är att säkerställa att både nya och befintliga medarbetare har rätt och relevant kompetens för att kunna utföra sitt arbete säkert och med god kvalitet. Vi arbetar inom tre huvudsakliga utbildningsområden trafik som utbildar spårvagnsförare, teknik som framförallt utbildar personal som arbetar med underhåll av vagnspark och bananläggning samt bolag som driver bolagsövergripande utbildning fö...
2021-06-04 2021-06-27