Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Legitimerad lärare svenska åk 7-9
Du ska planera, genomföra och följa upp undervisning för våra elever. Du ska tillsammans med ämneslaget arbeta för att utveckla undervisningen i svenska på Snyggatorpsskolan. Du ska tillsammans med dina kollegor verka för att en helhetssyn kring elevens lärande och skoldag.
2022-11-04 2022-12-04
Malmö stad Lärare åk 1-6 med bred behörighet till Högaholmsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi förstärkning till Högaholmsskolan med huvudsaklig placering på mellanstadiet. Uppdragets innehåll styrs av elevernas måluppfyllelse, främst i ämnena sv/sva/ma. Tjänsten kräver därför att du är flexibel, har god samarbetsförmåga och har lätt för att organisera om din  undervisning vid behov. Du kommer undervisa i flera olika klasser och systematiskt planera, genomföra och utvärdera din undervisning i samarbete med ämnesansvariga lärare. En fortlöpande bedömning av elevernas förvärvade kunskaper ligger till grund för e...
2022-12-02 2022-12-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Bosgårdsskolan
Denna tjänst är i vårt flexteam, Lugnet. Är du den person som utmanas av att möta de elever som behöver extra stöd i sitt skolarbete? Tveka inte att söka för då är du rätt person för denna tjänst. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande...
2022-12-02 2022-12-23
Kalmar kommun, Funkaboskolan Lärare i svenska som andraspråk, till åk 4-6, på Funkaboskolan
Vill du arbeta med att stötta och utveckla elever? Då har du nu möjlighet att söka ett viktigt och stimulerande arbete som lärare i svenska som andraspråk på Funkaboskolan, främst på mellanstadiet. Vi vill att du är behörig lärare i svenska som andraspråk och gärna i fler ämnen.
2022-12-02 2022-12-11
Sjöbo kommun, Färsingaskolan Lärare i no och matematik för åk 7-9
Planera, genomföra, utvärdera och bedöma undervisning i no och matematik. Du kommer också vara mentor för ett antal elever.
2022-12-02 2022-12-18
Mölndals stad, Skolförvaltningen Sinntorpsskolan 4-9 söker lärare i NO/Tk åk 7-9
Vi söker dig som kan undervisa i NO och teknik åk 7-9. När du arbetar som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation, betygsättning, utvärdering av verksamheten samt mentorskap. Ditt uppdrag innebär också att tillsammans med dina kollegor skapa goda förutsättningar för elevers kunskapsutveckling samt att arbeta för en trygg och stimulerande lärandemiljö.
2022-12-02 2022-12-16
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 2 Trä/metall- och textilslöjdslärare till Sandvalla skola
Undervisa i trä- och metallslöjd alternativt textilslöjd i årskurs 3-6
2022-12-02 2022-12-16
Malmö stad Grundlärare i åk 4-6 i MA till Hermodsdalsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi förstärkning till vårt mellanstadium på Hermodsdalsskolan. Uppdraget kommer styras av elevernas måluppfyllelse i matematik och du kommer att undervisa i flera olika klasser och systematiskt planera, genomföra och utvärdera din undervisning i nära samarbete med de övriga lärarna i matematik. Skolan följer upp elevernas resultat kontinuerligt genom resultatdialoger och en fortlöpande bedömning av elevernas förvärvade kunskaper kommer ligga till grund för den fortsatta planeringen framåt. Du kommer även ha ett nära sa...
2022-12-02 2022-12-16
Skövde kommun, Avdelning grundskola Vi söker lärare till åk 4-6 till Billingsdalsskolan i Skultorp
Vi söker en behörig lärare på heltid som vill jobba hos oss som klasslärare med undervisning i åk 4-6. Uppdraget innebär att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, skriva omdömen samt dokumentera kring eleverna. I din roll ingår att ha kontakt med vårdnadshavare och samarbeta med övrig personal i ditt arbetslag. Vi vill att du jobbar med trygghet och studiero i klassrummet.
2022-12-02 2022-12-16
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i särskild undervisningsgrupp 7-9
Du är tillsammans med kollegor ansvarig för planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen i 7-9 c, som är en särskild undervisningsgrupp främst riktad mot barn med särskilda behov. Du har ett helhetsperspektiv på gruppens hela dag samtidigt som du/ni ser till de individuella behov som finns. Du deltar i möten med ledning, vårdnadshavare och annan personal kring varje elev. Gruppen elever består av ca 7-8 elever och du ingår i ett arbetslag med övriga lärare som också undervisar våra två andra särskilda undervisningsgrupper. Til...
2022-12-02 2023-01-08
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare åk F-3 till Taubeskolan
Vill du vara med och utveckla Taubeskolan tillsammans med oss? Taubeskolan är en relativt nybyggd F-6 skola med ca 360 elever och drygt 40 medarbetare. Vi söker dig som är legitimerad lärare för de yngre eleverna. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare i grundskolan, lärare i fritidshem och fritidsledare. Du kommer att vara en betydelsefull kugge i arbetslaget då ett nära samarbete är viktigt då ni planerar, genomför och utvärderar/följer upp kunskapsutvecklingen och den sociala samvaron gemensamt. Tillsammans är ni tydliga trygga ledare...
2022-12-02 2022-12-16
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i spanska sökes till Gamlestadsskolan åk 6-9
Gamlestadsskolan är en F-9 skola belägen mitt i det anrika Gamlestaden med barn och elever främst från närområdet och övriga Östra Göteborg. Stadsdelen Gamlestaden befinner sig just nu i ett mycket expansivt skede med ett flertal inplanerade projekt för att i framtiden utgöra en av Göteborgs viktigaste knutpunkter gällande kommunikation, bostäder och service. På Gamlestadsskolan går cirka 550 elever i årskurs F-9 och vi har även en särskola samt sex fritidshem där våra yngsta elever kan få omsorg. Vi fokuserar på att utveckla vår undervisning....
2022-12-02 2022-12-16
Malmö stad Grundskollärare i matematik och NO åk 7-9 till Rådmansvångens skola
Arbetsuppgifter Till Rådmansvångens skola söker vi nu en legitimerad lärare i matematik och NO för undervisning på vårt högstadium. Till största delen är undervisningen i åk 7, där du även kommer vara mentor för en av klasserna tillsammans med en kollega. Du planerar, genomför och efterarbetar din undervisning. Tillsammans med övriga ämneslärare deltar du i våra gemensamma utvecklingsarbeten. För närvarande utvecklar vi tillsammans vår undervisning med hjälp av varandra enligt modellen för Professional learning communities. Kvalifikationer ...
2022-12-02 2022-12-18
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i idrott & hälsa och matematik åk 4-6 till Skutehagsskolan
Skutehagsskolan är en F-6 skola i södra Torslanda med ca 600 härliga elever och ca 60 kompetenta och engagerade medarbetare. På skolan finns två biträdande rektorer med ansvar för F-3 och 4-6. Skolan ingår i skolområde 9 tillsammans med Hällsviksskolan, Hjuviksskolan och Nordlyckeskolan, med en gemensam rektor och 4 biträdande rektorer. Nu söker vi en lärare i idrott & hälsa och matematik till årskurs 4-6. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisni...
2022-12-02 2022-12-16
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i franska och engelska för åk 6-9
Nygårdsskolan är en F-9-skola med cirka 600 elever som en del i Sydväst område 8, Göteborgs grundskoleförvaltning. Vi har en fin skola med fräscha lokaler, härliga skolgårdar och kollegor som brinner för sina elever och sin undervisning. Våra elever är fantastiska, intresserade och studiemotiverade och har gott stöd i sina studier från engagerade vårdnadshavare. Skolan är vackert belägen i Billdal nära havet och har ett eget kök som lagar fantastisk mat. Havet, ishallen och Billdals Park ligger strax intill och det är lätt att ta sig hit från ...
2022-12-02 2022-12-16
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Fridhemsskolan
Utifrån varje elevs specifika behov, utveckling och lärande bygger vi på elevens egna aktiva undersökande och upptäckande. Som lärare ansvarar du för din egen undervisning men har kollegialt stöd och ett kollegialt lärande tillsammans med andra lärare. Vårt pedagogiska arbetssätt kännetecknas av en strukturerad och tydliggörande visuell pedagogik. Vi vill lägga grunden för våra elevers möjligheter till upplevelser och erfarenheter som de kan använda sig av idag och i framtiden. För oss är det viktigt att vi ständigt håller oss uppdaterade inom ...
2022-12-02 2022-12-18
Vellinge kommun, Ljungens rektorsområde Ljungenskolan söker lärare i Ma/No 7-9
Ljungenskolan söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Ma/No. Du kommer att undervisa i årskurserna 7-9 och vara mentor i en av årskurserna. Vi lägger stor vikt vid ett relationellt förhållningssätt så vi vill att du ser det som en självklarhet att ha en nära relation till dina elever, att se dem och finnas där för dem när de behöver dig. Vi har studiemotiverade och ambitiösa elever som behöver din hjälp att balansera sitt unga livspussel; mycket goda studieresultat, topprestationer inom idrott och kultur och ro i själen. Vi...
2022-12-02 2022-12-22
Kiruna Kommun Socialförvaltningen söker en SVA lärare
Du ska själv planera och genomföra svenskutbildning för våra anställda i Socialförvaltningen. Utbildningen ska vara flexibel och anpassas efter individens behov och verksamheten. I första hand ska utbildningen genomföras på plats men också kunna kombineras med digital utbildning.
2022-12-02 2022-12-16
Skurups kommun, Skol- och utbildningsförvaltningen Studiehandledare i albanska
I din roll som studiehandledare samarbetar du med elevernas mentorer/klasslärare för att kunna coacha och stötta de nyanlända eleverna i deras dagliga arbete i skolan. I ditt arbete har du ett gott ledarskap. Du skapar en bra relation med elever, kolleger och vårdnadshavare via dialog och ömsesidig respekt. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete och samarbetar med lärare/skolor kring elevernas utveckling i både ämnena och i svenskan. Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i albanska och i svenska språket. Har du en pedagogisk utbild...
2022-12-02 2022-12-16
Skurups kommun, Skol- och utbildningsförvaltningen Studiehandledare i swahili
I din roll som studiehandledare samarbetar du med elevernas mentorer/klasslärare för att kunna coacha och stötta de nyanlända eleverna i deras dagliga arbete i skolan. I ditt arbete har du ett gott ledarskap. Du skapar en bra relation med elever, kolleger och vårdnadshavare via dialog och ömsesidig respekt. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete och samarbetar med lärare/skolor kring elevernas utveckling i både ämnena och i svenskan. Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i swahili och i svenska språket. Har du en pedagogisk utbildn...
2022-12-02 2022-12-16
Partille kommun Lärare F-3 till Skulltorps skola, Partille kommun
På Skulltorp främjar vi utvecklingsarbete och kopplar det tydligt till våra prioriterade mål. I dagsläget är de prioriterade målen trygghet och studiero, delaktighet och nyfikenhet samt lust att lära. Som lärare är du med och driver utvecklingsarbetet inom arbetslaget och lärarkategoriträffar, medan det skolövergripande utvecklingsarbetet sker på APT. Ditt bidrag kommer att vara viktigt för oss och det fortsatta arbetet framåt! Denna tjänst har fokus på lågstadiet och i ditt arbete kommer du enskilt men även tillsammans med övriga lärare att a...
2022-12-02 2022-12-16
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare till Gullbrandstorpskolan 4-9 i ma/no tek
Vi söker en lärare med ämnesbehörighet i NO, teknik och matematik för undervisning i åk 4-9. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att ha ett nära samarbete med andra lärare. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett for...
2022-12-02 2022-12-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i matematik och NO-ämnen årkurs 7-9. Mentorskap ingår i årskurs 8.
2022-12-02 2022-12-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i matematik och NO-ämnen årkurs 7-9. Mentorskap ingår i årskurs 8.
2022-12-02 2022-12-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i matematik och NO-ämnen årkurs 7-9. Mentorskap ingår i årskurs 8.
2022-12-02 2022-12-16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >