Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Sjuksköterska till barnmottagningen
Inom barn- och ungdomssjukvården arbetar vi tillsammans i ett sammansvetsat team där vi gemensamt utvecklar och utvärderar vår verksamhet. Vi arbetar alltid utifrån barnens och familjernas bästa i enlighet med FN:s barnkonvention och NOBAB-standard. Som sjuksköterska kommer du bland annat att • arbeta med medicinskt förberedelsearbete, behandling, provtagning och telefonrådgivning • ansvara för egen mottagningsverksamhet inom ett eller flera specialområden • hjälpa barn från 0 år till och med 17 år, med barnmedicinska frågeställningar. Det...
2024-04-15 2024-05-19
Region Gävleborg, VO Kirurgi Sjuksköterska till endoskopimottagningen
Vid endoskopimottagningen utförs mag- och tarmundersökningar med modern teknologisk utrustning. Hos oss kommer du ingå i ett team bestående av kirurg- och medicinläkare, endoskoperande sjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Arbetet omfattar både planerade och akuta undersökningar. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • omvårdnaden runt patienten före, under och efter undersökningen • att assistera vid olika mag- och tarmundersökningar tillsammans med övriga i teamet • att administrera läkemedel när det be...
2024-04-15 2024-05-15
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Sjuksköterska till specialistmottagning medicin
I din roll som sjuksköterska kommer du samarbeta med de andra professionerna på mottagningen. Du hanterar remisser, bokar patienter, samt arbetar i Min vård Gävleborg där du tar emot samt hanterar ärenden digitalt. Efter introduktion och speciell utbildning kommer du även arbeta med att justera doser av blodförtunnande läkemedel vid AK-mottagningen. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • tidbokning för läkare inom specialistmottagningens verksamheter • telefonrådgivning • mottagningsarbete • provtagning och bevaknin...
2024-04-15 2024-05-05
Åre Kommun, Hemvård Leg Sjuksköterska
Åre kommuns sjuksköterskedistrikt stäcker sig från Hallen i öst till Duved i väst och det omfattar särskilt boende, samt hemsjukvård för äldre och funktionshindrade. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret gör bedömningar om hälsotillstånd och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Vi hoppas du är motiverad att vara en del av verksamhetens fortsatta utveckling, mot god och nära vård i samverkan med regional primärvård. Vi är stolta över vår verksamhet och kan erbjuda ett spännande och omväxlande arbete. Din bas kommer att vara i...
2024-04-12 2024-05-03
Svenljunga kommun, Hälso- och sjukvård Välkommen till oss i sommar!
Arbetsuppgifterna är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i hemsjukvård. Det handlar om att bedöma, planera och följa upp HSL-insatser. Som sjuksköterska har du även ansvar för att handleda och stötta omvårdnadspersonalen samt se till helheten för att ge patienten den bästa omvårdnaden.
2024-04-12 2024-06-10
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Sjuksköterska till Hedvigsgården vård- och omsorgsboende
Arbetet är uppdragsstyrt och handlar i huvudsak om att självständigt möta våra patienter för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Du ingår i ett multiprofessionellt team som samarbetar med, och kring patienten. Att handleda och stötta andra yrkesgrupper till att växa i deras yrkesroll utgör en del av uppdraget. Du är delaktig i utvecklingen av professionen och verksamheten. Arbetet är rörligt och föränderligt med många olika kontakter med patienter och anhöriga, kollegor och andra inom och utanför organisation...
2024-04-12 2024-04-28
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå Sjuksköterska till Kardiologen/HIA, Hjärtcentrum Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet som sjuksköterska är kvalificerat och det ena passet är inte det andra likt. Dina arbetsuppgifter är att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patienternas behov. Arbetet är varierat och bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo, av och till i ett högt tempo med korta vårdtider för att i andra stunder bestå av mer komplicerade frågeställningar och lite längre vårdtid. Anställningen innefattar också rotation mell...
2024-04-12 2024-05-12
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Sjuksköterska till Skärgårdshemmet
Arbetet är uppdragsstyrt och handlar i huvudsak om att självständigt möta våra patienter för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Du ingår i ett multiprofessionellt team som samarbetar med, och kring patienten. Att handleda och stötta andra yrkesgrupper till att växa i deras yrkesroll utgör en del av uppdraget. Du är delaktig i utvecklingen av professionen och verksamheten. Andra exempel på utvecklingsområden är digitala verktyg och system. Regionen är en viktig samarbetspart. Arbetet är rörligt och föränder...
2024-04-12 2024-04-28
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Sjuksköterska till Skelleftehamn
Arbetet är uppdragsstyrt och handlar i huvudsak om att självständigt möta våra patienter för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Du ingår i ett multiprofessionellt team som samarbetar med, och kring patienten. Att handleda och stötta andra yrkesgrupper till att växa i deras yrkesroll utgör en del av uppdraget. Du är delaktig i utvecklingen av professionen och verksamheten. Andra exempel på utvecklingsområden är digitala verktyg och system. Regionen är en viktig samarbetspart. Arbetet är rörligt och föränder...
2024-04-12 2024-04-28
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Legitimerad Sjuksköterska, Ortopedens vårdavdelning i Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. På avdelningen kommer du få möjlighet att lära dig en bredd inom ortopedi allt från planerade inläggningar, elektiv fasttrackvård till akutsjukvård med traumavård och avancerad ryggkirurgi. Hos oss har sjuksköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet där du som sjuksköterska motiverar och leder övrig omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska arbetar du nära patienten och i arbetet ingår att identifiera risker, bedöma, åtgärda ...
2024-04-12 2024-06-09
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Sjuksköterska till Hemsjukvården
I rollen som sjuksköterska utför du sedvanliga hälso- och sjukvårdsuppgifter inom det kommunala uppdraget. Det innebär hos oss att du har ett eget ansvarsområde inom hemsjukvård i ordinärt boende där du är omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig samt delegerar arbete till omvårdnadspersonal. Du samarbetar också med dina kollegor och ni hjälps åt och stöttar varandra då det behövs. Du samarbetar också med dina kollegor inom rehab för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Det medicinska ansvaret sker enligt läkarens ordination där enheten...
2024-04-12 2024-05-12
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Timavlönad sjuksköterska till hemsjukvårdens palliativa team, Hisingen
Är du legitimerad sjuksköterska och vill ha ett flexibelt, meningsfullt och omväxlande arbete där du verkligen gör skillnad för människor? Nu behöver vi dig som har intresse och vilja att arbeta inom den palliativa vården i Göteborgs Stad som timavlönad vikarie. Palliativa teamet på Hisingen utgår ifrån gemensamma lokaler på Bror Nilssons Gata 5 på Lindholmen. Som timavlönad vikarie blir du inbokad utifrån verksamhetens behov och hur du själv har möjlighet att arbeta. Arbetet är förlagt dag, kväll och/eller helg. Du erbjuds bredvidgång utifrå...
2024-04-12 2024-04-28
Lomma kommun, HSL myndighet och förebyggande verksamhet Leg sjuksköterska
Vi erbjuder ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten och bidra med utveckling av våra multiprofessionella team kväll. Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. D...
2024-04-12 2024-05-30
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Sjuksköterska, Urologisk/gynekologisk avdelning, Kirurgcentrum Umeå
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du kommer att arbeta inom ett brett kirurgiskt område med högspecialiserad kirurgi och akutsjukvård där du har en viktig roll vad gäller att leda, prioritera och samordna vårdarbetet inom ditt omvårdnadsteam på avdelningen. Vi arbetar teambaserat och du har ett nära samarbete med sjuksköterskekollegor, undersköterskor, läkare och andra specialiserade funktioner. Vi vill att du ska få en trygg start hos oss därför kommer vi att utforma en indivi...
2024-04-12 2024-05-05
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Mobilt team närsjukvård Ängelholm
Du kommer vara en av sex sjuksköterskor i teamet. Du gör både egna hembesök och besök i team tillsammans med läkaren. Som sjuksköterska utför du sjukvård i hemmet och arbetet kan till exempel innebära intravenös antibiotikabehandling, intravenös vätskebehandling samt blodtransfusion. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med andra vårdgivare. Då vi är en enhet i utveckling, så förväntas du även vara aktiv i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi är stolta över att få ...
2024-04-12 2024-04-28
Kriminalvården, Ystad Sjuksköterska till häktet och anstalten i Ystad
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal.
2024-04-12 2024-05-12
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterskor till Mobilt team närsjukvård Malmö
Hos oss erbjuds du ett spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt och nystartat team. Som sjuksköterska hos oss utför du sjukvård i patientens hem. Du leder och deltar aktivt i planering runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med andra vårdgivare. Du förväntas även delta aktivt i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Vi är stolta över att få möjligheten att starta en vårdform där fler kan få mer sjukvård i hemmen och hoppas hitta dig som är intresserad av att bygga verk...
2024-04-12 2024-05-10
Malmö stad Sjuksköterska - Välkommen till hemsjukvården!
Just nu söker hemsjukvården efter fler sjuksköterskor. Önskar du en arbetsplats med större frihet där du kan påverka din arbetsdag? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på dig? Just nu storsatsar vi på hemsjukvården och behöver därför utöka tjänsterna för att möta den framtida vården. Hos oss får du jobba med patienten i fokus!  Vi välkomnar även timavlönade sjuksköterskor. Som timavlönad i hemsjukvården kommer du att arbeta där det finns behov inom någon av våra nio sektioner! Arbetsuppgifter Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnade...
2024-04-12 2024-05-05
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Sjuksköterska till Kranskärlsröntgen i Kristianstad
I din roll som sjuksköterska hos oss får du varierande arbetsuppgifter med fokus på kranskärlsröntgen. Rollen innefattar främst omvårdnadsansvar. Därtill assisterar du vid operationer och undersökningar. Rotation i tjänsten kan vara aktuellt vilket innebär möjlighet att rotera på annan mottagning beroende på vad du har för intresse. Här får du möjligheten att bredda dina kunskaper och få möjligheten att se och prova på olika specialiteter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i din roll redan från start. När du börjar hos oss vi lägg...
2024-04-11 2024-05-05
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, Medicinkliniken Sjuksköterska
Vi söker dig som vill arbeta hos oss som sjuksköterska på Medicinkliniken. Här kommer du att arbeta med ett brett spektrum av internmedicinska patienter, och med såväl utredningar som behandlingar. Du kommer även att arbeta med vår nystartade mottagning Carlanderhälsan, som är under utveckling och fokuserar på hälsoprevention och olika hälsoförebyggande åtgärder. Din kunskap och erfarenhet är viktig för oss, då du får vara med och bygga upp den nya mottagningen. Du kommer då även att arbeta med livsstilsrådgivning, vilket är en av de tjänster s...
2024-04-11 2024-05-05
Omsorg i Bjuv AB Vikarierande Sjuksköterska till nattjänst hemsjukvården i Bjuv
Som sjuksköterska i Omsorg i Bjuv ingår du i vår sjuksköterskeverksamhet och har ansvar för patienter i både ordinärt och särskilt boende nattetid. I ditt arbete utgår du från patientens behov och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet. Som sjuksköterska har du en viktig roll att samordna hälso- och sjukvården utifrån individens behov. Du samverkar med närstående, personal och andra kontakter. Som sjuksköterska hos oss blir du en del i en grupp av sjuksköterskor som arbetar nära varandra. Här finns det en vilja att lära nytt och...
2024-04-11 2024-04-30
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Sjuksköterska till traineeprogram i hälso- och sjukvården
Programmet sträcker sig över nio månader, med tre månaders placering per verksamhet. Under din tid som trainee kommer du erbjudas hospitering i flera verksamheter som är av stor betydelse för sjuksköterskans arbete. Under programmet kommer du arbeta kliniskt med stöd av handledare och du kommer ha regelbundna reflektionsträffar med din mentor och din traineekollega.
2024-04-11 2024-05-12
Region Västerbotten, An op iva Skellefteå Utbildningsbidrag IVA-sjuksköterska, Skellefteå lasarett
Som IVA sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Intensivvårds- och Postopavdelningen i Skellefteå söker nu grundutbildade sjuksköterskor som vill utvecklas i sin yrkesprofession och vara en del i utvecklingen av verksamheten. Vi söker två sjuksköterskor som erhåller utbildningsbidrag under utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, med utbildningsstart januari 2024 i Umeå. Efter slutförd utbildning erbjuds arbete på arbetsplatsen.
2024-04-11 2024-05-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska till Onkologimottagning medicinsk behandling i Lund
Vi välkomnar nu en sjuksköterska för en dagtidstjänst. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vårt mål är att alltid utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och omväxlande arbete i ett tvärprofessionellt team runt patienten och närstående. Enheten är en välkomnande arbetsplats där vi tar emot dig som ny kollega med...
2024-04-11 2024-05-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjuksköterska, natt, till Onkologiavdelning i Lund
Utöver de specialiserade onkologiska arbetsuppgifter ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter såsom läkemedelshantering, administrering, provtagning och dokumentation. I din roll arbetar du med olika medicintekniska hjälpmedel, centrala infarter och intravenösa läkemedel. Därtill är psykosocial omvårdnad en stor del i vårt dagliga arbete. Som sjuksköterska hos oss är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är, tillsammans med undersköterskor och läkare, en viktig del av teamet kring patienten och har en arbetsledande rol...
2024-04-11 2024-05-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >