Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom marknadsföring


Här hittar du lediga jobb inom marknadsföring. Det är en bred kategori och här listas alla de typer av jobb marknadsföring omfattar, allt från marknadsanalytiker och banktjänstemän till kioskföreståndare och reseledare.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande marknadsföringsarbeten i olika delar av landet. Här hittar fastighetsmäklare lediga jobb i till exempel Stockholms län och är du intresserad av offentliga jobb försäljning i Halland så går det lika bra att söka i det området.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Inköp och upphandling Upphandlingsledare med känsla för den goda affären
Vi söker dig som älskar upphandling och gärna arbetar tätt med marknaden och verksamheten där ute för att på bästa sätt utveckla affären. Du kommer att projektleda och driva upphandlingsarbetet inom hela livsmedelsområdet. Du ser till så att uppställda mål nås och att processen följer uppsatta tidsramar. En viktig del i arbetet är att i egenskap av avtalsansvarig förvalta området under avtalsperioden. Det finns ett väl uppbyggt nätverk med måltidsverksamheterna i staden som du har tät dialog med. Du har ett nära samarbete med måltidscontrol...
2021-05-14 2021-05-30
Partille kommun, Ekonomi- och upphandling Kvalificerad upphandlare som vill utveckla Partille kommuns inköps- och upphandlingsverksamhet
Vi söker en kvalificerad upphandlare som vill vara med och utveckla kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Din huvudsakliga uppgift är att ansvara för att planera, driva och genomföra upphandlingar åt kommunens verksamheter. Du stöttar även kommunens förvaltningar i avtals-och upphandlingsfrågor. I rollen ingår även att medverka i förbättringsarbetet inom funktionen, omvärldsbevakning inom inköps-och upphandlingsorienterade frågor och aktivt bidra till att nå verksamhetens mål. Vi söker dig som drivs av att genom effektfullt upphandlin...
2021-05-14 2021-06-05
Mälardalens Högskola Eskilstuna Västerås Upphandlare
Som upphandlare säkerställer du att upphandling, avrop och inköp sker i enlighet med gällande lagstiftning och ramavtal. Du är nyckelperson genom inköps- och avtalsprocesserna och är ett kvalificerat stöd till organisationen. Du arbetar självständigt och affärsmässigt i olika typer av upphandlingar och andra inköpsoch avtalsrelaterade frågor. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kravställare och beslutsfattare från verksamheterna. Som upphandlare med särskilt funktionsansvar som avtalsansvarig förvaltar du högskolans avtal och är ansvarig f...
2021-05-12 2021-05-24
Partille kommun, Ekonomi- och upphandling Inköpssamordnare till Partille kommun
Vi söker nu en inköpssamordnare vars huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara administration och utveckling av kommunens e-handelssystem Proceedo och uppgifter kopplade därtill. Du kommer tillsammans med enhetens andra inköpssamordnare att vara ansvarig för att hålla e-handelssystemet uppdaterat när det gäller avtal och leverantörsinformation. Du kommer också att bidra med ett e-handelsperspektiv i kommunens upphandlingar. Som inköpssamordnare kommer du att utgöra en viktig länk mellan den centrala inköps- och upphandlingsenheten och förvaltn...
2021-05-12 2021-05-30
Nora kommun Handledare/kioskansvarig
Som handledare och kioskansvarig jobbar du med försäljning, viss bakning och smörgås beredning tillsammans med ungdomar som har kommunalt feriearbete. Du ansvarar (i samverkan med övrig personal på arbetsmarknadsenheten) för planering av inköp, beställningar och kassaredovisningar. Vissa uppgifter kopplat till inre och yttre miljö runt verksamheten ingår.
2021-05-11 2021-05-23
Region Gävleborg, X-trafik Beställningsoperatör till X-trafik i Söderhamn
Som beställningsoperatör tar du emot bokningar för bl.a. färdtjänst, sjukresor och andra samhällsbetalda resor främst via telefon och registrerar dem i bokningssystemet. I tjänsten ingår även att svara i X-trafiks telefon för kundservice. Du har din arbetsplats i öppet landskap i nyrenoverade lokaler i centrala Söderhamn och uppdraget innebär arbete både dag, kväll och helg.
2021-05-11 2021-05-25
Next Skövde Destinationsutveckling AB Senior marknadskommunikatör till Next Skövde
Vi söker nu en senior marknadskommunikatör med inriktning på skrivande, projektledning och digital kommunikation. Hos oss kommer du att: • Skriva texter för olika sammanhang som magasin, webb, sociala kanaler, press • Självständig planera och genomföra kommunikation för evenemang och kampanjer • Producera webbsidor i EPI-server och Wordpress • Kommunicera i digitala kanaler och sociala medier • Producera grafiskt material för digitala kanaler och print • Ha kontakt med leverantörer och samarbetspartners • Ta fram statistik för digitala kanale...
2021-05-11 2021-05-23
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Upphandlare
I uppdraget som upphandlare kommer du att både självständigt och i team ansvara för hela upphandlingsprocessen, allt från inledande behovsanalys och diskussion med beställare till upprättande och uppföljning av avtal. Allt med verksamhets- och affärsfokus. Upphandlingarna är av skiftande karaktär och omfattar många spännande och intressanta områden. Det kan handla om såväl varor och tjänster som entreprenader. I arbetsuppgifterna ingår även att stödja och vägleda kommunens beställare i inköps-, upphandlings- och avtalsfrågor, medverka vid in...
2021-05-10 2021-05-30
Stab Är du vår nya kundvärd?
Som Östra Göinge kommuns ansikte utåt kommer du vara den första kontakten många av våra kunder har med kommunen. De ska få rätt information, bra service och ett bemötande i världsklass. Via det fysiska mötet, över telefon eller via mail ska de alltid känna sig lyssnade till och få ett bemötande som ger guldkant på deras kontakt med kommunen. Förutom att arbeta med kundservice i receptionen kommer du även att administrera och handlägga inkommande ärenden och du ska även kunna diarieföra dokument. Teamet du kommer att ingå i arbetar självständig...
2021-05-07 2021-05-23
Danderyds kommun, Kontaktcenter Kontaktcentermedarbetare till Danderyds kommun
Som medarbetare hos oss på kontaktcenter tillhör du ett härligt team bestående av sju medarbetare. Din primära arbetsuppgift är att ge service till medborgare och företag gällande kommunens tjänster. Dessa kan variera mellan allt från ansökan om bygglov och ansökan om skolplats till anmälan av fel och synpunkter. Tillsammans med våra kollegor i kommunen utformar vi nya effektiva arbetssätt som ska ge bättre och snabbare service till Danderydsborna. Kontaktcenter bidrar på detta vis till verksamhetsutveckling och nya lösningar i kommunen. Vi u...
2021-05-07 2021-05-22
Habo kommun, Kommunledningskontoret Upphandlare
Rollen som upphandlare i Habo kommun innebär främst • att inledningsvis delta och på sikt genomföra upphandlingar och ansvara för hela upphandlingsprocessen i aktuell upphandling • att vara ett stöd i upphandlingsfrågor vid enskilda upphandlingar • att vara en viktig del i arbetet med att ytterligare utveckla upphandlings- och inköpsfunktionen tillsammans med övriga kollegor på enheten • att hantera vissa administrativa uppgifter Tjänsten tillhör kommunens ekonomienhet och rapportering sker till ekonomichefen.
2021-05-07 2021-05-30
Göteborgs Stad , Familjebostäder i Göteborg AB Uthyrare till Familjebostäder i Göteborg
Vill du vara en del av vårt uthyrningsteam på Familjebostäder och vara med och utveckla vår uthyrningsfunktion? Då ska du söka jobbet som uthyrare hos oss! Vår uthyrning erbjuder god service med kunden i fokus. Vi samarbetar med Boplats Göteborg och samverkar med systerbolagen inom Framtidenkoncernen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att • Hyra ur lägenheter, lokaler och parkeringsplatser • Hantera uppsägningar av hyreskontrakt • Bistå vid evakueringar och bosociala kontrakt • Säkerställa att rätt villkor och information förmedlas till ...
2021-05-07 2021-05-23
Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet Handläggare till Kundcenter 1:a linjen, Kiruna
Som handläggare i vårt Kundcenter är du en lagspelare som har som arbetsuppgift att besvara och hantera frågor från allmänheten och våra kunder samt ge information om Lantmäteriets verksamhet, produkter och organisation. Det här innebär att du kommer svara på frågor ur våra offentliga register samt hantera beställningar enligt offentlighetsprincipen. Arbetet innefattar schemalagd arbetstid och du kommer ingå i ett av våra fyra team. Våra kanaler är telefon, mejl, chatt och e-tjänster.
2021-05-06 2021-05-27
Torsås kommun, Kommunledningsförvaltningen Turistinformatör
Som turistinformatör blir ditt ansvar att inspirera, informera och marknadsföra Torsås och vår regions besöksmål till både svenska och utländska besökare. I arbetet kommer du att ha dialog med besökare i vårt turistcenter, per telefon, e-post och via våra sociala medier. Det innebär också att vara en del av vår mobila turistinformation. Utöver arbetet som turistinformatör kommer du även att hjälpa till med andra uppgifter i kommunens servicecenter och uppdatera vår hemsida.
2021-05-04 2021-05-31
Statens museer för världskultur MUSEIVÄRDAR ÖVER SOMMAREN
Vi vänder oss till dig som har erfarenhet av bemötande och som drivs av en stark servicekänsla. I arbetsuppgifterna ingår att med värme och nyfikenhet aktivt välkomna och berätta för våra besökare om vårt utbud i våra tre museer, inomhus och utomhus. Som museivärd cirkulerar du i museets publika delar och svarar på besökarnas frågor, genomför visningar och besöksundersökningar samt bemannar entré och butik. I arbetet ingår även att förbereda inför och möta besökare i samband med lokaluthyrning och programverksamhet. Vidare svarar du för den dag...
2021-05-04 2021-05-19
Region Gotland, Upphandlingsstöd Verksamhetsutvecklare/systemförvaltare
Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att vidareutveckla e-handel för Region Gotland. Du arbetar med planering, implementation och uppföljning av e-handel. Detta är en viktig del i pågående digitaliseringsarbete. Du bedriver omvärldsbevakning och säkerställer att Region Gotland följer utvecklingen inom verksamhetsområdet. Inom systemförvaltning arbetar du med kontroll, felsökning och hantering av systemförändringar etc. Du är en av våra objektsförvaltare för ekonomisystemet. I tjänsten ingår kvalificerat stöd till ekonomisupporten i deras a...
2021-05-03 2021-05-23
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Strategisk inköpare
Som strategisk inköpare har du ansvar för att självständigt leda och genomföra upphandlingar inom olika varu- och tjänsteområden men framförallt byggentreprenader med skiftande komplexitet. Du arbetar med flera upphandlingar parallellt, med ansvar för att driva upphandlingarna framåt i nära samarbete med verksamheten. Enköpings kommun har många spännande upphandlingsprojekt på gång där du blir en viktig del. Du kommer få ett ansvar som kontaktperson mot en specifik förvaltning och även ett kategoriansvar när vi implementerat det arbetssättet. ...
2021-04-30 2021-05-18
Mölndals stad, Juridik och upphandling Avtalscontroller
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att genomföra systematiska och utökade uppföljningar av ramavtal. Syftet med uppföljningarna är att på ett strukturerat sätt följa upp och kontrollera hur stadens ramavtal följs och hur leverantörer möter de krav som ställts i upphandlingen. Du bidrar i detta även till att fånga upp utvecklingsbehov inför nästa upphandling med stadens bästa i fokus. Uppföljningen leder till en bättre kontroll och utveckling av stadens inköp utifrån strategiskt viktiga mål. Dialog med leverantörer, beställare och...
2021-04-30 2021-05-17
Göteborgs Stad , Inköp och upphandling Vill du vara med och utveckla stadens inköp inom IT & telekommunikation?
Har du intresse för den Goda affären? Vill du vara med och utveckla inköpsarbetet i Göteborgs Stad? Har du erfarenhet av kommersiellt arbete med IT & telekommunikation? Då är tjänsten som kategoriledare något för dig! Avdelningen för Inköpsstrategi är mitt uppe i det spännande arbetet med att bygga upp en organisation där kategoristyrning och inköpsanalys är grundpelare. Vi har nu kommit en bit i det bygget och söker ytterligare en kategoriledare för att utveckla inköpen inom kategorifamiljen IT & telekommunikation. Du kommer att ha en betyd...
2021-04-29 2021-05-16
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Länstrafiken söker Digital marknadsutvecklare
Marknadsutvecklarens ansvar innebär i huvudsak att du ska jobba med utvecklingsprojekt inom marknad och försäljning med fokus på utveckling av våra digitala försäljningskanaler samt lojalitetsskapande insatser. I tjänsten ingår en hel del projektledning som konkret innebär att du identifierar och analyserar kunddata och genomför utvecklingsåtgärder för att optimera försäljningen. Du driver även utvecklingen inom CRM-området och ser till att vårt nya CRM-system anpassas till verksamhetens förväntningar och behov. I arbetsuppgifterna ingår ocks...
2021-04-29 2021-05-26
Göteborgs Stad , Renova AB Renova söker en Key Account Manager!
Nu söker affärsområde Återvinning (AOÅ) en KAM med driv och initiativkraft. AOÅ är ett av två affärsområden i Renova Miljö AB. Här är både miljön och kunden i fokus, vilket betyder att din insats gör skillnad. Affärsområdet är genom fokus på ökad återvinning en viktig aktör för ett hållbart samhälle. Kärnverksamheten består av materialåtervinning, energiåtervinning och deponering. Tjänsten är placerad på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Dina arbetsuppgifter Vi söker en KAM som skapar, utvecklar och bibehåller affärsrelationer med kunder inom...
2021-04-27 2021-05-23
Region Skåne, Koncernkontoret Strategiska inköpare till Koncernstab inköp och ekonomistyrning
I din roll som strategisk inköpare arbetar du strategiskt och affärsmässigt inom kategorierna medicinteknik eller Lab. Du projektleder och driver upphandlingar i nära samarbete med expertgrupper och vägleder dina kontakter utifrån ett serviceinriktat och strukturerat sätt genom hela processen. I din roll ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Ansvar för upphandlingsprojekt, behovs- och marknadsanalyser. • Utveckla god kännedom om leverantörsmarknaden, genomföra förhandlingar samt ansvara för avtalsförvaltning efter avtalstecknande. ...
2021-04-27 2021-05-16
Statens museer för världskultur EXTRA MUSEIVÄRDAR
Vi söker extra museivärdar för tidsbegränsad visstidsanställning enligt 46 § lagen om anställningsskydd (LAS) där lönen intjänas per arbetad timme. De extra museivärdarna kommer få bemanna vid oförutsedda händelser. Vi vänder oss till dig som har erfarenhet av bemötande och som drivs av en stark servicekänsla. I arbetsuppgifterna ingår att med värme och nyfikenhet aktivt välkomna och berätta för våra besökare om vår verksamhet i våra tre stockholmsmuseer Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Östasiatiska museet. Som museivärd cirkulerar du...
2021-04-27 2021-05-16
Skaraborgs kommunalförbund Projektledare Inflyttarservice till Business Region Skaraborg
Vi erbjuder ett jobb i en kreativ och spännande utvecklingsmiljö som helhjärtat arbetar för Skaraborgskommunernas, dess invånares och företagens positiva utveckling. Du kommer att ingå som en del av en utvecklingsorganisation med ett brett uppdrag och många kompletterande kompetenser. I din roll som projektledare kommer du att ingå i en projektorganisation. Nu söker vi en projektledare till projektet Inflyttarservice till Business Region Skara-borgs etablerings- och investerarfrämjande verksamhet. Kort sammanfattat handlar det om att paketera...
2021-04-23 2021-05-16
Länsstyrelsen Halland, Enheten för verksamhetsstöd Upphandlare
Du och ytterligare en medarbetare kommer arbeta med inköps- och upphandlingsfrågor som bland annat innebär: • I huvudsak genom upphandlingar enligt LOU på uppdrag av, och i nära samarbete med verksamhetsansvariga. • Direktupphandlingar och avtalsadministration. • Avtalsuppföljning • Genomföra säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal • Avrop och förnyad konkurrensutsättning av lokala och statliga ramavtal • Rådgivning och stöd till kärnverksamheterna • Kontinuerligt utveckla inköpsprocesserna. I arbetet växlar du mellan ett str...
2021-04-23 2021-05-21
1 2 >