Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom marknadsföring


Här hittar du lediga jobb inom marknadsföring. Det är en bred kategori och här listas alla de typer av jobb marknadsföring omfattar, allt från marknadsanalytiker och banktjänstemän till kioskföreståndare och reseledare.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande marknadsföringsarbeten i olika delar av landet. Här hittar fastighetsmäklare lediga jobb i till exempel Stockholms län och är du intresserad av offentliga jobb försäljning i Halland så går det lika bra att söka i det området.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ystads kommun, Ledning o Utveckling Upphandlare
Som upphandlare ansvarar du för att affärsmässigt och effektivt genomföra upphandlingar av varor och tjänster utifrån verksamheternas behov. Upphandlingarna genomförs ofta i projektform där du arbetar med att utveckla processer, strukturerar, planerar och driver ditt eget arbete i stor utsträckning. Vidare ingår i arbetsuppgifterna att vara ett kompetensstöd till verksamheter, avtalsuppföljningar, uppdatering av avtalsdatabasen, utbildningar och en del i vidareutvecklingen av vår nya inköpsorganisation.
2021-07-27 2021-08-31
Länsstyrelsen Västra Götaland, Ekonomienheten Inköpshandläggare till Länsstyrelsen
Nu söker vi en handläggare med inriktning mot inköp. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att handlägga beställningar och fakturor i e-handelssystemet Visma Proceedo, samt stödja och ge råd till samtliga avdelningar med deras anskaffningsbehov. Du ska säkerställa att direktupphandlingar upp till 100 000 kr och avrop på ramavtal sker i enlighet med ingångna avtal, lagar, förordningar och Länsstyrelsens riktlinjer för inköp och upphandling. I dina uppgifter ingår även till viss del att ansvara för förnyade konkurrensutsättningar på bef...
2021-07-26 2021-08-15
Östra Göinge kommun, Enheten för Upphandling Upphandlare till inköpscentralen
Inköpscentralens uppdrag är att genom inköp och upphandling medverka till att politiska mål och verksamhetsmål förverkligas. Inköpscentralen främjar inköpsarbete som uppfyller verksamheternas behov och hjälper verksamheterna att utvecklas och nå sina mål. Inköpscentralen ansvarar för och leder inköpsprocessen, samt ger stöd i det dagliga inköpsarbetet. I din roll som upphandlare hos oss skapar du genom inköpsprocessen värde för medarbetarna i deras arbete och för medborgarna i deras vardag, idag och i framtiden. Du planerar och genomför upphan...
2021-07-23 2021-08-16
Region Blekinge, Regionstaben Upphandlare
I rollen som upphandlare kommer du att ansvara för hela upphandlingsprocessen, som anbudsförfrågan, utvärdering, förhandling och uppföljning av avtal. Arbetssituationen är ofta komplex och kräver mycket god ordning samt förmåga att parallellt hantera olika uppgifter. Som person ska du vara analytisk, mål- och kvalitetsinriktad och ha en hög social förmåga. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans. Du kommer också att fungera som rådgivare till verksamheten i u...
2021-07-21 2021-08-22
AB Ängelholmshem Kundvärd till vårt kundcenter
Som en del av vårt kundcenterteam kommer du att arbeta tillsammans med drivna och engagerade kollegor. Din främsta arbetsuppgift är att ta emot besökande kunder samt besvara inkommande samtal och mail gällande bland annat intresseanmälningar, marknadsföring och uthyrning av lägenheter samt parkeringsplatser, kreditupplysningar, hyreskontrakt, fakturering och uppsägningar. För att lösa olika frågeställningar kommer du att ha kontakt med både interna och externa kontaktpersoner. Du är därmed en viktig koordinator för att i slutändan ge ett prof...
2021-07-20 2021-08-08
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kundtjänstmedarbetare till VO hjälpmedels ordermottagning i Kristianstad
Vår ordermottagning vänder sig till patienter och förskrivare gällande förbrukningsprodukter inom inkontinens, speciallivsmedel och diabetes. Som kundtjänstmedarbetare kommer du att ingå i ett team med tio medarbetare plus timanställda. Vår huvudsakliga uppgift är att hantera beställningar från patient, anhörig eller vårdgivare via främst telefon men också mejl i vårt IT-system Sesam LMN. Utöver ovanstående arbetsuppgifter innebär tjänsten bland annat att hantera leveransförfrågningar, register- och artikelvård samt kontakter med exempelvis l...
2021-07-19 2021-08-15
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Vi söker upphandlare till Bostadsbolaget
Nu söker vi en upphandlare som vill stärka upp teamet på vår inköpsavdelning. Om jobbet Som upphandlare på Bostadsbolaget arbetar du med upphandling, inköps- och marknadsanalyser, avtals- och leverantörsuppföljning samt upphandlings- och avtalsstöd för bolagets organisation. Du är en av fem kollegor på vår inköpsavdelning som utgår från kontoret i centrala Göteborg. I rollen kommer du att handlägga upphandlingar enligt LOU som entreprenad-, tjänste- och ramavtal. Arbetet sker i nära samarbete med kollegorna på inköpsavdelningen och beställa...
2021-07-17 2021-08-22
Göteborgs Stad , Göteborg Energi AB Utvecklingsledare
Vill du vara med och skapa ett mer hållbart Göteborg? Inköpsavdelningen söker dig som är kreativ och analytisk. Vi behöver nu en utvecklingsledare som ansvarar för att driva ett operativt förändrings- och förbättringsarbete som bidrar till utveckling som stödjer våra digitaliserings- och effektiviseringsmål. Är du rätt person för rollen? Vi på Göteborg Energi har fått ett av de finaste uppdrag vi kan tänka oss. Vi ska hjälpa Göteborg att bli en hållbar stad där människor, företag och miljö lever och mår bra. Därför arbetar vi med att utveckla ...
2021-07-15 2021-08-15
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Positiv och engagerad upphandlare
Upphandlingsavdelningen för upphandling- och e-handel i Varbergs kommun består idag av åtta upphandlare, tre e-handelsutvecklare samt en avdelningschef. I Varberg har vi upphandlingssystemet Mercell Tendsign och har samtliga avtalsleverantörer anslutna till e-handelssystemet Visma Proceedo. Enhetens huvudsakliga uppgifter är att svara för kommunövergripande ramavtalsupphandlingar, genomföra objektsupphandlingar samt tillhandahålla rådgivning, information och utbildningsinsatser. Vi hjälper även till med avtalstolkningar, utvecklar våra leveran...
2021-07-13 2021-08-31
Malmö stad Upphandlare, sektion varor
Arbetsuppgifter Nu söker vi två upphandlare till sektionen för varuupphandlingar. Du ska som självständig projektledare bistå organisationen i upphandlingsarbete genom hela processen vilket som regel innefattar behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingsstrategi, upphandlingsarbete. En stor del av arbetet kommer att bestå av aktiv och kontinuerlig avtalsuppföljning. Du kommer ansvara för att upphandlingar och avtalsuppföljning sker affärsstrategiskt med en hållbar samt innovativ inriktning. Du fungerar även som internstöd i upphandlingsfrågor....
2021-07-13 2021-08-15
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Lokal inköpssamordnare LINK hos Förvaltningen för Funktionsstöd
Funktionsstödsförvaltningen förstärker inköpsfunktionen och söker nu ytterligare en lokal inköpssamordnare (LINK). I uppdraget som lokal inköpssamordnare kommer du att jobba i team tillsammans med övriga medarbetare inom inköpsfunktionen. I uppdraget ingår att arbeta med strategier och rutiner för verksamhetens köp av externa insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Du ansvarar för att upprätta avtal för de placeringar som verksamheten fattat beslut om liksom att säkerställa korre...
2021-07-09 2021-08-06
Oxelösunds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Vikariat till turistkonsulent
• Arbetar för att utveckla besöksnäringen tillsammans med turismansvarig • Ansvarar för den fysiska turistinformationen på Koordinaten • Ansvarar för sociala medier • Redaktörsarbete på webbplatsen visitoxelosund.se • Samlar in statistik från besöksnäringen och sammanställer • Har kontakt och utvecklar samarbetet med besöksnäringens företag och föreningar • Planerar och genomför nätverksträffar och andra aktiviteter eller event tillsammans med turismansvarig • Distribuera turistmaterial • Marknadsföring av Oxelösund tillsammans med turismansvar...
2021-07-08 2021-08-11
Göteborgs Stad , Trafikkontoret Upphandlingsledare
Vi söker nu en erfaren upphandlingsledare som vill vara med och bidra i arbetet med att bygga en ny storstad. Trafikkontoret har en bred verksamhet som spänner över många olika verksamhetsområden och som upphandlingsledare innebär det ett varierande arbete med många spännande upphandlingar av olika karaktär. I nära samarbete med verksamheten ansvarar du för att självständigt driva och genomföra entreprenad- och konsultupphandlingar från behovsanalys till upprättande av avtal utifrån Lagen om offentlig upphandling, LOU. Din roll som upphandlin...
2021-07-08 2021-08-29
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Strategisk inköpare (upphandlare)
Som strategisk inköpare har du ansvar för att självständigt leda och genomföra upphandlingar inom olika områden med skiftande komplexitet. Du arbetar med flera upphandlingar parallellt, med ansvar för att driva upphandlingarna framåt i nära samarbete med verksamheten. Du kommer få ett ansvar som kontaktperson mot en specifik förvaltning och även ett kategoriansvar när vi implementerat det arbetssättet. I arbetsuppgifterna ingår också att agera rådgivare till interna beställare, informera om upphandlingsregler, viss avtalsuppföljning samt aktiv...
2021-07-06 2021-08-15
Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd Projektledare
Förbättrad arbetsgivardialog är ett projekt finansierat av Länsstyrelsen med utgångspunkt i nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Ditt uppdrag kommer att vara att projektleda, utveckla och utbilda medarbetare i flera kommuner utifrån en relationsbaserad försäljningsmetodik. Mål och syfte med projektet kommer att vara att motverka det kompetensglapp som finns kring den kompetens som efterfrågas av näringslivet och den kompetens som näringslivet föreställer sig att nyanlända har eller saknar. Genom kvalitetssäkrade arbetsmetoder och förhållni...
2021-07-06 2021-08-15
Lantmäteriet, Geodata Kundansvarig till Geodatasupport, Gävle
Som kundansvarig i funktionen Kundsupport och leverans kommer du att ingå i arbetsgrupp Geodatasupport där du arbetar närmast våra slutkunder. Du ger support om Lantmäteriets geodataprodukter och tjänster samt stöd i åtkomst av dessa. Produkterna som avses är inom fastighetsinformation, kartor, flygbilder och höjddata. Supportansvaret gäller också hantering av ärenden avseende den Nationella geodataplattformen där andra informationsägares data än Lantmäteriet kommer att tillgängliggöras. Det dagliga arbetet innebär bland annat att skapa offert...
2021-07-05 2021-08-06
Klippans kommun, Socialförvaltningen Bemanning Inköpssamordnare
Som inköpare på Socialförvaltningen kommer du att ansvara för samtliga av förvaltningens inköp. Det innebär att du ska verkställa beställningar från våra verksamheter avseende allt från kontorsmaterial till hygienartiklar och arbetskläder. Du kommer också att vara ansvarig för uppföljningen av förvaltningens upphandlade avtal och i ditt arbete kommer du att samarbeta med kommunens upphandlingsenhet. Du kommer att ingå i Socialförvaltningens bemanningsenhet i ekonomi/inköpsgruppen, och därmed kommer ekonomiadministration, tex. kontering och uppr...
2021-07-05 2021-08-01
Växjö kommun, VEAB Upphandlare
Som upphandlare på Växjö Energi leder du arbetet med upphandlingar och ansvarar för att planera och genomföra dessa med en hög nivå av affärsmässighet samt ser till att verksamhetens behov uppfylls. I arbetet ingår allt från analys av behov, marknadsanalys, upphandling, avtalsstöd/bevakning samt uppföljning. Du kommer i din roll som upphandlare att ha många kontakter både internt mot koncernens olika affärsområden samt externt med leverantörer. Det pågår ett omfattande förbättringsarbete av koncernens processer vad gäller inköp- och logistik oc...
2021-07-05 2021-08-22
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Länstrafiken söker Digital marknadsutvecklare
Marknadsutvecklarens ansvar innebär i huvudsak att du ska jobba med utvecklingsprojekt inom marknad och försäljning med fokus på utveckling av våra digitala försäljningskanaler samt lojalitetsskapande insatser. I tjänsten ingår en hel del projektledning som konkret innebär att du identifierar och analyserar kunddata och genomför utvecklingsåtgärder för att optimera försäljningen. Du driver även utvecklingen inom CRM-området och ser till att vårt nya CRM-system anpassas till verksamhetens förväntningar och behov. I arbetsuppgifterna ingår ocks...
2021-07-01 2021-08-08
Helsingborgs stad Inköpsanalytiker till Helsingborgs stad
Om arbetsplatsen Gillar du siffror? Gillar du utmanande och utvecklande uppdrag? Brinner du för att ha kundens fokus och hitta smarta arbetssätt tillsammans med andra? Då ska du söka tjänsten som inköpsanalytiker i Helsingborgs stad! Du kommer arbeta tillsammans med kompetenta, prestigelösa och positiva kollegor. Vi arbetar med fyra målbilder: kundens fokus, arbeta smartare tillsammans, ökad avtalstrohet samt underlätta för små- och medelstora företag.   Vi är ett glatt gäng med upphandlare, hållbarhetsstrateger, livsmedelscontroller, avtalsc...
2021-06-30 2021-08-11
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen Upphandlare
Arbetet innebär upphandling åt kommunens förvaltningar och kommunala bolag. Du ansvarar för hela upphandlingsprocessen, från marknadsanalys och upprättande av förfrågningsunderlag till genomförande av den formella upphandlingen. Som upphandlare är ditt uppdrag att tillsammans med verksamheten genomdriva affärsmässiga upphandlingar för kommunens olika verksamheter och säkerställa att de sker på ett korrekt sätt. Du fungerar även som internstöd i upphandlingsfrågor samt arbetar med uppföljning av avtal.
2021-06-24 2021-07-31
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Inköpare
Som inköpare kommer du att självständigt genomföra kvalificerade upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader i nära samverkan med de olika verksamheterna i kommunen och TVAB. Du är delaktig i planering och samordning av våra upphandlingar och du bidrar till utveckling av metoder och arbetssätt inom området. Du kommer även fungera som stöd och rådgivare till verksamheterna i inköps- och upphandlingsfrågor. Tillsammans med dina kollegor kommer du att vara högst delaktig i vårt kommande utvecklingsarbete, som innebär att utveckla och inför...
2021-06-23 2021-08-08
Halmstads kommun, Avdelningen för ekonomi och styrning Upphandlare, vikariat
Vill du arbeta med upphandling mot hela Halmstads kommun inklusive bolagen med ett helhets- och hållbarhetsperspektiv? Är du en konsultativ person med ett öga för kvalité och kostnadseffektivitet? Då kan detta vara tjänsten för dig! Som upphandlare på Halmstads kommun kommer du att självständigt arbeta med både varu-och tjänsteupphandlingar. Du kommer att fungera som rådgivare åt kommunens bolag i inköps- och upphandlingsfrågor. Samtidigt kommer du aktivt föra dialog kring utveckling av den lokala och regionala leverantörsmarknaden. Tjänsten...
2021-06-20 2021-08-16
Region Skåne, Skånetrafiken Upphandlingsspecialist till Skånetrafiken i Hässleholm
Skånetrafiken står inför flera stora upphandlings- och utvecklingsprojekt. Vår roll är att tidigt fånga och konkretisera de behov som finns för att stötta verksamheten på bästa möjliga sätt. Vill du anta utmaningen som upphandlingsspecialist och tillsammans med oss vara med att utveckla kollektivtrafiken och dess roll i Skåne? Vi erbjuder en tjänst i ett spännande utvecklingsskede i en expansiv verksamhet i en tillväxtregion. Affär och inköp är ett professionellt stöd till den operativa verksamheten under hela upphandlings- och avtalsperioden ...
2021-06-17 2021-08-08
Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd Sysselsättningssamordnare
Arbetsbeskrivning Enheten för Arbete, Integration och Välfärd består av två delar- Arbetsmarknadsenhet och Ekonomiskt bistånd- som är lokaliserade i två närliggande byggnader inom kommunen. Du kommer att ha din placering på Arbetsmarknadsenheten och vara en del i ett team av bland annat arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare. Du kommer att ansvara för enhetens företagskontakter och tillsammans med dina kollegor kommer ni att möta individer och rusta dem inför arbetsmarknadens möjligheter utifrån deras behov och förutsättninga...
2021-06-11 2021-08-08
1 2 >