Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vidingehem AB Chef Ekonomi & Affärsstöd
Som chef för den nya avdelningen Ekonomi & Affärsstöd är ditt främsta ansvar att säkerställa effektivt stöd och god service till bolagets olika verksamheter, inklusive ledning och styrelse. Inom avdelningen finns en ekonomi- och controllergrupp samt funktioner för affärs- och verksamhetsstöd i form av IT, intern service, diarie- och arkiv samt stöd i lednings- och styrelsearbetet. Här ingår också samordning och stöd till ledningsgrupp i arbete med affärsplan och uppföljning av verksamheten. Vid full styrka är man totalt 9 medarbetare med olika ...
2024-04-18 2024-05-31
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomidirektör
I rollen som ekonomidirektör arbetar du på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirektören. Ditt uppdrag omfattar ledning, planering, koordinering och vidareutveckling av kommunens övergripande ekonomistyrning, inkluderat budgetering, resultatuppföljning, inköp och upphandling. Du ansvarar även för den finansiella hanteringen inom hela kommunkoncernen och spelar en central roll i kommunens löpande utvecklings- och expansionsarbete, allt ur ett ekonomiskt perspektiv. Som ekonomidirektör innehar du en strategiskt viktig position med helhetsansva...
2024-04-08 2024-04-21
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Ekonomichef till Sölvesborgs kommun
Som Ekonomichef kommer du att vara ansvarig för ekonomiavdelningen som består av 10 medarbetare. Områden som hanteras av ekonomiavdelning är bland annat budget, redovisning, delårsrapporter, bokslut, övergripande ekonomiska analyser, intern kontroll, bolags- och finansfrågor och ekonomiservice. Vidare ansvarar du för att leda och utveckla Sölvesborg kommuns ekonomistyrning. Som Ekonomichef kommer du att vara en nyckelperson i att ge strategiskt stöd till politik- och tjänstemannaledningen samt vara föredragande i ekonomifrågor inför kommunfull...
2024-03-21 2024-04-21
Ragunda kommun, Kommunledningsavdelningen Ekonomichef
Ragunda kommun söker en ekonomichef som både har ett strategiskt och ett operativt ansvar för ekonomienheten i kommunen. Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en roll med stor möjlighet för utveckling och påverkan. Som ekonomichef har du möjlighet att påverka och utveckla kommunen. Du leder arbetet med kommunens strategiska frågor inom ekonomiområdet. Du är ansvarig för att leda och utveckla ekonomienheten där en viktig del av ditt arbete blir att vidareutveckla och samordna enhetens insatser för att kunna ge politiker, kommunens ledningsgrupp...
2024-02-15 2024-04-28