Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Gy/Vux Skolsköterska, Österänggymnasiet
Som skolsköterska har du möjlighet att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå. I skolsköterskans dagliga arbete ingår hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning, hälsoundervisning samt samverkan med övriga professioner inom elevhälsan genom elevhälsoteamets möten. Som skolsköterska deltar du också i kvalitetssäkring och utveckling på skolan.
2021-07-01 2021-08-09
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Sjuksköterskor till akutmottagning i Ystad
På akutmottagningen i Ystad söker vi nu fyra sjuksköterskor som vi vill tillsätta med intresserade och positiva medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter på en akutmottagning såsom prioritering och triagering till rätt vårdnivå samt omhändertagande och behandlingar av akut sjuka patienter. Som sjuksköterska har du en attraktiv arbetstidsmodell. Vi arbetar med kvoterad arbetstid vilket leder till en bra arbetstidsförkortning. - Det roligaste med jobbet som sjuksköterska på akutmottagningen är att det är...
2021-06-15 2021-08-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Operationssjuksköterskor till gynekologiavdelning operation i Lund
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom en spännande och starkt utvecklande avdelning. Vi önskar att du precis som vi värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet, engagemang och samarbete mellan de olika yrkeskategorier och närmsta chef. Du bidrar till god stämning mellan teamet på sal genom ditt sätt att samarbeta med kollegor och omgivning. Vi erbjuder dig en stimulerande och inspirerande arbetsplats med trivsamma kollegor och en möjlighet till kompetensutveckling anpassat utifrån din tidigare erfarenhet....
2021-05-19 2021-08-10
Hudiksvalls kommun Leg. sjuksköterska till vård- och omsorgsboende
Huvudsakliga arbetsuppgifter • planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser • medicinska bedömningar upp till sjuksköterskenivå • handledning och delegering av omvårdnadspersonal • läkemedelshantering • tvärprofessionell teamsamverkan • dokumentation Arbetspass finns förlagda på dag- och kvällstid.
2021-07-28 2021-08-15
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Undersköterska till Hemtjänst Tätort
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill ingå i vårt team som består av både män och kvinnor. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Erfarenhet av yrket är ett krav då man arbetar mycket självständigt. Körkort är ett krav. Du är minst 18 år. Rekrytering sker löpande. Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens misstanke och belastningsregister uppvisas.
2021-07-28 2021-08-04
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Undersköterskor till Hemtjänsten i Herrljunga
Sedvanliga arbetsuppgifter inom omvårdnad. Delegerade HSL uppgifter. Dokumentation
2021-07-28 2021-08-04
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen Husensjö i Helsingborg
Som psykolog hos oss arbetar du med bedömning, behandling och konsultation för vårdcentralens patienter avseende lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Vanligt förekommande kontaktorsaker är krisreaktion, ångest, stressrelaterad ohälsa och depression. Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp. Vi kan även erbjuda internetbaserad behandling. Du bedömer individens psykiska ohälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder. Vår vårdcentral prägla...
2021-07-28 2021-08-11
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Vi söker distriktssköterska/sjuksköterska till Lugnviks HC
Att arbeta på Lugnviks HC i rollen som distriktssköterska innebär att arbeta med traditionellt förekommande arbetsuppgifter på en hälsocentral, så som mottagningsarbete, telefonrådgivning, service vid läkarmottagningen men akutverksamhet kan också förekomma. Att ha intresse för digitalisering och nya arbetssätt är meriterande då vårt uppdrag är att utvecklas inom dessa områden gällande digitala lösningar och nära vård. Vi har ett nära samarbete med Lits hälsocentral ffa under sommaren när vi slår ihop våra verksamheter
2021-07-28 2021-08-22
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Barnmorskor till BB-avdelning i Lund
Hos oss arbetar vi tillsammans i tvärprofessionella team med läkare, barnmorskor och undersköterskor med patienten i fokus. Som team arbetar man två barnmorskor och en undersköterska. Teamet ansvarar för åtta gravida kvinnor. Vi vårdar kvinnor under graviditet för komplikation som kräver inneliggande vård som till exempel preeklampsi, tillväxthämning av fostret, hotande förtidsbörd, placenta komplikationer med mera. Vi startar även upp förlossningsinduktioner på avdelningen och har som målsättning att utöka den verksamheten. Alla planerade sn...
2021-07-28 2021-08-25
Region Västerbotten, Allmängeriatrisk avdelning 1 Umeå Sjuksköterska natt, Avdelning 1, Geriatriskt centrum, Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I arbetet som sjuksköterska ingår omvårdnadsansvar och omvårdnadsarbete tillsammans med undersköterska, medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd och ordination, samt kontakter med övriga professioner i vårdteamet, andra vårdgivare och patientens närstående. Som anställd på natten arbetar du ca 69% på AB schema, rullande på sex veckor med 9 dagars ledighet.
2021-07-28 2021-08-13
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolsköterska till Hammarkullen Emmaskolan
Vi söker nu en skolsköterska som vill jobba mellan 50-70 % på en liten och mycket trevlig skola i Hammarkullen. Emmaskolan är en skola som ligger i natursköna Hammarkullen och har elever från förskoleklass till åk 3. Söker du ett omväxlande, självständigt och meningsfullt arbete där du som skolsköterska kan göra skillnad varje dag? Då kan det här vara ett uppdrag för dig! Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande med bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt basprogram i Göteborgs Stads metodhandbok för sk...
2021-07-28 2021-08-11
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolpsykolog till Hammarkullen
Välkommen till Hammarkullen! På två av skolorna i Hammarkullen, Hammarkullsskolan och Emmaskolan kommer du verka som skolpsykolog med dina tjänster för elever i åldrarna F-3. Du kommer vara en av två psykologer i området Hammarkullen vilket innebär ett nära samarbete mellan dig och din kollegan för att skapa en helhetssyn i området med barnperspektivet som utgångspunkt! Målsättning för hela området är att skapa trygghet, studiero och undervisning av hög kvalité. Som skolpsykolog kommer du bidra med din psykologiska kompetens i Elevhälsan som s...
2021-07-28 2021-08-11
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterskor till njuravdelning i Malmö
På vår avdelning arbetar vi uppdelade i tre team bestående av en sjuksköterska och en undersköterska. Varje team ansvarar för fem till sex patienter. Vi har ett högt patientflöde på vår enhet och många av de patienter som läggs in här kommer till oss via direkt inläggning. Därför har vi valt att ha en sjuksköterska som ansvarar för dagens inskrivningar, både planerade och akuta. Därtill har vi en sjuksköterska och två undersköterskor som fungerar som en resurs till de tre teamen. Som nyanställd hos oss får du en individuell introduktion utifr...
2021-07-27 2021-08-22
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Blå pojken
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare som är bosatta i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna är skiftande, det kan handla om personlig omvårdnad, aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår det att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
2021-07-27 2021-08-17
Oskarshamns kommun Undersköterska till Pilgränden/Pildalen
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen och du verkställer beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Både Pildalen och Pilgränden är boenden med demensinriktning där du tillsammans med övrig personal verkställer beviljade insatser gällande omsorg, vård och service till personer bosatta i sin lägenhet. Konkret kan dina arbetsuppgifter innebära personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som städ och tvätt, matlagning och sociala aktiviteter. Du utför även medicinska ar...
2021-07-27 2021-08-17
Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde hälso- och sjukvård/FS Undersköterska Hemtjänsten Klippans kommun
Att vara undersköterska i Klippans kommun kräver förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar, ta sig an utmaningar och uppdrag som ges. Som undersköterska kommer du att arbeta med mångfacetterade arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och insatser i enlighet med gällande biståndsbeslut med fokus på kvalitet. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerade personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamhet...
2021-07-27 2021-08-15
Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde hälso- och sjukvård/FS Undersköterska Hemtjänsten Klippans kommun- Vikariat
Att vara undersköterska i Klippans kommun kräver förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar, ta sig an utmaningar och uppdrag som ges. Som undersköterska kommer du att arbeta med mångfacetterade arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och insatser i enlighet med gällande biståndsbeslut med fokus på kvalitet. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerade personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamhet...
2021-07-27 2021-08-15
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Sjuksköterska välkomnas till Barnavdelningen på Östersunds sjukhus!
Barn- och ungdomsavdelningen (Avdelning 108) ger vård till barn och ungdomar från 0 till 18 år. Vi tar emot patienter med olika medicinska, kirurgiska, öron- och ögon- och ortopediska sjukdomar. Avdelningen är i första hand en akutvårdsavdelning men bedriver även viss planerad vård. Vi som arbetar här är specialistutbildade för att ta hand om just barn och ungdomar. Vi har också ett nära samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På avdelningen arbetar läkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barn-/undersköterskor, dietist, sjukgymnas...
2021-07-27 2021-08-22
Svenljunga kommun Undersköterska Natt
Som undersköterska hos oss på nattorganisationen är din roll att ge bästa möjliga omvårdnad och social omsorg till våra brukare. Du arbetar utifrån brukarens individuella genomförandeplan och då din arbetsmiljö är i brukarens hem visar du hänsyn, omtanke och respekt. Vi arbetar med rätten till heltid vilket betyder att alla som jobbar inom nattorganisationen har en heltidstjänst i botten och om medarbetaren själv vill så ansöks om tjänstledighet ned till önskad sysselsättningsgrad. På natten så lägger samtliga medarbetare sina schemaförsla...
2021-07-27 2021-08-15
Region Västerbotten, Sävars HC Sjukgymnast/Fysioterapeut, Primärvårdsområde Nord, Sävar
Som sjukgymnast/fysioterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du möter barn, ungdomar, vuxna och äldre och arbetar med bedömning, behandling och rådgivning kring olika rehabiliteringsbehov. I arbetet ingår bland annat att enskilt utföra funktionsbedömningar, behandlingar och att ge träningsinstruktioner. Förutom att du arbetar självständigt i olika patientkontakter så bedrivs verksamheten både individuellt och i grupp.
2021-07-27 2021-08-16
Region Skåne PTP-psykolog till Verksamhetsområde rättspsykiatri i Hässleholm
Vi välkomnar nu en PTP-psykolog! Hos oss kommer dina arbetsuppgifter främst att innebära psykologiskt bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete. Du kommer också att arbeta med att riskbedöma patienter tillsammans i team bestående av överläkare, omvårdnadspersonal, kurator och arbetsterapeut. Arbetsmetoderna förutsätter ett gott teamarbete och långsiktiga behandlingsmål. I Region Skåne erbjuder vi dig en individuellt anpassad PTP där du tillsammans med handledare utformar tjänstgöringsplan med utbildningsinslag. Genom vår bredd, omfattnin...
2021-07-27 2021-08-24
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Undersköterskor till medicinsk akutvårdsavdelning i Helsingborg
Vi har nu möjligheten att välkomna två undersköterskor som vill bli en del av vårt team på MAVA i Helsingborg. Tjänsterna avser en tillsvidareanställning och ett vikariat på sex månader. Som undersköterska på MAVA ska du kunna se till hela patientens behov där omvårdnad av patienten är av största vikt. Dina arbetsuppgifter innebär att ansvara för omhändertagande av den akut sjuka patienten, varav flera av våra patienter kan vara svårt sjuka. På avdelningen kommer man dagligen att komma i kontakt med olika tekniska apparaturer som hjärtövervakn...
2021-07-27 2021-08-10
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterska med planeraransvar till Ekekullen
I funktionen med planeraransvar arbetar du dels som planerare i verksamhetssystemet LifeCare med att få ihop planeringen av insatser hos kund med den dagliga bemanningen. Du arbetar även i våra andra data system som används av kommunen. Delvis kan arbetar som undersköterska förekomma ute på avdelningen. Tjänsten kan komma innefatta dag/kväll och helgtjänstgöring.
2021-07-27 2021-08-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till urologiavdelning i Malmö
Nu välkomnar vi en undersköterska för tillsvidareanställning och två för vikariat till oss på urologiavdelning 11! Det ena vikariatet är på ett år och det andra vikariatet är på sex månader. På urologiavdelning 11 arbetar vi patientfokuserat där du som undersköterska förväntas ta ansvar för omvårdnaden av urologins patienter som kräver slutenvård. På avdelningen bedriver vi olika former av förbättringsprojekt och det finns avsatt tid för reflektion. Tillsammans i teamet runt patienten skapar vi en trygg och lärande miljö där du som medarbetare...
2021-07-27 2021-08-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Undersköterskor till rehabiliteringsmedicin i Höör
Vi söker nu två undersköterskor till vår slutenvårdsavdelning för spinalskadade och två undersköterskor till avdelningen för förvärvad hjärnskada. Du kommer att arbeta med samtliga diagnosgrupper men kommer att vara inriktad mot en av grupperna. Teamarbete är en självklarhet på våra avdelningar med patienten i centrum där du som undersköterska har en aktiv roll. Vi utgår från patientens önskemål och arbetar tillsammans med en individuell rehabiliteringsplan som har tydliga mål för rehabiliteringen. Denna utvärderas och uppdateras kontinuerligt...
2021-07-27 2021-08-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >