Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skurups kommun, Serviceförvaltningen Förvaltningschef för Serviceförvaltningen
Som förvaltningschef ingår du i kommunens ledningsgrupp och tar tillsammans med dina kollegor i kommundirektörens ledningsgrupp ett gemensamt ansvar för att driva övergripande och kommungemensamma frågor med fokus på helheten. Uppdraget kräver ett nära samarbete med såväl politik som kommunkoncern- och förvaltningsledning samt en öppen och tydlig samverkansdialog med fackliga organisationer. Som högsta chef för förvaltningen blir du en viktig ambassadör för verksamheten och en nyckelperson för vårt interna och externa arbete. För att du ska tr...
2021-07-13 2021-08-22
Karlskoga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhetschef till teknik och fastighet
Arbetet som verksamhetschef innebär ett övergripande verksamhet, budget-och personalansvar för verksamheten. Verksamhetschefen arbetar med att ta fram tydliga och mätbara mål utifrån politiska prioriteringar samt strategier för utveckling och uppföljning. Tjänsten kräver ett stort engagemang att leda och utveckla verksamheten i tider av förändring. Din roll blir att utmana till nytänkande, säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet och stödja verksamheten och medarbetare i förändringsarbete. Det handlar om att leda din verksamhet med god f...
2021-07-05 2021-08-03
Polismyndigheten, HR-avdelningen Biträdande förhandlingschef med placering Stockholm
I denna roll biträder du förhandlingschefen i ansvaret att utveckla, samordna och följa upp Polismyndighetens arbetsgivarpolitik inom främst lönebildnings- och kollektivavtalsområdet. Du har tydligt arbetsgivarfokus och ger stöd och rådgivning inom området, genomför förhandlingar, leder utbildningar samt driver utvecklingsfrågor. Arbetsuppgifter innebär, men är inte begränsade till: • Ansvara för projekt och utveckling av avtal samt villkor för myndighetens medarbetare • Säkerställa en samlad inriktning vad gäller tolkning, tillämpning av l...
2021-07-01 2021-08-23
Tjörns kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef till Kultur- och fritidsförvaltningen
Det viktigaste uppdraget i tjänsten som förvaltningschef är att leda och utveckla kultur- och fritidsförvaltningen och att skapa förutsättningar för en kulturverksamhet i framkant, en attraktiv fritid för kommunens invånare och ett hållbart och unikt besöksmål. Som förvaltningschef har du en betydelsefull roll med ett stort mandat och förtroende att tillsammans med mycket kompetenta medarbetare fortsätta arbetet med att anpassa och forma organisationen för att nå uppsatta mål. Men även att du i ditt ledarskap driver utvecklingen av verksamhet ...
2021-06-23 2021-08-08
Staffanstorps kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Förvaltningschef till Omsorgsförvaltningen
Staffanstorps kommun söker en förvaltningschef till Omsorgsförvaltningen. Förvaltningen har ca 100 medarbetare och ansvarar för myndighetsutövning samt till viss del omsorgsarbete i egen regi. Mycket av arbetet inom området sköts av privata aktörer, vilket medför att avtalsuppföljning och kvalitetsarbete gentemot de privata aktörerna är av största vikt. Som förvaltningschef ingår du i kommundirektörens ledningsgrupp och bidrar där aktivt till att utveckla hela kommunens verksamhet. Du rapporterar direkt till kommundirektören och har en nära s...
2021-06-16 2021-08-31