Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Jurister till Polismyndigheten med placering i Göteborg
Vårt arbete är uppdelat på ett antal rättsliga ansvarsområden såsom exempelvis ordning och säkerhet, brottsbekämpning, offentlighet och sekretess, allmän förvaltningsrätt, vapen, kamerabevakning, skadestånd, totalförsvar och gränspolisfrågor. Majoriteten av våra jurister arbetar som kontaktjurister. Som kontaktjurist är du kopplad mot ett polisområde eller enhet och din roll är att vara ett rättsligt stöd för den operativa verksamheten. Som jurist vid rättstillämpning består ditt arbete av bland annat följande: • ge juridiskt stöd till våra p...
2024-04-15 2024-04-29
Region Västerbotten, Ledningsstab Västerbotten Regionjurist till ledningsstaben i Umeå
Som regionjurist hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Som regionjurist arbetar du brett inom bland annat följande rättsområden; kommunalrätt, avtalsrätt, GDPR, hälso- och sjukvårdsrätt samt offentlighets- och sekretess men också med speciallagstiftning som träffar regionens olika verksamheter som till exempel biobankslagen och lagstiftning kring forskning och medicinsk teknik. Du kommer att arbeta med att ge kvalificerad juridisk rådgivning till ledning, verksamheter och till de förtroendevalda, u...
2024-04-12 2024-05-12
Kriminalvården, Sektionen för verksjuridik Verksjurist
I arbetet som verksjurist lämnar du juridisk rådgivning till myndighetens ledning och till övriga delar av verksamheten. Du arbetar kontinuerligt med att ge rättsligt stöd i förändrings- och utvecklingsprocesser och du bidrar även till den rättsliga styrningen inom myndigheten. I arbetet ingår ansvar för revidering och uppföljning av myndighetens föreskrifter och allmänna råd samt andra styrande dokument. Du bereder och föredrar myndighetens remissyttranden och tar fram förslag till yttranden till bl.a. Justitieombudsmannen och Justitiekansler...
2024-04-10 2024-05-01
Kriminalvården, Sektionen för verksjuridik Verksjurist
I arbetet som verksjurist lämnar du juridisk rådgivning till myndighetens ledning och till övriga delar av verksamheten. Du arbetar kontinuerligt med att ge rättsligt stöd i förändrings- och utvecklingsprocesser och du bidrar även till den rättsliga styrningen inom myndigheten. I arbetet ingår ansvar för revidering och uppföljning av myndighetens föreskrifter och allmänna råd samt andra styrande dokument. Du bereder och föredrar myndighetens remissyttranden och tar fram förslag till yttranden till bl.a. Justitieombudsmannen och Justitiekansler...
2024-04-10 2024-05-01
Marks kommun, Socialförvaltningen Utredare - Juridisk inriktning
Som utredare med juridisk inriktning på socialförvaltningen förväntas du tillsammans med din kollega ge juridisk rådgivning till medarbetare, chefer och nämnderna inom våra fyra olika verksamhetsområden med fokus på socialrätt, hälso- och sjukvårdslagen samt förvaltningslag, kommunallag och offentlighet- och sekretesslag. I denna tjänst ingår också att vara förvaltningens samordnande resurs vad gäller avtalsfrågor. Du kommer att medverka där den juridiska kompetensen behövs, bland annat genom att kvalitetssäkra skrivelser och projekt samt upprä...
2024-04-10 2024-04-24
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/Service och stöd, nämndservice Kommunjurist
Som kommunjurist är ditt uppdrag att bistå såväl dina närmsta kollegor inom nämndservice som hela kommunen med juridisk rådgivning. Du arbetar konsultativt för att säkerställa en juridiskt hög kvalitet och ett enhetligt juridiskt synsätt i Borlänge kommun. Du följer rättsutvecklingen och arbetar aktivt för att kommunen ska vara uppdaterad på aktuell lagstiftning och praxis. Då du i rollen som kommunjurist stöttar kommunens samtliga verksamheter får du möjlighet till ett omväxlande och mångsidigt arbete. Du kommer också att utbilda både tjäns...
2024-04-10 2024-05-02
Kriminalvården, Sektionen internationella klientärenden och strafftidsberäkning Rättsvårdsexpert inriktning internationella ärenden och strafftidsberäkning
Som rättsvårdsexpert är din huvudsakliga uppgift att handlägga och fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Det rör sig om ärenden om överförande av verkställighet till och från andra länder, ärenden om internationell efterlysning samt ärenden om strafftidsberäkning. Du kommer även att lämna råd och stöd till övrig verksamhet inom de aktuella rättsområdena samt delta i myndighetens praxissamordnande verksamhet. Arbetet innefattar fortlöpande externa kontakter med exempelvis Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ...
2024-04-09 2024-04-30