Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Higab Higab söker chef fastighetsförvaltning
Higab har husen som ingen annan har. Vårt breda fastighetsbestånd sträcker sig från arenor, saluhallar och industribyar till teatrar, museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det innebär stor variation och spännande, roliga - och ibland tuffa - utmaningar. Samarbete, engagemang och nytänkande är viktiga drivkrafter för att utföra vårt uppdrag. Vill du arbeta med husen som gör Göteborg till Göteborg i en organisation som tar plats i stadsutvecklingen? Higab har nyligen genomfört en organisationsförändring där vi anställt e...
2022-11-25 2023-01-03
Mitthem AB Fastighetschef till Mitthem AB
Ditt huvuduppdrag som fastighetschef är att tillsammans med dina medarbetare, driva, leda och utveckla en effektiv fastighetsförvaltning. Du har det övergripande ansvaret för Mitthems fastighetsförvaltning och verkar för att ständigt utveckla den. Du ansvarar vidare för vilka NKI-höjande aktiviteter, underhållsinsatser, energieffektiviseringar och bosociala åtgärder som behövs. Vidare representerar du Mitthem i olika sammanhang med externa leverantörer och entreprenörer. Som fastighetschef rapporterar du till VD och du ingår i vår ledningsgr...
2022-11-25 2022-12-16
Kommunledningskontoret, Hörby kommun Avdelningschef Kommunservice
Verksamhetsområde Kommunservice söker nu en Avdelningschef som med lust och energi vill vara med och utveckla verksamheten framåt. Verksamhetsområdet omfattar: Fastighet, Gata/park, Kund & servicecenter, Lokalvård och Måltid. Som chef i Hörby kommun har du en helhetssyn och förstår hur kommunens olika verksamheter hänger ihop och samverkar. Du arbetar på uppdrag av Kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. Du har ansvar för verksamheternas resultat och budget samt personal och miljö. Ditt uppdrag är att med en helhetssyn tillsamma...
2022-11-24 2022-12-16
Hallsbergs Kommun Hallsbergs kommun söker en Fastighetschef
I rollen som fastighetschef har du ett självständigt ansvar för kommunens hela fastighetsbestånd och rapporterar direkt till förvaltningschefen. Du har ansvar för fastighetsbeståndet och att identifiera nya möjligheter inom projektutveckling. I Hallsberg planeras också en del projekt inom den närmaste tiden, där du tillsammans med dina chefer och medarbetare vid fastighetsavdelningen arbetar för att nå uppsatta resultatmål. Du utvecklar fastighetsbeståndet utifrån en tydlig affärsmässighet och tar vara på nya idéer och innovationer so...
2022-11-16 2022-11-27
Partille kommun Samhällsbyggnadschef
Vi söker dig som vill fortsätta vår påbörjade utvecklingsresa på samhällsbyggnadskontoret med fokus på kommuninvånaren och företagaren i Partille kommun. Kommunen har flera stora pågående projekt som kommer att realiseras under de närmaste åren; nyproduktion av flera större bostadsområden, nybyggnation av simhall samt centrum- och destinationsutveckling är några exempel. Som samhällsbyggnadschef är du en nyckelperson i kommunen och kommer att arbeta nära både kommundirektör och politik. Samhällsbyggnadskontoret är sedan 2018 en del av kommuns...
2022-11-15 2022-12-05
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Förvaltningschef till skolan
• Ditt ansvarsområde spänner över hela utbildningsområdet - från förskola till vuxenutbildning • Du har ett tydligt uppdrag från barn- och utbildningsnämndens politiker att nå mål • Tillsammans med verksamhetscheferna planerar du och följer upp resultat • Du har erfarenhet av att leda andra chefer och av att driva förändringsarbete med goda resultat • Du är öppen för att prova nya lösningar. • För att lyckas i uppdraget behöver du vara tydlig, trygg och modig i ditt ledarskap samt ha dokumenterad erfarenhet av att skapa välfungerande organ...
2022-11-08 2022-11-28
Hofors kommun Teknisk chef kommunledningskontoret, Hofors kommun
Som teknisk chef har du ett funktionsansvar för att leda, planera, upphandla inom gator, vägar, parker. Fram till idag har den tekniska funktionen med tillhörande chef varit placerad hos Hoforshus AB. Denna funktion kommer nu placeras hos kommunkontoret. Hofors kommun har ingen egen utförarorganisation utan upphandlar och avropar tjänster från externa entreprenörer, Hoforshus, Hoforselverk samt andra kommuner. Tonvikten ligger mot drift- och underhåll inom det aktuella området. I rollen som teknisk chef kommer du också att vara ansvarig för ...
2022-10-31 2022-11-30