Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Arbets och beteendemedicinskt centrum Umeå Företagssköterska, Arbets- och miljömedicin Umeå
Arbets- och miljömedicin (AMM) har som övergripande uppdrag att utreda och bedöma samband mellan faktorer i arbets- och omgivningsmiljön och dess inverkan på människors hälsa. Arbetet på AMM innefattar patientverksamhet, preventivt arbete i form av kunskapsstöd och utbildningsinsatser samt metodutveckling och för flertalet medarbetare även forskning. Arbete i klinisk patientverksamhet omfattar kompetens att utföra spirometri- och vibrametriundersökningar samt att bistå med provtagning inom klinikens forskningsprojekt. Även administrativa uppgif...
2024-04-09 2024-04-23