Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, Kyrkbyskolan Lärare i årskurs 4-6 med inriktning musik till Kyrkbyskolan
På Kyrkbyskolan arbetar vi i arbetslag utifrån varje skolår. Vi arbetar mål- och resultatinriktat med tydligt fokus på uppdraget. Alla elever har en egen dator att tillgå i sitt lärande. Som lärare bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som till...
2023-09-27 2023-10-11
Järfälla kommun, Aspnässkolan Lärare 1-6
Skolan behöver en extra lärare som kan vikariera för andra lärare vid sjukdom, eller som ger extra undervisning till elever som behöver mer undervisning, alternativt som behöver repetera vissa delar av den vanliga undervisningen. Undervisning kan behöva ske i alla årskurser vid olika tillfällen. Schemat och arbetsuppgifterna kan därför variera mellan veckorna. I tjänsten ingår också att delta i olika möten.
2023-09-26 2023-10-06
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Senarelärare i matematik till Fristadsskolan
Som lärare hos oss undervisar du i matematik. På skolan arbetar heltidsmentorer som arbetar med elevsociala frågor, vilket innebär att du inte har mentorskap. För dig som har erfarenhet och vill driva utveckling inom ämnet finns också möjlighet att söka ett försteläraruppdrag. Vi jobbar med en tydlig röd tråd i undervisningen och utnyttjar varandras styrkor för att skapa en så bra undervisning som möjligt för våra elever. Tillsammans med övrig personal, utvecklar du arbetsplatsen genom dina idéer och förbättringsförslag.
2023-09-26 2023-10-08
Halmstads kommun, Skolområde E Grundskollärare med ett reellt inflytande till Kvibilleskolan, vikariat
Vi söker dig som är en engagerad pedagog och som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som pedagog driver du tillsammans med dina kollegor det pedagogiska arbetet i enlighet med våra styrdokument. Du ges möjlighet att ta del av och bli aktiv i vår pedagogiska idé där vi arbetar utifrån ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i skolans uppdrag och ger stöd i arbetet med att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras. Vi söker dig som vil...
2023-09-26 2023-10-08
Malmö stad Lärare åk 3-6 textilslöjd till Bulltoftaskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som vill ta dig an uppdraget som lärare i textilslöjd på Bulltoftaskolan! I ditt uppdrag kommer du att undervisa i textilslöjd för årskurs 3-6. Du planerar, utvecklar och driver självständigt din undervisning för varje elevs bästa skola. Din undervisning är modern, kreativ och syftar till att nå strategier för att stärka dina elever. Du blir en del av arbetslaget för årskurs 4-6 och får en chef som vill lyfta slöjdämnet. Varje vecka träffas du och ditt engagerade team för att diskutera lärande och utveckling. H...
2023-09-26 2023-10-10
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Mohedaskolan söker lågstadielärare
Tillsammans med dina mentorskollegor ansvarar du för att skapa en tillgänglig undervisning utifrån den elevgrupp ni har. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering i dina ämnen. Du har som mål att motivera och stimulera elevernas kreativitet och lust att lära utifrån gällande styrdokument. Du agerar utifrån elevernas behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund. Att samarbeta med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en del av uppdraget. I tjänsten ingår mentorskap.
2023-09-26 2023-10-10
Burlövs kommun, Svenshögskolan Musiklärare till Svenshögskolan
Vi söker en positiv, relationsskapande, engagerad lärare som vill vara med och driva vår pedagogiska utveckling framåt. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på elevaktiva och formativa arbetssätt. Vi tror att du har lätt att skapa relationer med andra och att du gillar att arbeta tillsammans i team och att inspirera och bli inspirerad av dina kollegor i arbetslaget. Du tycker om att arbeta nära eleverna och ett aktivt mentorskap är viktigt för dig. Som mentor stimulerar du elevernas nyfikenhet och utveckling mot trygga, ansvarskännande indivi...
2023-09-26 2023-10-31
Vellinge kommun, Sandeplans rektorsområde Sandeplanskolan söker lärare i ma/no åk 6-9
Vi söker dig som är behörig att undervisa i matematik och naturorienterande ämnen i årskurs 6-9. I uppdraget ingår ett mentorskap där du är en del av ett team som arbetar med eleverna. Du kommer även att ingå i ett arbets- och ämneslag som tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning. Du är en engagerad pedagog som sätter elevernas lärande och välmående i fokus. Du är en god ledare som arbetar för att främja trygghet, trivsel och goda relationer. Du anpassar och stimulerar undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättninga...
2023-09-26 2023-10-17
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Grundskolelärare 1-3
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-09-26 2023-10-10
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Modersmålslärare, Somaliska, Enhet flerspråkighet
Som modersmålslärare ansvarar du tillsammans med berörda medarbetare för elevernas fortsatta språkutveckling och måluppfyllelse där ett lösningsfokuserat och självständigt arbetssätt i arbetslaget är en förutsättning för en framgångsrik lärandemiljö. Du kommer i huvudsak arbeta med studiehandledning i grundskolan samt språkstöd i förskolan men även modersmålsundervisning i grundskolan/gymnasiet kan bli aktuellt. Enskilda tolkuppdrag i Enhet flerspråkighet gällande kartläggning av nyanlända elever kan också bli aktuellt. Ditt arbete är mycket s...
2023-09-26 2023-10-09
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare i HKK och engelska, vikariat
Då en av våra lärare ska vara föräldraledig söker vi en lärare i HKK och engelska på vikariat under vårterminen 2024. Som lärare hos oss på Torsvik ingår du i ett arbetslag och ämneslag där det sker mycket samarbete och planering, men där du samtidigt har en stor individuell frihet att utforma din undervisning. Du kommer att undervisa i HKK i årskurs 8 och engelska i årskurs 8 och 9 samt ha delat mentorskap i en klass 9. Lärarna i engelska och HKK har ett väl inarbetat samarbete och det är viktigt att du vill bidra till att behålla och utveckl...
2023-09-26 2023-10-10
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen söker lärare i mellanstadiet till Ramdalsskolan
Du kommer att undervisa på mellanstadiet och arbeta i nära samarbete med andra lärare inom arbetslaget. Du kommer att undervisa i de ämnen du har behörighet i och arbeta i åk 4. Som lärare bedriver du kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som ni tillhör. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och samarbetar med ...
2023-09-25 2023-10-15
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare i matematik åk 7-9 till Vialundskolan
Som lärare hos oss kommer du att undervisa i åk 7-9 i de ämnen du är behörig i med tillgång till ämnesspecifika salar. Du kommer också att vara mentor i en av våra grupper tillsammans med minst en erfaren kollega. Skolans arbete är organiserat i arbetslag och ämneslag där du förväntas bedriva utveckling och ett kollegialt lärande med dina arbetskamrater, detta utifrån en tydlig struktur och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. För att ge en tydligare bild av detta, se Vialundsguiden och vår verksamhetsplan på vår webbplats https://...
2023-09-25 2023-10-15
Svenljunga kommun, Svenljunga Ro Timvikarier till Landboskolan och Anpassad grundskola i Svenljunga
Ditt uppdrag är att hoppa in och arbeta som vikarie i skolan eller på fritids på Landboskolan eller på Anpassad grundskola i Svenljunga. Du kommer att arbeta tillsammans med andra pedagoger och resurspersonal där alla är viktiga kuggar i hjulet för elevernas utveckling och välmående. Hos oss har vi ett gott samarbete och närhet till varandra.
2023-09-25 2023-10-13
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Lärare i svenska till Österledsskolan, med utvecklingsuppdrag
Du kommer att undervisa i svenska i årskurserna 7-9 samt ha ett utvecklingsuppdrag kopplat till kommunens språkplan. I tjänsten ingår även att du på ett tydligt sätt planerar, genomför och utvärderar din undervisning samt bedömer och betygsätter elevernas kunskaper. Genom ditt engagemang, dina tydliga ledaregenskaper och goda kunskaper inom ämnet skapar du en kreativ och motiverande miljö där eleverna utvecklas på bästa sätt. Mentorskap ingår i tjänsten.
2023-09-25 2023-10-08
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Grundskollärare 4-6, Norra rektorsområdet
Vi söker nu grundskollärare år 4-6 till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun. Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor med fritidshem, en i Åsbro och en i Rönneshytta samt fritidshem i Snavlunda. I din roll som lärare hos oss arbetar du nära dina kollegor med en strävan efter att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna glädje och trygghet i skolan. Du är en tydlig ledare och en flexibel person, öppen för nya idéer. Du gillar att dela med dig av dina egna idéer och erfarenheter. Du kan kritiskt granska och tillämpa metoder för att be...
2023-09-25 2023-10-22
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i franska till Språkcentrum
På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning, utbildning i modersmålet inom moderna språk och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna. Språkcentrum söker nu studiehandledare i franska på grundskolan. Som lärare hos oss undervisar du i och ger studiehandledning i ditt modersmål. Främst är det våra nyanlända elever som behöver studiehandledning i olika ämnen. Det är ett sä...
2023-09-25 2023-10-09
Helsingborgs stad Lärare i årskurs 4 till Maria Parkskolan
Om arbetsplatsen Maria Parkskolan är en F-9 skola i norra Helsingborg. På skolan går totalt ca 1100 elever i nuläget och är Helsingborgs stads största skola. Vår skola består av tre skolhus inom området Mariastaden, där två av skolhusen är belägna inne i parken och ett av skolhusen som är vårt nyaste hus ligger på Kullavägen. Här startade vi även upp anpassad grundskola förra hösten. I takt med att skolan växer arbetar vi för att skapa små sammanhang för våra elever i den stora skolan. Hos oss förväntas du som medarbetare vara kreativ och nyfik...
2023-09-25 2023-10-15
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Lärare i hem- och konsumentkunskap i grundskolan till Hällsboskolan Kungsholmen
Vi söker lärare med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap i grundskolan. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. Vid Hällsboskolan utgår all undervisning från specialskolans förordning och grund- eller särskolans kursplan. Undervisning, miljö och kommunikation är anpassad efter varje elevs behov. Som lärare hos oss arbetar du med pedagogi...
2023-09-25 2023-09-29
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare till åk 4-6, Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, kunskapsinriktad och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras gott bem...
2023-09-25 2023-10-17
Sigtuna kommun, Tingvallaskolan Vikarierande lärare till åk 1
Vi söker nu en vikarierande lärare till åk 1 med start så fort som möjligt, tjänsten sträcker sig läsåret ut med chans till förlängning och fast anställning. Rollen innebär sedvanliga läraruppgifter som planering och genomförande av lektioner, dokumentation, föräldrakontakt, delta i lärarmöten, APT samt arbetslagsmöten mm.
2023-09-25 2023-10-15
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Hem och konsumentkunskap 10 %
Tjänsten innebär att du ska bedriva undervisning med en grupp åk 6 samt planera, göra bedömningar och uppföljningar av undervisningen. Det finns en planering för arbetet och du ska samarbeta med Hkk-lärare på Björkskataskolan. Vikariatet gäller hela läsåret men kan också planeras terminsvis. Passet är schemalagt onsdagar efter lunch.
2023-09-25 2023-10-08
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Grundskollärare i Svenska/Tyska till Dalslundskolan 7-9 i Åkarp
Nu söker vi en positiv och engagerad lärarvikarie i ämnena svenska och tyska i årskurs 7-9. Tjänsten är på 60% under ordinarie lärares frånvaro med möjlighet att vikariera i övriga ämnen upp 100%. Vi tror att du har lätt att skapa relationer med andra och att du gillar att arbeta tillsammans i team och att inspirera och bli inspirerad av dina kollegor i arbetslaget. Du tycker om att arbeta nära eleverna och ett aktivt mentorskap är viktigt för dig. Som mentor stimulerar du elevernas nyfikenhet och utveckling mot trygga, ansvarskännande indivi...
2023-09-25 2023-10-29
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare SO år 4-6 till Blåklintskolan
Du kommer att jobba som ämneslärare i svenska och engelska. På Blåklintskolan åk 4-6 arbetar vi nära i årskursteam och en stor del av arbetet sker i årskursteam men även i ämneslag. Som lärare hos oss kommer du under läsåret 23/24 vara ämneslärare i två av våra klasser i år 4. Du kommer undervisa i de ämnen du har behörighet samt ha viss resurstid i de två klasser du undervisar. Du kommer arbeta i ett tvålärarsystem del av din tid, vilket gör att du både har resurs på dina lektioner men även är resurs på dina kollegors lektioner. I din roll kom...
2023-09-25 2023-10-09
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare till Sundsvalls Montessoriskola
Du kommer undervisa i Svenska i årskurs 7-9 och ingå i högstadiets arbetslag. Beroende på vilket annat ämne du är behörig i kan undervisningen ske i andra årskurser på skolan. Mentorskap är en del av din tjänst. Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Du deltar i arbetslagets arbete med bland annat temaplanering och kvalitetsarbete med Montessoripedagogiken som grund. Vi söker efter en pedagog som delar vår pedagogiska riktning och som brinn...
2023-09-25 2023-10-23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >