Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rätts Jurist - vikariat
Är du intresserad och kunnig inom allmän förvaltningsrätt? Vi söker nu 1-2 nya kollegor för tidsbegränsade anställningar. Du kommer i huvudsak att arbeta med allmän förvaltningsrätt och med juridiska frågor inom ramen för våra olika tillstånds och tillsynsområden som tex bevakningsföretag, överförmyndare, stiftelser, medborgarskap och begravningsfrågor. Det innebär bland annat att bereda och besluta i en rad olika ärenden. I arbetet kan även ingå att pröva behov av trafikföreskrifter och olika typer av förordnanden. Ansvarsområdet omfattar ...
2022-11-30 2022-12-18
Staffanstorps kommun, Utredningsenheten Kommunjurist i Staffanstorps kommun
Som kommunjurist i Staffanstorps kommun arbetar du både strategiskt och operativt. Du genomför utredningar såväl självständigt som i samverkan med andra experter inom kommunen, huvudsakligen inom det offentligrättsliga området. Du bistår med juridisk rådgivning till dina kollegor och kommunens förtroendevalda inom flertalet av kommunens verksamhetsområden. Du bevakar rättsutvecklingen inom för kommunen relevanta rättsområden, främst offentligrättsliga, och genomför utbildnings-, utveckling- och informationsinsatser. Du arbetar även med komm...
2022-11-28 2023-01-18
Kriminalvården, Sektionen för allmän klientjuridik Jurist till rättsavdelningen med placering i Göteborg
Som kriminalvårdsjurist kommer du huvudsakligen arbeta med att handlägga och fatta beslut i omprövningsärenden efter att grundbeslut har fattats av Kriminalvårdens lokala verksamhetsställen, bl.a. anstalter och häkten. Du kan också komma att handlägga ärenden om ersättning för skada samt företräda Kriminalvården i rättsprocesser, företrädesvis i förvaltningsdomstol. Du kommer även att ansvara för daglig rättslig rådgivning till lokal och regional nivå. I arbetsuppgifterna kan dessutom ingå att i viss utsträckning medverka i arbetet med att samo...
2022-11-21 2022-12-08
Kriminalvården, Sektionen för allmän klientjuridik Jurist till Rättsavdelningen med placering i Göteborg
Som kriminalvårdsjurist är en av dina huvudsakliga arbetsuppgifter att handlägga och fatta beslut i omprövningsärenden efter att grundbeslut har fattats av Kriminalvårdens lokala verksamhetsställen, bl.a. anstalter och häkten. Du kan också komma att handlägga ärenden om ersättning för skada samt företräda Kriminalvården i rättsprocesser, företrädesvis i förvaltningsdomstol. Du kommer även att medverka i arbetet med att samordna och utveckla praxis i kriminalvårdsjuridiska frågor samt ansvara för daglig rättslig rådgivning till lokal och regiona...
2022-11-21 2022-12-08
Kriminalvården, Sektionen för allmän klientjuridik Jurist till Rättsavdelningen med placering i Malmö
Som kriminalvårdsjurist är en av dina huvudsakliga arbetsuppgifter att handlägga och fatta beslut i omprövningsärenden efter att grundbeslut har fattats av Kriminalvårdens lokala verksamhetsställen, bl.a. anstalter och häkten. Du kan också komma att handlägga ärenden om ersättning för skada samt företräda Kriminalvården i rättsprocesser, företrädesvis i förvaltningsdomstol. Du kommer även att medverka i arbetet med att samordna och utveckla praxis i kriminalvårdsjuridiska frågor samt ansvara för daglig rättslig rådgivning till lokal och regiona...
2022-11-21 2022-12-08
Sundsvalls kommun Vikarierande Jurist till Kommunstyrelsekontoret
Vi söker nu en Jurist som kommer att ha sitt huvudsakliga ansvarsområde att stödja individ- och arbetsmarknadsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen inom det socialrättsliga området. Ett visst fokus kommer även att läggas på frågor inom Skollagen, då kommunens vuxenutbildning återfinns i den ena av dessa förvaltningar. Som jurist kommer du även att arbeta med intern rådgivning, utbildningsinsatser inom berörd lagstiftning för förvaltningarnas medarbetare samt företräda förvaltningarna i domstol vid särskilt svåra ärenden. I din ro...
2022-11-18 2022-12-07