Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kommunledningskontoret, Hörby kommun Kommundirektör
Kommundirektören ska arbeta för att kommunen upprätthåller ett långsiktigt och utvecklingsinriktat fokus i syfte att möta aktuella och framtida krav och utmaningar. Du förväntas fortsätta det förändringsarbete som initierats i ledningsgruppen. - Arbetet ska inriktas på att utifrån en långsiktig tanke och strategi, skapa goda resultat på kort och lång sikt. - Leda för resultat och måluppföljning. - Bygga vidare på det interna samarbetet och processer samt få dessa att länkas samman. Viktiga projekt under mandatperioden är: - Särskilt boende -...
2022-11-22 2023-01-08