Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom marknadsföring


Här hittar du lediga jobb inom marknadsföring. Det är en bred kategori och här listas alla de typer av jobb marknadsföring omfattar, allt från marknadsanalytiker och banktjänstemän till kioskföreståndare och reseledare.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande marknadsföringsarbeten i olika delar av landet. Här hittar fastighetsmäklare lediga jobb i till exempel Stockholms län och är du intresserad av offentliga jobb försäljning i Halland så går det lika bra att söka i det området.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Upphandlingsadministratör
Vår stad växer, Lokalförvaltningen kommer behöva utveckla och bygga fler skolor, förskolor och boende för vård och omsorg för stadens invånare. Det medför ett större behov av enskilda upphandlingar och ramavtal inom de områden där Göteborgs stad gemensamt saknar avtal. Vår förvaltning är idag den största köpande organisationen i Göteborgs Stad och vår upphandlingsenhet består idag av 6 upphandlare och 1 inköpscontroller. Förvaltningen arbetar idag processbaserat. Det innebär att upphandlingsteamet tar en aktiv roll i att utveckla inköps- och ...
2022-09-24 2022-10-16
Statens museer för världskultur Dialogvärd 50 % visstid
Du kommer huvudsakligen att arbeta i den tillfälliga utställningen Juxtaposing Craft, som står in i november 2023. I arbetsuppgifterna ingår att se till att hålla god ordning i utställningen och uppsikt över det som sker i den, samt att aktivt bemöta utställningens besökare. Som dialogvärd svarar du på besökares frågor och vid behov informerar om förhållningsregler och ser till att dessa efterlevs. Du agerar vid larm- och nödsituationer. Vidare genomför du guidade visningar och besöksundersökningar. Vid behov bemannar du entré och butik, utför...
2022-09-21 2022-10-09
Nässjö kommun, Kommunledningskontoret Upphandlare vikariat
Uppdraget som upphandlare är omväxlande och innefattar många kontakter internt och externt. Du kommer arbeta som internkonsult gentemot de kommunala verksamheterna och bidra med praktisk sakkunskap i upphandlings-, inköps-, och avtalsfrågor, medverka vid informations- och utbildningstillfällen samt i nätverk med marknad och leverantörer. Du kommer exempelvis att: - leda, planera och genomföra upphandlingsprojekt - utbilda och informera interna verksamheter om upphandling - administrera avtalsförlängningar, avtalsuppföljningar och analyser a...
2022-09-20 2022-10-10
Gävle Hamn AB Samordnare med inriktning Inköp/Upphandling
Ditt huvudsakliga arbete är att driva bolagets inköp-och upphandlingsverksamhet, vilket innebär att utveckla, följa upp, samordna och systematisera processerna för inköp och upphandling. Inom området utgör du organisationens kompetens inom inköps- och upphandling och är ett stöd i dessa frågor till chefer och övriga organisationen på Gävle Hamn. Du kommer även att bistå organisationen i planeringsprocessen, t ex utreda och sammanställa behov av upphandlingar. Du representerar Gävle Hamn i kommunkoncernens inköpsråd och samverkar med de andra ko...
2022-09-19 2022-10-09
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Assistent till Kundservice på fastighetsenheten
Som assistent hos oss har du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik, allt beror på vad våra verksamheter och entreprenörer behöver hjälp med. Tillsammans med dina kollegor tar du emot felanmälningar från våra kunder gällande stadens fastigheter. Du har en viktig roll i vår verksamhet och samverkar dagligen med kollegor, fastighetsförvaltare och driftentreprenörer, men jobbar ibland också helt självständigt. Du sköter en stor del av jobbet genom telefon och mejl men kommer också att ta emot fysiska besök. I tjänsten ingår också att...
2022-09-19 2022-09-28
Statens museer för världskultur Museivärd 50 %, tidsbegränsad anställning till 31 maj 2023
I arbetsuppgifterna ingår att med värme och nyfikenhet aktivt välkomna våra besökare till, samt berätta om, vår verksamhet vid våra tre stockholmsmuseer Medelhavsmuseet, Etnografiska museet, Östasiatiska museet och digitala utbud. Som museivärd cirkulerar du i museets publika delar, svarar på besökares frågor på plats, i telefon eller digitalt, bemannar entré och butik, genomför dagliga publika visningar och besöksundersökningar. Vidare svarar du för daglig tillsyn av utställningar och publika lokaler samt agerar vid larm- och nödsituationer. I...
2022-09-16 2022-10-02
Gävle kommun, Näringslivsavdelningen Upphandlare
Vill du vara med och utveckla vår inköp- och upphandlingsprocess tillsammans med oss? Välkommen till en arbetsplats som har ett öppet klimat där vi lyfter varandras idéer och arbetar tvärfunktionellt. Tillsammans gör vi Gävle mer affärsmässigt! I tjänsten som upphandlare kommer du att få ingå i ett team med erfarna upphandlare och arbeta i nära samverkan med övriga delar av organisationen. Arbetet innebär även att du självständigt kommer att få planera, leda och genomföra upphandlingar av varor och tjänster inom Gävle kommun och kommunkoncern...
2022-09-16 2022-10-09
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Avtalscontroller inom Verksamhetsområde IT
Vi söker nu ytterligare två avtalscontroller (AC) med avtalsinriktning inom Medicinsk teknik (MT) och SDV (Skånes Digitala Vårdsystem) som skall hjälpa och stödja våra verksamhetschefer, enhetschefer och systemansvariga (SA). Enheten Avtal omfattar idag sex avtalscontrollers med olika avtalsinriktningar; SDV (Skånes Digitala Vårdsystem), Medicinsk teknik (MT), Stödsystem, Stödverktyg, Vårdsystem och Infrastruktur/Användarnära IT. Som avtalscontroller är du en nyckelperson, inom ditt område, vilket innebär att du behöver vara en aktiv deltagar...
2022-09-16 2022-10-09
Ängelholms kommun, Kundtjänst Kundtjänst söker ny stjärna!
Vill du arbeta med kommunal service i en av Sveriges främsta Kundtjänster? Brinner du för att göra skillnad för människor? Vill du vara med och utveckla kvaliteten i kundmötet på Kundtjänst? Vi söker nu dig som vill arbeta i vårt framgångsrika Kundtjänst-team. Dina arbetsuppgifter är att ge information och vägledning till våra invånare, företagare och besökare. Arbetet utförs huvudsakligen via telefon men även vi våra andra kanaler såsom chatt, forum, mail, personliga besök. Kundtjänst hanterar ärenden gällande alla kommunens verksamhetsområd...
2022-09-15 2022-10-09
Ängelholms kommun, Kundtjänst Kundtjänst söker ytterligare en stjärna!
Vill du arbeta med kommunal service i en av Sveriges främsta Kundtjänster? Brinner du för att göra skillnad för människor? Vill du vara med och utveckla kvaliteten i kundmötet på Kundtjänst? Vi söker nu dig som vill arbeta i vårt framgångsrika Kundtjänst-team. Dina arbetsuppgifter är att ge information och vägledning till våra invånare, företagare och besökare. Arbetet utförs huvudsakligen via telefon men även vi våra andra kanaler såsom chatt, forum, mail, personliga besök. Kundtjänst hanterar ärenden gällande alla kommunens verksamhetsområd...
2022-09-15 2022-10-09
Lantmäteriet, Geodata Partneransvarig, Gävle
Är du kund- och lösningsorienterad samt tycker om att ha varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara en tjänst för dig. Som partneransvarig hos oss ingår du i ett team som sköter och utvecklar relationerna och supporten till vidareförädlare och partners. Vi har cirka 100 vidareförädlare och partners som bearbetar, paketerar och säljer våra geodataprodukter. Du ger även stöd i frågor avseende: • Vidareförädlare och partners affärs- och produktutveckling • Innehållet i Lantmäteriets geodataprodukter • Avtalstecknande och avtalshantering • O...
2022-09-15 2022-09-30
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kundtjänsthandläggare
Som Kundtjänsthandläggare lämnar du information och ge vägledning, hantera nya ansökningar/anmälningar och statusfrågor samt ta emot synpunkter och klagomål. Registrera ärenden och även avsluta ärenden i verksamhetssystem samt vägleda kunder. Arbetsuppgifterna utförs främst via telefon och dator men också via personliga besök i våra receptioner. Arbetet sker, och utvecklas ständigt, i nära samarbete med kommunens förvaltningar. Schemalagd arbetstid tillämpas.
2022-09-15 2022-09-29
Göteborgs Stad , Arbetsmarknad och vuxenutbildning Inköpare till Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Med anledning av en föräldraledighet söker vi nu en inköpare till avdelningen Ekonomi och inköp. Uppdraget innehåller både djup och bredd och där ingår bland annat att stödja och ge support i inköps- och avtalsfrågor, beställa varor och tjänster via inköpssystem, upprätta avtal och att göra avrop på ramavtal t ex genom förnyad konkurrensutsättning samt att ansvara för direktupphandlingar. I din roll ingår du i ett team med fyra medarbetare. Du är en person man vänder sig till för stöd och råd i inköps- och upphandlingsfrågor. I funktionens a...
2022-09-13 2022-10-11
Luleå kommun, Planering & analys Entreprenadupphandlare
itt uppdrag som upphandlare är att göra hållbara affärer åt Luleå kommun och flera av våra bolag. För att vara framgångsrik i rollen behöver du arbeta självständigt och leda arbetet på ett agilt, tillitsbaserat och effektivt sätt i nära dialog med verksamheterna. Du ansvar för behovs- och marknadsanalyser, upphandlingar och ser till att inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt. På så sätt skapas hållbara affärer som genererar högsta kvalitet, tillförlitlighet och värde. I din roll som Entreprenadupphandlare kommer du vara driv...
2022-09-07 2022-09-25
Fackförbundet ST Studentinformatör Örebro
Som studentinformatör jobbar du med att arrangera aktiviteter med fokus på att värva studentmedlemmar till Fackförbundet ST. Du synliggör STs verksamhet och fackliga värderingar genom att göra klassrumspresentationer, arrangera föreläsningar och studiebesök, hålla infobord samt delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar. För att arbeta som studentinformatör måste du vara utåtriktad och trivas i mötet med nya människor. Du är ansvarstagande och har samarbetsförmåga. Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planera arbetstiden och ge...
2022-09-07 2022-09-25
Göteborgs Stad , Göteborgs Egnahems AB Upphandlare
Vi söker nu en engagerad upphandlare som vill stötta upp vår avdelning affärsstöd. Vi är ett litet bolag i en stor koncern med växande utmaningar vilket ställer krav på god samarbetsvilja och känsla för att jobba i den lilla arbetsgruppen men i ett större sammanhang. De oftast förekommande arbetsuppgifterna kommer att vara avrop och genomförande av förnyade konkurrensutsättningar (FKU:er) på stadens framtagna ramavtal, direktupphandlingar och andra upphandlingar som verksamheten har behov av. Du kommer i huvudsak att ansvara för de formella d...
2022-09-07 2022-09-28
Öckerö kommun Upphandlare till Öckerö kommun
Ditt uppdrag är att stödja upphandling och inköpsprocessen både på en strategisk, taktisk och operativ nivå. Du arbetar självständigt för att upphandlingsprojekt och avtalsuppföljning sker affärsstrategiskt med innovativ och strukturerad ansats. Det är nödvändigt att du kan hantera flera upphandlingar parallellt för att hålla en hög produktionstakt och effektiv genomströmning av ärenden. Upphandlingsfunktionen består av två tjänster och är en del av avdelningen för ekonomi, upphandling, IT och digitalisering. Avdelningen ansvarar för ekonomifrå...
2022-09-07 2022-09-28
Region Skåne, Skånetrafiken Kundservicemedarbetare till Skånetrafikens kundservice i Malmö
Vi söker nu 4 kundservicemedarbetare för vikariat med placering vid vår kundservice i Malmö. Som kundservicemedarbetare är du vår främsta representant ut mot våra kunder. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att bemöta Skånetrafikens kunder via telefon, chatt och Facebook. Du hjälper även kunder i digitala kanaler, så som Skånetrafikens app och hemsida. Att informera och hjälpa våra kunder med frågor kring Skånetrafikens tjänster, produkter, priser och resevillkor är även en del av arbetsuppgifterna. Våra öppettider är vardagar kl. 6:00-22:00 ...
2022-09-06 2022-09-28
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Kommunikatör till avdelning Museer och konsthall
Är du en driven och erfaren kommunikatör med stort intresse för publik verksamhet, samt att utveckla långsiktiga relationer med såväl besökare som samarbetsparter? Vill du arbeta i en dynamisk organisation som är i en spännande utvecklingsresa? Då kan det vara dig vi söker! Avdelningen Göteborgs museer och konsthall är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning, och innefattar Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Röhsska museet, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs konsthall. Avdelningen ansvarar nu för genomförandet av en rad omfat...
2022-09-05 2022-09-25
Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret Upphandlare
Upphandlingsfunktion genomför upphandlingar för alla verksamheter inom Vaggeryds kommun. Vi upphandlar varor, tjänster och entreprenader. I rollen ingår att leda upphandlingsprocesser och ansvara för att planera och genomföra dessa med en hög nivå av affärsmässighet och med verksamhetens behov i fokus. I arbetet ingår allt från behovs- och marknadsanalys, upphandling, avtalsstöd/bevakning samt uppföljning. Vi jobbar delvis kategoristyrt, vilket innebär att du har ansvar för en eller flera kategorier utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunen ha...
2022-09-05 2022-09-30
Fackförbundet ST Studentinformatör Lund
Som studentinformatör jobbar du med att arrangera aktiviteter med fokus på att värva studentmedlemmar till Fackförbundet ST. Du synliggör STs verksamhet och fackliga värderingar genom att göra klassrumspresentationer, arrangera föreläsningar och studiebesök, hålla infobord samt delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar. För att arbeta som studentinformatör måste du vara utåtriktad och trivas i mötet med nya människor. Du är ansvarstagande och har samarbetsförmåga. Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planera arbetstiden och ge...
2022-09-05 2022-09-25
Kristianstad kommun, Ekonomi- och upphandlingsavd Upphandlare
I rollen som upphandlare hos oss hanterar du hela flödet från behovsanalys till tecknat avtal, i samarbete med representanter från kommunens verksamheter och därefter implementera, administrera samt följa upp avtalen. Att arbeta som upphandlare är omväxlande och utvecklande då både upphandlingsföremålen och branscherna som berörs kommer variera och medföra nya frågeställningar för dig i din roll som upphandlare. I tjänsten agerar du som en operativ projektledare med expertkunskap inom upphandlings-, entreprenad- och avtalsrätt och du har ett f...
2022-09-05 2022-09-26
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Upphandlare sökes till Stenungsunds kommun
Drivs du av att göra bra affärer? Kul! Det gör vi på Stenungsunds upphandlingsenhet med och nu söker vi en ny kollega till vårt gäng. Som upphandlare i Stenungsunds kommun är du en strategisk och viktig medarbetare i hela anskaffningsprocessen och i kommunens utvecklingsarbete av inköpsprocessen. Upphandlingsenheten skapar mervärde till sina kunder genom att stötta och vägleda i den offentliga upphandlingen. Enheten arbetar också som stöd, rådgivare och kvalitetsgranskare i upphandlingsjuridiska och avtalsrättsliga frågor utifrån ett affärsmäs...
2022-09-05 2022-10-09
Landskrona stad, Vuxenutbildning Utbildare till Eventkoordinator, Yrkeshögskolan Landskrona
Vill du vara med att utveckla en av Sveriges snabbast växande branscher. Vi söker nu en driven och engagerad medarbetare till Yrkeshögskolan Landskrona, för att utbilda framtidens eventkoordinatorer. Som utbildare för vår yrkeshögskoleutbildning är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för kvaliteten i utbildningarna gentemot studerande, ledningsgrupp och myndighet. Du ska stödja den studerande under utbildningstiden samt säkerställa arbetet med pedagogisk utveckling. Du ska utveckla befintliga och etablera nya kontakter inom upplevel...
2022-09-02 2022-09-30
Växjö kommun, Kommunledning Strategisk upphandlare/inköpare
Vi söker nu en strategisk och erfaren upphandlare. Som upphandlare hos oss arbetar du dels med att ge kommunkoncernen strategiskt och kvalificerat stöd i frågor som rör inköp och upphandling, dels med att självständigt leda egna upphandlingsprojekt avseende ramavtal och större upphandlingar. Upphandlingarna innefattar varor, tjänster, driftentreprenader m.m. i olika kategorier och kontraktsformer. Du är ett kvalificerat stöd i upphandlingsfrågor vid enskilda upphandlingar. Du genomför självständigt upphandlingar och ansvarar för upphandlingspro...
2022-08-30 2022-09-25
1 2 >