Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ockelbo kommun, Förskolan Legitimerad förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att leda de målstyrda processerna i undervisningen utifrån styrdokumenten. I arbetet ingår pedagogiskt arbete i barngrupp, planering av utbildning, dokumentation, uppföljning samt utvärdering av utbildningen enligt beslutande mål och riktlinjer. Du tillsammans med arbetslaget ansvarar för att genomföra utbildningen på förskolan, både enskilt och i grupp.
2024-04-15 2024-05-05
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Bie förskola
Vi söker nu en driven och engagerad förskollärare till. Du leder tillsammans med annan förskollärarkollega och barnskötare undervisningen utifrån läroplanens och våra styrdokuments intentioner. Du planerar och strukturerar utbildningen så att hänsyn tas till alla barns olika behov. Den pedagogiska dokumentationen är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår utbildningsutveckling. Lärprocesser synliggörs genom pedagogisk dokumentation och du tillsammans med ditt arbetslag arbetar aktivt för att skapa stimulerande och utveckland...
2024-04-15 2024-05-03
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Förskollärare
Som förskollärare ansvarar du för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen, med en god balans av omsorg och lärande. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter.
2024-04-15 2024-04-28
Malmö stad Förskollärare till Södra Sommarstadens förskola
Om arbetsplatsen Förskolan är belägen intill Pildammsparken. Förskolan har miljöer som bjuder in till lek, fantasi och kreativitet såväl ute som inne. Förskolan är uppdelad på två hus med fyra avdelningar i varje hus. Alla avdelningar är åldersblandade. I området finns en rektor, tre biträdande rektorer och två förste förskollärare och cirka 70 engagerade medarbetare. Hela ledningsgruppen finns nära verksamheterna. I vårt förskoleområde ingår Sommarbäckens förskola, Södra Sommarstadens förskola, Södra Sommarstadens OB-förskola och Änggårdens al...
2024-04-15 2024-05-05
Eslövs kommun, Fridasroskolan Lärare sökes till förskoleklass i Eslöv!
2024-04-15 2024-05-05
Borlänge kommun Timvikarie till skola och förskola i Borlänge kommun
Som vikarie inom förskolan arbetar du med barn i åldrarna 1-5 år utspridda på Borlänge kommuns alla förskolor. Du ersätter den ordinarie personalen och deltar i det dagliga arbetet med barnen. Tillsammans med övriga förskollärare och pedagoger arbetar du för att bibehålla en god kvalité i förskolan. Som vikarie inom skolan arbetar du med barn i åldrarna 6 år upp till gymnasiet utspridda på Borlänge kommuns alla skolor. Du ersätter den ordinarie personalen och deltar i det dagliga arbetet med eleverna. Arbetet är varierande. Du kan arbeta som l...
2024-04-15 2024-05-06
Vadstena kommun, Förskoleenheten Förskollärare till Omma (vikariat)
Som förskollärare på Omma arbetar du i arbetslag tillsammans med andra förskollärare och barnskötare. Tillsammans med ditt arbetslag planerar du, genomför, dokumenterar och utvärderar arbetet utifrån styrdokumentens mål och intentioner. Barnens lust till lärande, utveckling och trygghet står i fokus, och det pedagogiska arbetet utgår från ett projekterande arbetssätt där barnens processer är vår drivkraft. Vill du vara med och fortsätta att utveckla en förskola som vill möta varje barn med glädje och ett inspirerande förhållningssätt, där du ...
2024-04-15 2024-05-05
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Hultets förskola
Är det dig vi söker? Vi på Hultets förskola har sju avdelningar uppdelade i grupper med yngre och äldre barn. Vi har god tillgång till lokaler som nyligen byggts om och renoverats och inrymmer bland annat gemensamma utrymmen såsom ateljé, vattenrum, bibliotek och en gymnastikhall som flitigt används. Här finns också en härlig utomhusmiljö med fin natur och med skogen inpå knuten. Förskolans personalgrupp kännetecknas av att ha en positiv inställning med ett stort engagemang och barnfokus. Här finns pedagoger med lång erfarenhet och det finns s...
2024-04-12 2024-05-31
Älmhults kommun, Förskolan Pedagog till Öppna förskolan på Familjecentralen
I ditt arbete på öppna förskolan så ansvarar du tillsammans med en förskollärare för såväl den pedagogiska planeringen som den praktiska delen av verksamheten. Du behöver vara lyhörd och hjälpa familjer att stärka det sociala nätverket runt barn och vårdnadshavare. Du har också i uppdrag att vägleda inom kommunens olika delar, informera om förskolans verksamhet samt andra förebyggande och hälsofrämjande verksamheter.
2024-04-12 2024-04-25
Östhammars kommun, Förskola och pedagogisk omsorg Förskollärare, Furustugan Alunda
När du jobbar som förskollärare hos oss blir du en del av ett arbetslag som tillsammans skapar en utbildning som stimulerar och utmanar alla barns utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid lärande och undervisning samt att barnen ska känna trygghet och välbefinnande under sin vistelsetid på förskolan. Du är delaktig i utformningen av arbetet och bidrar med idéer som kan utveckla vår förskola. Förutom att du undervisar barnen ansvarar du även för planering, reflektion, utvärdering och dokumentation av den pedagogiska verksamheten. Vårt mål...
2024-04-12 2024-05-03
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Legitimerad Förskollärare till Humlans förskola
I rollen som förskollärare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget. Du kommer att använda pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och vara delaktig till att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av undervisninge...
2024-04-12 2024-04-26
Kiruna kommun, Förskolor Förskollärare till Jukkasjärvi förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2024-04-11 2024-04-25
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i förskoleklass till Karl Johansskolan
Karl Johansskolan ligger mitt i Majorna ett stenkast från hållplatsen Kaptensgatan. I den snart 100 år gamla skolbyggnaden, ritad av Gunnar Asplund, går idag 650 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det finns fritidshem för barn i förskoleklass och skolåren 1-4. Skolan har en hög trivselfaktor där en hel del av personalen jobbat länge på skolan och som tillsammans med yngre pedagoger är aktiva för att leda skolans verksamhet framåt. Pedagoger och övrig personal samarbetar kring eleverna så att eleverna ska känna sig trygga och ha flera vu...
2024-04-11 2024-04-25
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Legitimerad Förskollärare till Klockarebackens förskola
I rollen som förskollärare är du engagerad och aktiv i den pedagogiska verksamheten. Du skapar en trygg, lärorik och stimulerande förskolemiljö med ansvar för att barnens olika förmågor tillvaratas och utvecklas. Du arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I uppdraget som förskollärare upprätthåller och utvecklar du goda relationer till både barn, föräldrar och kollegor. Du använder pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg i ett projekterande arbetssätt. Digitala verktyg använder du i en del av undervisningen. I di...
2024-04-11 2024-04-25
Sollefteå kommun Grundskollärare till Förskoleklass Näsåker skola
Som grundskollärare i Förskoleklass ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag F-3. Du ska kunna bedriva undervisning självständigt och utifrån styrdokument, jobba strukturerat och ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
2024-04-10 2024-05-05
Eda kommun , Bildning Förskollärare Eda kommun
Vi söker förskollärare till våra förskolor i Eda kommun. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete.
2024-04-10 2024-05-08
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Vi söker dig som har ett tydligt barnfokus och som omsätter din kunskap i praktiken med kombinerad ansvarskänsla och lekfullhet. Du har en god social kompetens som bidrar till ett gott medledarskap i arbetet på vår förskola. Som förskollärare tar du det yttersta ansvaret för utbildning och undervisning. I ditt uppdrag ingår att stärka och synliggöra barns lärande och utveckling samt planering, utvärdering, dokumentation och utvecklingsarbete.
2024-04-10 2024-04-24
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker två förskollärare till Målens förskola
Vill du bli en del av vårt positiva och härliga gäng på Målens förskola? Nu söker vi två nya kollegor och kanske är det just Dig vi söker. Ditt uppdrag som förskollärare innebär undervisning och organisation av aktiviteter för barn med Lpfö-18 som bas. Tillsammans med ditt arbetslag skapas en trygg och inspirerande lärmiljö som är tillgänglig för alla barn. Arbetet fördelas inom arbetslaget utifrån Lpfö-18. Vi söker dig med legitimation och behörighet inom förskola. Intresse av och förmåga att samarbeta med både barn och vuxna är viktigt. Du ...
2024-04-10 2024-05-31
Avesta kommun, Skogsbo skola Lärare till tvålärarskap i förskoleklass
På Skogsbo rektorsområde strävar vi efter att ständigt öka meritvärdena genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet. Tjänsten innebär arbete i en av skolans förskoleklasser tillsammans med en lärarkollega i ett tvålärarskap. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning i enlighet medLgr22 såväl enskilt som i samarbete med ...
2024-04-10 2024-04-28
Uppvidinge kommun, Förskoleverksamhet Förskollärare till Björkåkras förskola
Vill du vara med och göra skillnad och arbeta i ett utvecklingsinriktat team? Då hoppas vi att du söker tjänsten hos oss på Björkåkras förskola i Åseda. Som förskollärare har du en unik möjlighet att påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Genom ditt pedagogiska kunnande och förhållningssätt bidrar du till att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för varje barn. På Björkåkras förskola vill vi ge barnen det allra bästa, och våra medarbetare en trivsam arbetsplats präglad av samarbete, gemenskap och möjligheter att utvecklas. Tr...
2024-04-10 2024-05-05
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare till förskoleklass Nyhemsskolan
Till höstterminen behöver Nyhemsskolan rekrytera en lärare till förskoleklass. Du kommer ingå i ett arbetslag där arbetskamrater med övrig personal i förskoleklassen. I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning och undervisar elever i förskoleklass. Del av din tjänst kommer du att arbeta på fritidshemmet. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Vidare arbetar du också med ett löpande utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete där du tillsammans med övrig skolpersonal aktivt ...
2024-04-10 2024-04-28
Åre Kommun, Förskola Förskollärare
Vi kan nu erbjuda flera tjänster som förskollärare inom Åre rektorsområde. Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera, genomföra, dokumentera samt utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. ...
2024-04-10 2024-05-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Wasa förskola
Som förskollärare ska du leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du planerar och genomför din undervisning utifrån läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Du ansvarar för att spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen. Som förskollärare ansvarar du för att utveckla den pedagogiska verksamheten där det systematiska kvalitetsarbetet är en sjä...
2024-04-09 2024-05-01
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare sökes till förskolan Guldregnet
Med läroplanen som grund ska du leda och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan tillsammans med dina kollegor. Du ska arbeta med dokumentation, uppföljning och utvärdering för att utmana och stötta barnen i deras utveckling och lärande. Din arbetstid i barngrupp är 35 timmar i veckan och den övriga tiden är avsatt till möten, APT, lästid samt tid för egen reflektion. Vi erbjuder dig en iPad, arbetskläder, friskvårdsbidrag och pedagogiska luncher. Är du nyutexaminerad förskollärare erbjuds du mentorsår med handledning av vår pedagogista. ...
2024-04-09 2024-04-21
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Mariedals och Almers anpassade grundskola
Du kommer att arbeta tillsammans med flera olika yrkesgrupper i en klass under skoltid, samt på fritidshemmet, under ordinarie personals frånvaro. Tillsammans i arbetslaget möter ni elever i sin kunskapsprogression samt bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevernas lärande, delaktighet och inflytande. Du ska kunna arbeta både enskilt och i grupp samt kunna planera och strukturera arbetet med eleverna. Du är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Du har förmåga att kommunicera med både elever, arbetskamrater och vårdnadshava...
2024-04-09 2024-04-15
1 2 3 4 >