Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Undersköterska natt, vård och omsorgsboende Centrala Borgholm, Nattjänst
Du fördelar ditt nattschema mellan arbetslag Strömgården och arbetslag Ekbacka 5/6. I arbetet ingår sedvanliga vård och omsorgsuppgifter. Båda enheter planeras att flytta till nya boendet under våren 2024. Vi arbetar personcentrerat med individens behov i centrum. Samarbete och enhetsutveckling är för oss en självklarhet. Du skall kunna ta emot och genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete.
2023-06-09 2023-07-16
Falkenbergs kommun, Äldreomsorg Undersköterska till Ätranhemmet
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna. På Ätranhemmet arbetar vi för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag därför arbetar vi med delaktighet och aktivering. Vissa delegerade hemsjukvå...
2023-06-09 2023-06-20
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Omvårdare och undersköterskor till äldreomsorgen Kramfors kommun
Som omvårdare eller undersköterska arbetar du med ett individstödjande förhållningssätt utifrån brukarens unika behov. I undersköterskeuppdraget ingår det att vara kontaktperson för ett antal brukare.
2023-06-09 2023-08-13
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Skolsköterska till Malung-Sälens kommun
Vi söker nu en skolsköterska till elevhälsan i Malung-Sälens kommun. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska hos oss har du en nyckelroll i det arbetet. Du kommer ingå i skolans samlade elevhälsa och bidra med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Elevhälsan består av skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger. Vi har idag ca 1000 elever i grundskolan fördelat på flera enheter över kommunen. Du kommer att arbeta mot ...
2023-06-09 2023-06-22
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Vikariat som skolsköterska på Ystads Grundskolor
Vi söker nu en vikarie som skolsköterska till grundskolan. Som skolsköterska i Ystads kommun ingår du i den centrala Barn- och elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Barn- och elevhälsans uppdrag är konsulterande och rådgivande på individ-, grupp- och organisationsnivå och sträcker sig från förskolan till gymnasiet. Skolsköterskans uppdrag berör elever från förskoleklass till gymnasiet. Alla på enheten arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. På skolan ingår du även i elevhälsote...
2023-06-09 2023-06-23
Malmö stad Skolsköterska till avdelningen för elevhälsa och samordning
Arbetsuppgifter Vi söker en skolsköterska med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. Tjänsten är en tillsvidareanställning med omfattning 50% (till en början). Du blir anställd på avdelningen för elevhälsa och samordning och du kommer utgå från utbildningskontoret på Pilgatan 3 i Malmö. Du delar din tjänst jämnt mellan två skolor Malmö Idrottsgymnasium och Malmö Restaurangskola. Det kan ibland förekomma mötestid på utbildningskontoret. Då våra elevantal ökar ser vi på sikt prognos för en ökad anställningsgrad för den här tj...
2023-06-09 2023-06-25
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Skolsköterska till Kramfors kommun
Skolsköterskans uppdrag innebär fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete för att på så sätt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I arbetet ingår bland annat planerad och öppen mottagning. Som skolsköterska arbetar du utifrån ett basprogram som framtagits ur Socialstyrelsens och Skolverkets riktlinjer. Tillsammans med rektor och elevhälsoteamets övriga professioner deltar du i elevhälsoteamsmöten för att stödja elevhälsoarbetet samt bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Samverkan i...
2023-06-09 2023-06-30
Region Skåne Undersköterska till Vårdcentralen Tollarp i Kristianstad
Vi välkomnar nu en undersköterska till vår arbetsplats. I din roll som undersköterska hos oss kommer du arbeta både på vårt laboratorium men också med mottagningsarbete där du bland annat assisterar vid läkarundersökningar, en del omläggningar, blodtrycksmätning och EKG. På vårt laboratorium kommer du bland annat att arbeta med diverse provtagningar, kontrollera instrument samt samarbeta med läkare och övrig personal. I arbetsuppgifterna ingår även packning av prover inför transport och tidsbokning av provtagning. Här erbjuds du ett självständ...
2023-06-09 2023-06-30
Gullspångs Kommun, Äldreomsorg Undersköterska med specialinriktning mot demens till dagverksamheten.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att ge den enskilde individuellt anpassad vård och omsorg samt aktivering och stimulans. Vi arbetar aktivt med genomförandeplaner, social dokumentation och kontaktmannaskap. Du förväntas kunna planera, genomföra samt utvärdera arbetet utifrån den enskildes behov och verksamhetens mål. Vi ser att du har en god förmåga att kunna variera ditt arbetssätt efter olika förutsättningar och tillsammans med dina kollegor skapa en trygg och utvecklande arbetsplats. I arbetet ingår både att arbeta självständigt och...
2023-06-09 2023-06-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska till Gynekologisk avdelning och akutmottagning i Malmö
I rollen som sjuksköterska arbetar du i team med undersköterska och gynekolog. Vår patientgrupp söker sig till oss för såväl kirurgiska ingrepp som medicinska diagnoser, ditt arbete blir både varierat och innehållsrikt. Akuta omhändertaganden, pre- och postoperativ omvårdnad samt medicinska behandlingar exempelvis vid gynekologiska infektioner ger dig en bred kompetens inom fältet. Med ett empatiskt förhållningssätt och fint bemötande stöttar du våra patienter som befinner sig i olika åldrar och skeenden i livet. Du ansvarar för samordning och ...
2023-06-09 2023-06-30
Region Skåne Undersköterska till Vårdcentralen Södertull i Lund
Vi söker nu en undersköterska till vårt välfungerande team då en av våra undersköterskor ska gå i pension. Som undersköterska hos oss ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom provtagning på labb, assistans vid olika undersökningar t ex gynekologiska, rektoskopier/proktoskopier och mindre operationer. Beställningar och hantering av tvätt och förråd. Vi har även en egen blodtrycksmottagning med tillhörande bokning av den. Vi är ett väl fungerande team och som undersköterska hos oss har du en central roll på mottagningen. Vi strävar efter att all...
2023-06-09 2023-06-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till elektiv enhet, Ortopedkliniken, Växjö
På elektiva enheten kommer du arbeta med patienter som läggs in för planerad vård bland annat höft och knäproteser. Du kommer även att arbeta i den preoperativa slussen dit patienterna kommer innan operation. Du har också egen mottagning där du tar hand om patienter som kommer på 1 veckas besök. Arbetet är omväxlande och självständigt, vilket ger dig bred erfarenhet i din roll som sjuksköterska. När du arbetar helg är du på avdelning 19. Vi jobbar två helger av fem.
2023-06-09 2023-08-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Fysioterapeut till VO neurologi i Malmö
Som fysioterapeut hos oss kommer du framför allt att arbeta med bedömning, utredning, behandling och rehabilitering av patienter med hjärnans och nervsystemets sjukdomar. De vanligaste diagnoserna som behandlas är stroke, epilepsi, neuromuskulära sjukdomar, Parkinsons sjukdom, ALS, hjärntumörer, traumatiska hjärnskador och MS men även flertalet ovanligare neurologiska sjukdomar behandlas. Arbetet är varierande med både individuella bedömningar och teamarbete där fysioterapeutens kompetens och insats är högt efterfrågade. Enheten har även samarb...
2023-06-09 2023-07-09
Strömsunds kommun Sjuksköterskor/ambulanssjuksköterskor, Gäddede
Som sjuksköterska utför du vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ambulansstation. Du arbetar i ett fast schema med 12-timmars pass. Ambulanssjukvårdaren ingår som ett stöd till övrig personal på Hälsocentralen dagtid och som stöd till distriktssköterskan i beredskap kvällar och helger. Ambulansbesättningen är ofta först på plats där du som ambulanssjuksköterska gör den första viktiga bedömningen och utför den första vården. Du möter olika situationer och utmaningar där din insats kan vara avgörande för patienten och göra skillnad för an...
2023-06-09 2023-06-26
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Nu söker vi undersköterska till Bifrost
Är du en person med hjärtat på rätt ställe, modig, engagerad och driven? Vill du vara med och göra skillnad och bidra till bästa möjliga hemtjänst varje dag? Tveka inte att söka till oss på omvårdnadsteam Bifrost där vi just nu söker en undersköterska. Du kommer tillsammans med övriga medarbetare utföra service och omsorgsinsatser till våra brukare i deras hem. Vårt arbetssätt präglas av ett salutogent synsätt, vilket innebär att ge personligt stöd utifrån individuella behov och förutsättningar. Tjänsterna innebär arbete dag och kväll och är ...
2023-06-09 2023-06-23
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterskor/Vårdbiträden till äldreomsorgen i Hammerdal
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin med mera. I arbetet ingår dokumentation. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.
2023-06-09 2023-06-26
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Sjuksköterska, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På vårdavdelningen är ingen dag den andra lik. Här vårdas patienter som utreds och/eller behandlas för olika sjukdomstillstånd såsom sepsis, pneumoni, tuberkulos och Covid-19. Ja! Vi vårdar verkligen infektioner från hårsäcken till lilltån och allt där emellan! Och glöm inte att infektionssjukdom finns inom alla specialiteter i vården. Våra patienter har många gånger en multisjuklighet i botten som även kan bidra till att sjukhusvård behövs...
2023-06-09 2023-08-06
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Sjuksköterska natt, Infektionskliniken, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På vårdavdelningen är ingen natt den andra lik. Här vårdas patienter som utreds och/eller behandlas för olika sjukdomstillstånd såsom sepsis, pneumoni, tuberkulos och Covid-19. Ja! Vi vårdar verkligen infektioner från hårsäcken till lilltån och allt där emellan! Och glöm inte att infektionssjukdom finns inom alla specialiteter i vården. Våra patienter har många gånger en multisjuklighet i botten som även kan bidra till att sjukhusvård behöv...
2023-06-09 2023-08-06
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska till Solgården i Gemla
Vi letar efter dig som gärna vill jobba i en naturskön och vacker miljö men som inte vill vara alltför långt ifrån Växjö centrum. Varför inte satsa på en tjänst på Solgården i Gemla? Vi ligger på kort (två minuters) gångavstånd från Gemla tågstation. Att köra hit från Växjö tar ungefär 20 minuter och pendlar du via tåg så tar det en ynka sex minuter! På Solgården i Gemla arbetar vi med omsorgstagarens välmående i fokus. Vi är ett särskilt boende och har sammanlagt 28 platser fördelat över tre avdelningar. Som undersköterska hos oss arbet...
2023-06-09 2023-07-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Åre Hälsocentral söker en specialistortoped!
Som ortoped kommer du att vara en del av vårt arbetslag i läkargruppen med ett variationsrikt arbete. Du bedömer, utreder, behandlar patienter och ger råd kring olika typer av besvär och problematik. Jour och beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.
2023-06-09 2023-07-30
Kriminalvården, Anstalten Norrtälje Sjuksköterska till anstalten Norrtälje vikariat
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningen på Norrtälje finns, förutom tre sjuksköterskor även konsulter så som allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Sjukvården inom Kriminalvården fungerar som en vårdcentral vilket innebär att du som sjuksköterska har ett mycket varierande arbete. De...
2023-06-09 2023-06-26
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Kållereds omvårdnadsteam
Är du en engagerad undersköterska med hjärtat på rätt ställe? Vill du vara med och göra skillnad och bidra till bästa möjliga hemtjänst varje dag? Vi på Kållereds omvårdnadsteam är en härlig arbetsgrupp som söker en undersköterska som vill bli en del av oss. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du kommer att tillsammans med övriga medarbetare planera, utföra och dokumentera service-och omsorgsinsatser till våra brukare i deras hem. Vårt arbetssätt präglas av ett salutogent synsätt, ...
2023-06-08 2023-06-22
Region Jämtland Härjedalen, VO Bräcke Vi söker en ST-läkare till Bräcke hälsocentral
Vi söker nu dig som är ST-läkare i allmänmedicin. Du erbjuds handledning av utbildningsläkare med god kvalitet. Vi arbetar i team med olika professioner inom BHV, MHV, hemsjukvårdspatienter i ordinärt och särskilt boende. I områdets gemensamma beredskap ingår beredskapspass per månad. Vi erbjuder individuella och flexibla lösningar så att du får ut det mesta av både arbetet och fritiden.
2023-06-08 2023-07-02
Region Jämtland Härjedalen, VO Bräcke Bräcke hälsocentral söker distriktssköterska/sjuksköterska
Att arbeta som distriktssjuksköterska/sjuksköterska på Bräcke hälsocentral innebär både att arbeta med traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen samt även akutverksamhet.
2023-06-08 2023-07-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Norra Vallbyskolan och KSU
Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil men även att vara närvarande som övrig skolpersonal. Som skolsköterska kommer du arbeta efter det årshjul EMI har tagit fram och är det som styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du samverkar med övrig personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Ingen dag kommer vara den andra lik och du kommer att vara verksam på två verks...
2023-06-08 2023-06-22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >